BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

116 429 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2015, 17:41

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG MÃ HOẠT ĐỘNG: FTA-1 Nhóm chuyên gia: Ông Paolo R. Vergano Ông Daniel Linotte Ông Đinh Văn Ân Ông Lê Quang Lân Ông Nguyễn Hồng Thanh Bà Nguyễn Thị Lan Hương Hà Nội, 11/2010 Báo cáo này được xây dựng với sự hỗ của Liên minh châu Âu. Quan điểm trong báo cáo này là của các tác giả, không phải là ý kiến chính thức của Liên minh châu Âu hay Bộ Công Thương 1 Từ ngữ viết tắt ADB Ngân hàng Phát triển châu Á ACFTA Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc AFTA Hiệp định Thương mại tự do ASEAN ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ATIGA Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN CGEM Mô hình cân bằng tổng thể CLMV Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam DSM Cơ chế giải quyết tranh chấp EHP Chương trình thu hoạch sớm EU Liên minh châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài FTA Hiệp định Thương mại tự do GATS Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ GATT Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan GDP Tổng sản phẩm quốc nội GSO Tổng cục Thống kê HS Hệ thống hài hòa hóa HSL Danh mục hàng nhạy cảm cao IMF Qũy tiền tệ quốc tế ISIC Bảng phân loại ngành quốc tế tiêu chuẩn ITC Trung tâm Thương mại thế giới thuộc UNCTAD/WTO MFN Đối xử Tối huệ quốc OECD Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển PPP Ngang bằng sức mua R&D Nghiên cứu và Phát triển 2 SL Danh mục hàng nhạy cảm SITC Danh mục phân loại thương mại quốc tế tiêu chuẩn SMEs Doanh nghiệp vừa và nhỏ SOE Doanh nghiệp Nhà nước TIG Thương mại hàng hóa TIS Thương mại dịch vụ UN Liên hợp quốc UNCTAD Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển UNIDO Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc US Hoa Kỳ WTO Tổ chức Thương mại thế giới 3 MỤC LỤC TÓM LƯỢC 4 GIỚI THIỆU 8 CHƯƠNG I. BỐI CẢNH KINH TẾ VÀ PHÁP LÝ CỦA ACFTA 9 1. CƠ CẤU CHUNG CỦA FTA 9 2. HIỆP ĐỊNH KHUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU HOẠCH SỚM 10 3. BỐI CẢNH KINH TẾ 12 CHƯƠNG II. TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THEO ACFTA 18 1. HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA 18 1.1. Tự do hóa thuế quan 18 1.2. Quy tắc xuất xứ 21 1.3. Yêu cầu về đối xử quốc gia và minh bạch hóa 23 1.4. Hạn chế định lượng và rào cản phi thuế 23 1.5. Các nguyên tắc của WTO 23 2. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA 24 2.1 Nhận xét ban đầu 24 2.2 Tác động thực tế đối với thương mại về các sản phẩm công nghiệp 26 2.3 Phân tích nhạy cảm thực tế (hậu kỳ -ex post) 27 2.4. Tác động trong tương lai đối với thương mại và thu ngân sách Nhà nước của việc hạ thuế nhập khẩu (phân tích tiền kỳ/tiềm năng) 34 CHƯƠNG III. TÁC ĐỘNG CỦA ACFTA ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH CỤ THỂ 42 1. NGÀNH DỆT MAY 42 2. NGÀNH THÉP 47 3. NGÀNH Ô TÔ 49 CHƯƠNG IV. TÁC ĐỘNG VỀ ĐẦU TƯ CỦA ACFTA 54 1. HIỆP ĐỊNH ACFTA VỀ ĐẦU TƯ 54 2. TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA ACFTA ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM 57 CHƯƠNG V. TỔNG QUAN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI ĐẾN LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 60 1. TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ĐẾN LAO ĐỘNG 60 2. TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ĐẾN MÔI TRƯỜNG 63 3. CÁC NGHIÊN CỨU KHÁC VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ACFTA 64 CHƯƠNG VI. ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI: CÁC CÔNG CỤ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 70 1. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CỨU TRỢ TÌNH THẾ 70 1.1 Các biện pháp dự phòng 70 1.2 Chống bán phá giá và đối kháng 74 1.3 Cân nhắc định tính 75 2. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA ACFTA 77 CHƯƠNG VII. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 81 PHỤ LỤC 83 4 TÓM LƯỢC Các nội dung phân tích định tính và định lượng trong Hoạt động FTA-1 của MUTRAP III nhằm cung cấp cho các cán bộ Chính phủ, các nhà đàm phán thương mại, doanh nghiệp và các bên có lợi ích liên quan những ý tưởng, lập luận pháp lý, cách diễn giải và công cụ khác phục vụ cho công tác hiện tại cũng như trong tương lai (liên quan đến Hiệp định ACFTA hay các FTA khác). Vì thế, Báo cáo này không chỉ đánh giá khuôn khổ pháp lý tạo lập bởi ACFTA mà cả tác động của Hiệp định này đối với kinh tế Việt Nam. Tổng quan về quan hệ kinh tế Việt Nam-Trung Quốc cho thấy Việt Nam là một nước đang phát triển với tốc độ nhanh trong khi Trung Quốc đã là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới chỉ sau EU và Hoa Kỳ (trên cơ sở so sánh sức mua – PPP). Phân tích kinh tế dự báo rằng GDP của Trung Quốc có thể vượt qua Hoa Kỳ trong thập kỷ tới. Sự phát triển mau lẹ của quốc gia này có thể thấy được qua sự cải thiện rất nhanh về Chỉ số Cạnh tranh toàn cầu. Việt Nam cũng đạt được thành tựu tương tự về Chỉ số Cạnh tranh toàn cầu và sự tiến bộ của Việt Nam có thể nhanh hơn nữa nếu tiếp tục cải cách. Ngoại thương của Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng. Bảo hộ thuế quan của Việt Nam đối với các sản phẩm công nghiệp cao gấp 3 lần mức của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) là một hiệp định được xây dựng tương đối chặt chẽ và đầy tham vọng. Từ góc độ pháp lý và phân tích định tính, về cơ bản ACFTA là một công cụ được xây dựng chặt chẽ, đầy đủ và xuất phát từ nhu cầu hội nhập, góp phần tác động tích cực đối với phát triển kinh tế, mở rộng thương mại (cả thương mại nội bộ ASEAN và thương mại với Trung Quốc), đầu tư trực tiếp nước ngoài và giảm nghèo. Xét về lộ trình cắt giảm thuế quan và tự do hóa thương mại trong khuôn khổ ACFTA, dường như các công cụ pháp lý đưa ra đều phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững, mở cửa thị trường, cải cách cơ cấu kinh tế, sản xuất và nhu cầu quản lý kinh tế xã hội của Việt Nam. Đặc biệt, Chương trình Thu hoạch sớm (Early Harvest Program) ngay lập tức đưa ra các nhượng bộ quan trọng về tiếp cận thị trường, trong khi vẫn đảm bảo sự bảo hộ cần thiết cho những sản phẩm chọn lọc thông qua Danh mục loại trừ và Lộ trình cắt giảm thuế quan. Lộ trình cắt giảm thuế quan được thiết kế phù hợp với nhu cầu bảo hộ của các nước theo 2 danh mục: Danh mục cắt giảm thông thường (normal track) và Danh mục hàng nhạy cảm (senstive track). Danh mục hàng nhạy cảm quy định lộ trình cắt giảm thuế quan nhanh cho các sản phẩm nhạy cảm và nhạy cảm cao. Sự kết hợp của các phương thức cắt giảm thuế quan dường như giúp Việt Nam có khả năng tự do hóa thương mại từng phần, đồng thời đạt được mức độ bảo hộ mong muốn, đáp ứng nhu cầu trong nước. Ngoài ra, với các quy định về ngoại lệ chung, các Bên có thể đưa ra các biện pháp không nhất thiết phải tuân thủ ACFTA (như để bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ các giá trị nghệ thuật, lịch sử và khảo cổ, hay các biện pháp khác mà các Bên thấy cần thiết để bảo vệ đạo đức cộng đồng, sinh mạng và sức khỏe con người, động thực vật, với điều kiện các biện pháp này phải được áp dụng không phân biệt đối xử và không phải là sự bảo hộ trá hình). ACFTA đặt ra các quy tắc cụ thể về giải pháp cứu trợ tình thế và phòng vệ thương mại, cho phép các Bên đối phó với tác động tiêu cực không mong muốn của tự do hóa thương mại theo ACFTA. Phân tích sâu hơn về tác động của ACFTA đối với Việt Nam cho thấy thương mại về sản phẩm công nghiệp giữa Việt Nam với Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn giữa Việt Nam và các nước thứ ba. Đánh giá tác động được chia thành phân tích tiền kỳ (ex-ante) và hậu kỳ (ex- post). 5 Phân tích độ nhạy cảm hậu kỳ (ex-post) cho thấy 3 ngành hàng (sản xuất kim loại, máy móc thiết bị và dệt may) có mức độ nhạy cảm cao, cụ thể là sản xuất tăng trưởng âm khi nhập khẩu từ Trung Quốc gia tăng. Nhập khẩu cho 3 ngành hàng nêu trên chiếm đến 50% tổng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm công nghiệp buôn bán với Trung Quốc đều có mức độ nhạy cảm nhất định, không có ngoại lệ. Sự nhạy cảm thể hiện ở một trong 3 khả năng sau: - Gây thâm hụt thương mại, kể cả không tiếp tục xấu đi (khoảng 15% tổng nhập khẩu) - Có thặng dư thương mại nhưng đi cùng với tỷ lệ xuất khẩu/nhập khẩu giảm (1,25% tổng nhập khẩu), - Làm gia tăng thâm hụt thương mại (các ngành hàng nêu trên, được coi nhạy cảm cao). Xét về tính nhạy cảm thương mại, các sản phẩm công nghiệp buôn bán với Trung Quốc đều có thể coi là nhạy cảm. Điều này đồng thời phản ánh tầm quan trọng của việc nhập khẩu thiết bị và bán thành phẩm từ Trung Quốc vì các mặt hàng này thiết yếu cho sản xuất để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, tính nhạy cảm dường như giảm dần theo thời gian. Phân tích độ nhạy cảm tiền kỳ cho thấy tự do hóa thương mại với Trung Quốc ảnh hưởng đến nguồn thu của Chính phủ, GDP và thương mại. Về ảnh hưởng đối với nguồn thu của Chính phủ và GDP, 2 tình huống được đưa ra: (i) trường hợp cắt giảm thuế đầy đủ, nhập khẩu sẽ tăng khoảng 9% (1,67% GDP) và thu ngân sách của Chính phủ sẽ giảm 11,3% trong tổng thu từ trao đổi thương mại các sản phẩm không bao gồm dầu khí (1,88% GDP); (ii) trường hợp tự do hóa thương mại một phần, cụ thể là cắt giảm thuế từ 12,5% xuống 10%, mức độ ảnh hưởng sẽ giảm đi khoảng 80%. Về hệ số mở trong thương mại song phương giữa Việt Nam - Trung Quốc, nếu thực hiện tự do hóa đầy đủ [cắt giảm thuế đầy đủ] đối với các ngành sản xuất, hệ số này sẽ tăng 1,59%, tương đối nhỏ so với mức tăng gần 11% trong giai đoạn từ 2001 đến 2007. Dệt may, dầu thô, máy móc thiết bị là 3 lĩnh vực có độ mở tăng cao nhất. Tác động của tự do hóa đầy đủ trong thương mại sản phẩm công nghiệp với Trung Quốc đến nhập khẩu và thu ngân sách tương đối hạn chế, đặc biệt khi tự do hóa diễn ra nhanh trong giai đoạn 5-10 năm. Giữa hệ số mở và tăng trưởng thực có mối quan hệ tích cực. Vì thế, đối với hầu hết các ngành, sự phát triển thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam không ngăn cản sự phát triển của các ngành trong nước. Mở cửa nền kinh tế đi đôi với tăng trưởng nhanh về việc làm trong các ngành sản xuất. Thương mại có thể gây ảnh hưởng đến môi trường, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng sẽ giảm dần theo thời gian cùng với sự phát triển của đất nước, sự nâng cao nhận thức trong nước và quốc tế. FDI từ Trung Quốc khá hạn chế, tuy nhiên nếu tính gộp cùng đầu tư từ Hồng Kông thì lại ở mức tương đối cao. Sự phát triển của ngành dệt may trong nước phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu vải sợi từ Trung Quốc. Ngành dệt may không coi Trung Quốc là một thị trường chính và tập trung hơn vào các thị trường phương Tây. Ngành thép dường như đầu tư quá mức trong thời gian qua. Tuy nhiên, FDI sẽ giúp nâng cao công nghệ và tính hiệu quả của ngành này. Trong ngành ô tô, mức độ tự do hóa sẽ vẫn hạn chế (chỉ giảm 50% mức thuế tối đa áp dụng kể từ năm 2018). 6 Đối với tác động tiêu cực do tự do hóa theo ACFTA, Báo cáo chỉ ra 2 biện pháp phòng vệ tức thời có thể được kích hoạt để đối phó với sự gia tăng nhập khẩu đột biến có khả năng gây tổn thất nghiêm trọng đến các ngành trong nước của Việt Nam. Một là cơ chế tự vệ theo WTO và hai là biện pháp tự vệ theo ACFTA. Nếu Việt Nam sử dụng biện pháp tự vệ của ACFTA thì không được đồng thời áp dụng cơ chế tự vệ của WTO. Báo cáo cũng đề cập đến phí tổn tương đối cao cho việc áp dụng biện pháp tự vệ khi so sánh với nhu cầu bảo hộ. Vì phải bồi thường tổn thất của nước đối tác do suy giảm thương mại, việc áp dụng các biện pháp tự vệ không được khuyến khích. Khả năng phòng vệ hợp pháp thứ hai là áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Tuy nhiên, với việc thừa nhận nền kinh tế thị trường Trung Quốc, Việt Nam đã tự loại bỏ khả năng áp dụng cơ chế WTO TPSGM và trong chừng mực nhất định, giảm sự quan tâm đối với việc theo đuổi các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp trong tương lai, đặc biệt là khi không được ACFTA công nhận tương ứng về nền kinh tế thị trường của mình. Dù sao, Việt Nam vẫn có thể được hưởng sự đối xử có đi có lại, là kết quả của thỏa thuận chính trị đạt được với Trung Quốc và các thành viên ASEAN khác về việc công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Một hướng xử lý khác cho Việt Nam là tăng cường bảo hộ cho các ngành trong nước (khi và chỉ khi rất cần thiết) thông qua thủ tục sửa đổi các nhân nhượng theo Điều 6 Hiệp định TIG. WTO cũng cho phép khả năng tương tự. Công cụ này không dễ dàng sử dụng, cũng không phải là cách thực tiễn nhất nhưng đáng xem xét và có thể là giải pháp hữu hiệu nhất để đáp ứng nhu cầu bảo hộ một số ngành cụ thể. Nếu muốn vận dụng thủ tục sửa đổi nhân nhượng hoặc đàm phán lại mức thuế, Việt Nam phải đảm bảo rằng thiệt hại của ngành trong nước (domestic injury) thực sự gây ra bởi tự do hóa thương mại theo WTO/MFN hoặc ACFTA. Vì thế, Báo cáo đưa ra một số tình huống (scenarios) để cân nhắc cho mục đích đàm phán trong tương lai. Việc đàm phán có thể liên quan đến ACFTA (khi phát sinh nhu cầu kinh tế cấp thiết và quan trọng đòi hỏi phải đàm phán hoặc đánh giá lại các cam kết) hay liên quan đến các FTA mà Việt Nam đang hoặc sẽ tham gia với các bên thứ ba trên cơ sở song phương hoặc cùng cả khối ASEAN. Tình huống thứ nhất là khi các cam kết cắt giảm thuế trong ACFTA tác động tiêu cực đối với một số ngành trong nước đến mức độ Việt Nam không thể chấp nhận được về mặt thương mại, chính trị, kinh tế và xã hội. Thay cho việc tiếp tục thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan (theo lộ trình tự do hóa ACFTA) rồi sau đó giải quyết các tác động tiêu cực bằng cách vận dụng biện pháp tự vệ hoặc các cơ chế khác với phí tổn lớn, Việt Nam có thể cân nhắc khả năng đối thoại (tức là đàm phán lại) với Trung Quốc và các thành viên ASEAN khác để hoãn hoặc giảm tốc độ cắt giảm thuế. Cách xử lý này có thể áp dụng cho các ngành hàng chọn lọc, trên cơ sở bằng chứng cụ thể về việc gia tăng nhập khẩu (do cam kết theo ACFTA) gây tổn thất hoặc đe dọa gây ra tổn thất đối với các ngành hàng này. Bằng cách này, Việt Nam có thể tránh được thiệt hại về mặt chính trị, thương mại hoặc ngoại giao của việc áp dụng biện pháp tự vệ hoặc chống bán phá giá (tránh đối đầu với Trung Quốc), đáp ứng được nhu cầu cụ thể. Đây có lẽ cũng là lý do có tính chính trị và pháp lý giải thích tại sao ACFTA không công nhận nhu cầu đặc biệt và khác biệt (S&D) của các nước CLMV. Tình huống thứ hai là việc phát sinh nhu cầu đàm phán các hướng và ‘cơ chế sáng tạo’ mà các nước khác đã đưa ra đàm phán hoặc đưa vào FTA và/hoặc thỏa thuận ưu đãi thương mại của họ. Các hướng và ‘cơ chế sáng tạo’ này có thể trở thành những công cụ hiệu quả mà Việt Nam cần đưa vào FTA của mình với các bên thứ ba. Ví dụ gần đây là việc Hoa Kỳ đưa vào FTA Hoa Kỳ – Hàn Quốc một công cụ liên quan đến trao đổi thương mại các loại xe có động cơ. Công cụ này được gọi là “thoái lui - snap back”, cho phép Hoa Kỳ được “thoái lui” về cam kết thuế nhập khẩu đối với các loại ô tô của Hàn Quốc nếu Hàn Quốc áp dụng các biện pháp làm suy giảm lợi ích dự kiến của Hiệp định dành cho Hoa Kỳ. Ý tưởng nêu ra là Việt Nam cần đàm phán được công cụ tương tự trong các FTA liên quan đến các sản phẩm nhạy 7 cảm để có thể “thoái lui” về cam kết thuế nếu đối tác FTA của Việt Nam áp dụng biện pháp ảnh hưởng đến lợi ích dự kiến dành cho Việt Nam hoặc nếu ngành trong nước bị tổn thất nghiêm trọng và không dự kiến trước được từ việc cắt giảm thuế theo cam kết FTA. Trong những trường hợp này, FTA cần cho phép Việt Nam có biện pháp cứu trợ thương mại - trade remedies (nghĩa là “thoái lui” cam kết để tăng thuế nhập khẩu) mà không phải vận dụng đến các cơ chế tự vệ hay chống bán phá giá nhiêu khê về thủ tục và mất nhiều phí tổn. Việt Nam cần cân nhắc và dành nguồn lực cho việc đàm phán công cụ này vì đây sẽ là một loại “bảo hiểm” tốt cho Việt Nam, hạn chế rủi ro tiêu cực đối với nền kinh tế do tác động của tự do hóa thương mại theo FTA. Cuối cùng, Báo cáo phân tích sâu nhiều nội dung khác trong ACFTA, từ quy tắc xuất xứ, cơ chế giải quyết tranh chấp, điều khoản về đầu tư, hạn chế định lượng, các biện pháp phi thuế cho đến các biện pháp hạn chế để đảm bảo thanh toán và các vấn đề khác ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Báo cáo cũng phân tích nhu cầu quản lý tiến trình tự do hóa thương mại cũng như nhu cầu đảm bảo việc thực hiện các cam kết một cách bền vững, mang lại tác động tích cực về trung hạn và dài hạn. 8 GIỚI THIỆU Quan hệ thương mại giữa ASEAN và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là “Trung Quốc”) phát triển từ năm 1991 khi Trung Quốc được trao danh hiệu “Đối tác Tham vấn” của ASEAN. Tháng 7/1996 Trung Quốc được trao danh hiệu Đối tác Đối thoại đầy đủ và hai bên bắt đầu đàm phán để thiết lập khu vực thương mại tự do. Sau Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 5 tổ chức tại Brunei ngày 6/11/2001, bước đi đầu tiên cho việc thiết lập khu vực thương mại tự do đã hoàn tất với lễ ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc vào ngày 5/11/2002. Hiệp định này bắt đầu hiệu lực vào ngày 01/07/2003 (sau đây gọi là “Hiệp định khung”). Hiệp định khung này tạo cơ sở cho việc xây dựng khu vực thương mại tự do (sau đây gọi là “FTA”) giữa ASEAN và Trung Quốc. Hiệp định này cũng là khuôn khổ cho 4 hiệp định khác làm trụ cột cho ACFTA, bao gồm:  Hiệp định về Thương mại Hàng hóa dưới Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc ngày 29/11/2004 (sau đây gọi là “Hiệp định TIG”);  Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp dưới Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc ngày 29/11/2004 (sau đây gọi là “Hiệp định ACFTA DSM”);  Hiệp định về Thương mại Dịch vụ dưới Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc ngày 14/01/2007 (sau đây gọi là “Hiệp định TIS”); và  Hiệp định về Đầu tư dưới Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc ngày 15/08/2009 (sau đây gọi là “Hiệp định ACFTA về Đầu tư”). Phân tích định tính trong Báo cáo được thực hiện trên cơ sở rà soát cấu trúc ACFTA, các hiệp định, công cụ của ACFTA, với phương pháp luận mô tả dưới đây. Phân tích định tính căn cứ theo trọng tâm đặt ra tại Điều khoản tham chiếu (TOR) và theo kế hoạch triển khai của Hoạt động FTA-1. Cụ thể, Báo cáo tập trung vào thương mại các mặt hàng, sản phẩm phi nông nghiệp với mục đích phân tích định lượng và đánh giá tác động. Vì thế, phân tích định tính tập trung vào tất cả các công cụ pháp lý liên quan, bao gồm: Hiệp định TIG, Hiệp định ACFTA DSM và (ở mức độ phân tích thấp hơn) Hiệp định ACFTA về Đầu tư. 9 CHƯƠNG I. BỐI CẢNH KINH TẾ VÀ PHÁP LÝ CỦA ACFTA 1. CƠ CẤU CHUNG CỦA FTA Hiệp định khung xây dựng nền tảng cho ACFTA bằng cách thiết lập cơ sở pháp lý cho việc đàm phán các nội dung: thương mại hàng hóa, dịch vụ, tự do hóa đầu tư và giải quyết tranh chấp, đồng thời xác lập quy tắc cho Chương trình Thu hoạch sớm (sau đây gọi là “EHP”) để cắt giảm thuế ngay lập tức cho một số chủng loại sản phẩm cụ thể (chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp). Mục tiêu của Hiệp định khung là: a. Hoàn thành việc thiết lập khu vực thương mại tự do cho 6 nước ASEAN (bao gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan), Trung Quốc vào năm 2010, các nước CLMV (bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) vào năm 2015; b. Thúc đẩy tự do hóa và xúc tiến thương mại hàng hóa, dịch vụ; thiết lập cơ chế đầu tư tự do, minh bạch, thuận lợi; c. Tìm kiếm những lĩnh vực mới và triển khai các biện pháp phù hợp để hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn nữa giữa các Bên; và d. Tạo thuận lợi hơn nữa cho các Thành viên ASEAN mới trong việc hội nhập kinh tế một cách hiệu quả, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các Thành viên. Cụ thể, các Bên tham gia Hiệp định khung đồng ý xúc tiến đàm phán để thiết lập một FTA trong vòng 10 năm, củng cố và nâng cao hợp tác kinh tế thông qua: a. Tích cực loại bỏ thuế và hàng rào phi thuế đối với hầu hết thương mại hàng hoá; b. Tiến tới tự do hoá thương mại dịch vụ về cơ bản tất cả các lĩnh vực; c. Thiết lập một cơ chế đầu tư cạnh tranh và cởi mở để tạo thuận lợi và thúc đẩy đầu tư trong khuôn khổ FTA; d. Áp dụng đối xử đặc biệt, khác biệt và linh hoạt cho các nước thành viên mới của ASEAN (các nước CLMV); e. Áp dụng linh hoạt cho các Bên trong đàm phán FTA đối với các khu vực nhạy cảm của lĩnh vực hàng hoá, dịch vụ và đầu tư. Sự linh hoạt này sẽ được đàm phán và cùng thống nhất dựa trên nguyên tắc có đi có lại và cùng có lợi; và f. Thiết lập các cơ chế phù hợp để thực hiện hiệu quả Hiệp định khung. Trên cơ sở Hiệp định khung, các Thành viên đồng ý bắt đầu đàm phán về thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và thủ tục giải quyết tranh chấp để đạt được các mục tiêu trên. Bốn hiệp định làm trụ cột cho ACFTA đã được đàm phán, bao gồm các hiệp định về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và giải quyết tranh chấp. [...]... quy định của WTO 2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA 2.1 Nhận xét ban đầu Phạm vi tác động Phân tích tác động thực tế (hậu kỳ – ex-post) và tiềm tàng (tiền kỳ – ex-ante) của quá trình tự do hóa thương mại là một vấn đề cực kỳ phức tạp Như chỉ ra ở Bảng 6.1, tác động của quá trình tự do hóa thương mại có thể xét theo nhiều chiều, bao gồm tác động đến dòng thương mại, ... sản lượng, việc làm, FDI và phúc lợi Ngoài ra, tự do hóa thương mại còn có thể tác động trong ngắn hạn và dài hạn Bảng 6.1 chỉ ra phạm vi nghiên cứu, chủ yếu dựa vào dữ liệu của Tổng cục Thống kê (GSO) và một số nghiên cứu chọn lọc trước đây Bảng 6.1: Tác động của tự do hóa thương mại – phạm vi nghiên cứu và nguồn thông tin, dữ liệu Tác động Thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu Tác động tạo dựng thương mại. .. liệu của GSO, UNCTAD Thống kê của IMF Dữ liệu của GSO Dữ liệu của GSO UNDP IMF Các nghiên cứu học thuật Các báo cáo, phương tiện thông tin đại chúng Các hướng tiếp cận (“phương pháp luận”): so sánh và đánh giá tóm lược Việc phân tích tác động thực tế hoặc tiềm tàng của tự do hóa thương mại có thể vận dụng nhiều cách tiếp cận và phương pháp luận khác nhau, chủ yếu phân ra đánh giá định tính hay định lượng, ... hợp) vào Hiệp định TIG Cần lưu ý rằng Hiệp định về Thương mại hàng hóa của ASEAN (sau đây gọi là Hiệp định ATIGA”) cũng áp dụng cách này Hiệp định ATIGA khi có hiệu lực sẽ là cơ sở pháp lý cho khu vực thương mại tự do giữa các Thành viên ASEAN 1.4 Hạn chế định lượng và rào cản phi thuế Theo Điều 8 Hiệp định TIG, các Bên cam kết không áp dụng các hạn chế định lượng trừ khi được phép áp dụng theo quy định. .. 17 CHƯƠNG II TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THEO ACFTA 1 HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA Trên cơ sở Hiệp định khung, Hiệp định TIG thiết lập khung pháp lý cho tự do hóa thương mại hàng hóa giữa các Bên Hiệp định bao gồm các điều khoản về cắt giảm thuế, quy tắc xuất xứ, nghĩa vụ đối xử quốc gia, các yêu cầu minh bạch hóa, hạn chế định lượng và rào cản phi thuế, các biện pháp tự vệ, quy định về việc... mạnh và điểm yếu và đôi khi đòi hỏi những điều kiện rất cụ thể để có thể vận dụng đúng đắn 24 Bảng 6.2 tóm lược một số cách tiếp cận để đánh giá tác động tự do hóa thương mại và chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của mỗi cách tiếp cận Trong nghiên cứu này, chúng tôi dựa chủ yếu vào phân tích tính nhạy cảm, phân tích so sánh tĩnh, và phân tích cân bằng từng phần tương tự như các nghiên cứu của IMF và OECD... lượng trong khi Phương pháp II tập trung vào các ngành nhạy cảm về mặt thương mại Bảng 8.1: Phương pháp và chỉ số để xác định các ngành nhạy cảm Chỉ số Tính năng động của sản lượng thực tế Tính năng động của lượng nhập khẩu Thâm hụt thương mại Chênh lệch giữa tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu Phương pháp I Theo góc độ sản II Theo góc độ lượng thương mại X X X X 27 Kết quả của Phương pháp I và. .. định các giả thiết, dự đoán và phân tích các tình huống - Rõ ràng Ít đòi hỏi về dữ liệu Dễ trình bày - Xác minh giả thiết trên cơ sở bằng chứng Có nền tảng lý thuyết - Cách tiếp cận theo tổng thể nền kinh tế Phân tích tình huống - - Tác động đối với thương mại, sản lượng và thu ngân sách - - - Các mô hình lực hấp dẫn Chủ yếu đánh giá tác động của tự do hóa thương mại - - Số lượng biến số không nhiều,... đầy đủ hơn về tác động tiềm năng của việc cắt giảm thuế 30 B KẾT LUẬN Phân tích nhạy cảm Trừ các ngành “tổng hợp” đang suy giảm (theo phân loại SITC 29, 32, 33), phân tích về tính nhạy cảm không cho phép kết luận toàn diện Ngoài ra, dữ liệu về lượng nhập khẩu không sẵn có Vì những lý do này, phân tích nhạy cảm chỉ tập trung vào dòng thương mại Bảng 8.6 phân tích và so sánh dòng thương mại từ những năm... động thương mại (đo bằng tỷ lệ xuất khẩu-nhập khẩu) và 2) mức thuế theo lưu lượng thương mại năm 2007 (xem chi tiết tại phần phụ lục) 33 2.4 Tác động trong tương lai đối với thương mại và thu ngân sách Nhà nước của việc hạ thuế nhập khẩu (phân tích tiền kỳ/tiềm năng) A PHƯƠNG PHÁP LUẬN Tính đàn hồi của nhập khẩu Tác động của cắt giảm thuế đối với nhập khẩu và thu ngân sách Nhà nước phụ thuộc vào nhiều . BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG MÃ HOẠT ĐỘNG: FTA-1 Nhóm chuyên gia: . Phát triển châu Á ACFTA Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc AFTA Hiệp định Thương mại tự do ASEAN ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ATIGA Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN CGEM. (TOR) và theo kế hoạch triển khai của Hoạt động FTA-1. Cụ thể, Báo cáo tập trung vào thương mại các mặt hàng, sản phẩm phi nông nghiệp với mục đích phân tích định lượng và đánh giá tác động.
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay