SKKN Phân tích những sai lầm của học sinh lớp 12 khi học chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số - Hướng khắc phục

14 677 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2015, 14:17

. 1 PHÂN TÍCH NHỮNG SAI LẦM CỦA HỌC SINH LỚP 12 KHI HỌC CHƯƠNG ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ - HƯỚNG KHẮC PHỤC I. Lý do chọn đề tài - Trong chương trình giải tích 12, . NGHIỆM PHÂN TÍCH NHỮNG SAI LẦM CỦA HỌC SINH LỚP 12 KHI HỌC CHƯƠNG ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ - HƯỚNG KHẮC PHỤC Trường THPT Trần Hưng Đạo - Đắk Mil - Đắk Nông. chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số - hướng khắc phục II. Phân tích những sai lầm thông qua một số ví dụ minh hoạ 1) Sai lầm khi xét tính đơn điệu của hàm số  Các
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phân tích những sai lầm của học sinh lớp 12 khi học chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số - Hướng khắc phục, SKKN Phân tích những sai lầm của học sinh lớp 12 khi học chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số - Hướng khắc phục, SKKN Phân tích những sai lầm của học sinh lớp 12 khi học chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số - Hướng khắc phục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn