luận văn thạc sĩ Tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất –Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp

124 1,183 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 10:53

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1.1 Cơ sở lý luận. Hứng thú là vấn đề đã được nghiên cứu nhiều, nhưng vẫn là lĩnh vực hấp dẫn người nghiên cứu, vì hứng thú là một trong những động lực quan trọng của hoạt động học tập của con người. Hứng thú là thể hiện xúc cảm ở con người khi nhu cầu được đáp ứng. Do đó việc thoả mãn các hứng thú sẽ thúc đẩy lấp các lỗ hổng trong kiến thức, làm cho sự định hướng tìm hiểu các sự kiện, hiện tượng có ý nghĩa đối với cá nhân trở nên đầy đủ và sâu sắc hơn. Nói cách khác, hứng thú là một cơ chế thúc đẩy thường xuyên đối với sự nhận thức. Tác dụng của hứng thú được thể hiện rõ trong hoạt động học tập vì đây là loại hoạt động căng thẳng, kéo dài và huy động toàn bộ các chức năng tâm lý của cá nhân. Nếu không có hứng thú, hoạt động học tập sẽ trở nên căng thẳng, kém hiệu quả. Khi có hứng thú, hoạt động học tập sẽ nhẹ nhàng và sinh động, làm cho sinh viên chăm chỉ học tập để thực hiện các nhiệm vụ học tập tốt hơn. Hứng thú còn thúc đẩy sinh viên tích cực tìm tòi sáng tạo trong quá trình học tập. Sự sáng tạo có thể diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau: Từ lòng khát khao hiểu biết những tri thức mới đến việc tìm đọc thêm các tài liệu tham khảo để mở rộng và đào sâu tri thức, tiến tới việc tìm tòi ứng dụng tri thức vào thực tiễn. Như vậy, hứng thú học tập là điều kiện tất yếu để mỗi sinh viên phát huy vai trò tích cực và tự giác của mình trong quá trình học tập. Mặt khác, muốn nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học phải hình thành được động cơ học tập đúng đắn cho sinh viên. Trong hệ thống các động cơ học tập thì động cơ gắn với việc hoàn thiện tri thức là có ý nghĩa tích cực nhất. Những động cơ này, chỉ có thể được hình thành trên cơ sở hứng thú. Sinh viên phải nhận thức được cái hay, cái đẹp của những tri thức trong mỗi môn học, thấy được sự cần thiết của những tri thức đó với đời Luận văn thạc sĩ Trang 1 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu sống xã hội nói chung và với cuộc sống của cá nhân mình nói riêng, thì mới mong muốn nắm bắt được tri thức và học tập tích cực. A.N Lêonchiev đã viết: “Hứng thú như là một mô hình có cấu tạo các thuật toán kích thích học sinh khắc phục khó khăn để biến cái không thích thành hứng thú” [ 30; 3] Chính vì thế, chúng ta thấy rằng hứng thú học tập có vai trò rất quan trọng đối với quá trình nhận thức của người học, nó ảnh hưởng to lớn đến kết quả học tập của họ. Do vậy, việc giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Đại học và Trung học chuyên nghiệp nói riêng phải làm sao gây được cho người học có hứng thú với môn học ở mức cần thiết, đặc biệt trong các trường sư phạm với chức năng đào tạo đội ngũ giáo viên-người thầy cho xã hội có đủ trình độ chuyên môn vững vàng cũng như về nghiệp vụ đáp ứng được những yêu cầu của xã hội, thì việc nâng cao hứng thú đối với môn học lại càng trở nên cấp thiết hơn. Trong các môn học ở nhà trường sư phạm, các môn lý luận cũng góp phần cung cấp người thầy tương lai những cơ sở lý luận, những kiến thức cần thiết, những tư tưởng quan điểm cũng như những kỹ năng cần thiết để hoạt động sư phạm có hiệu quả. 1.2 Cơ sở thực tiễn. Đất nước ta đang bước vào ngưỡng cửa của thế kỷ 21, thế kỷ mà việc giáo dục chuyên gia, phát triển nhân tài là một trong những nét đặc trưng của nền giáo dục hiện đại, với đà phát triển của nền kinh tế đất nước, toàn ngành giáo dục đang từng bước đi vào cải cách, trong đó cải cách hệ thống giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp, để nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả đào tạo. Đó là một khâu quan trọng vì nó trực tiếp đào tạo đội ngũ trí thức cho đất nước-một sức mạnh tương lai của dân tộc. Ngành giáo dục ĐH THCN nói chung và các trường sư phạm nói riêng, trường Đại học sư phạm Đồng Tháp là một trường đại học của tỉnh nhà, dù mới được công nhận là trường đại học vào đầu năm 2003 của Bộ Luận văn thạc sĩ Trang 2 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu giáo dục- Đào tạo, nhưng khoa giáo dục thể chất đã đào tạo đội ngũ giáo viên thể dục từ năm 1987 (khoá 11), huấn luận viên, các vận động viên…Để có thể đạt hiệu quả cao trong đào tạo, đòi hỏi giảng viên, sinh viên phải nỗ lực tích cực trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Nói cách khác, nhà trường, thầy giáo đại học và cao đẳng phải dạy cho sinh viên biết cách học, biết cách vận dụng tri thức, biết sáng tạo trong học tập và trong hành nghề. Suy cho cùng, sự nỗ lực tích cực đó gắn liền với hứng thú của họ đối với công việc, đối với học tập. Mặt khác, tính chất học tập ở các nhà trường chuyên nghiệp, sinh viên phải tích cực học tập, do vậy việc nâng cao hứng thú đối với môn học là hết sức cần thiết, vì nó sẽ giúp cho người học vượt qua được những khó khăn, mà họ gặp phải trong quá trình học tập.Tuy nhiên, trong thực tế sinh viên ở các trường đại học nói chung, các trường sư phạm nói riêng, tỏ ra chưa thật sự say sưa với môn học của mình, các em chưa tự giác trong học tập. Điều đó làm ảnh hưởng nhất định đến kết quả đào tạo của nhà trường. Khoa giáo dục thể chất trường Đại học sư phạm Đồng Tháp, có hai chương trình đào tạo, thứ nhất là chương trình cao đẳng có 142 đơn vị học trình. Trong cấu trúc chương trình các môn lý luận cũng tương đương, thậm chí nhiều hơn các môn thực hành. Tuy nhiên, trong quá trình đào tạo của nhà trường từ trước đến nay, chất lượng học tập các môn lý luận nói chung của sinh viên thể thao là tương đối thấp và kém hơn hẳn so với chất lượng các môn thực hành. Mặc dù lớp thể thao là các hoạt động vận động ngoài trời là chủ yếu, song sinh viên vẫn phải tham gia một khối lượng giờ học lý luận rất lớn. Các môn lý luận có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình đào tạo của nhà trường, đặc biệt là các môn nghiệp vụ chuyên ngành như lý luận thể thao, y học thể thao, tâm lý học thể thao, giáo dục học thể thao, sinh lý học thể thao, lý luận và phương pháp giáo dục thể chất…vì chúng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết tạo điều kiện đắc lực trong Luận văn thạc sĩ Trang 3 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu việc trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ để sau khi ra trường họ có thể vững vàng trong công việc của mình. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn ở trên, sinh viên khoa giáo dục thể chất, học các môn thực hành tốt hơn hẳn các môn lý luận, vì lý do nào? Đó là một trong những nguyên nhân mà nhà trường và chúng tôi đang day dứt và trăn trở. Chính vì lý do đó và cùng với sự giúp đỡ tận tình của PGS.TS Phan Trọng Ngọ, chúng tôi đã mạnh dạn đi đến đề tài: “Tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất –Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Nghiên cứu hứng thú học tập các môn lý luận, nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng tới hứng thú học tập của sinh viên khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp, qua đó giúp nhà trường tìm ra những biện pháp tốt để nâng cao chất lượng đào tạo. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU. 3.1 Đối tượng nghiên cứu. Hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp. 3.2 Khách thể nghiên cứu Khách thể là sinh viên của 3 khoá: + Khoá 26: 46 sinh viên. + Khoá 27: 27 sinh viên. + Khoá 28: 23 sinh viên. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC. Khi tiến hành nghiên cứu đề tài này, chúng tôi dựa trên những giả định sau đây: + Sinh viên thể thao hứng thú học tập các môn lý luận thấp hơn so với các môn thực hành và so với yêu cầu đào tạo của nhà trường. Luận văn thạc sĩ Trang 4 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu + Những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng này có thể do nhiều nguyên nhân chủ quan (do nhận thức về tầm quan trọng của các môn lý luận, sau đó là thái độ, hành vi); yếu tố khách quan (có thể do phương pháp giảng dạy của giáo viên, việc bố trí chương trình, nội dung các môn học, cơ sở vật chất, điều kiện học tập, ) 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. Xuất phát từ mục đích và giả thuyết khoa học như trên, chúng tôi đề ra nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể là: • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu. • Nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp. • Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng này. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp, nhằm nâng cao hứng thú học tập của sinh viên. • Bước đầu thử nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập môn lý luận (giáo dục học) cho sinh viên khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp. 6. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI. Do không có điều kiện nghiên cứu trên bình diện rộng, nên chúng tôi tập trung nghiên cứu ở 3 lớp cao đẳng. Vì điều kiện thực tế không cho phép, do thời gian hạn chế, đồng thời với khả năng có hạn, nên chúng tôi chỉ có thể tiến hành điều tra, thử nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú học môn lý luận (giáo dục học) cho giáo sinh khoa giáo dục thể chất – Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp. 7. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu đã nêu của đề tài, chúng tôi kết hợp sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: 7.1 Phương pháp điều tra. Luận văn thạc sĩ Trang 5 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu Chúng tôi xây dựng hệ thống phiếu trưng cầu ý kiến, nhằm giải quyết nhiệm vụ chính của đề tài là phát hiện thực trạng hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp và những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng đó. Phiếu điều tra có 4 loại: + 3 loại dành cho hệ cao đẳng khoá 26, khoá 27, khoá 28. Chúng tôi sẽ hỏi sinh viên toàn bộ những môn lý luận mà họ đã học. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng + 1 loại phiếu điều tra điều tra cho giáo viên, nhằm thu thập thêm những thông tin cần thiết làm sáng tỏ nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 7.2 Phương pháp trò chuyện. Qua tiếp xúc trao đổi một cách tự nhiên, cỡi mở với sinh viên, giáo viên, cán bộ thư viện…chúng tôi đã thu thập nhiều thông tin, nhằm hổ trợ cho việc nghiên cứu. 7.3 Phương pháp quan sát. Phương pháp này nhằm bổ sung dữ liệu để giải quyết đề tài một cách tốt hơn, trên cơ sở quan sát việc giảng dạy của giáo viên, quan hệ của giáo viên và sinh viên được thể hiện trong học cũng như biểu hiện của học sinh trong giờ học. Đối tượng quan sát: những biểu hiện tâm lý của sinh viên, thể hiện trong giờ học cũng chính là những biểu hiện của sinh viên có hứng thú các môn lý luận hay không? Tiến hành dự giờ ở một số lớp: quan sát các biểu hiện hứng thú của sinh viên. 7.4 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm. Chúng tôi nghiên cứu các sản phẩm hoạt động của sinh viên như: vở ghi, vở bài tập, chuyên cần, câu trả lời, kết quả học tập, việc chuẩn bị bài… nhằm tìm hiểu thêm mối liên hệ giữa hứng thú học tập với kết quả học tập các môn học lý luận, cũng như các yếu tố có liên quan tới học tập. Luận văn thạc sĩ Trang 6 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu 7.5 Phương pháp nghiên cứu sách và tài liệu. Tham khảo vấn đề lý luận và cách thức tiến hành một công trình nghiên cứu có tính khoa học và hiệu quả. Tiến hành sưu tầm, đọc tài liệu… nhằm thu lượm đúc kết những vấn đề khoa học để hổ trợ cho quá trình nghiên cứu. 7.6 Phương pháp toán thống kê. Chúng tôi sử dụng phương pháp này để xử lý các số liệu điều tra, thấy được mức độ tin cậy của các kết quả thu được. 7.7 Phương pháp thực nghiệm Tiến hành thử nghiệm một số biện pháp, nhằm nâng cao hứng thú học tập môn lý luận (giáo dục học) cho sinh viên. 8. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU. Giai đoạn 1: Nghiên cứu thực trạng, tiến hành điều tra và xử lý kết quả từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2005. Cụ thể là: Tháng 4- 2005: điều tra 96 sinh viên. Tháng 5- 2005 điều tra 30 giáo viên. Giai đoạn 2: Viết và hoàn thiện đề tài tháng 9 năm 2005. Luận văn thạc sĩ Trang 7 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1.1 LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Hứng thú là vấn đề phong phú, hấp dẫn và cũng khá phức tạp trong nghiên cứu tâm lý học. Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động của con người, nên đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu, từ việc nghiên cứu lý luận hứng thú tiến tới nghiên cứu hứng thú trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. 1.1.1 –Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài. Lúc đầu, hứng thú được xem như là một hiện tượng tâm lý, một thuộc tính của nhân cách, như nhu cầu của con người. Sự gần gũi giữa hứng thú và nhu cầu đã làm cơ sở cho một số nhà tâm lý học khẳng định rằng: hứng thú là nhu cầu có ý thức. + Hứng thú Năm 1944, A. F Believ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về vấn đề: “Tâm lý học hứng thú”. Nội dung cơ bản của luận án là những vấn đề vấn đề lý luận tổng quát về hứng thú trong khoa học tâm lý. L.L Bôgiôvích với vấn đề “Hứng thú trong quan hệ hình thành nhân cách” Lukin, Lêvitốp nghiên cứu “Hứng thú trong quan hệ với năng lực” I.G Xinhen nghiên cứu việc “ Kích thích hứng thú và xu hướng trong việc giáo dục đoàn viên ” Năm 1955 A.F Ackhutốp đã phân tích “ Sự phụ thuộc giữa tri thức của học sinh và hứng thú học tập”. Ngoài ra, còn một số tác giả khác như: M.F Bôliep, L.A Gôđơn… Trong những công trình nghiên cứu của mình các tác giả đã phân tích những điều kiện và khả năng giáo dục hứng thú trong quá trình học tập và lao động của học sinh. Luận văn thạc sĩ Trang 8 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu Một số tác giả như L.P Bơlagonadejina, L.X Xlavia, B.N Maxione lại xem xét hứng thú trong mối quan hệ với hoạt động. Các tác giả này, đã coi hứng thú là động cơ có ý nghĩa của hoạt động. Ngoài ra, còn các công trình nghiên cứu của N.G Mônôđốp, X.L Rubinstêin, A.V Daparôzet. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu lý luận về hứng thú đã đưa ra nhiều quan điểm xung quanh vấn đề hứng thú, đưa ra các khái niệm hứng thú, phân loại hứng thú và sự hình thành hứng thú. Đây là những vấn đề lý luận cốt lõi đặt cơ sở cho việc nghiên cứu hứng thú ở mức độ sâu hơn trong các lĩnh vực hoạt động. + Nghiên cứu sự hình thành và phát triển hứng thú theo các giai đoạn lứa tuổi. Sukina đã “Nghiên cứu hứng thú riêng lẻ ở từng trẻ em ở các lứa tuổi” D.P Xalơnhisưva nghiên cứu “Sự phát triển hứng thú nhận thức của trẻ mẫu giáo” A.A Nherxki “Bàn về vấn đề giáo dục hứng thú cho học sinh cấp 1 và trung học” Năm 1956 V.G Ivanốp đã phân tích “Sự phát triển và giáo dục của học sinh lớp trên trong trường trung học” Năm 1957 V.N Marôsôva nghiên cứu “Sự hình thành hứng thú ở trẻ em trong điều kiện phát triển bình thường và không bình thường” I.U Sêrốp nghiên cứu “Hứng thú của học sinh ngoài nhà trường” Năm 1966 N.T Ganbiro nghiên cứu vấn đề “Vận dụng tính hứng thú như là một phương tiện để nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Nga” + Nghiên cứu hứng thú nhận thức Năm 1968 V.N Lepkhin nghiên cứu “Sự hình thành hứng thú nhận thức cho học sinh trong công tác nghiên cứu địa phương” I.U Lipkốp nghiên cứu “Sự hình thành hứng thú cho thiếu niên trong quá trình công tác giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp” năm 1968. Năm 1971 G.I Sukina phân tích “Vấn đề hứng thú nhận thức trong Luận văn thạc sĩ Trang 9 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu khoa học giáo dục”. Năm1974 V.N Macsimôva nghiên cứu “Tác dụng của giảng dạy nêu vấn đề đến hứng thú nhận thức của học sinh”. Năm 1975 Môracôva cũng nghiên cứu “Tác dụng của giảng dạy nêu vấn đề đến hứng thú nhận thức của học sinh”. Marôsôva nghiên cứu “Hứng thú trong mối quan hệ với hoạt động nâng cao hiệu quả giờ lên lớp”. V.L Pagiơnhicốp phân tích “Sự hình thành khuynh hướng xã hội của hứng thú học sinh trong quá trình tham gia công tác ngoài nhà trường”. + Hứng thú nghề nghiệp Svichenlốp và I.U Vavilốp đã nghiên cứu “Hứng thú nghề nghiệp của học sinh”. Kudơmina nghiên cứu “Hứng thú nghề nghiệp của giáo viên”. 1.1.2 – Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam. Ở Việt Nam, cho đến nay cũng có rất nhiều công trình nghiên cứu hứng thú ở các mức độ khác nhau. Năm 1973, Phạm Tất Dong nghiên cứu “Vài đặc điểm hứng thú nghề nghiệp của học sinh lớn và nhiệm vụ hướng nghiệp”. Theo tác giả hứng thú học tập các bộ môn của học sinh là cơ sở để đề ra các nhiệm vụ hướng nghiệp một cách khoa học. + Nghiên cứu hứng thú học tập các bộ môn Năm 1969, tác giả Lê Ngọc Lan có công trình nghiên cứu: “Tìm hiểu hứng thú môn toán của học sinh cấp II”. Tác giả đã thực nghiệm tác động nâng cao hứng thú học toán của học sinh bằng hoạt động ngoại khoá của Đội thiếu niên. Năm 1972, Nguyễn Hải Khoát nghiên cứu “Hứng thú học tập các bộ môn của học sinh”. Bằng phương pháp điều tra viết tác giả đã tìm ra môn học mà học sinh Bắc Lý ưa thích nhất là môn sinh vật. Luận văn thạc sĩ Trang 10 [...]... hứng thú học tập bộ môn Tâm lý học của sinh viên khoa Tâm lý - giáo dục năm học 79-80 ” Năm 1980, Nguyễn Thanh Bình với đề tài: “Bước đầu tìm hiểu nguyên nhân gây hứng thú học tập Tâm lý học của sinh viên khoa Tự nhiên trường Đại học Sư phạm Hà Nội I” Tác giả đề xuất 5 biện pháp giáo dục hứng thú cho sinh viên, giáo dục mục đích, động cơ học tập cho học sinh thấy rõ ý nghĩa của môn học, giáo dục gắn...Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu Năm 1975, Nguyễn Hữu Long nghiên cứu “Về hứng thú học tập tâm lý học Tác giả nghiên cứu hứng thú học tập tâm lý học của sinh viên trường đại học sư phạm và sư phạm 10+3 để đề xuất cách tác động đến hứng thú bằng cách hướng dẫn phương pháp học tập cho sinh viên Năm 1977, Phạm Huy Thụ nghiên cứu “Hiện trạng hứng thú học tập các môn của học sinh cấp... hợp lý và động viên học sinh tích cực tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật Năm 1977, Tổ nhân cách của khoa Tâm lý – giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội I đã nghiên cứu đề tài: Hứng thú học tập của học sinh cấp 2 đối với các môn học cụ thể Kết quả nghiên cứu cho thấy hứng thú học tập các môn học của học sinh cấp II là không đồng đều Năm 1980, Dương Diệu Hoa với đề tài: “Bước đầu tìm hiểu hứng. .. về hứng thú học tập tâm lý học, văn, toán, …đều nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập của sinh viên, tìm nguyên nhân ảnh hưởng và đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập của sinh viên 1.2- Khái quát về hứng thú 1.2.1 Vấn đề hứng thú trong tâm lý học phương Tây Trong tâm lý học phương Tây có nhiều quan điểm không thống nhất với nhau, thậm chí trái ngược nhau về hứng thú Luận văn thạc sĩ. .. 1.3 HỨNG THÚ HỌC TẬP: 1.3.1 Khái niệm về hứng thú học tập: Trong các công trình nghiên cứu của nhiều nhà Tâm lý học và các tác giả của nhiều luận án, luận văn đã đồng nhất hứng thú học tập với hứng thú nhận thức Chúng tôi cho rằng, hứng thú học tập chỉ là một dạng của hứng thú nhận thức, cần phân biệt rõ hai khái niệm này Hứng thú nhận thức là một bộ phận của hứng thú nói chung, hiểu như một phẩm chất. .. pháp điều tra hứng thú học tập các môn học của học sinh 3 trường tiên tiến và đề xuất biện pháp giáo dục, nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh Nguyễn Thị Tuyết cũng nghiên cứu hứng thú học văn với đề tài: “Bước đầu tìm hiểu hứng thú học văn lớp 10 ở một số trường phổ thông cấp III thành phố Hồ Chí Minh”, luận văn năm 1981 Tác giả đề xuất 5 biện pháp gây hứng thú cho sinh viên, giáo viên phải nâng... trò của tâm lý học, giáo dục ý thức học tập và có đủ tài liệu cho giáo sinh Năm1981, Đặng trường Thanh với đề tài: Tìm hiểu hứng thú học tập các bộ môn của học sinh cấp III trường Thalman, An Khánh, Long Xuyên” Tác giả kết luận nội dung chương trình, nội dung môn học, vai trò của giáo viên, tác động của bạn bè và nhận thức về giá trị của bộ môn là những yếu tố tác động đến hứng thú học tập của học sinh. .. suy luận của giáo viên, nhờ quá trình nhận thức tích cực Năm 1999, Lê thị Thu Hằng nghiên cứu: Thực trạng hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên trường Đại học thể dục thể thao I” Tác giả xét mối tương quan giữa hứng thú học tập với phương pháp và năng lực chuyên môn của giáo viên nghĩa là nó có ảnh hưởng lớn đến hứng thú học tập Năm 1999, Nguyễn Hoài Thu nghiên cứu đề tài: “Bước đầu tìm hiểu. .. tác dụng trên, có thể thấy rằng: khi có hứng thú học tập sinh viên sẽ có thái độ và cách thức học tập đặc trưng của hứng thú Đó cũng chính là những dấu hiệu để nhận biết hứng thú học tập Do đó, một trong những yêu cầu sư phạm rất quan trọng đối với người thầy giáo là phải kích thích được hứng thú của học sinh trong học tập, phải tìm mọi cách để phát triển được hứng thú học tập của học sinh Nhà GDH người... dục gắn với thực tiễn, có đủ tài liệu tham khảo cho sinh viên và tổ chuyên môn, bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho giáo viên Luận văn thạc sĩ Trang 11 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Đinh Thị Minh Hiếu Năm 1980, Vương Đức Khoa với đề tài: “Bước đầu tìm hiểu hứng thú học tập môn tâm lý học của giáo sinh trường cao đẳng sư phạm Hải Hưng” Tác giả cũng đề xuất biện pháp giáo dục hứng thú, giáo viên cải tiến . cứu. Hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp. 3.2 Khách thể nghiên cứu Khách thể là sinh viên của 3 khoá: + Khoá 26: 46 sinh viên. +. cứu. • Nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp. • Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng này. Trên. hứng thú học tập của sinh viên. • Bước đầu thử nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập môn lý luận (giáo dục học) cho sinh viên khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học sư phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ Tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất –Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp, luận văn thạc sĩ Tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất –Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp, luận văn thạc sĩ Tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập các môn lý luận của sinh viên khoa giáo dục thể chất –Trường Đại học sư phạm Đồng Tháp, L.A Gôđơn coi hứng thú là sự kết hợp độc đáo của các quá trình tình cảm, ý chí và trí làm cho tính tích cực hoạt động của con người nói chung và tính tích cực nhận thức của con người nói riêng được nâng cao., 3 HỨNG THÚ HỌC TẬP:, d -Bầu không khí tâm lý của lớp học cũng là yếu tố khách quan tác động đến hứng thú của sinh viên, vì thế sẽ không có hứng thú học tập trong một lớp học có không khí căng thẳng hay đơn điệu, tẻ nhạt. Việc tạo ra không khí lớp học thoải mái, sinh động tích, 1 Xây dựng cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu., Trong nhóm môn lý luận chuyên ngành, yếu tố ảnh hưởng chủ yếu nhất đến hứng thú học tập của sinh viên đối với các môn lý luận chuyên ngành là yếu tố phương pháp giảng dạy của giáo viên hấp dẫn, hệ số tương quan là ~ 0,94 ;tiếp đến là yếu tố “bố trí chương, Hứng thú học tập của sinh viên khoa giáo dục thể chất trường ĐHSP Đồng Tháp phát triển không đồng đều giữa các khoá và giữa các môn lý luận. Sinh viên năm thứ ba hứng thú học tập hơn SV năm thứ hai và năm thứ nhất.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn