HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

29 825 4
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 09:37

HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG ,VIỆT NAM ,THỜI KỲ Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ • 1. Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời phong kiến: Nền kinh tế Việt Nam: • Là một nền kinh tế nơng nghiệp tự cấp, tự túc. • Sản xuất hàng hố giản đơn và một thị trường trong nước chật hẹp, chia cắt. Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ • 1. Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời phong kiến: Ngoại thương thương thời kỳ này khơng có cơ sở kinh tế bên trong thúc đẩy, có tính chất bị động. Ngoại thương thời phong kiến diễn ra giữa một số nước muốn bán sản phẩm cơng nghiệp của minh cho Việt Nam và mua hàng thủ cơng nghiệp cùng sản vật thiên nhiên. Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ • 1. Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời phong kiến: Hàng bán ra gồm nơng lâm hải sản qúi hiếm do thiên nhiên sẵn có được khai thác đem bán như • Lâm sản • Hàng thủ cơng nghiệp. Việc mua bán hầu như do bọn vua quan độc quyền để kiếm lời cho bản thân. Họ tiến hành ngoại thương một cách tuỳ tiện, độc đốn. Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ • 1. Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời phong kiến: Quan hệ bn bán của Việt Nam thời phong kiến chủ yếu là với Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha v.v… • 2.Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời kỳ Pháp thuộc: Dưới sự thống trị của thực dân Pháp, Việt Nam là một “thuộc địa khai thác”. Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ • 2.Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời kỳ Pháp thuộc: Nền kinh tế nước ta vẫn là một nền kinh tế nơng nghiệp lạc hậu, kỹ thuật canh tác cổ truyền. Ngoại thương kém phát triển cả về quy mơ, mặt hàng và thị trường. Xuất khẩu chủ yếu của nước ta trong thời kỳ này là nơng sản và khống sản với ba mặt hàng chủ yếu. Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ • 2.Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời kỳ Pháp thuộc: Trong 50 năm, từ 1890 đến 1939, ba nước Đơng Dương, trong đó chủ yếu là Việt Nam, xuất khẩu 57.788.000 tấn gạo, trung bình mỗi năm 1,15 triệu tấn (chiếm 20% tổng sản lượng gạo sản xuất), 397 ngàn tấn cao su (gần như tồn bộ lượng sản xuất), 28 triệu tấn than (trên 65% sản lượng than sản xuất). Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ • 2.Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời kỳ Pháp thuộc: Nhập khẩu chủ yếu là hàng tiêu dùng và một số ngun liệu như xăng dầu, bơng, vải. Nhập máy móc thiết bị cũng có, nhưng chiếm tỷ lệ thấp, từ 1,4% (năm 1915) đến 8,8% (năm cao nhất - 1931) trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ • 2.Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời kỳ Pháp thuộc: Bảng 1: Xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam thời kỳ 1934-1939. Cán cân ngoại thương trong 50 năm (1890- 1939) chỉ có 9 năm các nước Đơng Dương nhập siêu, còn lại 41 năm xuất siêu. Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ • 2.Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời kỳ Pháp thuộc: Để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi trong lĩnh vực ngoại thương, Pháp thực hiện ở Đơng Dương một hàng rào thuế quan rất chặt chẽ, có lợi cho chúng. Ngày 11/11/1892, Pháp ban hành luật về “đồng hố thuế quan”. Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ • 2.Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời kỳ Pháp thuộc: Ngày 11/11/1892, Pháp ban hành luật về “đồng hố thuế quan”.  Hàng của Pháp nhập khẩu vào Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu, còn hàng của các nước khác thì bị hàng rào thuế quan ngăn trở, với thuế suất cao.  Hàng của Việt Nam nhập vào Pháp được tự do và khơng phải nộp thuế. [...]... nhiều So liệu ngoai thương VN(1955 -1975) Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 5 .Hoạt động ngoại thương Việt nam thời kỳ sau năm 1975 Thời kỳ này có thể chia thành hai giai đoạn: 5.1 Giai đoạn từ 1975 – 1985 5.2 .Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 1986 đến năm nay Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 5.1 Giai đoạn từ 1975 – 1985 Hoạt động ngoại thương có những... Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 2 .Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời kỳ Pháp thuộc: Thuế xuất nhập khẩu áp dụng ở Đơng Dương do các nước Đơng Dương quy định nhưng phải được Chính phủ Pháp chuẩn y Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ •3 Hoạt động ngoại thương Việt nam thời kỳ 1945-1954: Trong hồn cảnh chiến tranh, ngoại thương nhằm mục tiêu vừa... HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ •3 Hoạt động ngoại thương Việt nam thời kỳ 1945-1954: Chính sách xuất nhập khẩu với vùng tạm bị địch kiểm sốt gồm những nội dung sau: Đấu tranh tiền tệ Làm thất bại âm mưu của địch lợi dụng việc giao lưu kinh tế giữa hai vùng để lũng đoạn kinh tế vùng tự do Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ •3 Hoạt động ngoại thương Việt nam. .. NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 4 .Hoạt động ngoại thương Việt nam thời kỳ 1955-1975: Giai đoạn 1: (1955 - 1965) Khơng ngừng củng cố và phát triển quan hệ kinh tế và thương mại với các nước xă hội chủ nghĩa, đồng thời mở rộng quan hệ với các nước ngồi XHCN Đặc điểm cơ bản của hoạt động ngoại thương trong giai đoạn này là: Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ Giai đoạn 1: (1955... THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 5.1 Giai đoạn từ 1975 – 1985 5.2 .Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 1986 đến năm nay Cơng cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế được Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khố IV) họp cuối năm 1986 Kết quả hoạt động ngoại thương nước ta giai đoạn 1986-2007 Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 5.2 .Ngoại thương Việt Nam giai... nam thời kỳ 1955-1975: Thời kỳ 1955 - 1975 là thời kỳ cải tạo và xây dựng kinh tế, phát triển văn hố theo CNXH ở miền Bắc, vừa phải tiến hành cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước Trong thời kỳ này sự phát triển ngoại thương có thể chia làm hai giai đoạn: Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 4 .Hoạt động ngoại thương Việt nam thời kỳ 1955-1975: Giai đoạn 1: mở rộng và phát triển ngoại. .. : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ •2 .Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời kỳ Pháp thuộc: Chính sách “đồng hố thuế quan” được nhà cầm quyền Pháp thay bằng chế độ “thuế quan tự trị” từ 01/01/1941 Hàng của nước Pháp nhập khẩu vào các nước Đơng Dương và của các nước Đơng Dương nhập vào Pháp khơng được miễn thuế, trừ những mặt hàng chính phủ Pháp quy định Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI... nam thời kỳ 1945-1954: Từ những năm 1950, Chính phủ Việt Nam đã có quan hệ chính thức về kinh tế và thương mại với các nướcTrung Quốc, Liên Xơ và các nước Đơng Âu, Năm 1952, Chính phủ ta Hiệp định thương mại với Chính phủ Cộng hồ nhân dân Trung Hoa, và năm 1953 nghị định thư về mậu dịch tiểu ngạch biên giới Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ •3 Hoạt động ngoại thương Việt. .. : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 5.1 Giai đoạn từ 1975 – 1985 Ngày 18-4-1977, Chính phủ Việt Nam đă ban hành Điều lệ về đầu tư của nước ngồi vào Việt Nam, nhằm thu hút đầu tư của nước ngồi, khơng phân biệt chế độ chính trị, trên ngun tắc đảm bảo độc lập chủ quyền của Việt Namcác bên cùng có lợi Kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu giai đoạn 1976 – 1985 Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG... nam thời kỳ 1945-1954: Việc phát triển và mở rộng các quan hệ kinh tế và thương mại với nước ngồi có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế vùng tự do và đến cục diện đấu tranh trên mặt trận kinh tế Tuy nhiên, khối lượng bn bán với bên ngồi rất hạn chế do hồn cảnh chiến tranh và sự bao vây phong toả của kẻ địch Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 4 .Hoạt động ngoại thương Việt nam . II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ • 1. Hoạt động ngoại thương Việt nam dưới thời phong kiến: Ngoại thương thương thời kỳ này. Chương II : HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 4 .Hoạt động ngoại thương Việt nam thời kỳ 1955-1975: Thời kỳ 1955 - 1975 là thời kỳ cải
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ, HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ, HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay