Phân tích nội dung và những chủ ý giàu tính nhân văn của tác giả trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt

5 412 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2015, 14:39

. xưa. Trong đoạn trích, nhân vật chính là hồn Trương Ba đã nhập vào xác anh hàng thịt. Hồn Trương Ba đối thoại với các nhân vật như: xác hàng thịt, những người thân trong gia đình Trương Ba,. khỏi xác anh hàng thịt và hiện lờ mờ trong dáng Trương Ba thật. Cuộc đối thoại giữa hồn và xác bắt đầu. Hồn Trương Ba cho rằng cái xác anh hàng thịt “chỉ là xác thịt âm u đui mù” và “chỉ là. “Nhà văn không biết đến văn học dân gian là một nhà văn tồi”. Lưu Quang Vũ đã dựa vào một câu chuyện dân gian mà làm nên vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, từng làm say mê bao khán giả và độc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nội dung và những chủ ý giàu tính nhân văn của tác giả trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Phân tích nội dung và những chủ ý giàu tính nhân văn của tác giả trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Phân tích nội dung và những chủ ý giàu tính nhân văn của tác giả trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay