Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng công thương Hai bà trưng

72 281 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 13:44

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng công thương Hai bà trưng . tại Ngân hàng Công thơng Hai Bà Trng, em đã chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thơng Hai Bà Trng.. động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Hai Bà Trng. Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng của Chi nhánh Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng công thương Hai bà trưng, Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng công thương Hai bà trưng, Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng công thương Hai bà trưng, Hoạt động huy động vốn., Tín dụng ngân hàng., Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trờng là tất yếu khách quan., Vai trò tín dụng của ngân hàng trong nền kinh tế thị trờng., Chất lợng hoạt động tín dụng của các Ngân hàng Thơng mại, Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Công Thơng- Hai Bà Trng., Nguyên nhân của những hạn chế trên., Tổng thu HDTD. Tổng chi HĐ TD Định hớng kinh doanh và mục tiêu trong thời gian tới của chi nhánh NHCT-Hai Bà Trng., Một số giải pháp cụ thể., Cơ cấu tổ chức của chi nhánh. Tăng cờng hoạt động Marketing ngân hàng và áp dụng chính sách khách hàng hợp lý., Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra trớc, trong và sau khi cho vay.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn