Hãy làm rõ nhận định về miêu tả nội tâm nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

7 2,531 31
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2015, 14:44

. học nào đó đã nhận xét: Có thể nói trong văn học cổ không có một nhà thơ thứ hai nào thành công trong việc miêu tả nội tâm nhân vật như Nguyễn Du, nhất là nội tâm nhân vật Thúy Kiều. Ở đây,. được nếu như nhân vật đó không có nội tâm, tác phẩm ấy không tạo cho nhân vật cái nội tâm, cái hồn. Bởi nội tâm là thế giới tâm hồn phức tạp đem lại sức sống của nhân vật, nội tâm cũng chính. nào thành công trong việc miêu tả nội tâm nhân vật như Nguyễn Du. Và Kiều, thế giới nội tâm của nàng là cơ sở nền tảng cho lời nhận xét ấy! Trần Thị Bình An Trường PTTH chuyên Hà Nội – Amsterdam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy làm rõ nhận định về miêu tả nội tâm nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, Hãy làm rõ nhận định về miêu tả nội tâm nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, Hãy làm rõ nhận định về miêu tả nội tâm nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay