178 Hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá sang thị trường EU của Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xây dựng Hải Âu

83 334 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 12:13

178 Hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá sang thị trường EU của Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xây dựng Hải Âu Luận văn tốt nghiệp Lời nói đầu Diễn ra với xu thế toàn cầu hóa kinh tế hội nhập quốc tế đang mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh quốc tế cũng ngày càng trở nên đa dạng, phong phú ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia. Kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực rộng lớn, đa dạng rất phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề nh con nguời, văn hóa, phong tục tập quán, địa lý, luật pháp do vậy đó là vấn đề phong phú rất nhạy cảm đối với mỗi quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa nh hiện nay. Tiến hành kinh doanh quốc tế là việc thực hiện các hoạt động kinh tế nh xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ các hoạt động đầu t sự điều chỉnh các hoạt động đó cho phù hợp với sự thay đổi thờng xuyên của môi trờng kinh doanh, của thị trờng thế giới. Đất nớc ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nên nỗ lực tham gia vào các hoạt động thơng mại quốc tế, trong đó hoạt động xuất nhập khẩu nói chung hoạt động xuất khẩu nói riêng nhằm đáp ứng các nhu cầu mục tiêu của doanh nghiệp, cá nhân các tổ chức kinh tế xã hội. Hoạt động xuất khẩu là một hoạt động phức tạp, thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào sự nhận thức hiểu biết của các doanh nghiệp về nhiều lĩnh vức khoa học khác nhau, vào môi trờng chiến lợc kinh doanh của mỗi doanh nghiệp trong khu vực trong nền kinh tế thế giới nói chung. Do vậy, sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu, em đã mạnh dạn chọn đề tài Hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá sang thị trờng EU của công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu làm luận văn tốt nghiệp. - Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu, phát triển công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá sang thị trờng EU của công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu. Vận Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1 Luận văn tốt nghiệp dụng t tởng t duy kinh tế kết hợp với phát triển chiến lợc kinh tế của nhà nớc ta cùng với mục tiêu của công ty trong thời gian tới để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá sang thị trờng EU của công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu. - Phạm vi nghiên cứu: Tuy nhiên, dới góc độ tiếp cận của một sinh viên trong phạm vi nghiên cứu giới hạn mà đây lại là một đề tài rộng, hơn nữa khi áp dụng trong thực tiễn nó liên quan đến phối thức toàn diện đầy đủ của tát cả các biện pháp của công ty. Vì vậy, ở luận văn này, em nghiên cứu trong việc tiếp thu quan điểm marketing thơng mại marketing thơng mại quốc tế để nghiên cứu hoạt động xuất khẩu mặt hàng đá của công ty. - Phơng pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu em đã cố gắng sử dụng phơng pháp duy vật biện chứng, so sánh phân tích thống kê. - Kết cấu nội dung của luận văn gồm 3 chơng: Chơng I : Những tiền đề lý luận về công nghệ marketing xuất khẩu của công ty kinh doanh. Chơng II : Phân tích thực trạng công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá của Công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu. Chơng III : Một số giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá sang thị trờng EU của công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu. Nguyễn Thị Tuyết Nhung 2 Luận văn tốt nghiệp chơng i: những tiền đề lý luận về công nghệ marketing xuất khẩu của công ty kinh doanh i. khái quát về công nghệ marketing xuất khẩu vai trò của công nghệ marketing xuất khẩu của công ty kinh doanh. 1. Tổng quan về công nghệ marketing xuất khẩu. 1.1. Khái niệm Nền kinh tế thế giới đang bớc sang một giai đoạn mới một kỷ nguyên của khoa học kỹ thuật, sự bùng nổ thông tin, các công nghệ mới đợc ra đời để phục vụ cho nhu cầu của loài ngời ngày càng cao. Các quốc gia đứng trớc nhiều hội thách thức do toàn cầu hoá mang lại. Năng suất cao, mở cửa phát triển tự do thơng mại ở khắp mọi nơi trên thế giới. Một quốc gia muốn phát triển kinh tế xã hội thì phơng thức nhanh nhất là đổi mới phát triển công nghệ. Công nghệ là tập hợp các phơng pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phơng tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm. Khái niệm công nghệ marketing xuất khẩu: công nghệ marketing xuất khẩu là một quy trình công nghệ marketing nói chung đợc vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu, đó là một phác đồ quy định trật tự tiến hành tác nghiệp để hoàn thành một nội dung của nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá, trong đó xác định đối tợng, trách vụ, phơng tiện, thủ tục, cách thức quy tắc chuẩn mực trong xuất khẩu hàng hoá. 1.2. Vai trò công nghệ marketing xuất khẩu. Marketing vai trò đặc biệt quan trọng trong quản trị công nghệ kinh doanh của một công ty kinh doanh nói riêng trong quản lý kinh tế vi mô nói chung. Nhờ hệ thống marketing vị trí tiếp cận trực tiếp với khách hàng, với Nguyễn Thị Tuyết Nhung 3 Luận văn tốt nghiệp thị trờng mà thị trờng nhu cầu khách hàng lại là điểm xuất phát điều kiện của quản lý kinh tế vi mô. Nó lại vai trò hớng dẫn chỉ đạovà phối hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhờ các hoạt động marketing các quyết định đề ra trong sản xuất kinh doanh sở khoa học vững chắc hơn, công ty điều kiện thông tin đầy đủ hơn để thoả mãn toàn diện mọi nhu cầu của khách hàng. Chính vì vậy, marketing vai trò rất lớn tính quyết định doanh số, chi phí, lợi nhuận qua đó đến hiệu quả kinh doanh tổng hợp, đến hình ảnh vị thế của công ty trên thị trờng. Cuối cùng, marketing vai trò năng động trong việc khắc phục tính lập, không thống nhất của công ty trong việc hoà nhập ứng xử linh hoạt, uyển chuyển trí tuệ với diễn biến tình thế thị trờng, kích thích sự nghiên cứu, hợp lý hoá, đổi mới để tăng trởng phát triển công ty. 2. Những căn cứ yêu cầu đối với công nghệ marketing xuất khẩu. 2.1. Căn cứ. - Căn cứ vào khả năng tài chính - Khả năng đáp ứng của đối tác cũng là một căn cứ quan trọng trong công nghệ marketing xuất khẩu. - Một căn cứ quan trọng nữa là mối quan hệ sẵn giữa các nớc, các doanh nghiệp cần nghiên cứu, nắm vững mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia mà mình quan tâm để thể lợi dụng những mối quan hệ đó, biến nó thành điều kiện thuận lợi cho mình trong hoạt động kinh doanh. - Cuối cùng đó là chủ trơng đờng lối phát triển kinh tế của Nhà nớc những tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp do nhà nớc ban hành. 2.2. Yêu cầu - Một sự hiểu biết về môi trờng của thị trờng xuất khẩu mục tiêu, nghĩa là các kiến thức đặc thù về các nhân tố của môi trờng xuất khẩu không giống hoặc không thị trờng trong nớc. - Sự áp dụng tất cả các công cụ marketing, đặc biệt là: Việc sử dụng nghiên cứu marketing xác định tiềm năng thị trờng. Nguyễn Thị Tuyết Nhung 4 Luận văn tốt nghiệp Các quyết định về thiết kế sản phẩm, giá cả, các quyết định về kênh phân phối, quảng cáo xúc tiến. Vấn đề tổ chức, hoạch định kiểm soát. 3. Môi trờng marketing quốc tế rất nhiều yếu tố môi trờng tác động đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu nh môi trờng kinh tế, tài chính; môi trờng chính trị; môi trờng pháp luật; môi trờng văn hoá, xã hội; môi trờng địa lý; môi trờng khoa học công nghệ . nhng trong phạm vi luận văn này em chỉ đề cập đến một vài yếu tố môi trờng chủ yếu nh môi trờng kinh tế, môi trờng chinh trị - pháp luật môi trờng văn hoá. *Môi trờng kinh tế. Khi lập kế hoạch vơn ra các thị trờng nớc ngoài, nhà hoạt động marketing quốc tế phải nghiên cứu nền kinh tế của nớc mà mình quan tâm.Tính hấp dẫn của một đất nớc với tính cách của một thị trờng xuất khẩu do hai đặc tính quyết định. - Thứ nhất là cấu kinh tế. cấu kinh tế của một nớc quyết định nhu cầu của nó về hàng hóa dịch vụ, mức thu nhập tỷ lệ ngời công ăn việc làm. bốn loại hình cấu kinh tế: + Những nớc nền kinh tế kiểu kinh tế tự nhiên. Trong khuôn khổ nền kinh tế tự nhiên tuyệt đại bộ phận dân c làm sản xuất nông nghiệp cực kỳ đơn giản. Phần lớn sản phẩm làm ra do chính họ tự tiêu dùng, phần còn lại đợc trao đổi trực tiếp lấy những hàng hoá dịch vụ giản đơn. Trong diều kiện nh vậy nhà xuất khẩu rất ít khả năng. + Những nớc xuất khẩu nguyên liệu thô. Những nớc giầu về một hay nhiều loại tài nguyên thiên nhiên, nhng lại nghèo về các mặt khác. Phần lớn thu nhập của họ là nhờ vào xuất khẩu những tài nguyên đó. Những nớc này là thị trờng tốt để tiêu thụ các thiết bị khai khoáng, dụng cụ vật t phụ trợ, thiết bị bốc dỡ, xe ôtô tải. + Những nớc đang phát triển. Trong khuôn khổ một nền kinh tế công nghiệp đang phát triển, ngành công nghiệp gia công đã chiếm từ 10 đến 20% tổng sản phẩm quốc dân. Trong quá trình phát triển ngành công nghiệp gia công nhng Nguyễn Thị Tuyết Nhung 5 Luận văn tốt nghiệp nớc loại nay ngày càng cần nhập khẩu nhiều nguyên liệu dệt, sắt thép các sản phẩm của ngành chế tạo may nặng, ngày càng ít nhập khẩu các sản phẩm dệt, giấy ôtô. Quá trình công nghiệp hoá đẻ ra một tầng lớp ngời giầu mới một tầng lớp trung lu nhỏ, nhng ngày một tăng lên. Họ là những tầng lớp cần đến những hàng hoá kiểu mới, mà một phần nhu cầu họ chỉ thể đáp ứng đợc nhờ nhập khẩu. + Những nớc công nghiệp phát triển. Là những nớc xuất khẩu chủ yếu hàng công nghiệp. Họ buôn bán hàng công nghiệp với nhau cùng xuất khẩu những mặt hàng đó sang những nớc thuộc các loại hình kinh tế khác để đổi lấy nguyên liệu thô bán thành phẩm. Quy mô lớn sự đa dạng của hoạt động sản xuất đã biến những nớc công nghiệp phát triển với một tầng lớp trung lu rất đông thành những thị trờng tiêu thụ giàu cho mọi chủng loại hàng hoá. - Chỉ tiêu kinh tế thứ hai là tính chất phân phối thu nhập trong nớc. Sự phân phối thu nhập chịu ảnh hởng không chỉ của những đặc điểm của hệ thống chính trị. Căn cứ vào tính chất phân phối thu nhập, nhà hoạt động marketing quốc tế phân chia các nớc thành năm loại hình: 1. những nớc mức thu nhập gia đình rất thấp; 2. những nớc mức thu nhập gia đình phần nhiều thấp; 3. những nớc mức thu nhập gia đình rất thấp rất cao; 4. những nớc mức thu nhập gia đình thấp, trung bình cao; 5. những nớc mức thu nhập gia đình phần nhiều là trung bình. Tóm lại, việc phân tích xem xét kỹ yếu tố môi trờng kinh tế ở thị trờng n- ớc ngoài là điều kiện tiên quyết cho các quyết định thâm nhập vào một thị tr- ờng nớc ngoài. Một đất nớc gặp phải nhiều khó khăn về kinh tế không tránh khỏi sự mất ổn định về chính trị do những t tởng cấp tiến gây ra. Ngợc lại những nớc nền kinh tế hng thịnh sẽ khích lệ công việc kinh doanh tạo nên nhiều hội làm ăn mới. * Môi trờng chính trị luật pháp. Các nớc thờng rất khác nhau về môi trờng chính trị - luật pháp. Khi giải quyết vấn đề thiết lập quan hệ kinh doanh với một nớc nào đó cần phải chú ý đến ít nhất là bốn yếu tố: Nguyễn Thị Tuyết Nhung 6 Luận văn tốt nghiệp - Thái độ đối với việc mua hàng ngoại nhập. Một số nớc thái độ rất thiện cảm, thậm chí còn khuyến khích mua hàng ngoại, một số nớc thì rất không a. - Sự ổn định chính trị. Một vấn đề nữa là sự ổn định của đất nớc trong tơng lai. Chính phủ liên tục thay thế nhau, đôi khi sự thay đổi đờng lối rất đột ngột. Ngay cả khi không sự thay đổi chính phủ, chế đọ vẫn thể quyết định hởng ứng những tâm trạng nảy sinh trong nớc. thể tịch thu tài sản của công ty nớc ngoài, phong toả nguồn dự trữ ngoại tệ của nó, áp dụng hạn ngạch nhập khẩu hay biểu thuế mới. Những ngời hoạt động marketing quốc tế thể vẫn lợi khi tiến hanh hoạt động kinh doanh ở một nớc hết sức bất ổn định về chính trị. - Những hạn chế về ngoại tệ. Đôi khi chính phủ phong toả đồng tiền của mình hay cấm chuyển nó sang bất kỳ một nớc nào khác. - Bộ máy Nhà nớc. Yếu tố thứ t là mức độ hiệu quả của chế độ hỗ trợ các công ty nớc ngoài từ phía nhà nớc tiếp nhận họ, tức là tổ chức hải quan làm viêc hiệu quả, đầy đủ thông tin thị trờng những yếu tố khác tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt dộng king doanh. * Môi trờng văn hoá. Nói đến môi trờng văn hoá là ngời ta nói đến những tập quán, những chuẩn mực, những nếp nghĩ, những chân giá trị, ý niệm, niềm tin . đợc truyền lại cùng chia sẻ trong một quốc gia hay trong một cộng đồng dân c của cùng một quốc gia. Văn hoá là cảm nhận chung của cùng một nhóm ngời trong cùng một xã hội mà ngời trong những nhóm khác không thể hiểu đợc. Văn hoá mang tính chủ quan. những việc đợc chấp nhận ở nền văn hoá này song không đ- ợc chấp nhận ở nền văn hoá khác. Văn hoá tạo nên cách sống của một cộng đồng do đó sẽ quyết định phong cách làm việc, giao tiếp, cách thức tiêu dùng, thứ tự u tiên cho nhu cầu ớc muốn. Văn hoá ảnh hởng đến tiêu dùng. Mô hình tiêu dùng, phong cách sống, nhu cầu u tiên đều là tiếng nói của văn hoá. Biết đợc những nét trong văn hoá tiêu dùng này, các công ty nghiên cứu sản xuất đa vào các thị trờng những sản phẩm phù hợp với từng nền văn hoá. Văn hoá của các dân tộc tuy khác nhau song cũng những nét chung. Do Nguyễn Thị Tuyết Nhung 7 Luận văn tốt nghiệp những nét chung này mà một số sản phẩm đợc bán ở các nớc khác nhau mà vẫn không cần thay đổi mẫu mã. Tóm lại, hoạt động marketing xuất khẩu diễn ra trong một nền văn hoá cụ thể, nên kế hoạch marketing của một công ty chỉ thể hiệu quả thích hợp khi phù hợp với nền văn hoá đó. ii. nội dung công nghệ marketing xuất khẩucông ty kinh doanh. Bảng 1.1: Quy trình công nghệ marketing xuất khẩu Lựa chọn nguồn hàng xuất khẩu Xác lập nghiệp vụ xuất một lô hàng Tổ chức bộ phận xuất khẩu của công ty kiểm tra, đánh giá 1. Nghiên cứu marketing trong xuất khẩu phân tích khả năng của công ty kinh doanh. Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nghiên cứu marketing trong xuất khẩu phân tích khả năng của công ty kinh doanh Lựa chọn thị trờng xuất khẩu Lựa chọn hình thức xuất khẩu Xác lập biến số marketing mix trong xuất khẩu 8 Luận văn tốt nghiệp 1.1. Nghiên cứu marketing. * Khái niệm: nghiên cứu marketing là xác định một các hệ thống những t liệu cần thiết do tình huống marketing đặt ra cho công ty, thu thập, phân tích chúng báo cáo kết quả. Mục tiêu bản của nghiên cứu marketing là cung cấp thông tin cho các cấp quản lý để đợc quyết định chính xác hơn. * Nội dung nghiên cứu marketing xuất khẩu. Thông tin là chìa khoá để đợc các quyết định marketing hữu hiệu. Sau các cuộc nghiên cứu ngời ta thấy rằng hầu hết các sai lầm thể tránh đợc nếu ngời ra quyết định đợc hiểu biết tốt hơn về thị trờng.Thông tin càng trở nên tối quan trọng khi quy mô hoạt động của các công ty quốc tế đợc mở rộng. Các nguồn thông tin mà các nhà tiếp thị quốc tế thể tiếp cận đợc rất đa dạng. Những gì chúng ta cần là những dữ liệu chính xác nhất đáng tin cậy nhất thể đợc trong giới hạn chi phí về thời gian, tiền bạc kỹ thuật nghiên cứu. Vì vậy, thể khẳng định hoạt động nghiên cứu marketing luôn là những vấn đề đầu tiên quan trọng nhất đối với các hoạt động quản lý kinh doanh, nó là nhân tố ảnh hởng thờng xuyên, tính chất quyết định đến sự thành bại, hiệu quả năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng. a. Nghiên cứu thị trờng nội địa. * Nghiên cứu giá cả trong nớc. Tất cả các tổ chức thơng mại nhiều tổ chức phi thơng mại đều đứng trớc nhiệm vụ xác định giá cả cho hàng hoá hay dịch vụ của mình. Việc định giá sản phẩm của công ty không phải bao giờ cũng theo ý muốn. Nó là một vấn đề phức tạp, chịu sự chi phối của nhiều nhân tố khách quan chủ quan. Công ty phải xác định mức giá trong nớc nh thế nào để thị trờng thể chấp nhận đợc, cần phải dựa vào nhu cầu tiêu dùng, giá cả của đối thủ cạnh tranh, dựa vào sự phân tích tác động của nhân tố giá mua, chi phí, điều kiện thanh toán. Nghiên cứu giá cả trong nớc là tiêu chuẩn giúp khách háng đánh giá lựa chọn sản phẩm, giá cả biểu hiện tập trung các mối quan hệ về lợi ích kinh tế giữa ngời mua, bán về vị trí vai trò của công ty trên thị trờng cũng nh sự tác Nguyễn Thị Tuyết Nhung 9 Luận văn tốt nghiệp động hớng dẫn kích thích tiêu dùng. Từ đó doanh nghiệp quyết định giá bán trong nớc cao hơn hay thấp hơn đối thủ cạnh tranh. * Nghiên cứu nguồn hàng xuất khẩu. Bắt nguồn từ nghiên cứu thơng nhân hoặc các tổ chức bán buôn hàng hoá trong nớc, các nhà cung ứng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp trên các tiêu thức: - Chất lợng hàng hoá: theo các tiêu chuẩn kích cỡ, chủng loại các thông số kỹ thuật khác. - Giá cả thị trờng các điều kiện thanh toán, thời gian giao hàng, điều kiện phơng thức giao hàng. * Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Tham gia kinh doanh quốc tế công ty chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh gay gắt không chỉ với các đối thủ cạnh tranh trong nớc mà với cả các đối thủ cạnh tranh nớc ngoài gang hoạt động trên thị trờng mà công ty tham gia. Điểm cốt yếu là công ty phải xác định vị trí cạnh tranh của mình, phân tích điểm mạnh, điểm yếu đồng thời phải trả lời đợc các câu hỏi: ai là đối thủ cạnh tranh? cấu cạnh tranh nh thế nào? cách thức cạnh tranh ra sao? Qua nghiên cứu thị trờng nội địa công ty nhận thức tốt hơn về khả năng của mình hơn nữa nó là sự khởi đầu cho chiến lợc kinh doanh thâm nhập thị trờng mục tiêu của công ty. b. Nghiên cứu thị trờng nớc ngoài. * Nghiên cứu giá cả trên thị trờng quốc tế. Các công ty cần phải nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu nhằm để tìm ra những đặc điểm dịnh hớng hoạt động định giá của mình trên thị trờng quốc tế. Trên thị trờng thế giới, giá cả chẳng những phản ánh mà còn điều tiết mối quan hệ cung cầu hàng hoá, việc xác định đúng đắn giá hàng hoá trong xuất nhập khẩu một ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả thơng mại quốc tế. Giá cả trong hoạt động xuất nhập khẩu là giá cả quốc tế tính chất đại diện đối với một loại hang hoá nhất định trên thị trờng thế giới. Giá cả đó phải là giá cả giao dịch thơng mại thông thờng, không kèm theo một điều kiện thơng Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10 [...]... về công ty Qúa trình hình thành phát triển của công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu thể chia ra làm hai giai đoạn chính : a Giai đoạn một: từ năm 1990 đến năm 1998 Ban đầu, công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu chỉ là một công ty kinh doanh đá Marble qui mô khá nhỏ với lĩnh vực chính là chế biến kinh doanh đá các sản phẩm từ đá Marble mà cha tham gia vào... động của công ty, sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lợng cao hơn nữa nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của thị trờng .Và nh một vấn đề tất yếu, công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu đã ra đời đợc thành lập theo giấy phép đăng kí kinh doanh số 168/1998 do Sở kế hoạch đầu t tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 23tháng 8 năm 1998 công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu là công. .. tiêu thụ của công ty khá cao, đăc biệt là nguồn hàng dành cho xuất khẩu thì bên cạnh viêc khai thác để đa vào sản xuất, công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu còn phải tổ chức thu mua lại đá thô vừa khai thác của các sở khai thác khác cả đá đã sơ chế để đa vào gia công chế biến thành các thành phẩm nhằm đáp ứng đủ nhu cầu theo các đơn đặt hàng Do khả năng sản xuất của công ty là tơng... chính của công ty 3.1 Khai thác sản xuất Công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu đã đầu t mua lại tiến hành khai thác ở những mỏ đá ở các huyện thuộc hai tỉnh là Thanh Hoá Nghệ An Đây là những mỏ đá trữ lợng lớn chất lợng cao đã đợc nhiều ngời biết đến Sau khi khai thác, đá thô sẽ đợc đa vào sản xuất ngay tại nhà máy chế biến của công ty nằm trong khu công nghiệp mới của. .. Nguyễn Thị Tuyết Nhung 33 Luận văn tốt nghiệp 2 cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo của công ty Giám đốc Phó đốc giám Phòng kế toán-tài vụ Phòng nhân sự Phó giám đốc Phòng kinhdoanh Phòng kế hoạch Đại lý 1 Đại lý 2 Phòng XNK Xởng sản xuất Đại lý 3 Đại lý 4 Đại lý 5 BH 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu Công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu một... Nhờ đó mà công ty đã chủ động đợc nguồn nguyên liệu đầu vào cho các hoạt động sản xuất của công ty Công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ xây dựng Hải Âu cũng đã đầu t xây dựng một nhà máy chế biến đá lớn tại khu công nghiệp mới Núi 1 của tỉnh Thanh Hoá với một dây chuyền sản xuất các trang thiết bị tơng đối hiện đại Đây chính là điều kiện thuận tiện để công ty thể nhanh chóng mở rộng sản xuất về... giá thành cấu phân phối Điểm mạnh của công ty còn thể hiện ở nguồn tài chính mà công ty đợc, sự trung thành của khách hàng uy tín của công ty, các hình thức hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu hữu hiệu Điểm yếu của công ty còn phải kể đến sự yếu kém của ngành hàng, sản phẩm mới cha đợc dùng quen biết rộng rãi trên thị trờng nớc ngoài, sự yếu kém của đội ngũ làm công tác xuất khẩu các chi... chọn thị trờng xuất khẩu là một quá trình đánh giá các hội thị trờng xác định các dịnh hớng thị trờng xuất khẩu Các công ty xuất khẩu phải nghiên cứu vai trò của từng sản phẩm hay từng thị trờng trong chính sách chung về đầu t xác định cặp sản phẩm /thị trờng hiệu quả nhất Việc lựa chọn thị trờng xuất khẩu dựa trên 2 sở chủ yếu là mục tiêu chính sách của công ty Để xây dựng mục tiêu và. .. thu tiêu thụ hàng nhập khẩu Vốn lu động bình quân +Hệ số bảo toàn vốn (K) = Vốn tự cuối kỳ Vốn tự đầu kỳ K=1 vốn đợc bảo toàn K>1 vốn tăng trởng K . công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá của Công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ và xây dựng Hải Âu. Chơng III : Một số giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing. tại công ty cổ phần thơng mại, dịch vụ và xây dựng Hải Âu, em đã mạnh dạn chọn đề tài Hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá sang thị
- Xem thêm -

Xem thêm: 178 Hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá sang thị trường EU của Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xây dựng Hải Âu, 178 Hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá sang thị trường EU của Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xây dựng Hải Âu, 178 Hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá sang thị trường EU của Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xây dựng Hải Âu, Khái niệm Vai trò công nghệ marketing xuất khẩu., M«i trêng marketing quèc tÕ, Nghiên cứu marketing. Nghiên cứu thị trờng nội đị Nghiên cứu giá cả trong nớc., Nghiên cứu thị trờng nớc ngoài. Nghiên cứu giá cả trên thị trờng quốc tế., Lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu., XuÊt khÈu gi¸n tiÕp., Hợp tác xuất khẩu Sản phẩm, Định giá xuất khẩu, Lựa chọn và thiết lập kênh phân phối Xin giấy phép xuất khẩu., Mua bảo hiểm cho hàng hoá Làm thủ tục hải quan, Giao hàng xuất khẩu Khiếu nại và giải quyết khiếu nại, Doanh thu Lỵi nhn, Cơ cấu tổ chức và bộ máy lãnh đạo của công ty Các lĩnh vực hoạt động chính, Giai đoạn một: từ năm 1990 đến năm 1998. Khai thác và sản xuất Thu mua và chế biến, Nghiên cứu marketing xuất khẩu và phân tích khả năng của công ty., Phân phối - kinh doanh a. Tiêu thụ trong nớc Xác lập biến số mặt hàng xuất khẩu. Xác lập giá, Phân tích và xác lập quy trình nghiệp vụ xuất khẩu một lô hàng. Tổ chức bộ phận marketing xuất khẩu của công ty., VÊn ®Ị nhËn thøc vỊ marketing xt khÈu VÊn ®Ị nghiƯp vơ marketing xt khÈu., Nguyên nhân của các vấn đề., Xu hớng phát triển của thị trờng EU với mặt hàng đá., Định hớng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2010 2020., Hoàn thiện công nghệ nghiên cứu marketing xuất khẩu., Hoàn thiện quá trình lựa chọn thị trờng xuất khẩu., Mục tiêu. Sản phẩm xuất khẩu., Giá xuất khẩu. Hoàn thiện quyết định phân phối đối với hoạt động xuất khẩu., Hoµn thiƯn nghiƯp vơ xt khÈu, §Ị xt thiÕt lËp mét phßng marketing.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay