426 Sự phát triển của thương mại Việt Nam & những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế...

40 342 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 12:17

426 Sự phát triển của thương mại Việt Nam & những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế... Sự phát triển của thơng mại Việt Namnhững điều chỉnh trong chính sách thơng mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực Lời nói đầu Cách day 10 - 15 năm một hoạt động nào đó mang tính chất quốc tế, hay khu vực diễn ra tại nớc ta đã trở thành sự kiện bất ngờ, lạ lẫm đối với ngời dân Việt Nam thì ngày nay, qua báo chí, truyền thanh truyền hình hàng ngày chúng ta có thể thấy các tổ chức quốc tế, khu vực, các hoạt động văn hoá thể thao, chính trị, đặc biệt là kinh tế diễn ra tại Việt Nam. Chính trị ngoại giao có sự kiện: Tổng thống Mỹ Biclintơn và gia đình đến Việt Nam vào tháng 4 - 2001 (bây giờ là cựu tổng thống). Văn hoá thể thao có: Liên hoan quốc tế tại Việt Nam, thể thao Việt Nam quen thuộc với các huy chơng vàng, bạc ngang tầm với khu vực quốc tế. năm 2002 Seagame 22 diễn ra tại nớc ta . Nổi bật nhất là kinh tế: Các Hội nghị khu vực, quốc tế tại Việt Nam, đó là hội nghị EMM - 3 và ASM - 33, Việt Nam là thành viên của ASEAN, Hiệp định Thơng mại Việt - Mỹ ký kết . Đồng thời nhìn ra thế giới ta cũng có thể thấy các quốc gia ngày càng gần nhau hơn: ta có ASEAN 10 thành viên đầy đủ, các quốc gia Châu Âu hình thành đồng tiền chung ERO. Trung Quốc gia nhập WTO, . toàn cầu hoá hay hội nhập quốc tế không còn xa lạ với chúng ta nữa. Và hơn bao giờ hết, bài toán hội nhập kinh tế quốc tế đã làm đau đầu không chỉ Chính phủ mà đối với mỗi một doanh nghiệp, mỗi một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nớc ta. Chúng ta không thể không hội nhập kinh tế quốc tế nhng chung ta hội nhập nh thế nào, chúng ta đang có những thuận lợi và phải khắc phục khó khăn nào để hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế. Đảng và Nhà nớc ta đã và đang từng bớc đề ra phù hợp đúng đắn cho vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế. 1 Năm 1997 Luật Đầu t nớc ngoài ra đời cũng thể hiển chủ trơng của Đảng đợc xác định qua đại hội VIII (1996) "đẩy nhanh quốc tế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới". Đại hội Đảng (4/2001) vừa qua cũng đã xác định bối cảnh quốc tế trong giai đoạn 2000 - 2010, đó là "Toàn cầy hoá kinh tế là xu thế khách quan, lôi cuốn các n- ớc . vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh và tính tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế" cũng chính vì vậy Đại hội Đảng IX cũng khẳng định quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế: "Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế". Nh vậy ta có thể thấy nghiên cứu vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay đã trở thành mối quan tâm chung của tất cả mọi ngời, những ngời mà trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào nền kinh tế quốc dân. Là một sinh viên kinh tế tôi không dám đa ra một cách nhìn tổng quát đầy đủ, sâu sắc về vấn đề chủ nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đây mới chỉ là cách nhìn còn mang nhiều ý kiến chủ quan, một kiến thức còn nhiều thiếu sót, rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Mai Hữu Thực đã hớng dẫn, giúp tôi hoàn thành đề án này. 2 Nội dung I. Tính tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế. 1. Xu thế toàn cầu hoá hiện nay 1.1. Khái niệm chung về toàn cầu hoá. Ngày nay, cụm từ "toàn cầu hoá" không còn xa lạ đối với chúng ta đặc biệt là giới tri thức trẻ và những ngời quan tâm đến các vấn đề của thế giới. Tuy nhiên có rất nhiều cách nhìn nhận về toàn cầu hoá. ở nét khái quát nhất, tổ chức OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế) đã coi toàn cầu hoá là quá trình mở rộng tới "một hoạt vấn đề cũng mang lại sự đổi thay cho nền chính trị và kinh tế ngày nay trên quy mô toàn cầu". Đó là các vấn đề: Khả năng có thể tồn tại của hệ thống thơng mại thế giới, nhu cầu ngày càng tăng của sự hội nhập có "chiều sâu" về chính sách quốc tế và sự giám sát rõ ràng tính độc lập tự chủ trong chính sách kinh tế quốc gia; sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ; tầm quan trọng của sự đổi thay trong các hệ thống quản lý các tập đoàn Công ty lớn, hay trong hệ thống tổ chức công nghệ hoá là cơ sở cho sức cạnh tranh của các nớc, các Công ty; sự đa dạng hoá ngày càng tăng giữa các nớc phát triển, nạn đói nghèo và nguy cơ một tỷ lệ lớn dân số trên trái đất bị loại trừ; những vấn đề nghiêm trọng về nạn thất nghiệp và những khác biệt về tiền lơng về mức thu nhập đang ngày càng tăng lên ở những nớc phát triển nhất, sự thay đổi của vai trò Chính phủ Để có cái nhìn rõ ràng hơn ta có thể hiểu quá trình toàn cầu hoá bao gồm: Thứ nhất: là sự gia tăng mạnh mẽ, vợt khỏi các đờng biên giới quốc gia tới quy mô quốc tế, của các luồng giao lu hàng hoá, dịch vụ thơng mại, đầu t, tài chính, công nghệ, công nghệ nhân lực. Thứ hai là: sự hình thành và phát triển các thị trờng thống nhất trên phạm vi toàn cầu và khu vực, cũng nh sự hình thành và phát triển các định chế và các cơ chế điều tiết quốc tế để quản lý các hoạt động và giao dịch kinh tế quốc tế. Thực tế không phải bây giớ toàn cầu hoá mới bắt đầu hình thành và phát triển, mà nó đã có tiền đề từ rất lâu trong lịch sử. Có ngời cho rằng những tiền đề này đã có 3 từ thời kỳ mở đầu của chủ nghĩa t bản, trên cơ sở quá trìnhhội hoá của lực lợng sản xuất trên qui mô thế giới. Chính vì thế phải khẳng định lại rằng toàn cầu hoá là một quá trình. Hơn nữa, đây là một xu thế khách quan là quy luật tất yếu trong sự phát triển củahội loài ngời. Khẳng định trên dựa vào những căn cứ, cơ sở thực tế sau: 1.2. Tất yếu của toàn cầu hoá: Một là, một nền chủ nghĩa toàn cầu đang xuất hiện. Thế giới đã trải qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp : lần thứ I: từ thế kỷ XVIII, lần thứ II từ cuối thế kỷ XIX và lần thứ III từ nửa cuối thế kỷ XX trở lại đây. Những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật và công nghệ của ba cuộc cách mạng này đã làm giảm chi phí vận tải quốc tế xuống cả chục lần và giảm chi phí liên lạc viễn thông xuống vài trăm lần; đã có tác động cực kỳ quá trình đến toàn bộ quan hệ kinh tế quốc tế, đã biến các công nghiệp mang tính quốc gia thành công nghiệp toàn cầu. Lấy công nghiệp may mặc làm ví dụ. Trớc đây với một máy may dù có hiện đại đến đâu thì sản phẩm cũng chỉ bán trong một địa phơng, một quốc gia hay một khu vực chi phí vận chuyển liên lạc quá cao đã làm mất hết lợi thế so sánh nếu đa sản phẩm này đến thị trờng xa xôi. Nhng ngày nay, Công ty NIKE chỉ nắm hai khâu: sáng tạo, thiết kế và phân phối toàn cầu, còn sản xuất do Công ty các nớc thực hiện cũng đã làm cho công nghiệp may mặc có tính toàn cầu. Hàng loạt công nghệ sản xuất xe máy, ô tô, máy tính điện tử máy bay . ngày càng toàn cấu hoá sâu rộng. Tính toàn cầu ở đây thể hiện ngay từ khâu sản xuất, đó là phân công chuyên môn hoá cho nhiều nớc, đến khâu phân phối; tiêu thụ trên toàn cầu. Từ việc giảm chi phí và cớc phí giao thông liên lạc, vận chuyển nhờ vào việc tạo ra đờng sắt, tàu hoả, và tàu biển chạy bằng hơi nớc, ô tô, máy bay . cho đến những thập niên gần đây một cuộc giảm cớc phí giao thông liên lạc và viễn thông mới lại diễn ra dựa trên cơ sở điện toán, số hoá, truyền thông vệ tinh, soi quang học mạng Internet đã khuếch đại mạnh mẽ lân sóng toàn cầu hoá đang diễn ra trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là kinh tế. Nh vậy, nhờ có công nghệ toàn cầu phát triển, sự hợp tác giữa các tập đoàn kinh 4 doanh, các quốc gia có thể mở rộng từ sản xuất đến phân phối trên phạm vi toàn cầu, những quan hệ tuỳ thuộc lẫn nhau cùng có lợi phát triển. Đây là cơ sở đầu tiên của nền kinh tế toàn cầy thống nhất. Hai là: các quan hệ kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển: Chính nền công nghệ toàn cầu phát triển mạnh mẽ đã trở thành cơ sở cho các quan hệ kinh tế toàn cầu. Trớc hết là quan hệ thơng mại, chi phí vận tải liên lạc giảm đi thì khả năng buôn bán trao đổi giữa địa phơng quốc gia, khu vực tăng lên. Cùng với nó quá trình phân công chuyên môn hoá sản xuất diễn ra giữa các quốc gia, liên tục càng dễ dàng. Các linh kiện của máy bay Boing, ô tô, máy tính . đã không phải là sản phẩm của một bớc mà của rất nhiều nơi trên thế giới. Thơng mại toàn cầu, sản xuất chuyên môn hoá toàn cầu đã kéo theo đồng vốn, tiền tệ, dịch vụ . vận động trên phạm vi toàn cầu. Ngày nay, lợng buôn bán tiền tệ toàn cầu đã vợt xa con số 1500 tỷ USD. Trong đó, ta thấy rằng, thơng mại điện tử xuất hiện và phát triển với tốc độ chóng mặt. Sự phát triển của công nghệ toàn cầu và các quan hệ kinh tế toàn cầy đã ngày càng xung đột với các thể chế quốc gia, rào cản quốc gia. Các quốc gia các khu vực, xích lại gần nhau hơn qua các tổ chức liên kết kinh tế. mang bản chất chính trị nhiều hơn, những thập niên 40, xuất hiện khối liên kết kinh tế giữa Mỹ - Tây Âu - Nhật và Hội đồng tơng trợ kinh tế SEV giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Cho đến nay lại hình thành nên các tổ chức nh APEC, AFTA, NAFTA, . Đặc biệt quá trình quốc tế hoá về tài chính đẩy mạnh nhanh chóng: hình thành nên Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Liên nớc kinh tế và tiền tệ Châu Âu gần 11 nớc thành viên với đồng tiền chung là đồng EURO. Cùng với các tổ chức liên kết kinh tế là sự ra đời các cam kết này đã, đang và sẽ công kích mạnh mẽ vào các bức tờng thành quốc gia, rào cản quốc gia. Các nớc thành viên của tổ chức thơng mại thế giới (WTO) cũng đã cam kết một lộ trịnh giảm bỏ hàng rào. Ngay cả đối với Mỹ, trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay gây sức ép thơng mại đối với các nớc có vẻ nh đã mất hiệu lực, với dấu hiệu là Mỹ đã ký tối huệ quốc (MFN) đối với Trung Quốc. 5 Ba là: những vấn đề kinh tế toàn cầu ngày càng xuất hiện nhiều trở nên bức xúc và ngày càng đòi hỏi phải có sự phối hợp toàn cầu. Không có khó khăn gì để có thể nhận ra các vấn đề nổi cộm hiện nay của kinh tế toàn cầu. Môi trờng ngày càng bị phá hoại, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt; dân số thế giới tăng nhanh đến mức nảy sinh nguy cơ bùng nổ dân số; đồng vốn toàn cầu vận động tự do không có sự điều tiết là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc khủng hoàng liên tiếp Châu Âu, Châu Mỹ, Châu á trong thời gian vừa qua; chiến tranh lạnh chấm dứt, đồng nghĩa với nó là kết thúc sự đối đầu giữa các siêu cờng, mở ra thời kỳ hợp tác, hoà bình, phát triển mới . Những vấn đề này đã trở thành tất yếu khách quan đẩy đến toàn cầu hoá kinh tế với những đặc trng chủ yếu: Thứ nhất là, các hàng rào quan thuế và phi thuế quan đang giảm dần và sẽ bị xoá bỏ theo các cam kết quốc tế đa phơng và toàn cầu, tức là các biên giới quốc gia về thơng mại đầu t đang tiên vong. Thứ hai là, các Công ty của các quốc gia có quyền kinh doanh tự do ở mọi quốc gia, trên các lĩnh vực cam kết, không phân biệt đối xử; thực chất là sự xoá bỏ các biên giới về đầu t, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế khác. Tuy nhiên, đến đây chúng ta lại phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi: làm thế nào để giải quyết sự trói buộc của hệ thống tiền tệ quốc gia với hàng trăng đồng tiền khác nhau, trao đổi theo các tỷ giá thả nổi bấp bênh? Làm thế nào để dung hợp đợc với hệ thống luật pháp các quốc gia thủ cựu? Có cấn đến "một bàn tay hữu hình toàn cầu" không? Và nh vậy toàn cầu hoá kinh tế không thể tránh khỏi toàn cầu hoá về chính trị, an ninh, văn hoá, xã hội ? 1.3. Hai mặt của toàn cầu hoá. Có ngời đã cho rằng: toàn cầu hoá là con dao hai lỡi. Thực tế cũng đã cho thấy khi diễn ra hội nghị, diễn đàn bàn về vấn đề đẩy mạnh toàn cầu hoá thì bên cạnh sự ủng hộ của một bộ phận quần chung là thái độ kịch liệt phản đối, biểu tình gay gắt của không ít ngời lao động khác. Tại sao vậy? Quả thực, toàn cầu hoá không mang lại cơ hội phát triển cho tất cả quốc gia, tất cả ngời lao động trên thế giới. Toàn cầu hoá 6 không hẳn là một tơng lai rực sáng không phải là một thiên đờng cho các nền kinh tế mà toàn cầu hoá là lò lửa, là một quá trình thử thách, đấu tranh sinh tồn. Mỗi mặt tích cực mà nó mang lại luôn đi với mặt hạn chế nảy sinh từ đó. Toàn cầu hoá đa ra một thị trờng tiêu thụ mở rộng cho hàng hoá dịch vụ. Thị tr- ờng không hạn chế một nớc, một khu vực, hay một châu lục nữa mà đã là thị trờng toàn cầu. Lúc này không ai khác chính bản thân sản phẩm quyết định sự tồn tại của nó. Mỗi hàng hoá và dịch vụ phải đứng trớc một môi trờng cạnh tranh gay gắt. Nền kinh tế của các quốc gia riêng lẻ chịu sức ép vô cùng lớn từ bên ngoài. Không nhìn đâu xa, Việt Nam là một ví dụ phù hợp cho vấn đề này. Quả thực, hàng hoá Việt Nam ngày nay đã có mặt nhiều nơi trên thế giới và ban đầu đã gây uy tín không nhỏ thị tr- ờng nớc ngoài ở Việt Nam không chỉ là gạo, cà phê, thuỷ hải sản . mà còn là sản phẩm may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ . không ít các Công ty TNHH t nhân Việt Nam có nhiều chi nhánh ở nớc ngoài. Đây là dấu hiệu của khả năng cạnh tranh lành mạnh của hàng hoá, dịch vụ nớc ta. Bên cạnh đó, thị trờng Việt Nam đã đang và sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hàng hoá mang nhãn hiệu của các nớc khu vực và thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Việt Nam đang phải cạnh tranh với những u thế của ngời bạn láng giềng "khổng lồ", đó là: giá rẻ, mẫu mã đẹp, phong phú đa dạng và với cả tâm lý "thích dùng đồ ngoại" của ngời dân nớc ta. Với những khó khăn đang phải đối mặt liệu các doanh nghiệp Việt Nam có đứng bên bờ "phá sản" hay không? Một tác động tích cực của toàn cầu hoá mà không thể không nhắc đến. Có thể nói đây là lợi ích hiện diện rõ ràng nhất đối với các nớc đang phát triển và chậm phát triển. Đó là dòng chuyển vốn, công nghệ, kỹ thuật, phơng pháp quản lý tiên tiến từ các nớc phát triển. Cơ hội này mở ra khả năng cho các nớc nhận rút ngắn khoảng cách về thời gian và tiết kiệm tiền bạc cho giai đoạn từ nghiên cứu cho đến khi triển khai, ứng dụng. Đây cũng là lợi thế cho các nớc đang phát triểnđiều kiện đi tắt, đơn đầu mọi phơng tiện. Nhng cũng chính dòng chảy vốn, công nghệ, kinh tế, phơng pháp quản lý tiên tiến này tạo ra một thế lực cạnh tranh đối với các nền kinh tế quốc gia trì trệ, kém hiệu quả. Trong một giới hạn nào đó, dòng di chuyển này là nguyên 7 nhân đẩy các doanh nghiệp Nhà nớc vào tình trạng phá sản, đi kèm là tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, nảy sinh hàng loạt vấn đề cho xã hội Chính phủ cần giải quyết. Một biểu hiện của toàn cầu hoá hiện nay là hình thành các khối liên kết kinh tế cùng với cam kết, thoả thuận nhằm dỡ bỏ dần hàng rào thuế quan. Đây là điều kiện quá trình thực hiện nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử trong kinh tế trong các quan hệ mua bán và giao lu quốc tế. Không những thế các nớc chậm phát triển đ- ợc hởng u đãi đặc biệt, chế độ tối huệ quốc, đợc cung cấp thông tin tự do mậu dịch, liên minh thuế quan, đợc bảo đảm các quyền thông qua các tổ chức quám sát, giám định quốc tế. Chính vì vậy, các nớc chậm phát triểnđiều kiện cải thiện quốc tế hoá không, liệu các chính sách tài chính có bắt kịp yêu cầu của xu thế thời đại? Các cuộc khủng hoảng Đông Nam á, Brazin, Nga, trong những năm 1997 - 1998 vẫn còn là những bài học sâu sắc cảnh báo cho các nớc có tình hình tơng tự. Điểm cuối cùng nh phần tất yếu của xu thế toàn cầu hoá đã trình bày, đó là các vấn đề mang tính toàn cầu mà không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết đơn lẻ. Xu thế toàn cầu hoá tạo nền sự liên kết, hợp tác giữa các quốc gia để cùng có lợi, tạo ra sức mạnh tổng hợp chống lại sự phân biệt đối xử sự đan xen phụ thộc lẫn nhau có còn có tác động hai mặt, các nền kinh tế sẽ nhạy cảm hơn với các biến động quốc tế, nhng đồng thời những rủi ro có tính chất cá biệt cũng đợc phân tán. Do đó các nớc đang phát triển có thể đạt đợc sự ổn định tơng đối vốn hết sức cần thiết. Trong thơng mại và giải quyết tranh chấp dựa trên những định chế kinh tế tài chính bình đẳng. Đây là điều kiện để các nớc chậm phát triển phát huy tối đa lợi thế của mình. Tuy nhiên nền kinh tế toàn cầu hoá sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào các tổ chức quốc tế và khu vực: các hiệp định đa phơng, Công ty xuyên quốc gia, liên minh kinh tế, tài chính . mà trong một chừng mực nhất định nằm ngoài tầm kiểm soát của các Chính phủ. Nh vậy, mặt khác, một mặt trái của nền kinh tế tài chínhsự suy giảm bản sắc dân tộc, chủ quyền kinh tế song lại gia tăng sức ép kinh tế, chính trị. Sự hạn chế về khả năng kiểm soát của các cổ phần còn biểu hiện ở tình trạng tội phạm xuyên quốc gia, việc truyền bá nền văn hoá phi nhân bản . 8 Toàn cầu hoá là con dao hai lỡi, nhng là xu thế tất yếu khách quan mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng không thể đứng ngoài cuộc. Vì vậy việc sử dụng nó nh thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất là cả một nghệ thuật tinh xảo. 2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 2.1. Việt Nam tất yếu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong xu thế toàn cầu hoá ngày một phát triển mạnh mẽ, các quốc gia nhập kinh tế quốc tế ngày càng phụ thuộc lẫn nhau ở mức độ này hay mức độ khác, thì việc đóng cửa với thế giới là đi ngợc xu thế thời đại và khó tránh khỏi tình trạng lạc hậu, chậm phát triển. Trái lại, mở cửahội nhập kinh tế quốc tế, tuy có thể phải trả giá nhất định (nh chúng ta đã xem xét mặt trái của toàn cầu hoá) song đó là yêu cầu tất yếu hớng tới sự phát triển của mỗi nớc. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy hoạch chung này. Hội nhập kinh tế quốc tế là một nội dung căn bản của toàn cầu hoá, nội dung thứ hai là tự do hoá kinh tế. Nh vậy, nên hiểu toàn cầu hoá là một quá trình quốc tế kinh tế bao gồm hai quá trình phát triển song song (đã nêu trên tự do hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế) thì toàn cầu hoá có nghĩa là các quan hệ kinh tế không những đợc tự do phát triển trên phạm vi toàn cầu mà còn phải tuân theo những cam kết toàn cầu đa dạng. Do đó Đảng và Nhà nớc ta đã xác định t tởng đúng đắn cho nền kinh tế nớc ta. Chủ động hội nhập, chỉ có chủ động hội nhập thì nớc ta mới giữ gìn đ- ợc bản sắc dân tộc trong tốc độ toàn cầu hoá hiện nay. Chỉ có chủ động hội nhập mới đón bắt đợc những nguy cơ tiềm ẩn và giành lấy nhữnghội quý báo để phát triển kinh tế trong nền kinh tế toàn cầu đa dạng, phong phú. Chỉ có chủ động hội nhập, Đảng và Nhà nớc mới có đợc những quyết định sáng suốt trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế gắn liền với toàn cầu hoá về chính trị, văn hoá, xã hội. Khi nghiên cứu cuộc khủng hoàn kinh tế Thái Lan năm 1997, các nhà kinh tế học cho rằng: toàn cầu hoá tự bản thân nó không là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng mà chính là cái cách thức ngời ta điều hành quá trình của cuộc khủng hoảng toàn cầu hoá. Tham gia vào một nền kinh tế thế giới rộng lớn hơn có thể là một sự trợ 9 giúp cho nền kinh tế trong nớc phát triển song chắc chắn rằng: thành công hay thất bại của các nớc chủ yếu dựa vào công nhân của nớc đó dựa bào các chính sách và đầu t của Chính phủ. Các nhà kinh tế học cũng đã khẳng định: các nớc mà hiện nay đang vấp phải vô vàn khó khăn trong quá trình hội nhập thì không phải là họ không biết lợi dụng hiện tợng toàn cầu hoá mà bởi vì họ đã không thể trang bị cho mình một cách kịp thời những thể chế và những cán bộ điều hành cần thiết để làm chủ quá trình hội nhập toàn cầu. Lấy Thái Lan làm ví dụ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ nền kinh tế năm 1997 là do Thái Lan đã không làm chủ đợc dòng vốn từ nớc ngoài. Từ những năm 1990 Thái Lan đã dỡ bỏ hết mọi hàng rào kiểm soát ngặt nghèo sự dịch chuyển t bản qua biên giới, do đó dòng chảy t bản đã ào ạt vào Thái Lan dới hình thức đầu t ngắn hạn, và sau đó lại rút ra hết sức nhanh chóng gây nên sự rối loạn thị trờng tài chính. Do đó các nhà kinh tế đã đa ra các biện pháp chủ yếu để cần thiết, tiếp tục một chính sách kinh tế vĩ mô lành mạnh, cải cách thể chế và làm chủ dòng chảy t bản quốc tế. Nh vậy có nghĩa là Thái Lan phải tham giatt quốc tế một cách ổn định tốc độ vừa phải và thực sự chủ động trong quá trình hội nhập đó bằng những hành lang thể chế. Bởi vì nếu không chủ động thì sự tự do hoá sẽ dẫn đến tình trạng vô Chính phủ, nền kinh tế không tồn tại và phát triển lâu dài đợc. Bởi vì Thái Lan cũng là một quốc gia thuộc Châu á, cùng chung những điều kiện tự nhiên và xã hội với Việt Nam, cũng vấp phải những khó khăn mà nớc ta đang trải qua. Cho nên nền kinh tế Thái Lan là một bài học đắt giá đối với nớc ta về vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế. Và cũng từ đó để thấy rằng chủ động hội nhập kinh tế toàn cầy là con đờng đúng đắn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình phát triển của nớc ta. 2.2. Nội dung và hình thức hội nhập kinh tế quốc tế. Với kim chỉ nam nh trên, việc nghiên cứu nội dung và hình thức hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ là nhu cầu cấp bách mà còn là nhiệm vụ quan trọng sự phát triển kinh tế đất nớc. 2.2.1. Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Tổ chức thơng mại thế giới (WTO) hiện nay có thể là một tổ chức kinh tế toàn 10 [...]... trởng kinh tế, đồng thời mang lại những lợi ích quan trọng cho nền kinh tế đất nớc Chúng lại tiếp tục khẳng định t tởng đúng đắn chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, Nhà nớc, là nguồn cổ đông cho những bớc đi tiếp theo trong tiến trình hội nhập, tham gia toàn cầu hoá 16 II ti n trình thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 1 Tiến trình hội nhập trong thời gian vừa qua của Việt Nam Nghiên... đến một Việt Nam đang cố gắng bứt lên, một Việt Nam có tiềm năng và nội lực dồi dào, đón nhận đầu t của các nớc trong khu vực và quốc tế, một Việt Nam sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế 2 Thực trạng hội nhập kinh tế của Việt Nam hiện nay Cho đến thời điểm hiện nay thì không thể nói rằng Việt Nam mới bắt đầu hội nhập kinh tế quốc tế Thực tế Việt Nam đã tham gia vào hầu hết các hình thức hội nhập, đặc... EU, Việt Nam đã có vị thế ở một số mặt hàng Đó là nền tảng thuận lợi cho những bớc tiến tham gia và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam Vấn đề quan trọngViệt Namnắm lấy đợc cơ hội này hay không? 2.5 Việt Nam với tổ chức thơng mại thế giới WTO Tổ chức thơng mại thế giới đợc coi là tổ chức rộng rãi nhất, cao nhất trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam tham gia vào WTO và đợc hởng những. .. đã tạo những bớc thuận lợi cho tham gia tổ chức Thơng mại thế giới 3 Những khó khăn của nớc ta trong tiến trình hội nhập hiện nay Qua thực trạng của Việt Nam trong lộ trình gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực, trong quan hệ kinh tế với các quốc gia, các cộng đồng quốc tế, ta đã nhìn thấy những hạn chế của nền kinh tế, của hệ thống pháp lý quốc gia gây ra những khó khăn cho bớc tiến hội nhập kinh tế... dân Việt Nam phải tự phấn đấu và rèn luyện III quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả chủ động hội nhập kinh tế 1 Xác định quan điểm chủ động quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế là cả một quá trình lâu dài, phức tạp Để quá trình này mang lại hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nớc ta, cần thiết phải xác định quan điểm đúng đắn làm kim chỉ nam, từ đó làm cơ sở đề ra chính sách, quyết định những. .. dịch nhanh cơ cấu kinh tế và biến đổi sâu sắc các lĩnh vực đời sống xã hội Toàn cầu hoá kinh tế một lần nữa đợc khẳng định là xu thế khách quan, là quá trình hợp tác gắn liền với đấu tranh phức tạp, đặc biệt là các nớc đang phát triển (trong đó có Việt Nam) để bảo vệ lợi ích của mình, chống lại áp bức phi lý của các cờng quốc kinh tế 4 Những thuận lợi của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện... đáp ứng đợc lợi ích của cả hai nớc, mà còn có tác động tích cực đến quan hệ đối ngoại khác của Việt Nam và Hoa Kỳ đối với ASEAN, khu vực và thế giới Chính vì vậy tiếp tục nghiên cứu ảnh hởng đối với toàn bộ nền kinh tế nớc ta của các chơng trình điều chỉnh chính sách thơng mại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cần đợc u tiên và đầu t thích đáng 2.3 Quan hệ kinh tế thơng mại Việt - Trung Trung... phản đối, bảo vệ sự trong sạch của Đảng và Chính phủ Trong lộ trình hội nhập sắp tới, Việt Nam tiếp tục tạo lập mối quan hệ bình đẳng và cùng có lợi và sẵn sàng đấu tranh lại mọi âm mu nhằm phá hoại hoà bình đất nớc 2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình hiện nay 2.1 Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam có giành đợc u... trng Việt Nam đang trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trờng Chỉ so sánh với các thành viên khác của AFTA thì các nớc đã phát triển thị trờng thành công trớc hàng mấy chục năm Qua 15 đổi mới, thể chế kinh tế thị trờng của ta còn thiếu đồng bộ, trình độ vận hành và điều hành còn thấp Trong khi đó, hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi phải "chơi" theo "luật chơi" của thị trờng thực sự thậm chí ở trình. .. Lan đã sử dụng vốn của đầu t nớc ngoài quá rộng rãi Kinh tế Thái Lan trớc đó phát triển một cách vợt bậc, nhng khi đầu t nớc ngoài rút đi, ngay lập tức nền kinh tế hụt hẫng và khủng hoảng Chính vì vậy phát huy tối đa hoá nội lực không chỉ là quan điểm trong tiến trình chủ động hội nhập quốc tế mà là định hớng chung cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội Có nh vậy nền kinh tế mới phát triển một cách lành . Sự phát triển của thơng mại Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách thơng mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 2.1. Việt Nam tất yếu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong xu thế toàn cầu hoá ngày một phát triển mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: 426 Sự phát triển của thương mại Việt Nam & những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế..., 426 Sự phát triển của thương mại Việt Nam & những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế..., 426 Sự phát triển của thương mại Việt Nam & những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế...

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay