bài tập về NMR có đáp án

35 676 3
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 13:46

bài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp ánbài tập về NMR có đáp án . 1 H -NMR của hợp chất A Dung môi Phổ 13 C -NMR của hợp chất A Câu 5: Hợp chất A (C 9 H 10 O 3 ). Dựa vào dữ liệu phổ 1 H, 13 C -NMR, hãy xác định công thức cấu tạo của A? Gọi tên A? Phổ 1 H -NMR. 13 C -NMR, ghép các mảnh lại với nhau, kết luận hợp chất A là Butyl acetate với CTCT dưới đây: CH 3 C O O CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 Buthyl acetate Phổ 1 H -NMR của hợp chất A Dung môi Phổ 13 C -NMR. phổ 1 H, 13 C -NMR, hãy xác định công thức cấu tạo của A? Gọi tên A? Phổ 1 H -NMR của hợp chất A Hợp chất C 3 H 6 O: C n H 2n O chứa 1 liên kết π hoặc 1 vòng kín. • Phổ 1 H -NMR có năm tín hiệu,
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập về NMR có đáp án, bài tập về NMR có đáp án, bài tập về NMR có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn