Bao cao thuc tap tot nghiep chuyên ngành văn thư lưu lữu tại cấp xã

107 509 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 07:50

Chương 1: Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBND xãChương 2: Thực trạng tình hình công tác Văn thư của UBND xã Chương 3: Những giải pháp để hoàn thiện công tác văn thư của UBND xã và một vài kiến nghị. Bỏo cỏo thc tp tt nghip Trng C Ni V H Ni LI NểI U Ngy nay, hũa chung cựng s i lờn phỏt trin khụng ngng ca th gii l s phỏt trin nh v bóo ca KH &CN thỡ nn kinh t tri thc úng vai trũ vụ cựng quan trng, kộo theo ú l s xut hin v phỏt trin ngy cng mnh ca cỏc vn phũng . c bit l cỏc vn phũng hin i vi i ng nhõn viờn gii v trỡnh nng lc chuyờn mụn nghip v, nhit tỡnh trong cụng vic (Trong ú cụng tỏc vn th l mt trong nhng nghip v quan trng nm trong vn phũng). Trờn thc t, Vit Nam ang trong thi k tin hnh quỏ trỡnh CNH - HH t nc, cụng tỏc ci cỏch hnh chớnh ang dn c hon thin vỡ vy vic thu thp cp nht, x lý v qun lý cỏc thụng tin, ti liu úng vai trũ vụ cựng quan trng trong s phỏt trin ca t nc, cơ quan và đơn vị. Vì thế CTVT đang càng ngày cng đợc coi trọng, giữ vị trí và tm quan trọng cao đi vi lãnh đạo. Công tác văn phòng nói chung và công tác văn th nói riêng luụn giữ vai trò then chốt, một mắt xích quan trọng trong sự nghiệp quản lý của các cơ quan, tổ chức nhà nớc, tổ chức chính trị - xã hội nói chung và các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh nói riêng. Đồng thời song hành cùng với công cuộc đổi mới toàn dân, toàn diện và quá trình CNH - HĐH của đt nớc nếu công tác Văn th đợc làm tốt sẽ hỗ trợ đắc lực, m bảo cho quá trình giải quyết công việc tại các đơn vị này một cách nhanh chóng, chính xác , mang lại hiệu quả cao, tránh tình trạng quan liêu, giấy tờ mất mát tài liệu quý, quan trọng i với cơ quan. Đảm bảo quá trình cung cấp thông tin cho lãnh đạo. Cùng với tiến trình phỏt triển ú thì điều tất yếu là các cơ quan, tổ chức sẽ tiến hành kiện toàn và mở rộng mạng lới văn phòng của mình. Nắm đợc nhu cầu tất yếu đó của xã hội. Với mục đích đáp ứng đợc công tác văn phòng nói chung và công tác Văn th nói riêng tất cả các cơ quan tổ chức và các doanh nghiệp. D- ới sự quản lý, quan tâm v chỉ đạo sâu sát của Bộ Nội Vụ. Trờng Cao đẳng Nội Vụ Hà Nội sau nhiều năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều khó khăn đã tr- ởng thành dần. Sau nhiều lần đổi tên. Hiện nay lĩnh vực hoạt động, đào tạo của Trờng đang càng ngày càng đợc mở rộng. Trờng đợc giao trách nhiệm đào tạo một hệ thống các chuyên viên văn phòng với nhiều chuyên nghành đào tạo: Quản lý văn hóa, hành chính học, hành chính văn th, th viện, văn th lu trữ, quản trị nhân lực với các hệ đào tạo khá phong phú: Cao đẳng, trung cấp, hệ đào tạo tại chức, liên thông. Đặc biệt trờng còn mở các lớp đào tạo bồi dỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ cho các học viên tham gia lớp " Đào tạo ngắn hạn" tại Trờng và các _VTLT_K1 Khoa: Vn Th - Lu Tr 1 Bỏo cỏo thc tp tt nghip Trng C Ni V H Ni tỉnh, thành phố trong cả nớc. Đây là nơi đã và đang từng ngày từng giờ bổ sung một lợng lớn nguồn nhân lực làm công tác văn phòng - văn th cho xã hội. Thực hiện theo quy định của nhà nớc về quy chế đào tạo và cấp bng sau tốt nghiệp cho sinh viên, ỏp dụng đối với các học viện, các trờng Đại học, cao đẳng nói chung trong cả nớc. Theo kế hoạch đã đợc hiệu Trởng của trờng, phòng đào tạo và các khoa có sinh viên theo học đã thông qua từ đầu khóa học. Mặt khác, dựa theo phơng trâm của Đảng, Nhà nớc và Chủ Tịch Hồ Chí Minh " Học phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thực tiễn". Trên cơ sở đó để đảm bảo kế hoạch mà trờng đã đề ra cũng nh tạo điều kiện giúp cho các cán bộ văn phòng - Văn th trong tơng lai nói chung nắm vững hơn kiến thức chuyên nghành đã đợc nghiên cứu, đa những lý luận đã học vào thực tiễn công việc. Hàng năm vào cuối khóa học (Cuối năm thứ 3 đối với hệ đào tạo cao đẳng, cuối năm thứ 2 đối với hệ đào tạo trung cấp). Trờng đã tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại các cơ quan trong phạm vi cả nớc. Mục đích của đợt thực tập này l: - Giúp sinh viên nắm chắc hơn phần lý luận, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gắn lý luận với thực tiễn. Vì lý luận là phơng tiện hữu hiệu nhất, một phơng pháp luận nhận thức khoa học, chính xác nhất về chuyên môn nghiệp vụ. Mặt khác thực tiễn là cơ sở, là điều kiện cần và đủ để vận dụng và đa lý thuyết vào thực tiễn. - Đây là sợi dây kết nối giữa nhà trờng và xã hội. Qua thời gian thực tập tại cơ quan về công tác văn th đã củng cố lý thuyết đã học nhằm nâng cao năng lực rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện tác phong làm việc khoa học của cán bộ văn phòng. - Đánh giá chất lợng và phơng pháp đào tạo của trờng. Trên cơ sở đó có những thay đổi phù hợp để ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lợng đào tạo của trờng. Đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức từ thực tế, đây cũng là cơ hội tốt để sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong nghề nghiệp của cán bộ văn phòng cũng nh làm quen dần với môi trờng sống và làm việc của văn phòng và nghiệp vụ văn th của mình sau khi ra trờng. Sinh viên sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về nghề nghiệp của mình và nâng cao hơn nữa nhận thức về nghề nghiệp. Đợc sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan tôi đã có hội đến thực tập tại Văn phòng HĐND - UBND xã trong thời gian 2.5 tháng từ ngày 22/3 đến ngày 8/6/2010. Qua thời gian thực tập tại văn phòng xã với sự quan tâm, giúp đỡ của các cô, chú trong ban lãnh đạo xã cùng sự chỉ bảo tận tình của các anh, chị, công chức, viên chức trong văn phòng HĐND - UBND tôi đã có cơ hội đợc tiếp xúc và làm quen với nghiệp vụ CTVT mà bản thân tôi đã đợc nghiên cứu trong suất 3 năm qua. Giúp củng cố thêm kiến thức đã học và tiếp cận thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó giúp tôi rút ra đợc nhiều bài học kinh nghiệm. Đặc biệt là phải áp dụng một cách linh hoạt từ lý thuyết vào thực tế. Giúp tôi hiểu rõ hơn về mô hình tổ chức quản lý công tác văn phòng và tình hình tổ chức, công việc _VTLT_K1 Khoa: Vn Th - Lu Tr 2 Bỏo cỏo thc tp tt nghip Trng C Ni V H Ni của nhân viên văn th trong cơ quan nói chung và trong văn phong HĐND - UBND xã nói riêng tạo cho bản thân có thêm niềm say mê, nhiệt huyết đối với nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên do tình hình thực tế, UBND xã là một đơn vị hành chính nhà nớc nhỏ nhất trong hệ thống cơ quan QLNN nên khối lợng văn bản đến cơ quan và văn bản do cơ quan ban hành ra trong năm là tơng đối ít, thể loai cha phong phú, chỉ xoay quanh các vấn đề: đơn th khiếu nại tố cáo, tài liệu về công chứng, hộ khẩu, đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, một số tài liệu có liên quan ti t ai , ti liu v hng dn sn xut nụng nghip i vi cỏc thụn, mt s ti liu ch o ca cp trờn Ti liu khụng tp trung v mt vn ln gõy nhiu khú khn cho vic lp h s. Nờn vic kho sỏt v khai thỏc thụng tin v nghip v CTVT vn cũn nhiu hn ch. m bo hon thnh ni dung thc tp rỳt ra nhng kinh nghim cho bn thõn. c bit l chun b kin thc cho k thi tt nghip sp ti tụi tin hnh vit bi bỏo cỏo thc tp vi chuyờn " Tỡm hiu nghip v cụng tỏc Vn th UBND xó, thc trng v gii phỏp". Trong bỏo cỏo ny ngoi phn m u v phn kt lun. Ni dung bỏo cỏo c chia lm 03 chng: Chng 1: Chc nng, nhim v, c cu t chc ca UBND xó Chng 2: Thc trng tỡnh hỡnh cụng tỏc Vn th ca UBND xó Chng 3: Nhng gii phỏp hon thin cụng tỏc vn th ca UBND xó v mt vi kin ngh. Qua bn bỏo cỏo thc tp ny cho phộp tụi gi li cm n chõn thnh ti cỏc thy giỏo, cụ giỏo Trng Cao ng Ni V H Ni - Nhng ngi ó trang b cho tụi nhng kin thc c bn u tiờn v k nng nghip v CTVT. ng thi qua õy cng cho phộp tụi gi li cm n chõn thnh, sõu sc ti ton th ban lónh o UBND xó, cỏc anh ch cụng chc, viờn chc ang cụng tỏc ti vn phũng HND - UBND xó . c bit l ph trỏch vn phũng HND - UBND (hay cũn gi l vn phũng thng kờ) xó ó hng dn v to iu kin tụi hon thnh tt t thc tp cng nh vit bn bỏo cỏo ny. õy l ln u tiờn tip xỳc vi cụng vic thc t v vit bỏo cỏo thc tp, mc dự bn thõn tụi ó nhn thc c tm quan trng trong nghip v CTVT ca mỡnh song ni dung nghiờn cu, tỡm hiu rng, nờn trong bn bỏo cỏo thc tp ny khụng th trỏnh khi nhng hn ch v thiu sút nht nh. Kớnh mong _VTLT_K1 Khoa: Vn Th - Lu Tr 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ Nội Vụ Hà Nội các thầy giáo, cô giáo trong Trường Cao đẳng Nội Vụ Hà Nội cũng như toàn thể ban lãnh đạo xã và các cán bộ, công nhân viên chức Văn phòng HĐND và UBND xã bổ sung đóng góp ý kiến để bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của tôi được hoàn thiện và thành công hơn. Giúp cho tôi hiểu biết sâu rộng, chính xác và đầy đủ hơn về nghiệp vụ công tác văn thư của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn.!. , ngày 08 tháng 6 năm 2010 Sinh viên CHƯƠNG I: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNG CỦA UBND XÃ I. SỰ RA ĐỜI, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNG CỦA UBND XÃ 1, Đặc điểm tình hình của xã xã miền núi, thuần nông của huyện do địa hình ở đây chủ yếu là đồi núi, xen lẫn là các hồ đập nhỏ, với hệ thống kênh mương tưới tiêu của xã đã được bê tông hóa hoàn chỉnh, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi tạo điều kiện tốt cho sự phát triển kinh tế của xã. Ngoài ra trong địa bàn của xã còn xuất hiện một số các loại hình cty nhỏ, hợp tác xã kinh doanh về các loại hình chăn nuôi: hợp tác xã thống nhất: tại thôn Hai mới, cty sao sáng thôn Đoàn kết… Đây là điều kiện thuận lợi cho vùng _VTLT_K1 Khoa: Văn Thư - Lưu Trữ 4 Bỏo cỏo thc tp tt nghip Trng C Ni V H Ni phỏt trin mt nn kinh t theo hng Nụng - Lõm nghip, thy sn v mt s nghnh dich v nh khỏc. Mt khỏc l mt xó min nỳi ca huyn - vựng t ni ting vi cõy vi thiu din tớch nờn ti hng ngn ha. Vi Lc Ngn ó c ng ký thng hiu v c xut khu ra nhiu nc mang li hiu qu kinh t cao cho ngi dõn. Trớc năm 1957 xã có tên gọi là xã Phú Quý gồm , Đông Hng và một phần của xã Phợng Sơn. Khi tách ra hai huyện Lục Ngạn và Lục Nam, sau năm 1957 có tên là xã Thống Nhất, đến năm 1969 tên xã là cho đến nay. a gii ca xó cỏch trung tõm huyn Lc Ngn 6 km v phớa ụng. Phớa ụng giỏp th trn ch, phớa Nam tip giỏp xó Phng Sn v dc quc l 31. Phớa Bc giỏp . ca huyn Lc Ngn. Din tớch t nhiờn l 4009.33 ha. vi 3641 h gia ỡnh v 16.684 nhõn khu. Trong xó cú 6 dõn tc anh em cựng chung sng l: Kinh, Hoa, Ty, Nựng, Sỏn chớ, Sỏn Dỡu sng xen canh trờn a bn xó. Trong ú s ng bo dõn tc thiu s chim 49 % s dõn ( theo s liu thng kờ iu tra ca xó nm 2009). Theo iu tra ngy 01 thỏng 8 nm 2008 s h nghốo trong ton xó chim 7.29%. Hin nay xó Quý Sn gm 27 thụn c s quan tõm ca c quan cp trờn v s ch o sõu sỏt ca ng, tri qua nhiu nm hỡnh thnh hot ng v phỏt trin, h thng c quan ca ng v nh nc xó Quý Sn cng c hon thin hn to iu kin cho s phỏt trin v i vo n np ca xó. 2. Chc nng, nhim v, quyn hng ca UBND xó (UBND xó l c quan hnh chớnh Nh nc a phng hot ng theo lut t chc HND v UBND ngy 26 thỏng 11 nm 2003.) 2.1 Chc nng ca UBND xó Quý Sn (Ban hnh kốm theo 2- Lut t chc HND v UBND) - UBND do HND bu ra, l c quan chp hnh ca HND, c quan hnh chớnh Nh Nc a phng chu trỏch nhim trc HND cựng cp v c quan Nh nc cp trờn. - UBND chu trỏch nhim chp hnh hin phỏp, lut, cỏc vn bn ca c quan Nh nc cp trờn v Ngh quyt ca HND cựng cp nhm m bo thc hin ch trng, bin phỏp phỏt trin kinh t - xó hi cng c quc phũng an ninh v thc hin cỏc chớnh sỏch khỏc trờn a bn. _VTLT_K1 Khoa: Vn Th - Lu Tr 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ Nội Vụ Hà Nội - UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ trung ương đến cơ sở. 2.2 Nhiệm vụ quyền hạng của UBND xã (Ban hành kèm theo Mục III - Điều 111, 112,113,114,115,116,117 của luật tổ chức HĐND và UBND) 2.2.1 Trong lĩnh vực kinh tế: - Xây dựng kế hoach phát triển kinh tế- xã hội hàng năm trình HĐND cùng cấp thông qua để trình UBND huyện phê duyệt; và tổ chức thực hiện kế hoạch đó. - Lập dự toán thu ngân sách trên địa bàn; dự toán thu tri ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách của cấp mình, dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định và báo cáo UBND, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp. - Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan Nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã và báo cáo về ngân sách nhà nước theo Quy định của Pháp luật. - Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương ; xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện nước theo quy định của pháp luật. - Huy động sự đóng góp của các tổ chức cá nhân để đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, thị trấn trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các khoản đóng góp này phải công khai có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật. 2.2.2 Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp. - Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các chương trình kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, để phát triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, _VTLT_K1 Khoa: Văn Thư - Lưu Trữ 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ Nội Vụ Hà Nội trong sản xuất theo quy định, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi; - Tổ chức việc vây dựng các công trình thủy lợi nhỏ; thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo bệ rừng ; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điêu, bảo vệ rừng tại địa phương; - Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dựng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật; - Tổ chức hướng dẫn việc khai thác và phát triển các nghành, nghề truyền thống ở địa phương và các tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các nghành, nghề mới. 2.2.3 Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải: - Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp; - Quản lý việc xây dựng cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật theo thẩm thẩm quyền do pháp luật quy định; - Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật; - Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định của pháp luật. 2.2.4 Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, TDTT. - Thực hiện kế hoạch phát triển sự giáo dục ở địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp 1 đúng độ tuổi; Tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hóa, thực hiện xóa mù chữ cho những người trong độ tuổi - Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với UBND cấp trên quản lý trường tiểu học, trường THCS trên địa bàn; - Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hóa gia đình được giao; vận động nhân dân giữ vệ sinh; phòng chống dịch bệnh; _VTLT_K1 Khoa: Văn Thư - Lưu Trữ 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ Nội Vụ Hà Nội - Xây dựng phát triển và tổ chức cá hoạt động văn hóa; TDTT, tổ cức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lích sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật; - Thực hiện chính sách , chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật; - Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mổ côi không nơi nương tựa; tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật; - Quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ; quy hoạch, quản lý nghĩa trang ở địa phương 2.2.5 Trong lĩnh vực quốc phong, an ninh, trật tự xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương: - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, xây dựng quốc phòng toàn dân,xây dựng làng, xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương. - Thực hiện công tác, nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký quản lý quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương. - Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, ATXH; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc vững mạnh; Thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương. - Quản lý hộ khâu: Tổ chức việc đăng ký tạm chú, quản lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương. 2.2.6 Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo - Tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật. 2.2.7 Trong việc thi hành pháp luật - Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật. _VTLT_K1 Khoa: Văn Thư - Lưu Trữ 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ Nội Vụ Hà Nội - Tổ chức tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. - Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định vế xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật * Nguyên tắc và lề lối làm việc UBND xã Quý Sơn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và thực hiện chế độ, chủ trương, quyết định theo đa số. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế XHCN ngăn chặn các biểu hiện quan liêu, lãng phí, tham nhũng cửa quyền, hách dịch và một số biểu hiện thiếu tích cực khác xuất hiện trong cơ quan, cán bộ công chức trong bộ máy cơ quan. UBND xã có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm đã để ra. Quản lý hướng dẫn các phòng ban chuyên môn và các thôn trong hoạt động QLNN. UBND xã xây dựng quy chế làm việc giữa Đảng ủy, HĐND, MTTQ trong hệ thống chính trị ở cơ sở để phối hợp trong lãnh đạo. Quản lý điều hành và vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. - UBND xã làm việc theo chế độ một thủ trưởng, các phòng ban chuyên môn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch. * Quan hệ công tác: Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Chế độ văn thư: Thực hiện chế độ văn thư theo chế độ tập trung II, CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA TỪNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 1. Cơ cấu tổ chức của UBND xã (sơ đồ xem phụ lục I) UBND xã là cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạng và tổ chức hoạt động theo quy định của luật tổ chức HDND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003. Đứng đầu UBND là chủ tịch UBND là Chủ tịch UBND xã là người phụ trách lãnh đạo chung , điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND xã, đôn đốc kiểm tra công tác của xã. Chỉ đạo điểu hành của các thành viên cấp dưới và _VTLT_K1 Khoa: Văn Thư - Lưu Trữ 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ Nội Vụ Hà Nội các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND xã ( Trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể của UBND xã). Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm cá nhân vể những nhiệm vụ, quyền hạng được giao riêng cho mình và các thành viên của UBND chịu trách nhiệm trước HĐND xã và cấp trên. Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hóa xã hội chịu trách nhiệm trực tiếp vể chức năng QLNN trên các hoạt động về văn hóa - xã hội trên địa bàn xã. Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế: Chịu trách nhiệm về QLNN về công tác thu tri ngân sách, hoạt động kiểm tra, tài chính, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông công chính, quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn, địa chính…. Phó chủ tịch thay mặt Chủ tịch chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch tập thể UBND xã, HĐND xã về những quyết định, ý kiến chỉ đạo điều, điều hành những kết quả công việc và các lĩnh vực được phân công cùng với tập thể UBND xã chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND xã trước UBND huyện Lục Ngạn, UBND tỉnh Bắc Giang, UBND thành phố Bắc Giang UBND xã có 7 ban: Văn Phòng, Ban quân sự, ban công an, ban tài chính kế toán, ban tư pháp hộ tịch, ban địa chính, ban văn hóa xã hội Ngoài ra còn các hội như: Nông dân, Chữ thập đỏ, đoàn Thanh Niên, phụ Nữ, Cựu chiến binh * Về biên chế nhân sự : Lãnh đạo UBND xã bao gồm đồng chí bao gồm tất cả lãnh đạo HĐND - UBND và các phòng. Trong đó tổng số cán bộ công chức, viên chức, nhân viên văn phòng là 45 đồng chí (Công chức ,cán bộ chuyên trách: 23 đồng chí; cán bộ bán chuyên trách là 22 đồng chí. Với độ tuổi trung bình là 30 trong đó số cán bộ nhân viên nữ là Số cán bộ có trình độ đại học là 15 đồng chí, số cán bộ có trình độ cao đẳng la: 20 đồng chí, số cán bộ có trình độ trung cấp là: 20 đồng chí. 2. Chức năng chủ yếu của từng đơn vị trực thuộc UBND xã 2.1 Văn phòng HĐND - UBND Giúp UBND cấp xã xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo giõi việc thực hiện chương trình , lịch làm việc đó, tổng hợp báo tình hình kinh tế - xã hội, tham mưu giúp UBND xã trong chỉ đạo thực hiện. _VTLT_K1 Khoa: Văn Thư - Lưu Trữ 10 [...]... đi + Bản lưu tại văn thư là bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền văn bản được lưu làm 02 bản 01 tại văn thư và 01 bản tại đơn vị soạn thảo.Bản lưu văn bản đi tại văn thư được sắp xếp theo thứ tự đăng ký + Việc lưu các văn bản mật được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước 1.2.2.2 Công tác quản lý văn bản đến a Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến * Tiếp nhận văn bản đến:... dân có viết: " Tại Ủy ban nhân dân xã, Phường, thị trấn ( gọi chung là xã) có bộ phận làm công tác văn thư, lưu trữ, lưu trữ hiện hành và bố chí công chức văn phòng thống kê phụ trách công tác văn thư lưu trữ; cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm làm công tác văn thư lưu trữ phải thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh và huyện, chị trách nhiệm trước UBND xã về quản lý và... trách nhiệm văn thư bên cơ quan nhận văn bản báo lại với thủ trưởng của minh là không nhận được văn bản Văn thư bên UBND không có băng chứng chứng tỏ văn bản đã được gửi đi Khi đó văn thư UBND phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm Mặt khác tại đây văn bản chỉ được lưu duy nhất một bản tại văn thư cơ quan, đơn vị soạn thảo không tiến hành lưu văn bản Khi có việc cần giải quyết liên quan tới bản lưu văn bản... tác văn thư Thông qua đó văn bản được quản lý chặt chẽ hơn, đảm bảo an ninh cho tài liệu tránh tình trạng thất thoát thông tin 2.2.1 Thực trạng về công tác quản lý văn bản đi Văn bản đi: Tất cả các văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và các văn bản chuyên nghành ( Kể cả bản sao văn bản, văn bản lưu chuyển nội bộ, và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành Tại đây, văn. .. Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Cục văn thư và lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cục văn thư và lưu trữ nhà nước UBND xã đã nhận thức rõ được vai trò quan trọng của công việc tổ chức thực hiện công tác văn thư do đó UBND xã đã ban hành một số văn bản... đã ban hành một số văn bản nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa công tác văn thư tại UBND xã, cụ thể: UBND xã đã xây dựng và ban hành được quy chế về công tác văn thư lưu trữ ngày 15 tháng 7 năm 2009 Đây là bản quy chế quy đinh khá chi tiêt về hoạt động của công tác văn thư lưu trữ tại cơ quan Quy định về chế tài sử phạt đối _VTLT_K1 17 Khoa: Văn Thư - Lưu Trữ Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ Nội... tác văn thư, phân tích những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác văn thư tại cơ quan để ngày càng hoàn thiện hơn nữa việc tổ chức công tác văn thư nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường hơn nữa vai trò công tác văn thư trong hoạt động của UBND xã * Đánh giá chung: Nhìn chung công tác văn thư ở UBND xã đã có nhiều biến chuyển và khởi sắc so với những năm về trước Tại đây... công tác văn thư nghĩa là hoạt động của CTVT _VTLT_K1 14 Khoa: Văn Thư - Lưu Trữ Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường CĐ Nội Vụ Hà Nội không diễn ra Khi đó văn bản tới cơ quan sẽ không tập trung tại văn thư mà văn bản sẽ được chuyển trực tiếp cho đơn vị nhận giải quyết công việc Văn bản không được đăng ký và lưu tại văn thư Trong quá trình giải quyết công việc do công việc nhiều, quá trình quản lý văn bản... hiện công tác văn thư, lưu trữ của xã; Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ phải có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật" Văn phòng HĐND - UBND xã chịu trách nhiệm chung về CTVT tại ủy ban xã, xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc tháng, quý, tuần… tổ chức các kỳ họp của HĐND và UBND và tất cả các khâu của nghiệp vụ công tác văn thư- lưu trữ Cũng giống... cho công tác lưu trữ 2.2 Công tác chỉ đạo công tác văn thư của UBND xã 2.2.1 Về việc ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ Việc tổ chức quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư tại UBND xã được thể hiện trong việc áp dụng các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác văn thư và việc xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư của UBND Việc ban hành các văn bản này . thập đỏ, đoàn Thanh Niên, phụ Nữ, Cựu chiến binh * Về biên chế nhân sự : Lãnh đạo UBND xã bao gồm đồng chí bao gồm tất cả lãnh đạo HĐND - UBND và các phòng. Trong đó tổng số cán bộ công chức, viên. trình giải quyết công việc tại các đơn vị này một cách nhanh chóng, chính xác , mang lại hiệu quả cao, tránh tình trạng quan liêu, giấy tờ mất mát tài liệu quý, quan trọng i với cơ quan. Đảm bảo. tổ chức và các doanh nghiệp. D- ới sự quản lý, quan tâm v chỉ đạo sâu sát của Bộ Nội Vụ. Trờng Cao đẳng Nội Vụ Hà Nội sau nhiều năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều khó khăn đã tr- ởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao thuc tap tot nghiep chuyên ngành văn thư lưu lữu tại cấp xã, Bao cao thuc tap tot nghiep chuyên ngành văn thư lưu lữu tại cấp xã, Bao cao thuc tap tot nghiep chuyên ngành văn thư lưu lữu tại cấp xã, THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay