luận văn Thực trạng kỹ năng dạy học trên lớp của giáo viên Tiểu học Yên Dũng – Bắc Giang theo yêu cầu của chương trình mới

90 462 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 10:45

. các kỹ năng dạy học trờn lớp của giáo viên Tiểu học tụi đó chọn đề tài nghiên cứu Thực trạng kỹ năng dạy học trờn lớp của giáo viên Tiểu học Yên Dũng – Bắc Giang theo yêu cầu của chương trình mới . 2 cứu Năng lực tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên Tiểu học. 3. 2. Đối tượng nghiên cứu Thực trạng kỹ năng dạy học trờn lớp của giáo viên Tiểu học Yên Dũng – Bắc Giang theo yêu cầu của chương. viên Tiểu học Yên Dũng- Bắc Giang theo yêu cầu của chương trình mới Chương 3. Các biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học trờn lớp của giáo viên Tiểu học Yên Dũng- Bắc Giang 6 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn Thực trạng kỹ năng dạy học trên lớp của giáo viên Tiểu học Yên Dũng – Bắc Giang theo yêu cầu của chương trình mới, luận văn Thực trạng kỹ năng dạy học trên lớp của giáo viên Tiểu học Yên Dũng – Bắc Giang theo yêu cầu của chương trình mới, luận văn Thực trạng kỹ năng dạy học trên lớp của giáo viên Tiểu học Yên Dũng – Bắc Giang theo yêu cầu của chương trình mới, Tác giả này cho rằng “con người nắm vững được cách thức hoạt động, tức có kỹ thuật hành động là có kỹ năng” [19, tr. 14]., Bảng 2. 6: Thực trạng việc phân công giảng dạy cho giáo viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn