skkn Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS

45 296 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 09:58

Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Môi trường là nơi con người sinh ra, lớn lên, tồn tại và phát triển. Môi trường còn là nơi con người nghỉ ngơi, hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên ban cho. Môi trường gắn liền với con người, những yếu tố của môi trường có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khoẻ, sự phát triển của giống nòi con người. Nhưng hiện nay môi trường ngày càng suy thoái và có những biến động cực kì phức tạp như: hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất, xâm thực của thuỷ triều, sóng thần, động đất, Các thành phần của môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến việc suy thoái môi trường là do sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức của con người, giáo dục bảo vệ môi trường là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế nhất và có tính bền vững trong các biện pháp để thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên qua giảng dạy nhiều năm thấy chương trình dạy học lồng ghép, tích hợp giáo dục môi trường đã được Bộ, Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo đưa vào khung phân phối chương trình từ năm 2008 -2009 đến nay nhưng chưa ban hành nội dung giáo dục môi trường cụ thể cho từng bài. Đồng thời qua tìm hiểu thăm dò ở đơn vị cũng như các trường trên địa bàn huyện Ba Tơ, bản thân nhận thấy việc dạy học lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong thời gian qua chưa được chú trọng, hiệu quả giáo dục chưa cao. Xuất phát từ nhu cầu và thực trạng việc dạy lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường nêu trên, bản thân tôi nghiên cứu nội dung này nhằm trang bị cho các em có những kiến thức về môi trường. Để từ đó các em có thái độ, hành vi đúng đắn về môi trường như có ý thức bảo vệ môi trường, sử Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 1 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, có tình cảm yêu quý thiên nhiên, đất nước, tôn trọng những vẻ đẹp thiên nhiên, di sản văn hoá, có thái độ thân thiện với môi trường và có những hành động để bảo vệ môi trường ngay ở trường học, gia đình và địa phương … II/ PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Nội dung chương trình môn sinh học cấp trung học cơ sở, đặc biệt là các bài có nội dung yêu cầu lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường. Sáng kiến kinh nghiệm này có thể áp dụng trên quy mô toàn ngành, tất cả giáo viên dạy bộ môn sinh học cấp trung học cơ sở và học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu chưa lâu nên sáng kiến kinh nghiệm này chủ yếu được áp dụng tại trường THCS thị trấn Ba Tơ nói riêng và Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Tơ nói chung. Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 2 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS PHẦN II: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHƯƠNG I: TỔNG QUAN I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân"; Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; đặc biệt Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 có quy định về giáo dục bảo vệ môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường “Công dân Việt Nam được giáo dục toàn diện về môi trường nhằm nâng cao hiểu biết và có ý thức bảo vệ môi trường; giáo dục bảo vệ môi trường là một nội dung của chương trình chính khóa của các cấp học phổ thông”. Dạy học tích hợp giáo dục môi trường ở một số môn học nói chung và môn sinh học cấp trung học cơ sở nói riêng được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và qui định cụ thể trong khung phân phối chương trình bắt đầu thực hiện từ năm học 2008-2009. II/ CƠ SỞ THỰC TIỄN Những hủy hoại suy thoái môi trường đang ngày càng đe dọa cuộc sống của con người. Chính vì vậy, bảo vệ môi trường là một trong những mối quan tâm của toàn cầu. Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của cả nhân loại và của mỗi quốc gia. Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 3 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS Ở Việt Nam bảo vệ môi trường nói chung và giáo dục về bảo vệ môi trường nói riêng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm từ nhiều năm nay. Cụ thể Đảng và Nhà nước chủ trương coi phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển xã hôi, đảm bảo phát triển bền vững quốc gia. Thông qua giáo dục, từng người và cộng đồng sẽ được trang bị kiến thức về môi trường, ý thức bảo vệ môi trường, năng lực phát hiện và xử lí các vấn đề về môi trường. Mục tiêu giáo dục môi trường trong chương trình sinh học cấp THCS là trang bị cho học sinh một hệ thống kiến thức tương đối đầy đủ về môi trường và kỹ năng bảo vệ môi trường. Các em phải ý thức được rằng giữ gìn, bảo vệ môi trường xuất phát từ các hoạt động bình thường ngay trong lớp học, giờ chơi, lúc nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình, nơi công cộng. III/ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ 1/Trên phương diện toàn cầu. Trong hoạt động sống của con người đã tác động và thải ra môi trường một khối lượng chất thải rất lớn trong đó có chất thải rắn. Bên cạnh đó các phương tiên giao thông và các nhà máy xí nghiệp cũng đã và đang thải vào môi trường một khối lượng khổng lồ các loại bụi, khói, khí độc như cacbon ôxit (CO x ), hiđrocacbon (C n H m ), nitơ ôxit (NO x ), lưu huỳnh ôxit (SO x ), chì vào không khí và một số chất thải vào môi trường nước làm ô nhiễm nguồn nước, gây hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi khí hậu, nóng lên của trái đất và sự suy giảm tầng ôzôn, cạn kiệt nguồn nước. Theo đánh giá của các nhà khoa học trên thế giới thì hơn 2/3 các loài động, thực vật trên hành tinh có thể đã bị mất trong 100 năm qua. Các lỗ thủng lớn trong mắt xích của sự sống đang ngày một gia tăng và vô số các loài được dùng cho việc cung cấp thức ăn và dược liệu đã bị mất đi. . Theo kinh nghiệm quá khứ cho thấy, đối với một hành tinh, để phục hồi lại sự đa dạng đó phải cần 10 triệu năm. 4/5 diện tích rừng nguyên sinh của Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 4 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS trái đất bị chặt phá, xâm hại, phân cắt, thu hẹp hoặc suy thoái. Khoảng 16 triệu ha rừng đã bị mất mỗi năm. Hậu quả của nó tới môi trường là rất to lớn như gây xói mòn, rửa trôi, lũ lụt. Phải hàng ngàn năm mới có thể hình thành vài centimet(cm) lớp đất mặt, nhưng chỉ cần một vài năm mưa là có thể rửa trôi lớp đất này. Mỗi năm thế giới mất đi 25 tỉ tấn đất mặt. Khoảng 2 tỉ ha đất canh tác và đồng cỏ trên toàn thế giới đã bị suy thoái từ trung bình đến nghiêm trọng. 2. Tình hình môi trường ở Việt Nam: Không thể tách khỏi tình trạng chung của toàn cầu, các thành phần môi trường Việt Nam nhìn chung đã bị ô nhiễm hoặc suy thoái, có nơi hết sức nghiêm trọng. Việt Nam có diện tích tự nhiên 33.169.000 ha. Đất đồng bằng gồm 7 triệu ha, trong đó 3,8 triệu ha "đất có vấn đề". Đất dốc khoảng 25 triệu ha, trong đó hơn 13 triệu ha đất thoái hóa nghiêm trọng. Như vậy diện tích đất có vấn đề về độ phì và sức sản xuất kém chiếm trên 50 % diện tích tự nhiên cả nước. Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyên nước trong khu vực, nhưng so sánh chung toàn thế giới chưa phải quốc gia giàu tài nguyên nước. Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp xả trực tiếp vào hệ thống sông đã làm cho các con sông này ô nhiễm cục bộ nghiêm trọng (như vụ Vê đan làm ô nhiễm sông Thị Vải ). Do nhiều nguyên nhân khác nhau, rừng bị tàn phá mạnh trong thời gian qua. Rừng tự nhiên mất trung bình mỗi năm từ 120.000 ha đến 150.000 ha, rừng trồng mỗi năm khoảng 200.000 ha. Đa dạng sinh học bị suy giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện nay , 365 loài động vật và 356 loài thực vật quý hiếm có nguy cơ bị diệt chủng ở mức độ khác nhau. Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 5 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS 3. Tình hình môi trường ở địa phương Ở tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Ba Tơ nói riêng, tình hình tàn phá rừng đầu nguồn diễn ra hết sức khốc liệt, lâm tặc hoành hành khắp nơi đồng nghĩa với hàng nghìn hécta rừng bị tàn phá, lực lượng tham gia nhiều và hình thức khai thác gỗ lậu rất đa dạng và tinh vi. Thời gian qua, số lượng cá thể trong loài và thành phần các loài động vật trên địa bàn giảm sút trầm trọng, đặc biệt là những động vật quí hiếm. Bên cạnh đó, ở một số xã xuất hiện những bãi rác tự phát, chẳng hạn như thị trấn Ba Tơ cũng đã có bãi rác theo quy hoạch của nhà nước nhưng rác chưa được phân loại và không được xử lí. Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 6 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS CHƯƠNG II/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I. HỆ THỐNG CÁC BÀI CÓ NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG BỘ MÔN SINH HỌC 1/ Môn sinh học 6 Tiết Bài Tên bài 1 2 Nhiệm vụ của sinh học (Tích hợp bảo vệ môi trường) 2 3 Đặc điểm chung của thực vật (Tích hợp về BVMT) 3 4 Có phải tất cả thực vật đều có hoa (Tích hợp về BVMT) 10 11 Sự hút nước và muối khoáng (liên hệ về bảo vệ môi trường) 14 14 Thân dài ra do đâu? (Liên hệ bảo vệ môi trường) 16 16 Thân to ra do đâu? (Liên hệ bảo vệ môi trường) 17 17 Vận chuyển các chất trong thân (liên hệ BVMT) 23 21 Quang hợp (Lồng ghép, liên hệ về bảo vệ môi trường) 25 22 Ảnh hưởng các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. ý nghĩa của quang hợp (Lồng ghép, liên hệ về bảo vệ môi trường) 30 26 Sinh sản, sinh dưỡng tự nhiên (liên hệ bảo vệ môi trường) 33 29 Các loại hoa (liên hệ bảo vệ môi trường) 36 30 Thụ phấn (liên hệ bảo vệ môi trường) 39 32 Các loại quả (liên hệ bảo vệ môi trường) 40 33 Hạt và các bộ phận của hạt (liên hệ bảo vệ môi trường) 41 34 Phát tán của quả và hạt (liên hệ bảo vệ môi trường) 42 35 Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm (liên hệ BVMT) 46 38 Rêu - cây rêu (liên hệ bảo vệ môi trường) 47 39 Quyết - cây dương xỉ (liên hệ bảo vệ môi trường) 50 40 Hạt trần - Cây thông (liên hệ bảo vệ môi trường) 51 41 Hạt kín - đặc điểm chung của thực vật hạt kín (liên hệ bảo vệ môi trường) 52 42 Lớp 2 lá mầm và lớp một lá mầm (liên hệ BVMT) 53 43 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật (liên hệ BVMT) 55 46 Thực vật góp phần điều hòa khí hậu (Lồng ghép giáo dục môi trường 1 phần) 56 47 Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước (Lồng ghép giáo dục môi trường) 57 48 Vai trò của thực vật đối với động vật (Lồng ghép, liên hệ bảo vệ môi trường) 58 48 Vai trò của thực vật đối với đời sống con người (Lồng ghép, liên hệ bảo vệ môi trường) Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 7 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS 67,68,69 53 Tham quan thiên nhiên (Lồng ghép giáo dục môi trường) 2/ Môn sinh học 7 Tiết Bài Tên bài 2 2 Phân biệt động vật với thực vật (Tích hợp bảo vệ môi trường) 6 6 Trùng kiết lị và trùng sốt rét (Tích hợp bảo vệ môi trường) 7 7 Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh (Tích hợp bảo vệ môi trường) 11 11 Sán lá gan (Tích hợp bảo vệ môi trường) 12 12 Một số giun dẹp khác (Tích hợp bảo vệ môi trường) 13 13 Giun đũa (Tích hợp bảo vệ môi trường) 14 14 Một số giun tròn khác (Tích hợp bảo vệ môi trường) 15 15 Giun đất (Tích hợp bảo vệ môi trường) 17 17 Một số giun đốt (Tích hợp bảo vệ môi trường) 22 21 Đặc điểm chung của ngành thân mềm (Tích hợp BVMT) 25 24 Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác (Tích hợp BVMT) 26 25 Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện (Tích hợp BVMT) 28 27 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ (Tích hợp BVMT) 30 29 Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp (Tích hợp bảo vệ môi trường) 34 34 Đặc điểm chung và vai trò của các lớp cá (Tích hợp BVMT) 39 37 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư (Tích hợp bảo vệ môi trường) 42 40 Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát (Tích hợp bảo vệ môi trường) 46 44 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim (Tích hợp BVMT) 52 51 Đa dạng của lớp thú (Tích hợp bảo vệ môi trường) 58 55 Tiến hóa về sinh sản (Tích hợp bảo vệ môi trường) 59 56 Cây phát sinh giới động vật (Tích hợp bảo vệ môi trường) 60 57 Đa dạng sinh học (Tích hợp bảo vệ môi trường) 61 58 Đa dạng sinh học (Tích hợp bảo vệ môi trường) 62 59 Biện pháp đấu tranh sinh học (Tích hợp BVMT) 63 60 Động vật quý hiếm (Tích hợp BVMT) 66,67 64,65,6 6 Tham quan thiên nhiên (Tích hợp BVMT) .3/ Môn sinh học 8 Tiết Bài Tên bài 23 22 Vệ sinh hệ hô hấp (lồng ghép giáo dục môi trường 1 phần) Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 8 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS 29 29-30 Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân. Vệ sinh hệ tiêu hóa (liên hệ bảo vệ môi trường) 32 31 Trao đổi chất (liên hệ bảo vệ môi trường) 34 33 Thân nhiệt (lồng ghép giáo dục môi trường 1 phần) 38 36 Tiêu chuẩn ăn uống, nguyên tắc lập khẩu phần (liên hệ BVMT) 42 40 Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu (lồng ghép giáo dục MT 1 phần) 44 42 Vệ sinh da (lồng ghép giáo dục môi trường 1 phần) 52 50 Vệ sinh mắt (liên hệ bảo vệ môi trường) 53 51 Cơ quan phân tích thính giác (liên hệ bảo vệ môi trường) 65 63 Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai (liên hệ bảo vệ môi trường) 4/ Môn sinh học 9 Tiết Bài Tên bài 29 25 Thường biến( liên hệ về BVMT) 30 26 Thực hành: nhận biết một vài dạng đột biến( liên hệ về BVMT) 31 27 Thực hành: quan sát thường biến( liên hệ về BVMT) 33 29 Bệnh và tật di truyền ở người( lồng ghép GDMT 1 phần) 36 30 Di truyền học với con người( lồng ghép GDMT 1 phần) 38 32 Công nghệ gen( liên hệ về BVMT) 43 41 Môi trường và các nhân tố sinh thái( lồng ghép GDMT toàn phần) 44 42 Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật ( lồng ghép GDMT toàn phần) 45 43 Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật ( lồng ghép GDMT toàn phần) 46 44 Ảnh hưỡng lẫn nhau giữa các sinh vật ( lồng ghép GDMT toàn phần) 48 46 Thực hành: ảnh hưởng của môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (lồng ghép GDMT toàn phần) 49 47 Quần thể sinh vật( lồng ghép GDMT toàn phần) 50 48 Quần thể người( lồng ghép GDMT toàn phần) 51 49 Quần xã sinh vật( lồng ghép GDMT toàn phần) 52 50 Hệ sinh thái( lồng ghép GDMT toàn phần) 54 51 Thực hành: hệ sinh thái( lồng ghép GDMT toàn phần) 55 52 Thực hành: hệ sinh thái( lồng ghép GDMT toàn phần) 56 53 Tác động của con người đối với môi trường ( lồng ghép GDMT toàn phần) 57 54 Ô nhiễm môi trường( lồng ghép GDMT toàn phần) Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 9 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS 58 55 Ô nhiễm môi trường( lồng ghép GDMT toàn phần) 59 56 Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương ( lồng ghép GDMT toàn phần) 60 57 Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương ( lồng ghép GDMT toàn phần) 61 58 Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ( lồng ghép GDMT toàn phần) 62 59 Khôi phục môi trường, giữ gìn tài nguyên hoang dã( lồng ghép GDMT toàn phần) 63 60 Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái( lồng ghép GDMT toàn phần) Luật bảo vệ môi trường( lồng ghép GDMT toàn phần) 61 65 62 Thực hành: Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương( lồng ghép GDMT toàn phần) 66 64 Tổng kết chương trình toàn cấp( lồng ghép GDMT toàn phần) 67 65 Tổng kết chương trình toàn cấp( lồng ghép GDMT toàn phần) 68 66 Tổng kết chương trình toàn cấp( lồng ghép GDMT toàn phần) 69 63 Ôn tập( lồng ghép GDMT toàn phần) II/ NỘI DUNG KIẾN THỨC DẠY LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO TỪNG BÀI 1/ Môn sinh học 6: * Khi dạy bài 2: NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC Ở mục 2: Nhiệm vụ sinh học. Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu vai trò của thực vật trong tự nhiên và trong đời sống con người, từ đó giáo dục cho học sinh ý thức sử dụng hợp lí, bảo vệ, phát triển và cải tạo thực vật. *Khi dạy bài 3: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT Ở mục 1: Sự đa dạng và phong phú của thực vật. Giáo viên phân tích cho học sinh giá trị của sự đa dạng và phong phú của thực vật trong tự nhiên và trong đời sống con người, từ đó giáo dục ý thức bảo vệ sự đa dạng và phong phú của giới thực vật. * Khi dạy bài 4: CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA Ở mục 1: Thực vật có hoa và thực vật không có hoa. Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thấy được tính đa dạng của thực vật về cấu tạo và chức Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 10 [...]... vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, diệt muỗi, ăn uống hợp vệ sinh * Khi dạy bài 7: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH 14 Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS Ở phần II: Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh Từ giá trị thực tiễn của động vật nguyên sinh giáo viên giáo dục. .. qua đó giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cây xanh, trồng cây gây rừng, giảm thiểu chất độc vào không khí * Khi dạy bài 30: VỆ SINH TIÊU HÓA 19 Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS Ở mục II: Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa tránh khỏi các tác nhân có hại Giáo viên giáo dục ý thức cho học sinh vệ sinh trước... bóng mát ở trường, lớp, khu dân cư cũng như trồng cây gây rừng, tuyên 11 Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS truyền cho mọi người trong gia đình không nên phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy * Khi dạy bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN Ở mục 2: Sinh sản sinh dưỡng của cây Giáo viên phân tích cho học sinh thấy... thể có ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đối với sức khoẻ con người *Khi dạy bài 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 23 Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS Giáo viên phân tích rõ cho học sinh về kiến thức môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến sinh vật Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao... trường, có ảnh hưởng bất lợi tới toàn bộ hệ sinh thái 28 Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS và ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người Thông qua đó học sinh sẽ có ý thức và hành động thiết thực trong việc bảo vệ môi trường *Khi dạy bài 51, 52: THỰC HÀNH: HỆ SINH THÁI Giáo viên giúp học sinh thấy được những... cầu học sinh tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học ở đại phương nói riêng và ở Việt Nam cũng như thế giới nói chung Từ đó đưa ra các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học và cân bằng sinh học như nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi, nghiêm cấm săn 18 Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS bắt... và hạt Từ đó giáo dục ý thức bảo vệ động vật cho học sinh * Khi dạy bài 36: NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM 12 Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự nảy mầm của hạt từ đó giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ổn định cần thiết cho hạt... tự nhiên, qua đó học sinh thấy được động vật ngành chân khớp có vai trò như làm thuốc chữa bệnh, làm thực phẩm, làm sạch môi trường, thụ phấn cho cây trồng, có vai trò 16 Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái và từ đó giáo viên giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ các... vị: Trường THCS TT Ba Tơ Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS Ở mục III: Vai trò của lớp chim Từ nguồn lợi do chim mang lại như chim ăn các loài sâu bọ, các loài gặm nhấm, làm cảnh, cung cấp thực phẩm, giúp phát tán cây rừng… giáo viên giáo dục cho học sinh ý thức cần bảo vệ các loài chim có ích, không săn bắt, bừa bãi * Khi dạy bài 51: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ Ở mục III... càng tăng, giảm đa dạng sinh học và mất cân bằng sinh thái Quá trình đô thị hoá nhanh làm cho diện tích đất trồng ngày càng thu hẹp Sự phân phối nước ngọt cho người và vật nuôi, cây trồng bị hạn chế 29 Người thực hiện: Ngô Thanh Thảo Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS Tiến bộ khoa học kĩ thuật được áp dụng tích cực vào sản xuất đã kéo . Trường THCS TT Ba Tơ 6 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS CHƯƠNG II/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I. HỆ THỐNG CÁC BÀI CÓ NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP BẢO. Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 7 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS 67,68,69 53 Tham quan thiên nhiên (Lồng ghép giáo dục môi trường) 2/ Môn sinh học 7 Tiết. Đơn vị: Trường THCS TT Ba Tơ 16 Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái và từ đó giáo viên giáo dục cho học sinh ý thức bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS, skkn Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS, skkn Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào bộ môn sinh hoc ở bậc THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay