Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới

59 504 1
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 09:59

Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới Tài li uệ : Docs.vn H trỗ ợ : Y!M minhu888  GVHD T.S Lê Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh LỜI NĨI ĐẦU Vốn là điều kiện khơng thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào q trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp, các cơng ty phải làm như thế nào để tăng thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới góc độ hiệu quả, tức là xem xét sự ln chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách quan chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn chịu sự biến động rất lớn của nền kinh tế thị trường nên rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh khơng chỉ để tồn tại, thắng trong cạnh tranh mà còn đạt được sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Một thực trạng nữa hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay, nhìn chung vốn được cấp nhỏ bé so với nhu cầu, tình trạng thiếu vốn diễn ra liên miên gây căng thẳng trong q trình kinh doanh thực hiện các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình Cơng ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới là một cơng ty cũng khơng nằm ngồi vòng xốy đó, là một cơng ty thương mại chun sâu về lĩnh vực truyền thơng, cơng ty tỷ lệ vốn lưu động trong vốn kinh doanh chiếm một tỷ lệ lớn. Cơng ty đang kế hoạch mở rộng hơn nữa hoạt động xuất kinh doanh của mình, thì việc quan tâm đến cấu trúc vốn chi phí sử dụng vốn được coi là một vấn đề nóng bỏng đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp của cơng ty. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế tại Cơng ty em xin mạnh dạn chọn đề tài: "Phân tích cấu trúc vốn chi phí sử dụng vốn tại Cơng ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới " Mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên Tiến Sỹ Lê Thị Lanh cùng ban lãnh đạo Cơng ty nhưng do thời gian trình độ nhân thức còn hạn, chun đề của em khơng tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy các bạn đọc. Em xin chân thành cảm ơn ! Chun đề thực tập cuối khóa Trang 1 Tài li uệ : Docs.vn H trỗ ợ : Y!M minhu888  GVHD T.S Lê Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm 2009 Chun đề thực tập cuối khóa Trang 2 Tài li uệ : Docs.vn H trỗ ợ : Y!M minhu888  GVHD T.S Lê Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm 2009 Chun đề thực tập cuối khóa Trang 3 Ti li u : Docs.vn H tr : Y!M minhu888 GVHD T.S Leõ Thũ Lanh SVTH : M Duy Huynh MC LC Noọi dung Trang CHNG 1: C S Lí LUN V CU TRC VN V CHI PH S DNG VN CA DOANH NGHIP I-KHI NIM V CU TRC VN V CHI PH S DNG VN .8 1.Khỏi nim v cu trỳc vn 8 1.1-Cỏc nhõn t cu thnh cu trỳc vn .9 1.2-Cỏc t s o lng cu trỳc vn: .10 1.3-í ngha ca vic nghiờn cu cu trỳc vn trong qun tr ti chớnh .11 2.Chi phớ s dng vn 11 2.1 Khỏi nim .11 2.2 chi phớ s dng vn vay: 12 2.2.1. chi phớ s dng vn vay ngn hn 12 2.3 Chi phớ s dng vn c phn: 12 2.3.1- Chi phớ s dng vn c phn u ói(r p ) .12 2.3.2-. Chi phớ s dng vn c phn thng .13 2.4 Chi phớ s dng vn bỡnh quõn(WACC): .13 2.5 Chi phớ sa dng vn biờn t v quyt nh u t 14 II. CU TRC VN TI U,CC NHN T NH HNG N CU TRC TI U 15 1.Cu trỳc vn ti u 15 2.Cỏc nhõn t nh hng n cu trỳc vún ti u 15 III. TC NG CA CU TRC VN N DOANH LI V RI RO 16 1.Khỏi nim v phõn lai ri ro 16 Chuyờn thc tp cui khúa Trang 4 Tài li uệ : Docs.vn H trỗ ợ : Y!M minhu888  GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh 1.1.Khái niệm rủi ro .16 1.2.Phân lọai rủi ro .16 1.2.1.Rủi ro kinh doanh 16 1.2.2.Rủi ro tài chính 17 2.Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp 17 2.1.Đòn bẩy kinh doanh .18 2.1.1.Khái niệm 18 2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh .18 2.1.3.Phân tích hòa vốn 18 2.1.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL) .20 2.2 Đòn bẩy tài chính(DFL) .21 2.2.1. Khái niệm .21 2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính 21 2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trị doanh nghiệp .22 2.2.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính 23 2.2.5.Các phương thức đo lường rủi ro tài chính khác .24 2.3 Đòn bẩy tổng hợp .24 2.3.1.Khái niệm 24 2.3.2. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp .24 IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 25 1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT .25 1.1.Khái niệm .25 1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT .25 2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông việc sử dụng phân tích EBIT – EPS .27 Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 5 Tài li uệ : Docs.vn H trỗ ợ : Y!M minhu888  GVHD T.S Lê Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh 2.1. Phân tích EBIT –EPS lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu .27 2.2.Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường(EBIT thị trường ) 27 3.Tấm chắn thuế lãi từ chứng khốn nợ đóng góp như thế nào vào giá trị doanh nghiệp .27 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI .29 I. GIỚI THIỆU KHÁC QT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI .29 1. Lịch sử hình thành của cơng ty 29 2.Sơ đồ tổ chức bộ máy 32 3.Chức năng của tùng bộ phận .32 II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CPQC SAO THẾ GIỚI qua hai năm 2007 2008 .36 1.Phân tích cấu trúc vốn của Cơng ty Cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới .36 2.Phân tích khả năng thanh tốn của cơng ty .39 III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI .42 1. Phân tích chi phí dử dụng vốn chủ sở hữu 42 2 Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ ngắn hạn 42 3.Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ dài hạn .46 4.Phân tích chi phí sử dụng vốn cổ phần 48 5.Phân tích chi phí sử dụng vốn bình qn(WACC) 49 IV.PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI RỦI RO CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 50 Chun đề thực tập cuối khóa Trang 6 Tài li uệ : Docs.vn H trỗ ợ : Y!M minhu888  GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh 1.Tình hình doanh thu của công ty qua hai năm 2007 -2008 .50 2.Phân tích điểm hòa vốn EBIT .50 3.Phân tích tác động của đòn cân nợ DFL .53 V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ CÔNG TY 54 1.Chính sách nợ giá trị của lá chắn thuế 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP 56 CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN .57 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 7 Tài li uệ : Docs.vn H trỗ ợ : Y!M minhu888  GVHD T.S Lê Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP I KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Vốn là một điều kiện tiên quyết để cho một doanh nghiệp thể ra đời hoạt động. Mỗi một loại nguồn vốn đều chi phí sử dụng nhất định. Do vậy, để thể huy động, quản lý sử dụng hiệu quả nguonnf vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu từng nguồn vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu chi phí của từng nguồn vốn cụ thể để từ đó xác định cho mình một cấu hợp lý phù hợp với từng điều kiện cụ thể, từng giai đoạn của doanh nghiệp 1. Khái niệm về cấu trúc vốn. Cấu trúc vốnsự kết hợp số lượng ngắn hạn thường xun, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi cổ phần thường được dùng để tài trợ quyết định đầu tư của một doanh ngiệp. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một Cơng ty nào đó thể tác động đến giá trị chi phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay khơng? quyết định đầu tư hay khơng đầu tư vào một dự án nào đó thay đổi khơng thu nhập của cổ đơng thay đổi hay khơng? Mục tiêu của bài này là xem xét phân tích sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp thu nhập của cổ đơng. Một Cơng ty thể một cấu trúc vốn tối ưu bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp. Như vậy Cơng ty thể hạ thấp chi phí sử dụng vốn thơng qua việc gia tăng sử dụng nợ (vì khi sử dụng nợ Cơng ty sẽ được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế). Tuy nhiên khi tỷ lệ nợ gia tăng thì rủi ro cũng gia tăng do đó nhà đầu tư sẽ gia tăng tỷ lệ lợi nhuận đòi hỏi r E . Mặc dù sự gia tăng r E lúc đầu cũng khơng hồn tồn xóa sạch lợi ích của việc sử dụng nợ như là một nguồn vốn rẻ hơn cho đến khi nào nhà đầu tư tiếp tục gia tăng lợi nhuận đòi hỏi khiến cho lợi ích của việc sử dụng nợ khơng còn nữa. Chi phí sử dụng vốn là một cái gì mà doanh nghiệp phải trả cho nguồn tài trợ, đó là nợ vay, cổ phần ưu đãi, thu nhập giữ lại, cổ phần thường doanh nghiệp sủ dụng những nguồn tài trợ này để tài trợ cho những dự án đầu tư mới.chi phí sử dụng vốn thể được xem như tỷ suất sinh lợi mà các nhà đầu tư trên thị trường u cầu đầu tư vào chứng khốn của cơng ty. Như vậy chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp được xác định từ thị trường vốn quan hệ trực tiếp đến mức độ rủi ro của những dự án đầu tư mới đến những tài sản hiện hữu cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Nói chung khi nhà đầu tư nhận thấy rủi ro của doanh nghiệp lớn hơn thì họ sẽ đòi hỏi một tỷ suất sinh lời tương ứng chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng vì thế mà sẽ cao lên. Chun đề thực tập cuối khóa Trang 8 Tài li uệ : Docs.vn H trỗ ợ : Y!M minhu888  GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh Chi phí sử dụng vốn cũng thể được hiểu như là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà doanh nghiệp đòi hỏi khi thực hiện một dự án mới. Nếu một dự án mới tạo được tỷ suất sinh lợi nộ bộ IRR lớn hơn chi phí sử dụng vốn thì giá trị của doanh nghiệp sẽ tăng. Ngược lại, nếu một dự án đầu tư mới tạo ra IRR thấp hơn chi phí sử dụng vốn, giá trị của doang nghiệp sẽ giảm. 1.1. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn. a./ Nguồn vốn vay: Trong nền kinh tế thị trường,hầu như không một doanh nghiệp nàohọat động sản xuất kinh doanh chỉ bằng nguồn vốn tự mà đều phải họat động bằng nhiều nguồn vốn, trong đó nguồn vốn vay sử dụng đáng kể. Nguồn vốn vay là nguồn vốn tài trợ từ bên ngòai doanh nghiệp doanh nghiệp phải thanh tóan các khỏan vay theo thời hạn cam kết đồng thời phải trả tiền lãi vay theo lãi suất thỏa thuận. Nguồn vốn vay mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong cấu trúc vốn ta chỉ xét đến nguồn vốn vay trung hạn dài hạn. Vay ngắn hạn: Thời gian đáo hạn ngắn hơn một năm Lãi suất của nguồn vốn vay ngắn hạn thường thấp hơn tín dụng dài hạn Thuờng được bổ sung vốn lưu động Vay dài hạn: Thời gian đáo hạn dài hơn một năm Lãi suất vay dài hạn thường cao hơn so với lãi suất vay ngắn hạn Thường được dùng để bổ sung cho vốn xây dựng bản hay mua sắm tài sản cố định. Nguồn vốn vay này thể được huy động từ các tổ chức tài chính,ngân hàng hay việc phát hành trái phiếu. Việc doanh nghiệp sử dụng lọai nguồn vốn vay này nhiều hay ít thì còn tùy thuộc vào đặc điểm của lọai hình doanh nghiệp doanh nghiệp đang ở trong chu kỳ sản xuất kinh doanh b/ Nguồn vốn chủ sở hữu Nói đến nguồn vốn chủ sở hữu là nói đến nguồn vốn đầu tiên mà doanh nghiệp huy động được.Bởi vì,đối với một doanh nghiệp trước khi đi vào họat động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp phải vốn điều lệ (vốn góp nếu doanh nghiệp cổ phần,hoặc là vốn ngân sách nhà nước cấp nếu là doanh nghiệp nhà nước) Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng tài sản nợ phản ánh tình hình tự chủ về tài chính của doanh nghiệp. Tóm lại: Khác biệt bản giữa nguồn vốn vay nguồn vốn chủ sở hữu là: * Nguồn vốn vay: Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 9 Tài li uệ : Docs.vn H trỗ ợ : Y!M minhu888  GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh Doanh nghiệp nhận được nguồn vốn này không phải từ chủ sở hữu Phải trả lãi vay cho các khỏan tiền vay Mức lãi suất phải trả cho các khỏan vay theo mức ổn định,được thỏa thuận khi vay Doanh nghiệp phải hòan trả nợ khi đáo hạn,ngọai trừ nguồn huy động từ tín dụng ưu đãi. Doanh nghiệp thể phải thế chấp tài sản hay nhờ bảo lãnh khi vay nợ. Do các chủ sở hữu của doanh nghiệp đóng góp Chỉ chia lợi tức cho chủ sở hữu nếu doanh nghiệp lợi nhuận Lợi tức chia cho các chủ sở hữu tùy theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị tùy thuộc vào mức lợi nhuận thu được của công ty. Doanh nghiệp không phải hòan trả tiền vốn đã nhận từ chủ sở hữu,trừ khi doanh nghiệp phá sản Doanh nghiệp không phải thế chấp khi huy động vốn 1.2. Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn Các tỷ số thường được để đánh giá xem xét cấu trúc vốn của Doanh Nghiệp. Tỷ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu = Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Nợ dài hạn: là những khỏan nợ thời hạn thanh tóan trên một năm chẳng hạn như vay dài hạn bằng phát hành trái phiếu,tài sản thuê mua. Vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn cổ phần lợi nhuận giữ lại Vốn cổ phần = Mệnh giá cổ phiếu x Số cổ phiếu đang lưu hành Thu nhập giữ lại là thu nhập ròng sau khi đã chi trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Cách tính tóan các cổ phần trên đây sử dụng giá trị trên sổ sách kế tóan.Trong thực tế các doanh nghiệp thể lập báo cáo tài chính theo giá trị thị trường: Vốn cổ phần = Px N Trong đó: P: Giá thị trường tại thời điểm lập báo cáo N: Số cổ phiếu đang lưu hành Ngòai ra người ta còn sử dụng tỷ số tài chính liên quan khi phân tích cấu trúc vốn của doanh nghiệp,đó là: Tỷ Số nợ = Nợ dài hạn Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 10 [...]... công ty II PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI QUA NĂM 2007-2008 1 .Phân tích cấu trúc vốn của Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới Khi phân tích cấu trúc tài chính của một Doanh nghiệp ta phải xem xét đến tất cả sự kết hợp của nợ ngắn hạn, nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, vốn cổ phần ưu đãi, vốn cổ phần thường Cụ thể đối với công ty đang phân. .. VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI I GIỚI THIỆU KHÁI QT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 1/ Lịch sử hình thành phát triển của Cơng ty CP Quảng Cáo Sao Thế Giới 1 Lịch sử hình thành Năm 2003: Thành lập Cơng ty TNHH Quảng cáo Sao Thế Giới Năm 2005: Đa dạng chun nghiệp hóa sản phẩm dịch vụ Định hướng là cơng ty truyền thơng hàng đầu Việt Nam Năm 2006: Bắt đầu sản xuất phim và. .. nước thường sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp chi m tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn vốn với nguồn vốn này doanh nghiệp còn sử dụng nguồn vốn tự bổ sung, trong trường hợp này chi phí sử dụng vốnchi phí hội.Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn liên doanh liên kết hoặc vốn cổ phần thì phải trả lãi cho người góp vốn trả lợi tức cổ phần cho cổ đơng Chi phí sử dụng nợ phải trả: Nếu sử dụng vốn vay ngân... dụng vốn phải chấp nhận một tầm nhìn xa phải lượng hóa chi phí bình qn của các nguồn tài trợ 2.2 Chi phí sử dụng vốn vay: 2.2.1 Chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn: Là khỏan chi phí trả lãi cho người cho vay hoặc ngân hàng ] k -1 rD = [ 1 + Trong đó: rD :Chi phí sử dụng vốn vay i : Lãi suất tiền vay một năm k : Số kỳ tính lãi trong mọt năm 2.3 Chi phí sử dụng vốn cổ phần: 2.3.1 Chi phí sử dụng vốn cổ phần. .. Tóm lại: Mỗi nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng đều phải trả nguồn chi phí cho việc sử dụng vốn đó.Khỏan chi phí này được gọi là chi phí sử dụng vốn. Chi phí này tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp nhiều hay ít phụ thuộc vào lượng vốn vay Do vậy các doanh nghiệp ln sử dụng nhiều nguồn vốn với nhau sao cho chi phí sử dụng vốn thấp nhất nhưng đạt được lợi nhuận cao nhất II CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN... giá cổ phần ưu đãi P’p:Doanh thu thuần từ việc phát hành cổ phần ưu đãi Dp: Cổ tức cổ phần ưu đãi 2.3.2 Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường : Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường : Là tỷ suất sinh lợi trên mỗi cổ phần do các nhà đầu tư trên thị trường vốn kỳ vọng re = D1 +g D1 rre = P0 +g P0(1-T) Trong đó: P0: giá cổ phần thường D1: Cổ tức dự kiến vào cuối năm 1 re: Tỷ suất sinh lợi cần thiết của cổ phần. .. ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TỐI ƯU 1 Cấu trúc vốn tối ưu: Cấu trúc vốn tối ưu là sự kết hợp giữa nợ dài hạn ,cổ phần ưu đãi ,cổ phần thường được sử dụng để tài trợ cho quyết định đầu tư của doanh nghiệp Cấu trúc vốn tối ưu xảy ra ở thời điểm mà tại đó tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn tối thiểu hóa rủi ro của doanh nghiệp để đạt tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp Số lượng nợ trong cấu trúc vốn tối ưu của... Cấu trúc vốn lịch sử so với mục tiêu: -Tỷ trọng tính theo cấu trúc vốn lịch sửtỷ trọng theo giá trị sổ sách hay giá trị thị trường dựa trên cấu trúc vốn thực tế - Tỷ trọng tính theo cấu trúc vốn mục tiêu cũng được dựa trên giá trị sổ sách hay giá trị thị trường nhưng nó phản ánh tỷ trọng trong một cấu trúc vốn kỳ vọng của doanh nghiệp 2.5 Chi phí sửa dụng vốn biên tế quyết định đầu tư: Chi phí. .. phần ưu đãi ,cổ phần thường để dùng tài trợ cho doanh nghiệp Quyết định về cấu trúc vốn vai trò rất quan trọng cho một doanh nghiệp, vì thực tế hiện diện một cấu trúc vốn tại đó chi phí sử dụng vốn được tối thiểu hóa .Cấu trúc vốn chi phí tối thiểu là cấu trúc vốn tối ưu vì tại đây giá trị của doanh nghiệp được tối đa hóa Rủi ro tài chính của một doanh nghiệp là tính khả biến thu nhập mỗi cổ. .. giảm chi phí Để giảm được chi phí sử dụng vốn thì trước hết ta cần phải lượng giá nó Lý thuyết thực tế đã chứng minh các khó khăn trong tính tóan quản lý các chi phí này,bởi vì nó phụ thuộc vào q nhiều các yếu tố:Như tính mạo hiểm của việc sử dụng vốn, lãi suất của các khỏan nợ phải trả ,cấu trúc tài chính của doanh nghiệp,chính sách phân phối lợi nhuận cho vốn góp.Vì vậy khi tính tốn chi phí sử dụng . hình thực tế tại Cơng ty em xin mạnh dạn chọn đề tài: " ;Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Cơng ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới ". CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP I KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Vốn là một điều kiện tiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới, Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới, Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới, Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn. a. Nguồn vốn vay:, CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TỐI ƯU., Đòn bẩy tài chính DFL .1. Khái niệm:, Đòn bẩy tổng hợp: .1.Khái niệm: Phân tích điểm hòa vốn EBIT Giả sử có 2 phương án:, Chức năng kinh doanh Sản xuất phim truyền hình, Phòng Media - Planing: Phòng chương trình: phụ trách chình về mảng phát triển kinh doanh chương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay