541 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải & dich vụ Petrolimex

30 366 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 12:19

541 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải & dich vụ Petrolimex Mục lục Lời nói đầu Phần I: quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ Phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX. i . Khái quát về sự phát triển của công ty. 1 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 2 . cấu tổ chức quản lý của công ty. ii . Những đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX. 1 . Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 2 . Tình hình hoạt động kinh doanh. PHầN ii . phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh CủA công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX 1 . Kết quả kinh doanh của công ty. 2 . Tình hình doanh thu của công ty. 3 . Hiệu quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty. Phần iII : một số biện pháp và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX i . Những mục tiêu định hớng và phát triển của ngành và công ty : 1 . Mục tiêu về lợi nhuận. 2 . Mục tiêu về thế lực. 3 . Mục tiêu về an toàn. II . một số giải pháp , kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX . * Kết luận 1 Lời nói đầu Trong giai đoạn hiện nay, sự đổi mới chế kinh tế của nhà nớc ta đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động vơn lên mạnh mẽ trên thị trờng trong nớc, khu vực và trên toàn thế giới, song chính điều đó lại đẩy các doanh nghiệp vào thế cạnh tranh khốc liệt. Trong môi trờng nh vậy sự tồn tại và phát triển là vấn đề sống còn đối với mỗi doang nghiệp, trong đó lợi nhuận là động lực chính, hớng dẫn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mỗi doang ngghiệp. Để đạt đợc chỉ tiêu đó doanh nghiệp phải thờng xuyên quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong số các doanh nghiệp thành đạt trong kinh doanh phải kể đến công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX . Trong mấy năm hoạt động dới hình thức công ty cổ phần, cùng với sự chuyển mình của đất nớc bớc sang nền kinh tế thị trờng, công ty là đơn vị kinh doanh với nhiệm vụ chính là cung ứng xăng dầu, vận tải và sửa chữa xây lắp các công trình xăng dầu. Do vậy việc tiêu thụ đợc sản phẩm là điều kiện sống còn, là sở để công ty tồn tại và phát triển. Từ những kiến thức đã học tại khoa quản trị kinh doanh, trờng Đại học Dân Lập Phơng Đông và đợc sự giúp đỡ tận tình của giáo Đinh Ngọc Quyên - giáo viên khoa quản trị kinh doanh, em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tảidich vụ petrolimex" Em xin chân thành cảm ơn giáo Đinh Ngọc Quyên đã giúp đỡ em hoàn thành đề án môn học này. 2 phần I : quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX Công ty cổ phần vận tảidịch vụ Petrolimexmột đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập, tài khoản và con dấu riêng . Công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX tên giao dịch quốc tế là: PTS HA TAY ( Ha Tay Petrlimex Transportation and Service Joint - Stock Company ) Trụ sở chính của công ty đặt tại: Km 17- Quốc lộ 6, Đồng mai,Thanh Oai, Hà Tây. * Chức năng: Làm tổng đại lý cho công ty xăng dầu Hà Sơn Bình * Ngành nghề kinh doanh: + Kinh doanh vận tải xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu . + Kinh doanh xăng dầu, gas và bếp gas vật t thiết bị chuyên dùng xăng dầu. + Dịch vụ sửa chữa phơng tiện vận tải, thiết bị hệ thống công nghệ cột bơm. + Xây lắp, trang trí nội ngoại thất các công trình xăng dầu và các công trình dân dụng. i . khái quát về sự phát triển của công ty : 1 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty : Công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEXdoanh nghiệp đợc thành lập dới hình thức tách một bộ phận của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình (là xí nghiệp vận tảidịch vụ) để cổ phần hoá đợc tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp. Xí nghiệp vận tảidịch vụ thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình đợc thành lập theo quyết định số 397/QĐ-TCT ngày 24/09/1999 của tổng công ty xăng dầu Việt Nam và chính thức hoạt động từ ngày 01/10/1999. 3 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc là một chủ trơng lớn của Đảng và Nhà Nớc nhằm mục đích huy động vốn để đầu t đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh, cải tiến phơng thức quản lý, tạo điều kiện để ngời lao động cổ phần, thật sự là chủ nhân và tham gia quản lý doanh nghiệp nhà nớc. Mục tiêu của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc là nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tăng trởng kinh tế và tạo thêm việc làm, hoạt động năng động hơn, tăng thu nhập cho ngời lao động. Xí nghiệp vận tảidịch vụ trực thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình đ- ợc Bộ Thơng Mại và Tổng công ty xăng dầu Việt Nam quyết định chuyển thành công ty cổ phần hoạt động theo hình thức quản lý mới, đa dạng hoá sở hữu, hoạt động năng động hơn hiệu quả hơn. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nhà nớc đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 20/04/1995 Căn cứ vào luật doanh nghiệp đợc quốc hội nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 12/06/1999 Căn cứ vào nghị định 44/1998 NĐ - CP ngày 29/06/1998 của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần và các thông t hớng dẫn của các quan quản lý nhà nớc về công tác cổ phần hoá. Căn cứ vào quyết định số 1362/ QB / BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Tr- ởng Bộ Thơng Mại về việc chuyển doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần. Công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX đợc chính thức đa vào hoạt động 01/10/2000. Công ty một chi nhánh tại Hoà Bình, 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 1 tầu bán dầu trên Sông Hồng, 2 cửa hàng bán Gas. Do xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về hàng hoá ngày càng tăng đòi hỏi các doanh nghiệp muốn vị trí trên thi trờng cần nhiều mặt hàng chất lợng để đáp ứng nhu cầu của ngời tiêu dùng. 2 . cấu tổ chức quản lý của công ty : 4 Để đảm bảo kinh doanh hiệu quả công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX đợc tổ chức theo nguyên tắc tập chung dân chủ, tôn trọng pháp luật, thực hiện chế độ thue trởng quản lý, điều hành kinh doanh trên sở thực hiện quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên trong công ty. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty gọn nhẹ, tổ chức điều hành chung mọi hoạt động của công ty là Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông bầu hội đồng quản trị để quản lý công ty theo nhiệm kỳ, bầu ban kiểm soát để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanhcông tác điều hành quản lý công ty. Hội đồng quản trị bổ nhiện giám đốc để điều hành hoạt động hàng ngày của công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm trớc hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ đợc giao. Giúp việc cho gián đốc phó giám đốc. * đồ bộ máy quản lý của công ty : * sở vật chất kỹ thuật : 5 Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Giám đốc Phó Giám đốc Phòng TCHC Phòng KD Phòng QLKT Phòng KT Đội xe Đội công trình Xởng sửa chữa Các CHXD Đợc thành lập từ năm 1999, trải qua 3 năm hình thành và phát triển, đến nay công ty đã một chi nhánh đặt tại Hoà Bình, hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu, một tầu bán dầu trên sông hồng, 2 cửa hàng bán gas. Các cửa hàng trực thuộc công tyhầu hết đợc phân bố trên các trục đờng chính nơi mật độ dân c qua lại nhiều. Tổng đầu xe hiện của công ty là 50 xi téc (390 m 3 phơng tiện), 3 xe tải chở DMN và Gas (7,7 tấn phơng tiện). Xác định đợc yếu tố quan trọng trớc tiên để thu hút khách hàng mua hàng của doanh nghiệp (công ty) là phải một sở vật chất kỹ thuật khang trang, thuận tiện cho việc đến và đi của khách hàng. Chính vì vậy mà những năm gần đây, đặc biệt là khi nền kinh tế nớc ta bớc sang nền kinh tế thị tr- ờng, vấn đề cạnh tranh diễn ra vô cùng gây gắt, thì công ty đã tiến hành nâng cấp và sửa lại một số trang thiết bị đặc biệt là các phơng tiện vận tải chuyên chở xăng dầu để đáp ứng 100 % nhu cầu vận chuyển của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. Việc làm này đã mang lại hiệu quả to lớn trong hoạt động kinh doanh của công ty, hiện nay tất cả các cửa hàng của công ty đã hoàn toàn đợc nâng cấp, sửa chữa mới để tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. * Vốn điều lệ của công ty : 6 tỷ đồng Việt Nam + Tỷ lệ vốn nhà nớc là 30% vốn điều lệ = 1.800 triệu đồng .( chia làm 18.000 cổ phần ) + Tỷ lệ vốn cổ phần bán cho ngời lao động trong doanh nghiệp là 35% vốn điều lệ = 2.100 triệu đồng .(chia làm 18.900 cổ phần bán cho ngời lao đọng trong doanh nghiệp , còn 1.300 cổ phần bán theo giá u đãi cho ngời lao động nghèo trả chậm ) + Tỷ lệ cổ phần bán cho các đố tợng khác ngoài doanh nghiệp là 35% vốn điều lệ = 2.100 triệu đồng . Trị giá 01 cổ phần thống nhất là : 100.000 đồng 6 ii . những đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX Chức năng chủ yếu của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX là cung ứng nhiên liệu xăng dầu cho các cá nhân tổ chức, thực hiện xuất nhập khẩu vật t, thiết bị phụ tùng ô tô, vật t thiết bị kinh doanh xăng dầu, sửa chữa phơng tiện vận tải, thiết bị hệ thống công nghệ cột bơm, công trình kiến trúc và các dịch vụ khác, xây lắp, trang trí nội ngoại thất các công trình xăng dầu và các công trình dân dụng. Tuy mới thành lập công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX đã xây dựng và trởng thành vợt qua nhiều khó khăn thử thách trong nền kinh tế thị trờng, công ty đã không ngừng phát triển. 1 . Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX Sản lợng tiêu thụ là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh rõ nét tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp. Sản phẩm của doanh nghiệp là nơi chứa đựng chi phí và việc tiêu thụ sản phẩm sẽ mang lại doanh thu cho doanh nghiệp qua đó quyết định lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sản lợng tiêu thụ mặt hàng của công ty ( số liệu do phòng kinh doanh cung cấp) Chỉ tiêu ĐVT Năm 2001 Năm 2002 % Kinh doanh vận tải m 3 . km 11.652.092 11.788.301 101,169 kinh doanh xăng dầu m 3 9.556 11.579 121,17 * Về kinh doanh vận tải: do đợc thừa kế hoạt động của xí nghiệp vận tảidịch vụ cho nên công ty thị trờng đầu ra về vận tải tơng đối ổn định. Công ty thực hiện nhiệm vụ vận tải xăng dầu, DMN và gas cho toàn bộ công ty xăng dầu Hà Sơn Bình và cho xã hội. Công ty đợc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam và công ty xăng dầu Hà Bình u đãi về giá cớc và thị phần vận 7 tải. Do đó năm 2002 sản lợng vận tải mức tăng trởng 1,169% so với năm 2001, tuy mức tăng trởng không cao nhng góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung của công ty vì đây là một trong hai mặt hàng chính của công ty. Năm 2003 công ty dự kiến mở rộng thêm thị trờng vận tải cho Lai Châu. * Về kinh doanh xăng dầu: Đây là một thị trờng đầy tiềm năngkinh doanh hiệu quả, với kinh nghiệm trong công tác tổ chức kinh doanh xăng dầu và phát huy lợi thế của việc kinh doanh vận tải xăng dầu kết hợp với bán buôn chuyển thẳng xăng dầu. Hiện tại công ty 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Cửa hàng Đồng mai và thuê cửa hàng xăng dầu Quất động thờng tín. Các cửa hàng đợc phân bố trên các trục đờng mật độ dân c qua nhiều. Năm 2002 sản lợng tiêu thụ xăng dầu tang 21,17% so với năm 2001. Đây là mức tăng trởng tính đột phá góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chunh của công ty. Năm 2003 công ty dự kiến đầu t cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Tây (1CH), Hà Nội (1CH), Hoà Bình (1CH). Và đa tàu bán dầu trên lòng hồ Sông Đà. * Các mặt hàng kinh doanh khác : + Kinh doanh vật t thiết bị chuyên dùng xăng dầu, thiết bị phụ tùng ô tô, xây lắp trang trí nội ngoại thất công trình xăng dầu: Đây là lĩnh vực kinh doanh mới sự cạnh tranh cao. Trớc mắt công ty chỉ phục vụ nhu cầu của công ty và khu vụ trên địa bàn công ty đóng. Công ty cổ phần tổ chức cửa hàng kinh doanh vật t dới hình thức làm tổng đại lý, bán ký gửi, nhập khẩu. Năm 2002 kinh doanh vật t đạt 60,335 triệu đồng tăng 21% so với năm 2001. Đây là dấu hiệu đáng mừng chứng tỏ công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm của công ty đã nhiều tiến bộ, vì trong thời gian qua mặt hàng này sự cạnh tranh rất lớn. Tuy mức tăng trởng tăng so với năm 2001 nhng công ty đã không đạt đợc kế hoạch đề ra về kinh doanh vật t thiết bị phụ tùng . + Kinh doanh xây lắp, cải tạo, sửa chữa: công ty chủ yếu phục vụ nội bọ ngành. Công ty cổ phần đội công trình chuyên làm nhiệm vụ sửa chữa, 8 cải tạo và xây lắp công trình, kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động (Kể từ khi thành lập công ty xăng dầu Hà Sơn Bình) với đội ngũ cán bộ công nhân viên đủ điều kiện chỉ đạo thi công các công trình xăng dầu và các công trình dân dụng. Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là công ty nhu cầu đầu t mới, nâng cấp cải tạo công trình khá lớn, đặc biệt là phát triển mạng lới cửa hàng xăng dầu. Năm 2002 doanh thu kinh doanh xây lắp tăng 4,58% so với năm 2001. Công ty dự kiến doanh thu năm 2003 tăng 10% so với năm 2002 (Doanh thu năm 2003 là 1.320 triệu đồng). Bảng tỷ lệ % HTKH tiêu thụ hàng hoá của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX Chỉ tiêu ĐVT Năm 2001 Năm 2002 KH TH % KH TH % Sản lợng vận tải m 3 .Km 14.000.000 11.652.092 -16,7 14.170.000 11.788.301 -16,8 Sản lơng xăng dầu m 3 6.800 9556 40,5 10.000 11.579 15,8 Kinh doanh vật t 1000đ 400.000 60.335 -84 Kinh doanh xây lắp 1000đ 600.00 1.720.000 186 2.280.000 1.798.715 -21 Từ bảng phân tích số liệu trên ta thấy, trong năm 2001 hầu hết các mặt hàng kinh doanh không hoàn thành vợt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, riêng sản lợng xăng dầu hoàn thành vợt mức chỉ tiêu kế hoạch với mức là 15,8%. Tuy không hoàn thành vợt mức kế hoạch đề ra nhng so với năm trớc thì các chỉ tiêu kinh tế đều tăng. Chứng tỏ công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty đợc tiến hành rất tốt, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. Đến năm 2002 một số mặt hàng sản lợng tiêu thụ không hoàn thánh các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể là: Sản lợng vận tải giảm 16,8%, kinh doanh vật t giảm 84%, kinh doanh xây lắp giảm 21%. Điều này chứng tỏ công tác nghiên cứu, dự báo thị trờng của công ty hoạt 9 động cha mấy hiệu quả, làm ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh chung của toàn công ty. Bên cạnh đó mặt hàng bán lẻ xăng dầu đều hoàn thành vợt mức kế hoạch đề ra. 2 . Tình hình hoạt động kinh doanh : * Doanh thu tiêu thụ : Doanh thu là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, nó quan hệ mật thiết với sản lợng tiêu thụ hàng hoá và giá bán hàng hoá. Qua mấy năm hoạt động dới hình thức công ty cổ phần, công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX liên tục hoàn thành vợt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận. Năm 2002 lợi nhuận của công ty là 1.141 triệu đồng, đạt 142% so với kế hoạch năm 2002 và tăng 25% so với năm 2001. Năm 2003 công ty dự kiến lợi nhuận thể đạt đợc là 1.150 triệu đồng, tăng 1% so với năm 2002. Điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX rất hiệu quả. Để đạt đợc kết quả này chủ yếu phụ thuộc vào lu lợng phơng tiện đi lại trên địa bàn và đợc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình bảo hộ thị phần cớc vận tải tạo nguồn cho hai tỉnh Hoà Bình và Sơn La. Các dịch vụ sửa chữa xây lắp của công ty chủ yếu làm cho công ty xăng dầu Hà Sơn Bình và phục vụ nội bộ công ty. Bảng chỉ tiêu lơi nhuận qua các năm 2001-2002 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2000 Năm 2001 KH TH % KH TH % Lợi nhuận Trđ 680 913 134 1.168 1.141 97,7 Tốc độ tăng trởng % 125 10 [...]... phơng tiện vận tải hiện của công ty là nhận bàn giao của công ty bạn qua từng thời kỳ nên chất lợng kỹ thuật phơng tiện kém, năng suất vận tải thấp, giá thành cao, hoạt động vận tải còn mang tính thời vụ Điều này làm ảnh hởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của công ty phần iii : một số biện pháp và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX. .. thực trạng hiệu quả kinh doanhcông ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX 1 Kết quả kinh doanh của công ty : Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trờng là tìm kiếm lợi nhuận, sản xuất kinh doanh ổn định và xu hớng gia tăng trong các năm tiếp theo Nhiệm vụ chính của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEXkinh doanh xăng dầu và vận tải xăng dầu phục vụ các tỉng... nhng đây là mặt hàng kinh doanh lâu năm của công ty nên nó vẫn chứng tỏ thế mạnh và sự cần thiết không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của công ty Năm 2001 công ty đã đầu t mua sắm mới một số phơng tiện vận tải để đáp ứng với nhu cầu vận chuyển của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình Công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX đã ký kết đáp ứng 100% nhu cầu vận chuyển của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình... doanh xây lắp , sửa chữa tăng 48,3 % 16 3 Hiệu quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty a Hiệu quả kinh doanh : Là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh trình độ quản lý và sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh Biểu hiệu quả kinh doanh của công ty 2001-2002 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2001 Năm 2002 Tổng doanh thu Trđ 54.441 58.134 2002/2001 (%)... số liệu trên ta thấy tình hình kinh doanh của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX một số nhận xét sau : + Về doanh thu: Tổng doanh thu năm 2002 tăng 6,8% so với năm 2001 Năm 2003 công ty dự kiến doanh thu đạt 97,5% so với năm 2002 + Về chi phí vốn: Tổng mức vốn kinh doanh của công ty bỏ ra cũng sự tăng trởng mạnh do huy động vốn của CBCNV bằng phơng pháp bán cổ phần cho CBCNV công ty. .. lực vận tải của công ty cổ phần năm 2002 xấp sỉ 14.000.000 m3.km/năm Tuy nhiên, trớc một chế thị trờng đang nhiều biến động công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX dự kiến doanh thu kinh doanh xăng dầu cua công ty năm 2003 là 90,7% so với năm 2002 Mức tăng trởng dự kiến của các ngành khác nh sau: + kinh doanh vận tải tăng 15,8% + kinh doanh vật t thiết bị phụ tùng tăng 738,7% + kinh doanh. .. phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX Nhận thức đợc tầm quan trọng về sự phát triển vợt bấc của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành xăng dầu Việt nam nói riêng, để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội Trong thời gian tới, để tồn tại, đứng vững trên thị trờng, kinh doanh hiệu quả và ngày càng phát triển, công ty cổ phần vận tảidịch vụ PETROLIMEX. .. định giá cao hơn giá thị trờng Công ty nên áp dụng các chế độ khoán kinh doanh cho các cửa hàng trực thuộc Hình thức này sẽ giúp công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh hơn, nhng bên cạnh đó công ty cũng cần phải quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động kinh doanh đó * Giải pháp 5 : Tiết kiệm chi phí trong quá trình kinh doanh Việc thực hiện tiết kiệm chi phí là một biện pháp để hiệu quả kinh doanh cao Trong... phản ánh hiệu quả đóng góp về mặt xã hội của công ty ngày càng đợc nâng cao + Về thu nhập của CBCNV: Cùng với mức tăng trởng của doanh thu trong các năm gần đây, kết hợp với việc nâng cao trình độ quản lý và sử dụng vốn ngày càng hiệu quả, đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao hiệu qủa kinh doanh của toàn công ty Làm ăn lãi, công ty không quên quan tâm đến đời sống CBCNV Hàng năm thu nhập của CBCNV... nâng cấp, sửa chữa mới phơng tiện vận tải để duy trì mức tăng trởng, dù là nhỏ của ngành hàng này Từ đó tăng sản lợng qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cuả công ty Công ty dự kiến sản lợng vận tải năm 2003 sẽ là 14.976.000 m3.km tăng 27,04% so với năm 2002 + Doanh thu kinh doanh vận tải : Qua biểu đồ doanh thu vận tải xăng dầu ta thấy doanh thu của công ty tăng lên rõ rệt qua các năm Năm . cứu đề tài: " ;Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dich vụ petrolimex& quot; Em. Kết quả kinh doanh của công ty. 2 . Tình hình doanh thu của công ty. 3 . Hiệu quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Xem thêm -

Xem thêm: 541 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải & dich vụ Petrolimex, 541 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải & dich vụ Petrolimex, 541 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải & dich vụ Petrolimex

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay