Các giải pháp hạn chế nguồn thải độc chất CO2 vào môi trường

29 4,747 23
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 20:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA SINH HỌC THẢO LUẬN NHÓM ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG Chủ đề: Các giải pháp hạn chế nguồn thải độc chất CO2 vào môi trường Nhóm thực hiện: Nhóm 6 Nội dung 1. Giới thiệu chung 2. Nguồn gốc 3. Ảnh hưởng 4. Giải pháp 5. Kết luận 1. Giới thiệu chung về CO2 Cacbonic là một hợp chất ở điều kiện bình thường có dạng khí trong khí quyển Trái Đất, bao gồm một nguyên tử C và hai nguyên tử O. Khí cacbonic có thể tồn tại ở trạng thái khí, lỏng, rắn. Khí cacbonic là một loại khí phổ biến trong tự nhiên, là sản phẩm của các quá trình cháy, hô hấp. Trong dạng rắn, nó được gọi là băng khô. *Tính chất: - CO2 là khí không màu, không mùi, không cháy, vị chát, dễ hóa lỏng do nén, tỉ trọng d=1,53, nhiệt độ sôi Ts=-78oC. - Ở nhiệt độ dưới -78 °C, điôxít cacbon ngưng tụ lại thành các tinh thể màu trắng gọi là băng khô. Điôxít cacbon lỏng chỉ được tạo ra dưới áp suất trên 5,1 barơ; ở diều kiện áp suất khí quyển, nó chuyển trực tiếp từ các pha khí sang rắn hay ngược lại theo một quá trình gọi là thăng hoa. [...]... lý tốt môi trường • Không được xây dựng các nhà máy nhiệt điện lớn trong thành phố • Ngoài ra biện pháp giáo dục ý thức sản xuất sạch và bảo vệ môi trường cho công nhân và chủ doanh nghiệp • Kiểm tra chặt chẽ các nguồn thải ô nhiễm từ hoạt động thu công xây dựng 4.2 Biện pháp chế tài - Cần xử phạt nghiêm minh và khắt khe hơn đối với các cơ sở sản xuất không có hệ thống xử lí nước thải và khí thải để... bón • Đây là nguồn năng lượng nằm sâu dưới lòng những hòn đảo, núi lửa Nguồn năng lượng này có thể thu được bằng cách hút nước nóng từ hàng nghìn mét sâu dưới lòng đất để chạy turbin điện Giải pháp mang tính toàn cầu Nghị định thư Montreal Vào năm 1987 tại Canada, đại diện 45 nước công nghiệp phát triển trên thế giới đã cam kết hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch đến năm 2005 Sự hạn chế này nhằm... sẽ góp phần thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch, giảm phát khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường Vì thế, đây được coi là nguồn năng lượng quý giá, có thể thay thế những dạng năng lượng cũ đang ngày càng cạn kiệt Năng lượng từ đại dương Đây là nguồn năng lượng vô cùng phong phú, nhất là quốc gia có diện tích biển lớn Sóng và thủy triều được sử dụng để quay các turbin phát điện Nguồn điện sản xuất... tăng trọng chậm c Đối với môi trường - Gây hiệu ứng nhà kính -> Thay đổi khí hậu toàn cầu -> Thiên tai -> Tăng số lượng mây bao phủ xung quanh trái đất -> Băng tan, nước biển dâng . TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA SINH HỌC THẢO LUẬN NHÓM ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG Chủ đề: Các giải pháp hạn chế nguồn thải độc chất CO2 vào môi trường Nhóm thực hiện: Nhóm. thiểu nguồn phát thải khí CO2 4.2. Biện pháp chế tài - Cần xử phạt nghiêm minh và khắt khe hơn đối với các cơ sở sản xuất không có hệ thống xử lí nước thải và khí thải để giảm nhẹ phát thải. ra biện pháp giáo dục ý thức sản xuất sạch và bảo vệ môi trường cho công nhân và chủ doanh nghiệp. • Kiểm tra chặt chẽ các nguồn thải ô nhiễm từ hoạt động thu công xây dựng. Các biện pháp giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp hạn chế nguồn thải độc chất CO2 vào môi trường, Các giải pháp hạn chế nguồn thải độc chất CO2 vào môi trường, Các giải pháp hạn chế nguồn thải độc chất CO2 vào môi trường, Giới thiệu chung về CO2, c. Đối với môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay