nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho lò bánh mì bảo long

46 661 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 10:14

. TS.Nguyễn Vinh Quy NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH CHO LÒ BÁNH MÌ BẢO LONG THỰC HIỆN : NHÓM 6 _DH08MT PHẦN I: MỞ ĐẦU Mục đích của đề tài Giảm thiểu nguyên liệu, chất thải và phòng ngừa. kinh tế và lợi ích cho môi trường, xã hội. 2 NỘI DUNG PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT PHẦN V: LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP SXSH PHẦN IV: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHẦN. 70g.Công suất của lò hiện nay là 580 – 660 ổ/1ca sản xuất. D Cơ sở có 1 thợ chính và 1 thợ phụ. Nguyên liệu chính: bột mì. Nhiên liệu chính: củi & điện. Mô tả về lò bánh mì Bảo Long
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho lò bánh mì bảo long, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho lò bánh mì bảo long, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho lò bánh mì bảo long, Phương pháp tìm kiếm thông tin, Thành lập đội sản xuất sạch hơn, TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, Chương IV: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn