Các giải pháp nhằm tăng cường giám sát và quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam

24 575 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 09:59

Các giải pháp nhằm tăng cường giám sát và quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU 1. DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong những năm qua nước ta liên tục đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đó không chỉ dựa vào yếu tố nội sinh, mà còn có sự tác động của yếu tố bên ngoài. Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong điều kiện tiết kiệm trong nước còn hạn chế, các nước đang phát triển thường thu hút các nguồn vốn nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau, trong đó vay nợ là một phương thức phổ biến. Vay nợ nước ngoài bao gồm vay nợ dưới hình thức vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có tính chất ưu đãi vay thương mại theo các điều kiện thị trường. Chính nguồn vốn bổ sung từ bên ngoài đã giúp nhiều quốc gia khắc phục tình trạng chậm phát triển chuyển sang phát triển bền vững. Nợ nước ngoài phải được sử dụng một cách có hiệu quả để đáp ứng các nhu cầu đầu tư, đồng thời phải thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng, nhằm tạo nguồn vốn trả nợ, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Tuy nhiên, cũng có không ít quốc gia không những không cải thiện được một cách đáng kể tình hình kinh tế mà còn lâm vào tình trạng nợ nần, khủng hoảng nợ kinh tế suy thoái. Nguyên nhân của những thất bại trong việc vay nợ nước ngoài cũng có rất nhiều, trong đó phải kể đến buông lỏng quản nợ nước ngoài. Chính vì vậy chính sách quản nợ nước ngoài là một bộ phận thiết yếu trong chính sách tài chính quốc gia. Vấn đề quản nợ nước ngoài Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu từ năm 1993 khi nước ta chính thức thiết lập lại quan hệ hợp tác đa phương với các tổ chức tín dụng lớn trên thế giới như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Song, cũng từ đó các cam kết hỗ trợ vốn ODA của các nước công nghiệp phát triển các tổ chức tín dụng quốc tế cho nước ta ngày càng tăng dần về số lượng vay, số khoản vay, tính đa dạng của hình thức vay trả nợ, vì thế việc theo dõi quản nợ nước ngoài cũng trở nên ngày càng bức thiết. Tính cấp thiết của việc đổi mới quản nợ nước ngoài cũng xuất phát từ việc tăng cường hội nhập của nền kinh tế Việt Nam quá trình toàn cầu hoá. Năm 2006, nước ta chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đánh dấu một cột mốc quan trọng vào quá trình hội nhập quốc tế sâu, rộng của nước ta. Tăng cường hội nhập với nền kinh tế thị trường toàn cầu, đặc biệt là các cam kết mở cửa dịch vụ tài chính của Chính phủ, sẽ đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam khả năng tiếp cận với các nguồn tín dụng quốc tế. Đối với hệ thống quản nợ nước ngoài, điều này cũng có ý nghĩa việc ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật kỹ năng phân tích nợ trong nền kinh tế thị trường để cập nhật, giám sát kiểm tra được việc vay trả nợ nước ngoài trở nên hết sức bức thiết. Đặc biệt do kinh nghiệm thực tiễn quản nợ nước ngoài trong nền kinh tế thị trường của nước ta chưa có nhiều hệ thống quản nợ nước ngoài còn đang trong quá trình hoàn thiện, nên nhu cầu nghiên cứu xây dựng năng lực về mặt này càng lớn. Khủng hoảng là một đề tài rộng lớn có nhiều tác động đến nhiều nước, không chỉ mặt kinh tế mà các mặt xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục… Có thể nói khủng hoảng kinh tế là một mãng vấn đề được cấu thành bởi nhiều khía cạnh khác nhau. khủng 1 hoảng nợ là một trong nhiều bộ phần cấu thành nên khủng hoảng kinh tế. Để đảm bảo không rơi vào khủng hoảng nợ như các Mỹ Latinh trong thập niên những năm 80 hay khủng hoảng nợ một số nước châu Âu trong những năm qua, đòi hỏi Chính phủ phải có những biện pháp quản hiệu quả các nguồn vốn vay nước ngoài. Chúng tôi nhận thấy rằng nợ nước ngoài có thể xem như là một “con dao hai lưỡi”, các nước đang “thiếu vốn” tăng cường đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhưng nếu các nước sử dụng không hợp “nguồn vốn ngoại sinh” đó sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế bền vững. Do đó, một vấn đề bức thiết đặt ra lúc này là đòi hỏi Chính phủ phải có những “bước đi” hợp lý, đặc biệt trong việc vay, quản trả nợ nước ngoài để tránh “bước nhầm những vết xe đã đổ” của các nước đi trước Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình làm bài, không thể nào tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được được sự góp ý chân thành của thầy các bạn nhằm giúp cho đề tài được hoàn thiện hơn. 2. ĐỐI TƯỢNG MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung vào việc nghiên cứu hệ thống quản nợ hiện hành phân tích thực trạng quản nợ nước ngoài Việt Nam thông qua các chỉ số kinh tế chỉ số nợ nước ngoài trên giác độ vĩ mô. Mục đích nghiên cứu: phạm vi nghiên cứu chủ yếu của đề tài tập trung vào công tác quản nợ nước ngoài, các biến số các chính sách có ảnh hưởng đến tính bền vững của nợ nước ngoài giai đoạn 2005-2010. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:  Thu nhập thông tin từ các nguồn cung cấp khác nhau.  Thống kê, tổng hợp những thông tin thu thập được.  Phân tích những thông tin thu thập được. Từ đó đưa ra những kết luận cụ thể cho từng vấn đề mỗi thời kỳ. Trong đó, phương pháp chính là thống kê: mô tả phân tích phù hợp mục tiêu nghiên cứu. 4. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài gồm có 3 chương:  Chương 1: Tổng quan về việc quản nợ nước ngoài Việt Nam.  Chương 2: Thực trạng về việc quản nợ nước ngoài Việt Nam.  Chương 3: Các giải pháp nhằm tăng cường giám sát quản nợ nước ngoài Việt Nam. 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VIỆC NỢ NƯỚC NGỒI VIỆT NAM 1.1. TỔNG QUAN VỀ NỢ NƯỚC NGỒI 1.1.1. Định nghĩa về nợ nước ngồi Nợ nước ngồi là một khái niệm rộng lớn, chứa đựng nhiều yếu tố khác nhau. Do đó để hiểu được khái niệm nợ nước ngồi, chúng ta cần phải tìm hiểu một số khái niệm cơ bản. Nợ là lượng tiền mà một cơng ty hoặc một cá nhân nợ một tổ chức hoặc một cá nhân khác. Nợ phát sinh từ việc vay tiền để mua hàng hố, dịch vụ các tài sản tài chính khác. Một khoản nợ được tạo ra khi người cho vay đồng ý cho người đi vay một lượng tài sản nhất định. Nợ xấu là một khoản tiền cho vay mà chủ nợ xác định khơng thể thu hồi lại được bị xố sổ khỏi danh sách các khoản nợ phải thu của chủ nợ. Với hai khái niệm cơ bản trên chúng ta có thể đi vào tìm hiểu thế nào là nợ nước ngồi? đi sâu nghiên cứu nợ nước ngồi dưới góc độ “nợ khơng an tồn”. Lịch sử kinh tế thế giới là một minh chứng hùng hồn nhất cho tấm thảm kịch nợ khơng an tồn, đó là các cuộc khủng hoảng nợ xảy ra một số khu vực trên thế giới. Hơn nữa, trong những năm vừa qua thế giới đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu. Theo nhận định của nhiều chun gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, năm 2011 tiếp tục là một năm đầy những khó khăn thử thách cho kinh tế thế giới do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu, trong đó khủng hoảng nợ là một bộ phận cấu thành khủng hoảng kinh tế. Trong cuốn Thống kê nợ nước ngồi: Hướng dẫn tập hợp sử dụng do nhóm cơng tác liên ngành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thì khái niệm nợ nước ngồi được hiểu như sau: “Tổng nợ nước ngồi tại bất kỳ thời điểm nào là số dư nợ của các cơng nợ thường xun thực tế, khơng phải cơng nợ bất thường, đòi hỏi bên nợ phải thanh tốn gốc và/hoặc lãi tại một (số) thời điểm trong tương lai, do đối tương cư trú tại một nền kinh tế nợ đối tượng khơng cư trú”. Theo khái niệm này, khái niệm nợ nước ngồi khơng tách rời khái niệm đối tượng cư trú. 1.1.2. Phân loại nợ nước ngồi  Phân loại theo chủ thể đi vay: nợ cơng/nợ tư nhân được Chính phủ bảo lãnh nợ tư nhân. Nợ cơng nợ tư nhân được Chính phủ bảo lãnh: Nợ cơng được định nghĩa là các nghĩa vụ nợ của các khu vực cơng bao gồm nợ của khu vực cơng cùng với nợ của khu vực tư nhân được khu vực cơng bảo lãnh. Nợ tư nhân: Loại nợ này bao gồm nợ nước ngồi của khu vực tư nhân khơng được khu vực cơng của nền kinh tế đó bảo lãnh theo hợp đồng. Về bản chất đây là các khoản nợ do khu vực tư nhân tự vay, tự trả.  Phân loại theo thời hạn vay: nợ ngắn hạn nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn là loại nợ có thời gian đáo hạn từ một năm trở xuống. Vì thời gian đáo hạn ngắn, khối lượng thường khơng đáng kể, nợ ngắn hạn thường khơng thuộc đối tượng quản một cách chặt chẽ như nợ dài hạn. Tuy nhiên nếu nợ ngắn hạn khơng trả được sẽ gây mất ổn định cho hệ thống ngân hàng. Nợ dài hạn là những cơng nợ có thời gian đáo hạn gốc theo hợp đồng hoặc đã gia hạn kéo dài 3 trên một năm tính từ ngày ký kết vay nợ cho tới ngày đến hạn khoản thanh toán cuối cùng. Nợ dài hạn là loại nợ được quan tâm quản nhiều hơn do khả năng tác động lớn đến nền tài chính quốc gia.  Phân loại theo loại hình vay: vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vay thương mại Vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Theo định nghĩa của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Phát triển (OECD), hỗ trợ phát triển chính thức bao gồm các chuyển khoản song phương (giữa các Chính phủ) hoặc đa phương (từ các tổ chức quốc tế cho Chính phủ), trong đó ít nhất 25% tổng giá trị chuyển khoản là cho không. Vay hỗ trợ phát triển chính thức là loại nợ có nhiều điều kiện ưu đãi, ưu đãi về lãi suất, về thời gian trả nợ thời gian ân hạn. Lãi suất của vay hỗ trợ phát triển chính thức thấp hơn nhiều so với vay thương mại. Thời gian cho vay hỗ trợ phát triển chính thức dài (có thể từ 10, 15 hay 20 năm) thời gian ân hạn dài, do vậy các nước đang phát triển thường hướng tới tận dụng tối đa nguồn vốn này cho quá trình xây dựng phát triển đất nước. Tuy nhiên, vay hỗ trợ phát triển chính thức cũng có những mặt trái của nó. Tính ưu đãi của vay hỗ trợ phát triển chính thức rất rõ rệt, bên cạnh đó, việc vay nợ hỗ trợ phát triển chính thức đôi khi kèm theo những điều kiện ràng buộc khiến cái giá phải trả tăng lên đáng kể. Vay thương mại: Khác với vay hỗ trợ phát triển chính thức, vay thương mại không có ưu đãi cả về lãi suất thời gian ân hạn, lãi suất vay thương mại là lãi suất thị trường tài chính quốc tế thường thay đổi theo lãi suất thị trường. Chính vì vậy, vay thương mại thường có giá khá cao chứa đựng nhiều rủi ro. Việc vay thương mại của Chính phủ phải được cân nhắc hết sức thận trọng chi quyết định vay khi không còn cách nào khác.  Phân loại nợ theo chủ thể cho vay: nợ đa phương nợ song phương. Nợ đa phương đến chủ yếu từ cácquan của Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các ngân hàng phát triển trong khu vực, cácquan đa phương như OPEC liên chính phủ. Trong khi đó, nợ song phương đến từ Chính phủ một nước như các nước thuộc tổ chức OECD các nước khác hoặc đến từ một tổ chức quốc tế nhân danh một Chính phủ duy nhất dưới dạng hỗ trợ tài chính, viện trợ nhân đạo bằng hiện vật. 1.1.3. Phân loại các nước theo mức độ nợ nước ngoài: Nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước nghèo phải vay của nước ngoài để có tiền trang trải cho đầu tư phát triển đất nước một phần để tiêu dùng, ngoài ra còn một số trường hợp đặc biệt, như phải chi dùng cho chiến tranh. Để đánh giá mức độ nợ của các quốc gia, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra một số tiêu chuẩn để đánh giá nợ nước ngoài của các quốc gia đó: Căn cứ vào GNI bình quân đầu người, chia các nước ra thành một số nhóm: Các nước có thu nhập thấp (dưới 761 USD/năm), các nước có thu nhập trung bình thấp (từ 761 đến 3030 USD/năm), các nước có thu nhập trung bình cao (từ 3031 đến 9360 USD/năm), các nước có thu nhập cao (trên 9360 USD/năm). Các nước có thu nhập cao thì khả năng trả nợ cao, hoặc không là nước đi vay mà còn là nước cho vay. Căn cứ vào khả năng thanh toán, thì chia ra: Các nước có khả năng thanh toán là đảm bảo việc trả nợ gốc khi đến hạn trả nợ lãi đều đặn; các nước không có khả năng thanh toán là các nước không trả được nợ gốc khi đến hạn, do đó phải thương lượng lại cơ cấu nợ, tiến độ trả nợ kèm theo một ân hạn trong thời gian đó. Thậm chí có nhũng nước không có khả năng trả nợ, 4 dẫn đến vỡ nợ các nước chủ nợ không có cách nào khác ngoài việc xoá nợ, như một số nước châu Phi đã được nhóm nước G8 phải xoá nợ tới trên 30 tỷ USD. Việc phân loại theo mức độ nợ này có chủ ý chỉ ra rằng các nước nếu rơi vào các nước nợ quá nhiều thì khả năng trả nợ là rất khó khăn, thậm chí trong đó các nước không có khả năng trả nợ. Liên Hợp Quốc đã lập danh sách các nước nghèo, nợ nần quá nhiều (HIPCs) trên toàn thế giới, bao gồm 24 nước, hầu hết châu Phi một số nước khu vực Mỹ Latinh. Với không ít nước thuộc nhóm nợ vừa phải, nhưng cũng không có khả năng thanh toán, thì các nhà tài chính ngân hàng của các nước này phải thay mặt Chính phủ để đi thương lượng nhằm kéo dài thời gian trả nợ, có thể xin giảm bớt lãi suất… 1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá nợ nước ngoài 1.1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ nợ nước ngoài Để đánh giá mức độ nợ của nước ngoài, các chỉ tiêu thường được các tổ chức quốc tế thường dùng là:  Khả năng hoàn trả nợ vay nước ngoài Tổng nợ/Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá dịch vụ: Chỉ tiêu này biểu diễn tỷ lệ nợ nước ngoài bao gồm nợ tư nhân, nợ được Chính phủ bảo lãnh trên thu nhập xuất khẩu hàng hoá dịch vụ. Ý tưởng sử dụng chỉ tiêu này là nhằm phản ánh nguồn thu xuất khẩu hàng hoá dịch vụ là phương tiện mà một quốc gia có thể sử dụng để trả nợ nước ngoài. Những khó khăn khi sử dụng chỉ tiêu này là: Nguồn thu xuất khẩu dễ biến động từ năm này sang năm khác, ngoài ra cũng có những phương án khác để nước con nợ có thể sử dụng để trả nợ nước ngoài mà không nhất thiết phải tăng xuất khẩu.  Tỷ lệ nợ nước ngoài so với thu nhập quốc gia Nợ/GNI: Đây là chỉ tiêu đánh giá khả năng trả nợ thông qua thu nhập quốc dân được tạo ra. Hay nói cách khác, phản ánh khả năng hấp thụ vốn vay nước ngoài. Thông thường các nước đang phát triển thường đánh giá cao giá trị đồng nội tệ hoặc sử dụng chế độ đa tỷ giá dẫn tới làm giảm tình trạng trầm trọng của nợ. Do vậy, tình trạng nợ có thể không được đánh giá đúng mức.  Tỷ lệ trả nợ Tổng nợ phải trả hàng năm/Kim ngạch thu xuất khẩu: Còn gọi là tỷ lệ dịch vụ nợ (nợ gốc lãi phải thanh toán so với giá trị xuất khẩu). Đây là một tiêu chí quan trọng, phản ánh quan hệ giữa nghĩa vụ nợ phải trả so với năng lực xuất khẩu hàng hoá dịch vụ của quốc gia đi vay.  Tỷ lệ trả lãi Tổng lãi phải trả hàng năm/Kim ngạch thu xuất khẩu: Còn gọi là tỷ lệ dịch vụ lãi hay tỷ lệ giữa tổng lãi phải trả so với kim ngạch xuất khẩu. Một quốc gia phải thanh toán lãi với mức lãi 5 suất được quy định trong cam kết cho vay, thông thường lãi này được trích từ thu nhập xuất khẩu. 1.1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu nợ nước ngoài Cơ cấu nợ hàm chứa những thông tin quan trọng về mức độ rủi ro của việc vay nợ. Thông thường rủi ro sẽ cao khi tỷ trọng nợ ngắn hạn, tỷ lệ nợ thương mại tỷ lệ nợ song phương cao. Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu gồm:  Nợ ngắn hạn/Tổng nợ: Phản ánh tỷ trọng các khoản nợ cần thanh toán trong thời gian nhỏ hơn một năm trong tổng nợ. Tỷ lệ này càng cao, áp lực trả nợ càng lớn.  Nợ ưu đãi/Tổng nợ: Tỷ lệ này càng cao, gánh nặng nợ nước ngoài càng nhẹ.  Nợ đa phương/Tổng nợ: Các khoản nợ đa phương thường nhằm mục đích hỗ trợ, ít ưu cầu về lợi nhuận, do đó việc tăng cường nợ đa phuơng trong tổng nợ phản ánh tình hình nợ nước ngoài của một nước thay đổi theo chiều hướng tốt. 1.1.5. Vai trò của nợ nước ngoài: Nợ nước ngoài đáp ứng các nhu cầu về vốn đầu tư: Để thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu vốn đầu tư của các nước đang phát triển rất lớn, vượt quá khả năng đáp ứng của quốc gia. Vay nước ngoài là nguồn bổ sung phổ biến mà các nước đang “thiếu vốn” thường hay sử dụng. Nợ nước ngoài cũng có thể làm thay đổi cơ cấu nền kinh tế bằng việc đầu tư vào các ngành mũi nhọn, tạo đà cho nền kinh tế phát triển. Nợ nước ngoài góp phần chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực quản lý: Bên cạnh việc dùng các nguồn lực tự có để nhập khẩu các máy móc, thiết bị kèm theo chuyển giao công nghệ kỹ năng quản lý, việc vay vốn nước ngoài góp phần bổ sung thêm nguồn vốn để nhập các máy móc, thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến cùng với kỹ năng quản nước ngoài. Nợ nước ngoài ổn định tiêu dùng trong nước: Khi có những cơn sốc đột ngột giáng vào nền kinh tế, sản lượng bị thiếu hụt nặng nề tiêu dùng trong nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong những trường hợp như vậy, bên cạnh các khoản viện trợ khẩn cấp, các khoản vay nợ nước ngoài khẩn cấp đóng vai trò là biện pháp ổn định tiêu dùng trong nước trong ngắn hạn, trong khi nền kinh tế được hồi phục. Vay nợ nước ngoài bù đáp cán cân thanh toán: Cán cân thanh toán có thể tạm thời bị thâm hụt do điều kiện bất lợi tạm thời trong thương mại quốc tế. Chẳng hạn khi giá hàng xuất khẩu các sản phẩm của một nước bị giảm sút mạnh so với giá hàng nhập khẩu, nước đó cũng có thể sủ dụng biện pháp vay nợ nước ngoài để duy trì tiêu dùng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giải pháp này thường có rủi ro cao, vì không có gì chắc chắn rằng các nước đi vay sẽ có thu nhập khá hơn khi đến hạn phải trả nợ. Thêm vào đó, các khoản vay nợ để bù đắp cán cân thương mại thường là ngắn hạn. 6 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC QUẢN NỢ NƯỚC NGỒI VIỆT NAM 2.1. TÌNH HÌNH VAY NỢ VAY NƯỚC NGỒI CỦA VIỆT NAM 2.1.1. Các phương thức vay nợ chủ yếu của Việt Nam Ngồi yếu tố tiết kiệm trong nước, các quốc gia đang phát triển ,Chính phủ cần phải huy động các nguồn lực từ bên ngồi nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ cho q trình xây dựng phát triển đất nước. Nợ của Chính phủ chủ yếu xuất phát từ ba nguồn chủ yếu sau đây: + Nợ ODA(Nguồn vốn vay phát triển chính thức - phần cho vay ưu đãi trong khoản hỗ trợ phát triển chính thức ODA) + Vay thương mại qua các hợp đồng song phương đa phương. + Phát hành trái phiếu quốc. Trong tổng số vốn ODA cam kết mà chúng ta nhận được giai đoạn 1993 - 2007, khoảng 15 - 20% là viện trợ khơng hồn lại, còn phần lớn là vốn cho vay ưu đãi đối với Chính phủ. Nguồn vốn ODA huy động được sử dụng để bổ sung cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, chiếm khoảng 12% tổng đầu tư tồn xã hội, bằng 28% tổng vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) bằng 50,5% vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Trong số 51 nhà tài trợ thường xun cho Việt Nam, có 28 nhà tài trợ song phương 23 nhà tài trợ đa phương, có 3 nhà tài trợ cung cấp chủ yếu là Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới (WB) Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), chiếm khoảng 80% tổng giá trị ODA đã ký kết. Mức cam kết ODA hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Điều này thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với q trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đó vừa là thuận lợi nhưng cũng đầy thử thách cho các nhà hoạch định chính sách vĩ mơ, đặc biệt là Chính phủ, đòi hỏi các vị lãnh đạo phải có một kế hoạch đúng đắn sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này. Nguồn vốn ODA được ưu tiên sử dụng cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA là giao thơng vận tải, bưu chính viễn thơng (28,06%), năng lượng cơng nghiệp (21,78%), nơng nghiệp phát triển nơng thơn kết hợp xố đói giảm nghèo (15,66%). Nhờ tập trung vốn ODA quy mơ lớn nên hầu hết các lĩnh vực đều có bước phát triển nhất định, hàng loạt các dự án được thực hiện, hỗ trợ đáng kể cho việc hồn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Chính phủ. Đối với nước tiếp nhận viện trợ, ODA được xem như một nguồn lực thực sự nếu được kết hợp hiệu quả với các nguồn lực trong nước khác để đạt được mục tiêu quốc gia trong từng thời kỳ nhất định. Đối với các nhà tài trợ, ODA sẽ trở thành nguồn vốn viện trợ thật sự nếu được chuyển giao cho nước tiếp nhận để gián tiếp hay trực tiếp tạo ra các điều kiện cho phát triển. Từ những tác động của nguồn vốn này trong thời gian qua, có thể khẳng định ODA Việt Nam đã trở thành một nguồn vốn thực sự hiệu quả trong tiến trình đổi mới đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành cơng trong thu hút sử dụng vốn ODA, còn tồn tại nhiều vấn đề mà Việt Nam cần phải giải quyết để sử dụng nguốn vốn này có hiệu quả hơn trong tương lai. 7  Về vay thương mại: Chính phủ vay nợ nước ngoài về cho vay lại Để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong thời gian qua Chính phủ đã sử dụng một phần vốn ODA vay nợ nước ngoài để cho vay lại đối với các dự án, các chương trình đầu tư có khả năng hoàn vốn của các Bộ, các địa phương. Tỷ lệ cho vay lại chiếm khoảng 45% tổng số vốn vay ODA của Chính phủ. Cho vay lại của Chính phủ được thực hiện chủ yếu thông qua 2 công cụ, Quỹ Hỗ trợ Phát triển (nay là Ngân hàng Phát triển Việt Nam) các ngân hàng thương mại. Một số dự án được thực hiện nhờ hoạt động cho vay lại của Chính phủ là dự án phát triển ngành công nghiệp đóng tàu của Vinashin (750 triệu USD), dự án nâng cao hiệu suất ngành điện (hơn 30 triệu USD), dự án tài trợ nông thôn (93,7 triệu USD), điện Phú Mỹ (71,6 triệu USD) v.v… Bảo lãnh Chính phủ đối với các doanh nghiệp các tổ chức tín dụng khi vay nước ngoài được thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi nguồn lực có giới hạn. Các doanh nghiệp vay nợ có bảo lãnh gồm các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI) các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn trong các ngành bưu chính viễn thông, dầu khí, điện lực, xi măng, hàng không dệt. Tính đến hết năm 2006, tổng số vay nước ngoài của các doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh là 3,5 tỷ USD, trong đó giải ngân được 2,13 tỷ USD, dư nợ bảo lãnh khoảng 1,425 tỷ USD. Các khoản vay nước ngoài do Chính phủ bảo lãnh đều được thực hiện đúng quy trình sử dụng đúng mục đích. Trong cơ cấu nợ vay có bảo lãnh, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ khoảng 4,8%), chủ yếu là nợ trung dài hạn. Nhìn chung nợ có bảo lãnh đáp ứng được yêu cầu cho quá trình phát triển trung dài hạn. Cho đến thời điểm hiện nay, hầu như các dự án vay nợ nước ngoài có bảo lãnh đều trong quá trình xây dựng hoặc mới đưa vào sử dụng nên chưa phát sinh nợ quá hạn.  Vay trả nợ nước ngoài của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bên cạnh khoản vay trực tiếp của chính quyền trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi muốn gia tăng nguồn vốn đầu tư phát triển cũng tiến hành hoạt động vay nợ dưới hai hình thức, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương vay nước ngoài. Trên thực tế, vốn vay nước ngoài của các địa phương chủ yếu là vốn ODA trực tiếp cho các dự án đầu tư tại các khu vực phần thụ hưởng gián tiếp từ các dự án của cácquan trung ương thực hiện trên địa bàn. Nhìn hình 2.3, ta thấy vốn vay của chính quyền địa phương chủ yếu là khu vực đồng bằng Bắc bộ (34,4%). Điều này cũng phù hợp với quy hoạch phát triển vùng, miền trên địa bàn cả nước vì khu vực này có tiềm năng kinh tế rất lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả  Về phát hành trái phiếu quốc tế: Sau một giai đoạn chuẩn bị, ngày 27/10/2005, Chính phủ đã chính thức phát hành trái phiếu trên thị trường chứng khoán New York với tổng số vốn huy động được là 750 triệu USD, lãi suất 7,125%/năm, thời hạn 10 năm. Đợt phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) lần đầu tiên ra thị trường vốn quốc tế đã giúp Việt Nam đa dạng hoá nguồn huy động vốn, thiết lập một “thang chuẩn” để giúp cho các doanh nghiệp địa phương huy động vốn sau này. 8 Trái phiếu quốc tế của Chính phủ đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư nước ngoài trên khắp thế giới. Trong so 255 nhà đầu tư mua trái phiếu có 51% là các quỹ đầu tư tài chính, ngân hàng là 25%, các công ty bảo hiểm là 17% 7% là các tổ chức đầu tư khác. Số trái phiếu này được phát hành rộng rãi châu Á (nắm giữa 38%), châu Âu (32%) châu Mỹ (30%). Toàn bộ số tiền huy động được giao cho Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin - Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam) sử dụng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Việc phát hành trái phiếu quốc tế có thể thực hiện qua 3 hình thức: Chính phủ Việt Nam phát hành về cho vay lại, Chính phủ bảo lãnh cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp, doanh nghiệp tự trực tiếp phát hành mà Chính phủ không phải bảo lãnh Trong cơ cấu nợ nước ngoài, chủ yếu là nợ trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng. Các khoản nợ do Chính phủ bảo lãnh cũng chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng số nợ nước ngoài của Chính phủ (trung bình nợ Chính phủ bảo lãnh chiếm khoảng 7%). 2.1.2. Tình hình vay nợ nước ngoài của Việt Nam Nhìn chung, nợ của Việt Nam đến thời điểm này không quá lo ngại, do chúng ta đã thành công trong việc xử nợ đến hạn, khống chế được luồng nợ vay ngắn hạn… nhưng còn một số vần đề trong sử dụng quản nợ nước ta còn nhiều vướng mắc cần được giải quyết.Đó là trong vay nợ viện trợ, chúng ta chưa xác định rõ mục tiêu, hiệu quả theo quan điểm thúc đẩy hàng hoá xuất khẩu tạo ra lợi nhuận ngoại tệ để trả nợ. Nhiều cán bộ lãnh đạo của ta khi nhận được các nguồn vốn ODA vẫn còn cho là “của cho không, biếu không”, họ không có ý thức vay là phải trả vì thế đã buông lỏng trong quá trình thực hiện các dự án. Ngay cả khi viện trợ không hoàn lại cũng có cái giá của nó, nước tài trợ đòi hỏi người sử dụng phải dùng vốn vào đúng mục đích, đúng nơi, đúng chỗ. Thêm vào đó, chúng ta chưa xây dựng được một chiến lược vay trả nợ cụ thể rõ ràng cho từng khoản vay, do đó việc ban hành các chính sách cơ chế quản không khỏi lúng túng. Nhiều cấp cùng quản một dự án có khi một nguồn viện trợ được phân tán nhiều ngành, nhiều địa phương ra những chi phí giao dịch không đáng kể. Đến năm 2006 tổng dự nớ nước ngoài của Việt Nam bằng 32,5% GDP, giảm so với các năm truớc đó chiếm 52,5% tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng gần 2 lần dự trữ ngoại hối. Năm 2007 tổng nợ ước tính là 32,6% GDP, chiếm 51% tổng kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, các chỉ số này đang nằm trong giới hạn an toàn về nợ cho phép theo các chỉ tiêu của Bộ Tài chính đề xuất, trên cơ sở xem xét các chỉ tiêu về nợ nước ngoài của WB IMF, đồng thời nghiên cứu tình hình vay nợ của các nước trong khu vực, Bộ Tài chính đã đưa ra các chỉ tiêu giới hạn an toàn nợ nước ngoài của Việt Nam là: • Tổng dư nợ nước ngoài/GDP: 50% • Tổng dư nợ nước ngoài/xuất khẩu là 150% • Tổng nghĩa vụ trả nợ trên xuất khẩu là 20% • Tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ/thu ngân sách là 12% Cơ cấu thời hạn vay nợ nước ngoài cũng là một nhân tố quan trọng đến mức độ rủi ro tài chính. Nếu một quốc gia chỉ dựa chủ yếu vào vốn vay ngắn hạn thì áp lực trả nợ khi đến hạn là rất cao, nợ công bảo lãnh công chiếm tỷ lệ cao sẽ tạo áp lực cho Chính phủ đó tạo nguồn để trả nợ. 9 Mặc dù trong cơ cấu nợ vay nước ngồi của Việt Nam nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu (năm 2006 chiếm 98,25% tổng nợ), nợ ngắn hạn chỉ chiếm tỷ trọng khá nhỏ. Tuy nhiên, cơ cấu nợ của Việt Nam chưa hợp nợ cơng nợ bảo lãnh cơng lại ngày càng cao, tạo áp lực chi trả của Chính phủ. Mặt khác, các khoản vay trong những năm 1990 sẽ đến hạn, thời gian ân hạn cho những khoản vay trước đó sẽ dần kết thúc nghĩa vụ nợ tăng lên, sẽ gây những khó khăn cho cơng tác trả nợ. 2.2. TÌNH HÌNH QUẢN NỢ NƯỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM 2.2.1. Cơ chế quản nợ Hệ thống cácquan thực hiện quản nợ Chính phủ hiện nay vẫn chưa phân định rõ chức năng, nhiệm vụ. Với số lượng cácquan tham gia quản nợ hiện nay, khó có thể thậm chí khơng thể có những phản hồi kịp thời đối với các cơ hội thị trường. Số lượng cácquan trên đã giãm xuống sau khi ban hành Luật Ngân sách sửa đổi. Tuy nhiên, vẫn còn một số lượng lớn cácquan chịu trách nhiệm về giám sát, phân tích quản nợ của Chính phủ. Hiện nay cả Bộ Tài chính (Bộ TC), Bộ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ KH & ĐT), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) một số cơ quan khác cùng được giao nhiệm vụ quản nợ Chính phủ mà khơng xác định được chính xác phạm vi hoạt động của từng đơn vị. Luật Ngân sách Nhà nước quy định Bộ Tài chính là cơ quan xây dựng chiến lược, kế hoạch vay nợ, trả nợ trong ngồi nước (điều 21), Quy chế Quản vay trả nợ nước ngồi quy định, Bộ KH & ĐT chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược quốc gia trả nợ nước ngồi (điều 6). Luật Tổ chức Các Tổ chức Tín dụng quy định NHNN phối hợp với Bộ TC xây dựng chiến lược điều hành nợ Chính phủ trong từng giai đoạn để đảm bảo sự phù hợp trong việc thực thi chính sách tài khố chính sách tiền tệ, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến nợ nước ngồi. Quỹ Hỗ trợ Phát triển là cơ quan thuộc Văn phòng Chính phủ Bộ Tài chính (nay tách ra thành Ngàn hàng Phát triển Việt Nam) huy động vốn giải ngân cho các dự án phát triển ưu tiên của Chính phủ. Ngay trong nội bộ Bộ Tài chính cũng có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ quản nợ Chính phủ. Chức năng quản nợ phân tầng trong 3 đơn vị Tài chính Đối ngoại, Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Trong Bộ chưa phân cơng trách nhiệm cho đơn vị nào thực hiện nhiệm vụ quyết tốn nguồn viện trợ khơng hồn lại của Bộ Tài chính (hiện tại Bộ mới giao trách nhiệm cho Vụ Hợp tác Quốc tế làm đầu mối thu hút nguồn tài trợ cho Bộ Tài chính). Vì vậy gây khó khăn cho cơng tác quyết tốn nguồn tài trợ cho Bộ tài chính. Trách nhiệm trong quản tài chính các doanh nghiệp FDI tại Bộ Tài chính còn nhiều bất cập, nhất là trong khâu thẩm định giấy phép, phân cơng quản các lĩnh vực còn chồng chéo… dẫn đến khó khăn trong cơng tác quản tài chính nhà nước các doanh nghiệp FDI trong khi các doanh nghiệp này cũng nằm trong đối tượng được vay nước ngồi có sự bảo lãnh của Chính phủ. Bên cạnh đó, một trong những vấn đề quan trọng trong q trình quản nợ Chính phủ là theo dõi đánh giá các khoản nợ cũng bị chia sẻ giữa cácquan quản lý. Bộ KH & ĐT theo dõi, thống kê đánh giá về ODA, trong đó có nợ, Vụ Tài chính Đối ngoại (Bộ TC) quản nợ nước ngồi, Kho bạc Nhà nước quản nợ trong nước. Các đơn vị này đều có sử dụng hệ thống quản nợ riêng biệt thủ cơng nên các báo cáo về nợ Chính phủ hiện nay được xây dựng hồn tồn do sự phối hợp số liệu của các đơn vị một cách thủ cơng khơng đảm bảo sự chuấn xác. Các chỉ 10 [...]... về quản nợ nước ngoài: Hiện nay có quá nhiều quy định, quy chế, thông tư khác nhau quy định các nội dung về quản nợ nước ngoài: Luật Ngân sách (2002) có những quy định về quản nợ nước ngoài; Quy chế Quản vay trả nợ nước ngoài (2005) đưa ra những quy định chi tiết về việc quản vay, trả nợ nước ngoài; Quy chế Xây dựng Quản hệ thống chỉ tiêu đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước ngoài. .. kiểm soát quản nợ, hình thành các chỉ tiêu đánh giá mức an toàn trong vay nợ, tính bền vững của nợ 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN NỢ NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM 2.3.1.Những thành tựu nổi bật của công tác quản nợ nước ngoài Việt Nam 2.3.1.1 .Quản nợ nước ngoài đã góp phần quan trọng vào phát triển kinhtế thu hút nguồn vốn ODA Nền kinh tế tăng trưởng nhanh, trong đó nổi bật là các ngành xuất... phủ về quản nợ nước ngoài Hiện nay cácquan quản nợ nước ngoài như: Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đang từng bước hoàn chỉnh chương trình quản nợ nước ngoài hiện đại, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại mức quản hành chính nghiệp vụ Do đó, phải thành lập một cơ quan về quản nợ nước ngoài, cơ quan này có chức năng quản nợ quốc... đủ các ứng dụng như chuẩn tiếng Việt Unicode, chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử… Việc ứng dụng công nghệ thông tin cấp địa phương còn yếu hơn nhiều, yếu cả về trang bị hệ thống máy tính, phần mềm quản năng lực chuyên môn của cán bộ CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT QUẢN NỢ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 3.1 CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NỢ VAY NƯỚC NGOÀI 3.1.1.Đảm bảo tăng. .. thống quản nợ nước ngoài Việt Nam, cần phải thừa nhận rằng yếu tố lịch sử đóng vai trò rất lớn Quản nợ nước ngoài trong nền kinh tế thị trường chỉ mới được triển khai nước ta từ những năm 1995, khi mà các dự án vay nợ ODA của các ngân hàng đa phương lớn bắt đầu giải ngân đáng kể Kinh nghiệm thực tiễn quản nợ nước ngoài trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam chưa có nhiều hệ thống quản. .. việc thực hiện có hiệu quả các chức năng quản nợ nước ngoài 2.3.2.3 Tồn tại trong hệ thống quản nợ nước ngoài Tính chất chưa đồng nhất của hệ thống quản nợ nước ngoài vẫn vòn đang tồn tại Tương tự với sự tồn tại song song của các quy định về quản nguồn vốn ODA các quy định về quản nợ nước ngoài nói chung mà trong đó là phần lớn là nợ ODA là sự theo dõi làm đầu mối song song của... khung pháp quản nợ nước ngoài trở nên rườm rà, khó theo dõi thực hiện Tình trạng này làm tăng chi phí của các tổ chức, doanh nghiệp - đối tượng phải tuân thủ, cũng như chi phí của cácquan chịu trách nhiệm quản lý, giám sát tuân thủ Sự chồng chéo về quy định quản nợ nước ngoài: thể hiện sự tồn tại song song của các quy định về quản nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) các. .. tiêu đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước ngoài quy định trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc đánh giá nợ nước ngoài; Quy chế Cấp Quản bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài (2006) đưa ra các quy định về cấp bảo lãnh đối với các khoản vay nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước, Thông tư số 94/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc vay trả nợ nước ngoài của doanh... của hệ thống quản nợ quốc gia Trước đây ngành giáo dục Việt Nam chưa đào tạo chuyên ngành quản nợ nước ngoài các chuyên ngành tài chính quốc tế dù đã được tổ chức đào tạo nhưng trên thực tế chưa đủ cập nhật về kiến thức kỹ năng quản nợ nước ngoài Đội ngũ cán bộ của cácquan quản nợ nước ngoài chủ yếu vừa làm vừa học Các khoá đào tạo tập huấn ngắn hạn chủ yếu do các dự án ODA... hơn về quản nợ nước ngoài của quốc gia phù hợp hơn với thực tiễn quốc tế Năm 2002, Quốc hội ban hành Luật Ngân sách Nhà nước, đây là lần đầu tiên quản nợ được đề cập trong một văn bản có tính pháp quy dưới hình thức luật Nghị định 134/2005 ban hành Quy chế quản vay trả nợ nước ngoài đã tạo ra một khuôn khổ pháp toàn diện rõ ràng hơn về quản nợ nước ngoài Tiếp đó, một loạt các Quy . việc quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam.  Chương 2: Thực trạng về việc quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam.  Chương 3: Các giải pháp nhằm tăng cường giám sát. NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ NỢ NƯỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM 3.1. CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NỢ VAY NƯỚC NGỒI 3.1.1.Đảm bảo tăng trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp nhằm tăng cường giám sát và quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam, Các giải pháp nhằm tăng cường giám sát và quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam, Các giải pháp nhằm tăng cường giám sát và quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, Phân loại nợ nước ngoài, Phân loại các nước theo mức độ nợ nước ngoài:, Các chỉ tiêu đánh giá mức độ nợ nước ngoài Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu nợ nước ngoài, Khung thể chế quản lý nợ nước ngoài đã được từng bước hoàn thiện Nâng lực cán bộ đang từng bước được nâng cao:, Tồn tại trong khung thể chế quản lý nợ nước ngoài, Tồn tại trong cơ chế quản lý nợ nước ngoài Tồn tại trong quản lý cấp tác nghiệp, CÁC GIẢI PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ VAY NỢ 1.Chính sách tỷ giá hối đối, Các biện pháp nhằm sử dụng nợ nước ngồi có hiệu quả, CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NỢ VAY NƯỚC NGOÀI, CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ 1.Ổn định môi trường thể chế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay