sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện

11 1,346 3
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 16:40

. nhiều lúc cô cha phát huy hết tính sáng tạo của trẻ, cha tạo cho trẻ tự rèn luyện và phát triển ngôn ngữ qua việc cho trẻ thể hiện giọng nhân vật, tự kể lại chuyên và kể chuyện sáng tạo. -Cô còn. chơi, mà trẻ tự tạo theo chủ đề. Qua đó, trẻ có thể tự hoạt động tranh chuyện, con rối để kể thành câu chuyện theo ý trẻ nhớ mà ngôn ngữ của trẻ ngày càng phát triển. Môi trờng cô tạo cho trẻ không. con vật mà qua đó giúp trẻ phát triển t duy, chú ý ghi nhớ có chủ định mà dặc biệt giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cho trẻ khi giao tiếp. Ngôn ngữ trong tác phẩm văn học là mẫu ngôn ngữ chính xác
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện, sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện, sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn