Cách tổ chức một số hoạt động ngoài giờ lên lớp môn địa lý THPT

26 958 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2015, 21:28

. SKKN: Cách tổ chức một số hoạt động ngoài giờ lên lớp môn địa lý THPT 3 B - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG DẠY ĐỊA LÝ NGOÀI LỚP VÀ NGOẠI. TÀI Nghiên cứu một số hình thức hoạt động dạy học ngoài. Đề tài chỉ đi sâu một số tổ chức hoạt động ngoài lớp trong chương trình địa lý THPT như Câu lạc bộ địa lý, tham quan địa lý. IV. PHƯƠNG. việc tổ chức dạy học ngoại khoá, ngoài lớp có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn. Vì vậy, tôi xin mạnh dạn thực hiện đề tài Cách tổ chức một số hoạt SKKN: Cách tổ chức một số hoạt động ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tổ chức một số hoạt động ngoài giờ lên lớp môn địa lý THPT, Cách tổ chức một số hoạt động ngoài giờ lên lớp môn địa lý THPT, Cách tổ chức một số hoạt động ngoài giờ lên lớp môn địa lý THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn