Ôn thi đại học phần Halogen

4 777 17
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:19

Ôn thi đại học phần Halogen . chính là ởthể:A. Rắn và lỏng B. Lỏng C. Lỏng và khí D. KhíTÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC  4************************************************************************************************************************************-----o. < HF < HBr < HClD. HBr < HF < HCl < HITÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  2************************************************************************************************************************************Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học phần Halogen, Ôn thi đại học phần Halogen, Ôn thi đại học phần Halogen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn