TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchap vào dạy học Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng lớp 11 THPT ban nâng cao

24 299 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2015, 16:36

. lầm mà học sinh thường gặp phải khi học phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Tiến hành điều tra về mặt hiệu quả dạy học phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng lớp 11 theo. cho học sinh trong quá trình học Xuất phát từ những lý do trên tôi thực hiện đề tài Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchap vào dạy học Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng lớp 11 THPT. THPT ban nâng cao . 2 2. Lịch sử nghiên cứu Việc sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad vào dạy học Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng có tác giả Nguyễn Thanh Vân với đề tài: Sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchap vào dạy học Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng lớp 11 THPT ban nâng cao, TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchap vào dạy học Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng lớp 11 THPT ban nâng cao, TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchap vào dạy học Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng lớp 11 THPT ban nâng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn