Biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên THCS

12 1,249 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 09:05

. 10 Biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên THCS Năm học :2012-2013 5.Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: Nhìn chung với các biện pháp bồi dưỡng năng lực chuyên môn. Trường THCS Lương Thế Vinh Trang 7 Biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên THCS Năm học :2012-2013 3.7.Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi vòng trường và đưa giáo viên dự thi giáo. các bộ môn theo quy định. Trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn như sau: Vũ Thị Mỹ Linh – Trường THCS Lương Thế Vinh Trang 3 Biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên THCS, Biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên THCS, Biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn