SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong một số hoạt động giáo dục trẻ 4 - 5 tuổi

7 413 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 16:10

. NGHIỆM ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ 4 - 5 TUỔI” I. Đặt vấn đề Giai đoạn lứa tuổi mầm non trẻ phát triển mạnh mẽ về thể chất, trí tuệ, tinh thần, trẻ ham hiểu. thiết trong thời đại công nghệ mở rộng như ngày nay. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên lạm dụng nhiều việc ứng dụng công nghệ thông tin vì trẻ luôn là trung tâm và việc ứng dụng công nghệ thông tin. của bộ giáo dục – đào tạo: “Đẩy mạnh công nghệ thông tin đưa vào chương trình, giáo án điện tử, bài soạn có ứng dụng phầm mềm” vào việc tổ chức các hoạt động cho trẻ. Việc ứng dụng phần mềm tin
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong một số hoạt động giáo dục trẻ 4 - 5 tuổi, SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong một số hoạt động giáo dục trẻ 4 - 5 tuổi, SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong một số hoạt động giáo dục trẻ 4 - 5 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn