Lợi nhuận và các biện pháp làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Thụy

35 338 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 10:02

Lợi nhuận và các biện pháp làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Thụy Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 Lời mở đầu Bất cứ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng quan tâm đến năng suất, chất lợng hiệu quả. Đây là ba chỉ tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, là thớc đo trình độ phát triển của doanh nghiệp nói chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung. Song tất cả đều thể hiện một mục tiêu cao hơn của doanh nghiệp đó là lợi nhuận tối đa hoá lợi nhuận. Phấn đấu để lợi nhuận tối đa hoá lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nó tính chất quyết định tới sự sống còn phát triển của mọi doanh nghiệp. Vì vậy việc nghiên cứu tìm hiểu nguồn gốc, các nhân tố ảnh hởng các giải pháp nhằm làm tăng lợi nhuận đối với doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Nhận thấy đợc tầm quan trọng của vấn đề này trong quá trình thực tập em xin chọn đi sâu vào vấn đề lợi nhuận với đề tài Lợi nhuận các biện pháp làm tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ. Nội dung của đề tài gồm ba chơng: Chơng 1: Lý luận chung về lợi nhuận Chơng 2: Thực trạng về hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ Chơng 3: Một số biện pháp làm tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ Mặc dù đã rất cố gắng nhng do thời gian thực tập ngắn, do trình độ hiểu biết của em còn nhiều hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận đợc nhiều sự góp ý của các thầy để bài luận văn của em đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo Công ty, phòng Tài chính Kế toán, đặc biệt em xin bầy tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới thầy Lê Văn Chắt đã hớng dẫn chỉ bảo em nghiên cứu hoàn thành luận văn này. Hà Nội, tháng 9 năm 2006 Sinh viên Trịnh Thị Thu Hơng Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 Chơng I Lý luận chung về lợi nhuận I. Lợi nhuận vai trò của lợi nhuận đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng 1. Khái niệm về lợi nhuận Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Là chỉ tiêu chất lợng để đánh giá hiệu quả kinh tế của các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đây ta thấy rằng lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng, nó chính là phần giá trị sản phẩm của lao động thặng d vợt quá phần giá trị sản phẩm của lao động tất yếu mà doanh nghiệp bỏ ra, từ góc độ của doanh nghiệp thì lợi nhuận là số tiền chênh lệch giữa doanh thu chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đạt đợc doanh thu đó. Nội dung của lợi nhuận bao gồm: * Lợi nhuận hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoạt động tài chính: Là số lợi nhuận thu đợc từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ thu đợc từ hoạt động tài chính thờng xuyên của doanh nghiệp * Lợi nhuận từ hoạt động khác: Là số lợi nhuận doanh nghiệp thể thu đợc từ hoạt động không thờng xuyên, không lờng trớc đợc nh lợi nhuận từ việc thanh lý các tài sản cố định, thu tiền phát sinh do khách hàng vi phạm hợp đồng . 2. Vai trò ý nghĩa của lợi nhuận trong doanh nghiệp Lợi nhuận doanh nghiệp ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, vì nó tác động đến tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc phấn đấu thực hiện đợc chỉ tiêu lợi nhuận là điều quan trọng đảm bảo cho tình hình tài chính doanh nghiệp đợc ổn định vững chắc. Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 2.1. Đối với bản thân doanh nghiệp Lợi nhuận là chỉ tiêu chất lợng tổng hợp nói lên kết quả của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Nếu doanh nghiệp phấn đấu cải tiến quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ làm giảm chi phí hạ giá thành sẽ làm cho lợi nhuận tăng lên. Lợi nhuận còn là nguồn tích luỹ bản để tái sản xuất mở rộng, là nguồn vốn rất quan trọng để đầu t phát triển của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động lợi nhuận sẽ điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động, điều kiện xây dựng quỹ nh quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu t phát triển, quỹ khen thởng, phúc lợi . điều này khuyến khích ngời lao động tích cực làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo trong lao động gắn bó với doanh nghiệp. Nhờ vậy năng suất lao động sẽ đợc nâng cao góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp. 2.2.Đối với xã hội Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, lợi nhuận là động lực, là đòn bẩy kinh tế của xã hội. Nếu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đảm bảo tài chính ổn định luôn tăng trởng, lợi nhuận cao thì tiềm lực tài chính quốc gia sẽ ổn định phát triển. Vì lợi nhuận là nguồn tham gia đóng góp theo luật định vào ngân sách nhà nớc dới hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhờ vậy mà nhà nớc nguồn vốn để xây dựng sở hạ tầng, tạo dựng môi trờng kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp góp phần hoàn thành những chỉ tiêu kinh tế xã hội của đất nớc. II. Phơng pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp các chỉ tiêu phân tích đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp 1. Phơng pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế quan trọng của doanh nghiệp, phản ánh hiệu quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Việc đảm bảo lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh trở thành một Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 yêu cầu bức thiết, lợi nhuận vừa là mục tiêu vừa là động lực của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để xác định đợc lợi nhuận khi lập kế hoạch lợi nhuận lập báo cáo thu nhập hàng năm của doanh nghiệp ngời ta áp dụng hai phơng pháp đó là: Phơng pháp trực tiếp phơng pháp xác định lợi nhuận qua các bớc trung gian. 1.1.Phơng pháp trực tiếp * Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh; cung ứng dịch vụ Đây là lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp, thu đợc từ hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ trong kỳ, đợc xác định bằng công thức sau: Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu thuần [Trị giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp] Hoặc Lợi nhuận hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần Giá thành toàn bộ của sản phẩm, hàng hoá dịch vụ tiêu thụ trong kỳ. Trong đó: - Lợi nhuận hoạt động kinh doanh là số lợi nhuận trớc thuế thu nhập doanh nghiệp - Trị giá vốn hàng bán là giá thành sản xuất của khối lợng sản phẩm tiêu thụ đối với doanh nghiệp sản xuất là giá trị mua vào của hàng hoá bán ra đối với doanh nghiệp thơng nghiệp - Chi phí bán hàng là những chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ nh tiền lơng, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị, bao bì đóng gói, vận chuyển, bảo quản, khấu hao tài sản cố định, chi phí vật liệu tiêu dùng để đóng gói, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác nh chi phí quảng cáo, bảo hành . - Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí cho bộ máy quản lý điều hành trong doanh nghiệp, các chi phí liên quan đến hoạt động chung của doanh nghiệp nh tiền lơng, các khoản trích theo lơng cho cán bộ công Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 nhân viên, chi phí công cụ lao động nhỏ, khấu hao tài sản cố định phục vụ cho bộ máy quản lý, chi phí khác nh đồ dùng văn phòng . Lợi nhuận từ hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động tài chính với thuế gián thu nếu chi phí hoạt động tài chính Lợi nhuận hoạt động tài chính = Thu nhập hoạt động tài chính thuế (nếu có) Chi phí hoạt động tài chính Trong đó: - Thu nhập hoạt động tài chính là thu nhập đợc từ các hoạt động liên quan đến vốn của doanh nghiệp nh tham giá góp vốn liên doanh, đầu t mua bán chứng khoán ngắn dài hạn, cho thuê tài sản. Các hoạt động đầu t khác nh chênh lệch lãi tiền vay của ngân hàng, cho vay vốn, . - Chi phí hoạt động tài chính là những khoản chi phí liên quan đến hoạt động về vốn của doanh nghiệp nh chi phí các hoạt động tài chính nói trên * Lợi nhuận khác Lợi nhuận khác là số chênh lệch giữa thu nhập khác với chi phí khác khoản thuế gián thu nếu Lợi nhuận khác = Thu nhập khác Thuế (nếu có) Chi phí bất khác Trong đó: - Thu nhập khác là những khoản thu không thể dự tính đợc trớc, các khoản thu không mang tính chất thờng xuyên nh thanh lý, nhợng bán tài sản cố định, tiền phạt do các bên vi phạm hợp đồng với doanh nghiệp, các khoản nợ khó đòi đã xử lý nay lại thu lại đợc . - Chi phí khác là các khoản chi cho các hoạt động nói trên . Nh vậy tổng hợp lại ta lợi nhuận trớc thuế thu nhập doanh nghiệp đợc tính nh sau: Lợi nhuận trớc thuế TNDN = Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ lợi nhuận từ hoạt động tài chính + Lợi nhuận khác Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sẽ đợc xác định: Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 Lợi nhuận sau thuế TNDN = Lợi nhuận trớc thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ Phơng pháp xác định lợi nhuận này là đơn giản, dễ tính, do đó đợc áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. 1.2. Xác định lợi nhuận qua các bớc trung gian Ngoài phơng pháp trực tiếp đã trình bầy trên ta còn thể xác định lợi nhuận của doanh nghiệp bằng cách tính dần lợi nhuận của doanh nghiệp qua từng khâu hoạt động, trên sở đó giúp cho nhà quản lý thấy đợc quá trình hình thành lợi nhuận tác động của từng khâu hoạt động hoặc từng yếu tố kinh tế đến kết quả hoạt động kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận sau thuế hay lợi nhuận ròng Phơng pháp xác định lợi nhuận nh vậy đợc gọi là phơng pháp xác định lợi nhuận qua các bớc trung gian. Tuỳ theo yêu cầu quản lý của mỗi doanh nghiệp mà ta thể thiết lập các mô hình khác nhau trong việc xác định lợi nhuận qua các bớc trung gian. Mô hình xác định lợi nhuận theo phơng pháp này đợc thể hiện nh sau Mô hình xác định lợi nhuận Thu nhập từ các hoạt động khác Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ thu nhập từ hoạt động tài chính Lợi nhuận từ các hoạt động khác Chi phí hoạt động khác Các khoản giảm trừ - Giảm giá hàng bán - Hàng bị trả lại Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ thu nhập từ hoạt động tài chính Lợi nhuận hoạt động khác Chi phí hoạt động khác -Chiết khấu bán hàng - Thuế gián thu (Thuế TNDN, GTGT, XNK) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 doanh, dịch vụ thu hoạt động tài chính - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoạt động tài chính Chi phí cho hoạt động tài chính Tổng lợi nhuận trớc thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận ròng) Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 2. Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp Để đánh giá chất lợng hoạt động của các doanh nghiệp ngời ta sử dụng các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận tuỳ theo yêu cầu đánh giá đối với các hoạt động khác nhau. Ta thế sử dụng một số chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận sau đây: 2.1. Tỷ suất doanh thu thuần Hệ số này phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận doanh thu thuần trong kỳ của doanh nghiệp. Công thức xác định: Lợi nhuận trớc hoặc sau thuế Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần = Doanh thu thuần ý nghĩa: Chỉ tiêu này thể hiện 100 đồng doanh thu thuần trong kỳ đêm lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao thì hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng cao. 2.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh bình quân Là mối quan hệ giữa lợi nhuận đạt đợc với số vốn kinh doanh bình quân trong kỳ( vốn cố định vốn lu động) Công thức xác định: Lợi nhuận trớc hoặc sau thuế Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn kinh doanh bình quân = Vốn kinh doanh bình quân ý nghĩa: Chỉ tiêu này phản ánh cứ 100 đồng vốn kinh doanh bình quân dùng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quan sử dung vốn kinh doanh càng lớn 2.3.Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Là mối quan hệ giữa lợi nhuận với vốn chủ sở hữu sử dụng trong kỳ Công thức xác định: Lợi nhuận trớc hoặc sau thuế Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 ý nghĩa: Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả 100 đồng vốn chủ sở hữu trong kỳ thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao, hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hu càng cao. III. Các nhân tố ảnh hởng đến lợi nhuận một số biện pháp làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 1. Các nhân tố ảnh hơng tới lợi nhuận Doanh nghiệp tồn tại hoạt động trong môi trờng kinh tế- xã hội chịu sự ảnh hởng của nhiều nhân tố từ môi trờng kinh doanh đêm lại. Ngời ta chia ra làm hai nhóm nhân tố: Nhóm nhân tố khách quan nhóm nhân tố chủ quan. Nhân tố khách quan là nhân tố năm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp, nhân tố chủ quan là nhân tố thuộc về bên trong doanh nghiệp. Những nhân tô này thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhng nó cũng thể là những trở ngại mà các doanh nghiệp cần vợt qua để đi đến mục đích cuối cùng thu lợi nhuận. 1.1.Nhóm nhân tố khách quan Là tập hợp các yếu tố ảnh hởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp mà bản thân doanh nghiệp không lờng trớc đợc. Bao gồm: - Môi trờng kinh tế (lạm phát,tỷ giá, lãi suất .) những biến động trên thị trờng ảnh hởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh lợi nhuận của doanh nghiệp, điển hình của sự tác động này là quan hệ cung- cầu. Quan hệ cung- cầu làm cho giá cả thay đổi vì vậy ảnh hởng đến quy mô sản xuất lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi cầu lớn hơn cung thì khả năng tiêu thụ hàng hoá của các doanh nghiệp sẽ tăng, doanh nghiệp dễ dàng tăng doanh thu, tăng khả năng tăng lợi nhuận. Doanh nghiệp cũng chịu sự tác động của thị trờng thông qua quy luật cạnh tranh. - Môi trờng phápCác doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trờng sự quả lý của nhà nớc, ngoài việc tuân thủ các quy luật của thị trờng thì doanh nghiệp còn Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 chịu sự quản lý vĩ mô của nhà nớc. Nhà nớc là ngời hớng dẫn, kiểm soát điều tiết các hoạt động của doanh nghiệp thông qua các biện pháp kinh tế, các chính sách, luật lệ về kinh tế nh chính sách về thuế, lãi suất, tín dụng, chính sách khuyến khích đầu t, kiểm soát giá . 1.2. Nhóm nhân tố chủ quan Là các yếu tố bên trong, liên quan chặt chẽ tới doanh nghiệp. Bao gồm: - Nhân tố con ngời: Đây là một nhân tố quan trọng vì con ngời luôn đóng vai trò trung tâm ảnh hởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh trình độ quản lý, trình độ chuyên môn cũng nh sự nhanh nhậy của ngời lãnh đạo trong chế thị trờng, trình độ chuyên môn ý thức trách nhiệm trong lao động của cán bộ công nhân viên cũng rất quan trọng. - Nhân tố về vốn: Đây là tiền đề vật chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp lợi thế về vốn sẽ dành đợc hội trong kinh doanh, điều kiện mở rộng thị trờng . - Nhân tố về chi phí sản xuất tiêu thụ sản phẩm Chi phí bao gồm: + Chi phi nguyên vật liệu trực tiếp là những chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ . phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Đây là nhân tố quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. + Chi phí nhân công trực tiếp: Là chi phí về tiền lơng, tiền công các khoản phải trả khác cho ngời lao động trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm. Nhân tố này chiếm tỷ trọng khá lớn. Đối với giá thành sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay còn sử dụng nhiều lao động trực tiếp vào sản xuất. + Chi phí sản xuất chung: Là các chi phí liên quan đến việc phục vụ quản lý, sản xuất trong phạm vi phân xởng, tổ đội, bộ phận sản xuất. Sau khi sản phẩm, hàng hoá đã đợc sản xuất thì vấn đề tiếp theo là phải tổ chức bán, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá đó trên thị trờng. Doanh nghiệp cần [...]... Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận chỉ tiêu lợi nhuận trên đây cho phép chúng ta nhìn nhận khá toàn diện, đầy đủ đánh giá chính xác mọi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 Luận văn tốt nghiệp Chơng III Một số giảI pháp chủ yếu làm tăng lợi nhuậncông ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi tháI thụy I Đánh giá chung 1 Ưu điểm Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái. .. triển Công ty Cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái thuỵ tiền thân là Đội xây dựng thuỷ lợi huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình đợc thành lập ngày 10/10/1994 Năm 2001 thực hiện cổ phần hoá thành Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ theo quyết định số 666/QĐ-UB ngày 12/07/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình Số đăng ký kinh doanh số 0803000013 do Sở kế hoạch đầu t tỉnh Thái Bình cấp ngày 07/08/2001 Công ty. .. Văn Chắt cùng với cán bộ phòng Tài chính Kế toán của Công ty em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: Lợi nhuận một số biện pháp làm tăng lợi nhuận của Công ty cổ phần xây dựng Thuỷ Lợi Thái Thụy Trong luận văn tốt nghiệp này em đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới Mặc dù đã nhiều cố gắng nhng... vào quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh đặc thù của mình sẽ lựa chọn những biện pháp hữu hiệu trên sở các biện pháp trên Trịnh Thị Thu Hơng - Lớp: 705 Luận văn tốt nghiệp chơng ii Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi thái thụy i KháI quát về tình hình tổ chức quản lý, kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi TháI Thuỵ 1 Quá trình hình thành và. .. 2005 lợi nhuận của Công ty không đáng kể, gần nh là không lợi nhuận, điều này cũng một phần là do trong năm 2005 công ty cha thu hồi đợc vốn về, còn để các nơi khác chiếm dụng nhiều 2.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính Công ty Cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ là một công ty còn non trẻ, mới đợc cổ phần hoá từ hơn 5 năm nay, trong thời gian đó Công ty mới chú trọng tập trung vào đầu t máy móc... Thuỵ 20 2.1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 20 2.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 22 Chơng III: Một số giải pháp chủ yếu làm tăng lợi nhuậncông ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi tháI thụy 29 I Đánh giá chung 29 1 Ưu điểm 29 2 Những hạn chế nguyên nhân 29 II Biện pháp nhằm tăng lợi nhuận trong Công ty 30 1 Phấn đấu... lý, công nhân lành nghề, mua sắm trang thiết bị để đảm bảo thi công công trình ngày càng tốt hơn Tên đơn vị : Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ Hình thức sở hữu vốn: Địa chỉ : Công ty cổ phần Khu 7 thị trấn Diêm Điền- Huyện Thái Thuỵ - Tỉnh Thái Bình Điện thoại : 036.853290 2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Là đơn vị hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng các công. .. doanh tình hình lợi nhuận của Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ 2.1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Nh ta đã biết lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là lợi nhuận chủ yếu của mỗi doanh nghiệp, nó ý nghĩa quan trọng với toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hởng trực tiếp đến tình hình tài chính, Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ không nằm... lý của Công ty 15 4.1 Bộ máy quản lý 15 4.2.Tổ chức bộ máy kế toán 17 II Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi TháI Thuỵ 19 1 Tài sản - nguồn vốn của Công ty thể hiện qua bảng sau: 19 2 Hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình lợi nhuận của Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ ... mở tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thái Thuỵ, Ngân hàng công thơng Diêm Điền con dấu riêng hoạt động theo Luật doanh nghiệp điều lệ công ty cổ phần Đợc phép hoạt động trong các lĩnh vực : xây dựng, thuỷ lợi, giao thông , dân dụng Trong những năm qua, Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ đã thi công nhiều công trình quy mô đạt chất lợng tốt, giá thành hợp lý đợc . xin chọn đi sâu vào vấn đề lợi nhuận với đề tài Lợi nhuận và các biện pháp làm tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ. Nội. lợi nhuận Chơng 2: Thực trạng về hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Thái Thuỵ Chơng 3: Một số biện pháp làm tăng lợi nhuận tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Lợi nhuận và các biện pháp làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Thụy, Lợi nhuận và các biện pháp làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Thụy, Lợi nhuận và các biện pháp làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Thụy, Khái niệm về lợi nhuận Vai trò và ý nghĩa của lợi nhuận trong doanh nghiệp, Nhãm nh©n tè chđ quan, Tăng thêm sản lợng và nâng cao chất lợng sản phẩm. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, Quá trình hình thành và phát triển. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 1. Bộ máy quản lý, Ưu điểm Những hạn chế và nguyên nhân, Phấn đấu giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay