sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỮA ĂN CHÍNH CHO TRẺ MẦM NON

11 3,206 15
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 16:38

. bảo một chế độ ăn uống khoa học, hợp lí và vệ sinh. 4 Đề cập đến hiệu quả tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ một số vấn đề cần lưu ý như: Khi tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ ở trường mầm non như cho trẻ. NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỮA ĂN CHÍNH CHO TRẺ MẦM NON Tác giả: Kiều Thị Vân Anh Đơn vị : Trường mầm non Lưu Hoàng Năm học 2009-2010 I nghành: 1980 Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác:Trường Mầm Non Lưu Hoàng Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Sư Phạm Mầm Non 2 ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỮA ĂN CHÍNH CHO TRẺ MẦM NON A. LÝ DO
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỮA ĂN CHÍNH CHO TRẺ MẦM NON, sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỮA ĂN CHÍNH CHO TRẺ MẦM NON, sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỮA ĂN CHÍNH CHO TRẺ MẦM NON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay