SKKN Thiết kế bài dạy Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo (chương trình Ngữ văn 12_Ban cơ bản) theo phương pháp dạy học tích cực

17 2,167 11
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 09:46

. với phương pháp dạy học tích cực và đã trải nghiệm qua bài dạy “ Đàn ghi ta của Lor- ca” có hiệu quả. Chính vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài: Thiết kế bài đọc hiểu văn bản “ Đàn ghi ta của Lor- ca”. của Thanh Thảo theo phương pháp dạy học tích cực trình bày để đồng nghiệp bổ sung góp ý và rút kinh nghiệm. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận: 1.1 .Phương pháp dạy học tích cực là gì? Phương. gì? Phương pháp dạy học tích cực chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. " ;Tích cực& quot; trong phương pháp dạy học được
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Thiết kế bài dạy Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo (chương trình Ngữ văn 12_Ban cơ bản) theo phương pháp dạy học tích cực, SKKN Thiết kế bài dạy Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo (chương trình Ngữ văn 12_Ban cơ bản) theo phương pháp dạy học tích cực, SKKN Thiết kế bài dạy Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo (chương trình Ngữ văn 12_Ban cơ bản) theo phương pháp dạy học tích cực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn