Lập kế hoạch chiêu thị cho sản phẩm hành chính nhân sự chuyên nghiệp tại công ty BCC

99 490 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 10:20

Lập kế hoạch chiêu thị cho sản phẩm hành chính nhân sự chuyên nghiệp tại công ty BCC Chng 1 : M đu - 1 - MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1.1. LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1 1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI . 2 1.3. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI . 2 1.4. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 2 1.5. MƠ HÌNH Q TRÌNH THỰC HIỆN . 3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1. KHÁI NIỆM DỊCH VỤ 4 2.2. KHÁI NIỆM CHIÊU THỊ DỊCH VỤ . 4 2.3. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠNG TY 7 2.4. CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHIÊU THỊ TRONG DỊCH VỤ . 8 CHƯƠNG 3 : TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀO TẠO TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TỔNG QUAN CƠNG TY BCC 3.1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN NNL . 19 3.2. GIỚI THIỆU CƠNG TY 23 3.3. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ . 30 CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 4.1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 34 4.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 4.3. NHU CẦU THƠNG TIN 34 4.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 36 4.5. KHUNG MẪU VÀ KÍCH THƯỚC MẪU . 36 4.6. MƠ HÌNH Q TRÌNH THỰC HIỆN 38 4.7. THƠNG TIN VÀ THANG ĐO TRONG BẢNG CÂU HỎI . 39 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chng 1 : M đu - 2 - CHƯƠNG 5 : KẾT QUẢ THĂM DỊ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH CHIÊU THỊ 5.1. MƠ TẢ THỐNG . 40 5.2. KẾ HOẠCH CHIÊU THỊ . 50 CHƯƠNG 6 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1. KẾT LUẬN . 65 6.2. KIẾN NGHỊ 66 6.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI . 66 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chng 1 : M đu - 3 - CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, mơi trường kinh doanh và cạnh tranh đã thay đổi theo nhịp độ ngày cành nhanh, đó cũng là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp phải nỗ lực hơn nữa để tồn tại và khẳng định chính mình. Vì thế một điều tất yếu là ngồi việc định một mức giá hợp lý cùng với chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng thì mỗi doanh nghiệp phải hoạch định cho mình các chiến lược, chính sách kinh doanh đúng đắn. Hơn nữa, bất cứ một doanh nghiệp nào muốn bán được sản phẩm hay dịch vụ của mình trong mơi trường có nhiều sự cạnh tranh thì phải có những kế hoạch hành động cụ thể để thu hút được nhiều khách hàng. Muốn vậy thì một trong những điều quan trọng là phải có một kế hoạch chiêu thị tốt. Vì thế chiêu thị đã được các cơng ty xem như một phần khơng thể thiếu trong cơng việc kinh doanh của mình. Thuật ngữ chiêu thị hiện nay khá quen thuộc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam, nhưng việc vận dụng nó để trở thành một cơng cụ hữu hiệu cho việc kinh doanh của mình thì khái niệm đó còn khá mới mẻ, trong khi đó chiêu thị lại được sử dụng và thành cơng ở đa số các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi. Vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam cần phải quan tâm hơn nữa đến chiêu thị để lợi thế của sản phẩm được thơng tin đến các khách hàng tiềm năng, giúp tăng doanh số bán của các sản phẩm hiện hữu, thiết lập nhận thức và thuận lợi đối với sản phẩm mới, giúp tạo ra sự ưa thích nhãn hiệu nơi khách hàng và xa hơn nữa là xây dựng một thương hiệu vững mạnh trên thị trường cạnh tranh. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chng 1 : M đu - 4 - Việt Nam là một nước đang phát triển, số lượng các cơng ty mới thành lập ngày càng nhiều, để hội nhập và lấp được khoảng cách với các nước phát triển, thì ngồi việc phát huy các hoạt động kinh tế khoa học kỹ thuật, hoạt động giáo dục và đào tạo đã trở thành một trong những điều kiện cần và khơng thể thiếu trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Chiêu thị được sử dụng ở tất cả các cơng ty thuộc tất cả các ngành nghề từ kinh doanh đến dịch vụ, trong đó khơng thể khơng kể đến ngành đào tạo và tư vấn nguồn nhân lực một ngành kinh doanh dịch vụ trong đó sản phẩm là vơ hình liên quan đến việc bổ sung những kỹ năng, kiến thức về những vấn đề liên quan đến con người. BCC – một cơng ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và phát triển nguồn nhân lực, chun đào tạo các khóa ngắn hạn về lĩnh vực nhân sự và quản lý kinh doanh, doanh thu của một số sản phẩm tuy có phần tăng theo từng năm nhưng khơng đạt được những chỉ tiêu đề ra, đó cũng là một trong những ngun nhân chưa đầu tư đúng mức vào việc hoạch định các kế hoạch thực hiện. Bên cạnh đó vào tháng 1/2005 cơng ty sẽ cho ra mắt chương trình đào tạo “Hành chánh nhân sự chun nghiệp” với thời gian đào tạo là 12 tháng . Vấn đề đặt ra cho cơng ty hiện nay là làm sao để khách hàng biết đến sản phẩm và xa hơn nữa là xây dựng được hình ảnh của sản phẩm mới này ngày càng trở nên quen thuộc đối với khách hàng khi nhắc đến BCC. Với tình hình và nhu cầu thực tế, thiết nghĩ cần phải lập một kế hoạch chiêu thị. Đó cũng chính là lý do hình thành đề tài : “Lập kế hoạch chiêu thị cho sản phẩm Hành chính nhân sự chun nghiệp tại cơng ty BCC” nhằm giúp cơng ty có được những chương trình truyền thơng thật cụ thể và đạt được sự hỗ trợ hiệu quả của bốn thành phần cơ bản trong chiêu thị. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chng 1 : M đu - 5 - 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI • Phân tích, đánh giá hoạt động chiêu thị của cơng ty. • Phân tích nhu cầu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia khóa học của khách hàng mục tiêu. • Hoạch định kế hoạch chiêu thị cho chương trình “Hành chánh nhân sự” 1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀIThị trường thành phố Hồ Chí Minh, khu vực nội thành. • Đối tượng khách hàng : Các doanh nghiệp trong “Hiệp hội doanh nghiệp Trẻ thành phố HCM”. • Lập kế hoạch năm 2005 1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Thơng qua những hoạt động chiêu thị được xây dựng, đề tài sẽ góp phần vào việc giới thiệu chương trình “Hành chánh nhân sự chun nghiệp” trên thị trường đào tạo nguồn nhân lực, kết quả mang lại cho cơng ty sẽ là tăng tỷ lệ người đăng ký theo học. Đồng thời, qua đó củng cố thêm hình ảnh và thương hiệu của BCC. 1.5 MƠ HÌNH Q TRÌNH THỰC HIỆN Hin trng cơng ty SP & HCT ca đi th cnh tranh Thm dò khách hàng mc tiêu HCT ca cơng ty  chng trình HCNS THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chng 1 : M đu - 6 - Hình 1.1: Q trình lập kế hoạch chiêu thị THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chng 2 : C s lý thuyt - 7 - CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT Cơ sở lý thuyết sẽ là tổng quan về khái niệm những thành phần chiêu thị, những phương tiện truyền thơng phổ biến, những phương pháp, cơ sở để phân bổ ngân sách cho kế hoạch chiêu thị,…Nội dung của các phần cụ thể như sau : 2.1 KHÁI NIỆM DỊCH VỤ Dịch vụ là mọi biện pháp hay lợi ích mà một bên có thể cung cấp cho bên kia, chủ yếu là khơng sờ thấy được và khơng dẫn đến sự chiếm đoạt một cái gì đó. Việc thực hiện dịch vụ có thể có và cũng có thể khơng liên quan đến hàng hóa dưới dạng vật chất của nó (Philip Kotler, 2000). Bốn đặc điểm vốn có của dịch vụ : o Tính khơng sờ thấy được o Tính khơng thể tách rời khỏi nguồn gốc o Tính khơng ổn định về chất lượng o Tính khơng lưu giữ được 2.2 KHÁI NIỆM CHIÊU THỊ DỊCH VỤ 2.2.1 Khái niệm Chiêu thị trong dịch vụ giữ vai trò quan trọng trong tiếp thị hỗn hợp, nó cung cấp thơng tin cho khách hàng và những giải pháp về những mối quan hệ nội THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chng 2 : C s lý thuyt - 8 - bộ cũng như mối quan hệ thị trường. Chiêu thị thiết lập sự rõ ràng, sự định vị và giúp khách hàng nhận thức đầy đủ hơn giá trị dịch vụ. Chiêu thị sản phẩm cũng bao gồm 4 thành phần như chiêu thị dịch vụ. Bản thân khi nói tên của hai lĩnh vực thì rõ ràng ta cũng thấy sự khác nhau. Sản phẩm nói đơn giản là một dạng vật chất sờ, nghe, ngửi, thấy,… được. Trong khi đó dịch vụ lại mang tính chất vơ hình khơng sờ cũng khơng nghe, thấy được. Tuy nhiên con người mua sản phẩm và dịch vụ là mua sự hiện hữu, mua những tiện ích và giá trị của chúng. Vì thế muốn chúng tiếp cận được thị trường thì những chiêu thức sử dụng chắc chắn cũng phải khác nhau. Sau đây là một vài sự khác nhau giữa một số sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ đào tạo. Bảng 2.1 : Bảng so sánh các thành phần chiêu thị của sản phẩm và dịch vụ đào tạo Thành phần chiêu thị Sản phẩm tiêu dùng Dịch vụ đào tạo THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chng 2 : C s lý thuyt - 9 - Quảng cáo Khuyến mãi Giao tiếp cá nhân Giao tế Quảng cáo rộng rãi trên tivi Bao phủ cho mọi đối tượng Thời gian quảng cáo thường theo định kỳ Khách hàng dễ dàng quyết định mua khi nhìn thấy sản phẩm, q trình ra quyết định ngắn. Hình thức khuyến mãi phong phú, đa dạng Trực tiếp người với người Giao nhận bằng vật chất hữu hình Giao tế nhằm quảng bá hình ảnh và thúc đẩy mua hàng Ít thấy quảng cáo trên tivi Đối tượng có chọn lọc Thời gian linh hoạt, khi nào khai giảng khóa mới thì quảng cáo. Q trình tìm hiểu thơng tin và ra quyết định của khách hàng khơng ngắn như mua sản phẩm. Khơng thể sử dụng tất cả những cơng cụ khuyến mãi cho sản phẩm ví dụ : sổ xố, phiếu mua hàng, tặng thêm dung tích sử dụng, . Trực tiếp nhưng khách hàng khó mua ngay Đặc thù các dịch vụ đào tạo, phần lớn là khách hàng tự tìm đến và đăng ký. Giao tế nhằm quảng bá hình ảnh và thúc đẩy đăng ký khóa học (Nguồn : Hồng Trọng, 1994 Lưu Văn Nghiêm, 2001) THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chng 2 : C s lý thuyt - 10 - Nói tóm lại muốn sử dụng thành cơng một phương tiện thì nhà quản lý cần phải linh hoạt, biết cách biến hóa. Tùy mơi trường kinh doanh, tùy hồn cảnh mà quyết định những cơng cụ nào là phù hợp khơng thể áp dụng một cách rập khn và máy móc. Điều này đơi khi khơng những có hiệu quả mà còn mang lại những kết quả khơng mong muốn. 2.2.2 Mục tiêu chiêu thị Việc xác định mục tiêu có thể nói là quan trọng nhất trong q trình quyết định thơng tin. Các mục tiêu cũng chính là các tiêu chuẩn để xác định sự thành cơng hay thất bại của chiến lược chiêu thị. Mục tiêu phải có những đặc trưng sau đây : o Phải dựa trên sự hiểu biết của cơng ty về mục đích của tiếp thị o Phải dựa trên cơ sở hiểu biết rõ ràng đối tượng mục tiêu và các khuynh hướng đáp ứng của họ đối với các mức độ thơng tin khác nhau. o Có thể lượng hóa được o Phản ánh càng nhiều cành tốt hiệu quả thực tế của hoạt động chiêu thị o Phải có tính khả thi o Có thể thực hiện được trong khn khổ thời gian hiệu lực Dựa vào các điều kiện hồn cảnh đã xác định trong phần phân tích hiện trạng để từ đó quyết định mục tiêu cho chiêu thị. Mục tiêu cuối cùng của nhà các nhà quản lí tìm kiếm là sự mua hàng của người tiêu dùng. Tuy vậy để thực hiện được điều này, các nhà quản lí có thể tìm một thứ gì đó để đưa vào trí nhớ của người tiêu thụ, thay đổi thái độ của họ và buộc họ phải hành động. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... nét mơ tả về tổng quan thị trường đào tạo và tư vấn nguồn nhân lực, các khóa đào tạo và các hoạt động chiêu thị của các đối thủ Thị trường đào tạo và tư vấn nguồn nhân lực là một thị trường khá hấp dẫn, trên thị trường có rất nhiều khóa học về các chun ngành khác nhau từ sản xuất, kinh doanh, nhân sự cho đến kế tốn, trong đó số lượng cơng ty thật sự đào tạo chun ngành nhân sự thì khơng nhiều tuy nhiên... lý thuy THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN t 2.2.3 Tổng ngân sách chiêu thị Bước kế tiếp là dựa vào mục tiêu cơng ty, mục tiêu của kế hoạch chiêu thị đã được xác định, đồng thời dựa vào nguồn vốn, nhân lực trong các điều kiện tình hình thị trường của cơng ty từ đó phân bổ một ngân sách hợp lý cho tồn bộ kế hoạch Có nhiều cách xác định ngân sách chiêu thị như : o Phương pháp khơng thay đổi o Phương pháp phần... chữ bcc được in với chữ màu đen nhưng cùng một cỡ chữ và font chữ của tên hiệu màu Cơng ty được thành lập vào tháng 10/2000, chính thức nhận giấy phép hoạt động ngày 19/02/2001, do bốn thành viên có tâm huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nhân sự thành lập Vốn điều lệ 800.000.000 vnđ 3.2.2 Tổng quan các hoạt động của cơng ty qua 4 năm Năm 2001 Tư vấn nhân sự, đào tạo chun nghành nhân sự và... lĩnh vực cung cấp và tư vấn nguồn nhân lực tại thị trường Việt Nam Tuy nhiên hoạt động chính của những tập đồn này là cung cấp nguồn nhân lực cho các cơng ty, do đó thị trường các khóa đào tạo ngắn hạn về nguồn nhân lực vẫn do một số cơng ty Việt Nam nắm giữ thị phần Theo nguồn thơng tin nội bộ từ kết quả cuộc thăm dò thị trường năm 2003 cho thấy nhu cầu tư vấn của doanh nghiệp về các lĩnh vực như sau... đốc Nhân sự cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Năm 2003 Nghiên cứu và triển khai chương trình đào tạo “Nghề Nhân sự thời gian 6 tháng cho đến nay đã đào tạo được hơn 200 học viên chun ngành nhân sự Năm 2004 Nghiên cứu ứng dụng và áp dụng thành cơng mơ hình tư vấn “Tái cấu trúc Doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam” Nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo Hành chánh Nhân sự chun nghiệp. .. trị nhân sự cho các cấp quản lý, đào tạo giảng viên, xây dựng đội ngũ, - 35 - Ch ng 3 : T ng quan th tr ng ào t o, t v THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN n ngu n nhân l c & Cơng ty BCC Năm 2002 Triển khai chương trình nghiên cứu “Chân dung Giám đốc Nhân sự với sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp và cá nhân Triển khai đào tạo chương trình “Giám đốc Nhân sự kéo dài 3 tháng và đã đào tạo hơn 150 Giám đốc Nhân. .. doanh sản xuất có hiệu quả Mặc dù đã có những thành cơng đáng kể trong sản xuất kinh doanh, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa phát triển hiệu quả nguồn nhân lực của mình vì ở giai đoạn ban đầu khi mới thành lập, nhiều doanh nghiệp chỉ chú trọng đến đầu tư sản xuất kinh doanh chứ chưa đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, chính vì thế khi phát triển mở rộng, bản thân các doanh nghiệp. .. hoạt động chiêu thị thích hợp Nói tóm lại việc thực hiện phân tích hiện trạng càng hồn chỉnh thì cơ sở thơng tin cho các quyết định sẽ càng hợp lý Sau đây là tổng quan về các thành phần khi lập kế hoạch chiêu thị 2.4 CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHIÊU THỊ - 13 - Ch ng 2 : C s lý thuy THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN t 2.4.1 Quảng cáo 2.4.1.1 Định nghĩa Quảng cáo trong dịch vụ là một trong những hình thức chính của... quan thị trường đào tạo và tư vấn nguồn nhân lực bao gồm : tổng quan về sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, các hoạt động chiêu thị của các đối thủ từ đó đánh giá chung các hoạt động chiêu thị của thị trường o Nhu cầu, thái độ của khách hàng Thực hiện một nghiên cứu về nhu cầu của khách hàng mục tiêu, lý thuyết này sẽ nói rõ hơn trong phần chương IV : Thiết kế nghiên cứu o Mơ tả các đặc trưng của sản phẩm, ... và các chủ doanh nghiệp cũng khơng thể nắm bắt kịp nhu cầu phát triển nhân sự trong cơng ty Hơn nữa do một số doanh nghiệp trước đây đã quen với sự bao cấp của nhà nước, cho nên khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, hầu hết bộ máy tổ chức và cách thức quản lý của các doanh nghiệp tỏ ra khơng còn phù hợp nữa Vì thế rất cần sự chuyển đổi về mặt cơ cấu, xây dựng lại bộ máy nhân sự Đồng thời để bắt . đề tài : Lập kế hoạch chiêu thị cho sản phẩm Hành chính nhân sự chun nghiệp tại cơng ty BCC nhằm giúp cơng ty có được những chương trình. đến BCC. Với tình hình và nhu cầu thực tế, thiết nghĩ cần phải lập một kế hoạch chiêu thị. Đó cũng chính là lý do hình thành đề tài : Lập kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch chiêu thị cho sản phẩm hành chính nhân sự chuyên nghiệp tại công ty BCC, Lập kế hoạch chiêu thị cho sản phẩm hành chính nhân sự chuyên nghiệp tại công ty BCC, Lập kế hoạch chiêu thị cho sản phẩm hành chính nhân sự chuyên nghiệp tại công ty BCC, LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI, Khái niệm, Mục tiêu chiêu thị Tổng ngân sách chiêu thị, KHÁI NIỆM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠNG TY, Xác định mục tiêu quảng cáo Ngân sách trong quảng cáo Xây dựng thông điệp quảng cáo, Định nghĩa Xác lập mục tiêu của khuyến mãi Ba đối tượng khuyến mãi trong dịch vụ, Tổng quan thị trường, Các đối thủ và các hoạt động chiêu thị của thị trường, Lịch sử hình thành Tổng quan các hoạt động của cơng ty qua 4 năm Chức năng hoạt động chính, Bộ máy tổ chức Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi phòng ban, Kết quả hoạt động kinh doanh Các hoạt động chiêu thị của công ty từ khi thành lập, 5 : KẾT QUẢ THĂM DỊ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH CHIÊU THỊ 3.3 GIỚI THIỆU TRÌNH ĐÀO TẠO HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ, Các loại thông tin thu thập Phương pháp thu thập thông tin, Khung mẫu Kích thước mẫu, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH Q TRÌNH THỰC HIỆN NHỮNG THƠNG TIN CẦN VÀ THANG ĐO TRONG BẢNG CÂU HỎI, Chức vụ trong công ty Khuyến mãi Giao tế, Quảng cáo Giao tiếp bán hàng, Xác định khách hàng mục tiêu Xác định mục tiêu chiêu thị Ngân sách chiêu thị, Các mục tiêu quảng cáo được phát biểu như sau :, Báo chí 5 : KẾT QUẢ THỐNG KÊ KẾ HOẠCH CHIÊU THỊ, Kế hoạch khuyến mãi, Kế hoạch giao tiếp bán hàng, Kế hoạch giao tế, Các bài viết trên các báo và các đoạn phim trên truyền hình, Kết luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay