Giáo án dạy học theo chủ đề Môn Ngữ văn 6 kì 2

7 10,575 100
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2015, 20:11

Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quËn yªn ch©uTr­êng ptdtbt thcs chiÒng t­¬ng gi¸o ¸nd¹y häc theo chñ ®Ò ng÷ v¨n 6TiÕt 35:YÕu tè kú ¶o trong truyÖn cæ tÝch thÇn k×DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀTiết: 35YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KÌ ( tiếp theo )I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT1. Về kiến thức: Giúp học sinh nắm được: Khái niệm yếu tố kì ảo Những biểu hiện của yếu tố kì ảo Ý nghĩa và vai trò của yếu tố kì ảo trong truyện cổ tích thần kì2. Về rèn luyện kĩ năng, năng lực: Nhận biết được các yếu tố kì ảo Rèn và phát triển những năng lực chung và năng lực chuyên biệt môn Ngữ văn3. Về thái độ Học sinh yêu thích văn học dân gian Trân trọng cái hay, cái đẹp của văn học dân gian II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH1.Chuẩn bị của giáo viên Soạn bài, phiếu bài tập, tranh ảnh minh họa Hướng dẫn học sinh làm việc nhóm2.Chuẩn bị của học sinh Thực hiện các nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của giáo viên Sưu tầm những nhân vật trong truyện cổ tích thần kì của người Việt GiấyA4, bút dạIII. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC1. Ổn định lớp (1’)2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới ( 40’ ) Giới thiệu bài (1’) Bài mới:Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhNội dung cần đạtHình thành và phát triển năng lực Dạy học theo chủ đề Phòng giáo dục và đào tạo quận yên châu Trờng ptdtbt thcs chiềng tơng giáo án dạy học theo chủ đề - ngữ văn 6 Tiết 35: Yếu tố kỳ ảo trong truyện cổ tích thần kì Trần Văn Phong PTDTBT THCS Chiềng Tơng Yên Châu Sơn La 1 D¹y häc theo chñ ®Ò DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ Tiết: 35 YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KÌ ( tiếp theo ) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Về kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Khái niệm yếu tố kì ảo - Những biểu hiện của yếu tố kì ảo - Ý nghĩa và vai trò của yếu tố kì ảo trong truyện cổ tích thần kì 2. Về rèn luyện kĩ năng, năng lực: - Nhận biết được các yếu tố kì ảo - Rèn và phát triển những năng lực chung và năng lực chuyên biệt môn Ngữ văn 3. Về thái độ - Học sinh yêu thích văn học dân gian - Trân trọng cái hay, cái đẹp của văn học dân gian II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên - Soạn bài, phiếu bài tập, tranh ảnh minh họa - Hướng dẫn học sinh làm việc nhóm 2. Chuẩn bị của học sinh - Thực hiện các nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của giáo viên - Sưu tầm những nhân vật trong truyện cổ tích thần kì của người Việt - GiấyA4, bút dạ III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới ( 40’ ) * Giới thiệu bài (1’) * Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cần đạt Hình thành và phát triển TrÇn V¨n Phong – PTDTBT THCS ChiÒng T¬ng – Yªn Ch©u – S¬n La 2 D¹y häc theo chñ ®Ò năng lực A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 3’) - GV cho HS xem một đoạn hoạt hình. ? Chỉ ra những yếu tố kì ảo trong đoạn phim? ? Tại sao đó là yếu tố kì ảo là gì? - 1 HS trình bày - HS nhận xét B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 29’) * Chuyển dẫn từ tiết học trước -> vào bài GV dẫn… Tiết học trước, cô đã giao bài cho các nhóm hãy sưu tầm và giới thiệu cho các bạn về một nhân vật trong truyện cổ tích thần kì. (Lưu ý về nguồn gốc, hình dáng, tài năng) - Sau đây mời các nhóm lên trình bày kết quả! * Nhóm 1: * Nhóm 2: * Nhóm 3: ?Qua phần trình bày của các nhóm , bạn nào có thể chỉ ra điểm giống nhau giữa các nhân vật Thạch Sanh, Sọ Dừa, Bụt? Đại diện 3 nhóm trình bày HS trả lời I. Khái niệm II. Những biểu hiện 1. Cốt truyện 2. Kết cấu 3. Nhân vật (17’) - Nguồn gốc - Hình dáng - Tài năng TrÇn V¨n Phong – PTDTBT THCS ChiÒng T¬ng – Yªn Ch©u – S¬n La 3 Dạy học theo chủ đề - GV cht - GV chuyn ?Ti sao cỏc nhõn vt trờn li c coi l khỏc thng? => Chớnh nh chỳng c khoỏc lờn mỡnh nhng chic ỏo c dt bi cỏc yu t kỡ o, huyn hoc * GV khỏi quỏt * GV dn Gv cho HS quan sỏt lờn bng GV chun b mt bc tranh v nhng ming ghộp ?Bc tranh trờn ó minh ha cho cõu truyn c tớch thn kỡ no? ? Em hóy la chn vt thớch hp trờn bng ph ri dỏn vo tranh hon chnh mi chi tit kỡ o trong truyn? ? im chung ca cỏc chi tit kỡ o trờn l gỡ? * GV cht * GV khỏi quỏt Cú th núi: Truyn c tớch kỡ o l mt khoa lu tr nhng chi tit, hỡnh nh kỡ HS quan sỏt tranh, ming ghộp HS dỏn. HS tr li HS ghi => Bỡnh thng, khỏc thng 4. Chi tit (6) - Kỡ diu, huyn o - Nng lc ngụn ng - Nng lc cm th thm m. - Nng lc sỏng to. - Nng lc hp tỏc Trần Văn Phong PTDTBT THCS Chiềng Tơng Yên Châu Sơn La 4 D¹y häc theo chñ ®Ò diệu, huyền ảo như của một niêu cơm ăn mãi vẫn cứ đầy;một tiếg đàn có thể minh oan, chữa khỏi bệnh cho công chúa. Hay sự huyền ảo, kì diệu đó ta còn dễ dàng tìm thấy vô vàn các truyện cổ tích khác, các em cố gắng tìm đọc nhé! GV dẫn: Máy: Chiếu một đoạn phim ? Thạch Sanh có thể di chuyển ở những không gian nào? Em có nhận xét gì về không gian đó? GV khái quát: - Không gian trong truyện cổ tích thần kì: Bao la, rộng lớn, nhân vật có thể di chuyển khá dễ dàng từ nơi này đến nơi khác đến tận nơi cuối đất cùng trời. ? Bạn nào đã đọc truyện: “Lọ nước thần”. Hãy kể lại một đoạn cho cả lớp nghe ? Em thấy thời gian mà những củ hành từ kích cỡ bình thường chuyển sang bất thường là nhanh hay chậm? Thời gian đó có HS xem đoạn phim HS trả lời HS ghi HS kể HS trả lời HS ghi 5. Không gian, thời gian (6’) * Không gian: - Thực và ảo - Năng lực cảm thụ thẩm mỹ. - Năng lực sáng tạo. - Năng lực giao tiếp. - Năng lực TrÇn V¨n Phong – PTDTBT THCS ChiÒng T¬ng – Yªn Ch©u – S¬n La 5 Dạy học theo chủ đề trựng khớt, cú ging ngoi thc t khụng? ? T õy, em cú nhn xột gỡ v cỏch miờu t thi gian trong truyn? * GV cht: * GV dn ? Cú ý kin cho rng: Khụng th b cỏc yu t kỡ o trong truyn c tớch thn kỡ c. Em cú ng ý khụng? Vỡ sao? * GV khỏi quỏt v nõng: Trit lớ hin gp lnh, ỏc gi ỏc bỏo hay qu bỏo cú ci ngun t o Pht cỏc em . Trit lớ ny ó chi phi ton b quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin ca truyn c tớch núi chung v truyn c tớch thn kỡ núi riờng. õy l mt trit lớ m tớnh nhõn vn sõu sc ? Em ó lm c nhng vic tt no ? Hóy chia s cựng cỏc bn. ? Vy nhng thúi h tt xu no m cỏc em cn trỏnh? GV dn HS tho lun nhúm ln i din trỡnh by * Thi gian - Phi lớ . gii quyt vn - Nng lc sỏng to - Nng lc ngụn ng - Nng lc gii quyt vn - Nng lc hp tỏc - Nng lc Trần Văn Phong PTDTBT THCS Chiềng Tơng Yên Châu Sơn La 6 D¹y häc theo chñ ®Ò giao tiếp HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH ( 7’) 1. GV thể hiện bài tập trên máy 2. GV hướng dẫn xác định yêu cầu hình thức, nội dung 3. Trò chơi: Tiếp sức HS đọc yêu cầu HS đọc yêu cầu HS chơi theo đội 1. Bài 1: Trắc nghiệm 2. Bài 2: Cảm thụ 3. Trò chơi: Tiếp sức HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG ( 2’ ) GV tổng kết nội dung bài học: GV giao bài về nhà HS đọc, ghi bài về nhà TrÇn V¨n Phong – PTDTBT THCS ChiÒng T¬ng – Yªn Ch©u – S¬n La 7 . gian mà những củ hành từ kích cỡ bình thường chuyển sang bất thường là nhanh hay chậm? Thời gian đó có HS xem đoạn phim HS trả lời HS ghi HS kể HS trả lời HS ghi 5. Không gian, thời gian. Gv cho HS quan sỏt lờn bng GV chun b mt bc tranh v nhng ming ghộp ?Bc tranh trờn ó minh ha cho cõu truyn c tớch thn kỡ no? ? Em hóy la chn vt thớch hp trờn bng ph ri dỏn vo tranh hon chnh. nhé! GV dẫn: Máy: Chiếu một đoạn phim ? Thạch Sanh có thể di chuyển ở những không gian nào? Em có nhận xét gì về không gian đó? GV khái quát: - Không gian trong truyện cổ tích thần kì: Bao la,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy học theo chủ đề Môn Ngữ văn 6 kì 2, Giáo án dạy học theo chủ đề Môn Ngữ văn 6 kì 2, Giáo án dạy học theo chủ đề Môn Ngữ văn 6 kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay