Thuyết minh THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG- HẠNG MỤC BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG

43 2,012 7
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2015, 11:21

MỤC LỤC THUYẾT MINH PHỤ LỤC: CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ VẬT LIỆU 33 V trí l p c p ph i gia c xi m ngị ớ ấ ố ố ă 40 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT    Số: 01/2015/TKCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    Tp. Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2015 THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG Hạng mục: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICD TÂN CẢNG NHƠN TRẠCH Địa điểm: XÃ PHÚ THẠNH - HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG  I. THUYẾT MINH TỔNG QUÁT I.1. Các căn cứ thiết kế - Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số: 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; - Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ; - Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ ban hành về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP; - Thông tư số: 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn cứ vào dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ICD Tân Cảng Nhơn Trạch do Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một lập tháng /2014 đã được Tổng công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT 1 FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC Tân Cảng Sài Gòn phê duyệt. - Căn cứ vào dự án đầu tư xây dựng ICD Tân Cảng Nhơn Trạch do Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một lập tháng /2014 đã được Chủ đầu tư phê duyệt. - Căn cứ Hợp đồng số: …/2014/HĐ-KHHC ngày …./…/2014 ký giữa Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một về việc: “Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Bãi Container sử dụng cẩu RMG thuộc Dự án đầu tư xây dựng ICD Tân Cảng Nhơn Trạch”. I.2. Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thiết kế STT Ký hiệu Tên tiêu chuẩn Quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thiết kế 1 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (03 tập) 2 Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (11 tập) 3 Tuyển tập tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông đường bộ (12 tập) 4 TCVN 2737:1995 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động 5 22TCN 273-01 Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô 6 22TCN 274-01 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm 7 22TCN 211-06 Quy trình thiết kế áo đường mềm 8 22 TCN 223 - 95 Quy trình thiết kế áo đường cứng 9 TCXDVN 104-2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế 10 TCVN 4054:2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế 11 TCVN 41:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 12 22TCN 262 - 2000 Quy trình khảo sát TK nền đường ôtô đắp trên đất yếu 13 TCVN 9844:2013 Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu 14 TCVN 1770:1986 Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật 15 AASHTO:M288-96 Ứng dụng vải địa kỹ thuật cho đường cao tốc 16 BS 8006:1995 Tiêu chuẩn thực hành đất và các VL đắp khác có gia cường 17 TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế 18 TCVN 5575-2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế 19 TCVN 1916-1995 Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc. Yêu cầu kỹ thuật 20 TCVN 3223-2000 Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT 2 FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC STT Ký hiệu Tên tiêu chuẩn 21 TCVN 6476:1999 Gạch bê tông tự chèn 22 TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế 23 TCVN 4474 - 1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế 24 TCVN 4756-1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện 25 TCXDVN 46:2007 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống 26 Tiêu chuẩn tính toán chiếu sáng đường (Road lighting Calculations): CIE 140-2000 (để tham khảo) Tiêu chuẩn tham khảo trong thiết kế 1 Hướng dẫn thiết kế kết cấu mặt đường - bãi; Tiêu chuẩn do hiệp hội Quốc gia các cơ quan cầu đường Úc: NAASRA (National Association of Australian State Road Authorities). 2 Thiết kế bãi Container theo hướng dẫn của Liên hiệp Cảng Anh BPF (British Ports Federation) và Hiệp hội chính quyền cảng Mỹ AAPA (American Association of Port Authorities). Quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thi công và nghiệm thu 1 TCVN 8858:2011 Móng CPĐD và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu 2 TCVN 8859:2011 Lớp móng CPĐD trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu 3 TCVN 4447 - 2012 Thi công và nghiệm thu công tác đất 4 TCVN 8864 : 2011 Mặt đường ô tô - xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3m 5 TCVN 8867 : 2011 Áo đường mền - xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu áo bằng cần đo võng Benkelman 6 TCVN 4453-1995 Quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 7 TCVN 8865 : 2011 Mặt đường ô tô - phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành II. VỊ TRÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH II.1. Vị trí xây dựng công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT 3 FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC Địa điểm xây dựng công trình tại khu đất 9.84ha thuộc ICD Tân Cảng Nhơn Trạch. Ranh giới khu đất xây dựng như sau: - Phía Bắc tiếp giáp với tuyến đường 796, căn cứ 696 vùng 2 và khu đất hiện hữu bến sà lan Tân Cảng - Nhơn Trạch; - Phía Tây và phía Nam tiếp giáp với khu đất căn cứ 696 - Vùng 2 Hải quân; - Phía Đông tiếp giáp với Nông trường cao su Tuy Hạ. II.2. Điều kiện địa hình  Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa hình do Công ty Cổ phần Tư vấn XDCT Hàng Hải thực hiện tháng 10/2014 và qua khảo sát thực địa cho thấy: Khu đất xây dựng có nhiều cây xanh, địa hình tương đối dốc - hướng dốc chủ yếu từ phía trong khu đất ra đường DT 769 với độ dốc tự nhiên trung bình 3.30%, cụ thể như sau: - Phía Đông khu đất xây dựng tiếp giáp với tuyến đường nhựa hiện hữu và Căn cứ 696 là phạm vi cây xanh; địa hình tương đối dốc, cao độ thay đổi từ +8.67m ÷ +18.33m (hệ Hải đồ). - Phía Nam khu đất xây dựng tiếp giáp với đường đất hiện hữu và Căn cứ 696 địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ thay đổi từ+15.68m ÷ +18.33m (hệ Hải đồ). - Phía Đông khu đất xây dựng tiếp giáp với tuyến đường đất hiện hữu và Nông trường cao su Tuy Hạ: địa hình tương đối dốc, cao độ thay đổi từ +8.46m ÷ +17.76m (hệ Hải đồ). - Phạm vi tiếp giáp với tuyến đường DT769 tương đối bằng phẳng, cao độ thay đổi từ +6.52m ÷ +6.60m (hệ Hải đồ).  Căn cứ hồ sơ san gạt ICD Tân Cảng Nhơn Trạch: - Cao trình sau san gạt có cao độ thay đổi từ +5.85 đến +16.76 (hệ Hải Đồ) độ dốc thiết kế 1.5%. - Phạm vi xây dựng Bãi Container sử dụng xe nâng có cao độ +11.60 (hệ Hải Đồ), độ dốc thiết kế 0%. II.3. Điều kiện địa chất Căn cứ tài liệu khảo sát địa chất tại khu ICD Tân Cảng Nhơn Trạch, số 07/2014/KSĐC do Công ty Cổ phần Tư vấn XDCT Hàng Hải thực hiện tháng 10 năm 2014. Địa tầng khu vực gồm các lớp địa chất chính sau: 1. Lớp đất 1: Sét pha nhẹ màu xám vàng, trạng thái dẻo mềm. Lớp đất 1 phân bố trên bề mặt khu vực khảo sát ở khu vực các lỗ khoan LK-01, LK-02 và LK-03. Bề dày của lớp đất 1 biến đổi trong khoảng từ 1.4m (LK-03) đến 3.1m (LK-01), bề dày trung bình đạt 2.3m. Lớp đất 1 có sức chịu tải và tính nén lún trung bình. Giá trị SPT trung bình đạt 6 búa. 2. Lớp đất 2: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT 4 FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC Sét pha màu xám vàng, trạng thái cứng, đôi chỗ nửa cứng. Lớp đất 2 phân bố ở khu vực LK-02 và LK-03 với bề dày là 0.9m (LK-02 và LK-03). Đây là lớp đất có sức chịu tải cao, tính nén lún nhỏ. Trong lớp đất 2 chỉ có 01 giá trị SPT, đạt 30 búa. 3. Lớp đất 3: Sét pha màu xám vàng, nâu đỏ, lẫn dăm sạn đá ong, trạng thái nửa cứng, đôi chỗ dẻo cứng. Lớp đất 3 phân bố ở khu vực lỗ khoan LK-01, LK-02 và LK-04, với bề dày thay đổi từ 2.6m (LK2&LK4) đến 2.9m (LK1), trung bình đạt 2.7m. Lớp đất 3 có sức chịu tải tương đối cao, tính nén lún khá nhỏ. Trong lớp đất 3a chỉ có 01 giá trị SPT, đạt 40 búa. 4. Lớp đất 3a: Sét pha màu xám vàng, nâu đSỏ, lẫn dăm sạn đá ong, trạng thái cứng. Lớp đất 3a chỉ thấy xuất hiện khu vực LK-03 với bề dày là 1.9m. Lớp đất 3a có sức chịu tải cao, tính nén lún khá nhỏ. Trong lớp đất 3a chỉ có 01 giá trị SPT, đạt 40 búa. 5. Lớp đất 4: Sét màu xám vàng, nâu đỏ, đôi chỗ lẫn dăm sạn đá ong, trạng thái cứng. Lớp đất 4 phân bố trong khu vực LK-02 và LK-03 với bề dày lớp lần lượt là 2.1m (LK-02) và 2.2m (LK-03). Lớp đất 4 có sức chịu tải cao, tính nén lún khá nhỏ. Giá trị SPT của lớp biến đổi trong khoảng từ 35 đến 42 búa, giá trị SPT trung bình của lớp là 39 búa. 6. Lớp đất 5: Sét pha nhẹ màu vàng nhạt, xám vàng, xám nâu, nâu tím, trạng thái cứng. Lớp đất 5 bắt gặp ở khu vực lỗ khoan LK-01, LK-03 và LK-04, với bề dày thay đổi từ 1.1m (LK- 04) đến 4.5m (LK-01), bề dày trung bình đạt 2.4m. Lớp đất 5 có sức chịu tải cao, tính nén lún khá nhỏ. Giá trị SPT của lớp biến đổi trong khoảng từ 27 đến 32 búa, giá trị SPT trung bình của lớp là 30 búa. 7. Lớp đất 5a: Sét pha nhẹ màu vàng nhạt, xám vàng, xám trắng, trạng thái nửa cứng. Lớp đất 5a bắt gặp ở khu vực lỗ khoan LK-01, LK-02 và LK-03, với bề dày thay đổi từ 1.7m (LK- 01) đến 6.3m (LK-02), bề dày trung bình đạt 4.5m. Lớp đất 5a có sức chịu tải khá cao, tính nén lún khá nhỏ. Giá trị SPT của lớp biến đổi trong khoảng từ 19 đến 29 búa, giá trị SPT trung bình của lớp là 24 búa. 8. Lớp đất 6: Cát pha, đôi chỗ là sét pha nhẹ, màu xám vàng, xám trắng, nâu tím, nâu đỏ, trạng thái dẻo. Lớp đất 6 phân bố ở cả 4 lỗ khoan, tất cả đều chưa khoan qua đáy lớp, mới khoan vào lớp lần lượt là 7.8m, 5.8m, 6.5m và 14.8m. Lớp đất 6 có sức chịu tải trung bình, tính nén lún khá nhỏ. Giá trị SPT của lớp biến đổi trong khoảng từ 10 đến 25 búa, giá trị SPT trung bình của lớp là 16 búa. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT 5 FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC 9. Lớp đất 7: Sét màu nâu đỏ, xám vàng, kẹp sét pha, trạng thái dẻo cứng. Lớp đất 7 chỉ được bắt gặp ở vị trí lỗ khoan LK4 với bề dày lớp là 1.5m. Lớp đất 7 có sức chịu tải và tính nén lún trung bình. Trong lớp đất 7 chỉ có 01 giá trị SPT đạt 14 búa. Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất được tổng hợp tại bảng sau: Bng No.1. Chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất tại khu vực xây dựng Tên lớp đất Độ ẩm tự nhiên Khối lượng thể tích Khối lượng riêng Giới hạn chảy Giới hạn dẻo Chỉ số dẻo Độ sệt Góc ma sát trong Lực dính Góc nghỉ khô Góc nghỉ ướt W (%) γ w (g/cm 3 ) ∆ (g/cm 3 ) W l (%) W p (%) I p (%) I s ϕ ( 0 ) C (kg/cm 2 ) α k ( 0 ) α u ( 0 ) 1 17.7 1.98 2.70 22.6 12.3 10.3 0.52 15°04’ 0.355 2 13.0 2.13 2.69 29.1 14.0 15.1 -0.07 19°08’ 0.692 3 16.9 2.01 2.71 26.9 14.8 12.1 0.17 17 0 00' 0.538 3a 15.2 2.11 2.69 31.5 18.0 13.5 -0.21 18 0 33' 0.685 4 15.1 2.11 2.71 39.6 18.9 20.7 -0.18 15 0 03' 0.827 5 13.3 2.10 2.68 27.4 16.2 11.2 -0.26 20 0 20' 0.653 5a 16.5 2.05 2.68 27.9 16.1 11.8 0.03 18 0 40' 0.618 6 20.2 1.97 2.67 23.3 17.1 6.2 0.50 19 0 49' 0.163 7 28.1 1.95 2.69 41.4 22.2 19.2 0.31 13 0 42' 0.439 II.4. Điều kiện khí tượng Vị trí xây dựng công trình tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cách trạm khí tượng Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) khoảng 20km về phía Tây Nam nên điều kiện về khí tượng tương tự với khu vực TP. Hồ Chí Minh mà trạm quan trắc là trạm khí tượng Tân Sơn Nhất. Theo số liệu của trạm này, các đặc điểm về điều kiện khí tượng như sau: II.5.1. Chế độ gió Khu vực xây dựng tồn tại 3 hệ thống gió chính: - Gió Đông Bắc - Bắc từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. - Gió Đông Nam - Nam từ tháng 2 đến tháng 5. - Gió Tây Nam từ tháng 6 đến tháng 10. Vận tốc gió bình quân là 3.38m/s; Vận tốc gió bình quân lớn nhất là 19.75m/s, vận tốc gió lớn nhất đo được là 36m/s (tháng 6/1972) theo hướng Tây Nam. II.5.2. Mưa Gồm có 2 mùa: Mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Lượng mưa năm: Lượng mưa trung bình năm là 1,908.3 mm. Số ngày mưa trung bình trong năm là 159 ngày. Lượng mưa tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10 (từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT 6 FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC 100÷300 mm/tháng). Các tháng giữa mùa mưa có số ngày mưa xấp xỉ nhau (trên 20 ngày/tháng). Các tháng mùa khô có lượng mưa rất nhỏ (dưới 50 mm/tháng). II.5.3. Nhiệt độ không khí - Nhiệt độ trung bình năm là 27 o C. - Nhiệt độ trung bình thấp nhất không dưới 25 o C. - Nhiệt độ trung bình cao nhất không quá 29 o C. II.5.4. Bão Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai rất ít bão, nếu có chỉ tập trung xuất hiện vào tháng 10, tháng 11 với cường độ không lớn, vận tốc gió dưới 20m/s. II.5.5. Độ ẩm không khí - Trong năm độ ẩm tương đối TB các tháng mùa mưa cao hơn các tháng mùa khô. - Từ tháng 5 đến tháng 11 độ ẩm tương đối trung bình từ 80%÷86%, cao nhất là tháng 9 đạt trên 86%. - Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, độ ẩm tương đối trung bình từ 71%÷78%, trong đó tháng 2, tháng 3 thấp nhất là 71%. - Độ ẩm tối cao trung bình các tháng đều đạt trên 90%, các tháng mùa mưa đạt từ 91% đến 96%. - Độ ẩm tối thấp trung bình từ 43%÷64%. III. QUY MÔ DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT Trên cơ sở quy hoạch mặt bằng tổng thể được duyệt, dự án được duyệt có quy mô như sau: Bng No.2. Bảng thống kê các hạng mục công trình STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Ghi chú 1 Bãi Container sử dụng xe nâng RSD m2 26,731 2 Bãi Container sử dụng cẩu RMG m2 8,650 3 Bãi Container rỗng m2 13,241 4 Đường nội bộ m2 27,125 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT 7 FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Ghi chú 4a Đường vào ICD m 200 5 Kho hàng m2 5,400 6 Bãi quanh kho m2 8,442 7 Cổng vào ICD CT 1.0 8 Cổng ra cầu cảng CT 1.0 9 Nhà văn phòng (11x20m) m2 220 02 Tầng 10 Nhà xe (10x30m) m2 300 11 Sân khu văn phòng m2 1,018 12 Nhà bảo vệ CT 1.0 13 Tường rào quanh ICD m 2,042 14 Cây xanh trong ICD m2 11,908 15 Trạm biến áp CT 1.0 16 Trạm cấp nước PCCC CT 1.0 CHỈ TIÊU QUY HOẠCH 1. Tổng diện tích đất quy hoạch : 103,035 m2 100.0% - Diện tích bãi container hàng : 35,381 m2 34.3% - Diện tích bãi container rỗng : 13,241 m2 12.9% - Diện tích bãi quanh kho : 8,442 m2 8.2% - Diện tích đường giao thông : 27,125 m2 26.3% - Kho hàng : 5,400 m2 5.2% - Công trình phụ trợ : 1,538 m2 1.5% - Cây xanh 11,908 m2 11.6% 2. Tổng số lượng container xếp trên bãi 6,687 Teus Số lượng container hàng (xếp 3 chồng) 3,642 Teus Số lượng container rỗng (xếp 5 chồng) 3,045 Teus IV. NỘI DUNG THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG  Nội dung hồ sơ thiết kế bao gồm: Trên cơ sở mặt bằng quy hoạch và yêu cầu của Chủ đầu tư. Nội dung hồ sơ thiết kế gồm các hạng mục chính sau: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT 8 FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC - Thiết kế kết cấu áo Bãi Container sử dụng cẩu RMG; - Thiết kế đường chạy cẩu RMG; - Thiết kế thoát nước mặt trong phạm vi Bãi Container sử dụng cẩu RMG.  Cơ sở nghiên cứu: - Căn cứ vào điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, ), mặt bằng hiện trạng tại khu vực xây dựng công trình và các khu vực lân cận; - Căn cứ yêu cầu khai thác của Chủ đầu tư sau này là khu đất xây dựng kho bãi; - Căn cứ vào các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.  Nguyên tắc thiết kế Trên cơ sở các phân tích đánh giá hiện trạng khu đất nêu trên, việc Thiết kế đường bãi, thoát nước và đường chạy cẩu phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau: - Mặt bằng đường bãi phù hợp với mặt bằng quy hoạch ICD; - Cao độ khu đất XD phù hợp với cao độ đường phía ngoài và khu đất bên cạnh; - Kết cấu đưa ra phù hợp với tải trọng khai thác, địa chất CT tại khu vực xây dựng; - Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của đường bãi và kết cấu công trình; - Đảm bảo xe chạy êm thuận, phù hợp với loại thiết bị và yêu cầu khai thác; - Thỏa mãn điền kiện địa chất, điều kiện thủy văn; - Hướng thoát nước phù hợp với hướng thoát nước của tổng thể của ICD; - Giải pháp thiết kế kết cấu, trình tự và biện pháp thi công phải phù hợp để giảm kinh phí đầu tư xây dựng. IV.1.HỆ THỐNG ĐƯỜNG BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG IV.1.1. Quy mô và tải trọng khai thác của đường bãi Bãi sử dụng cẩu RMG có tổng diện tích: 8,650m 2 được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau: Bng No.3. Tọa độ khống chế phạm vi xây dựng Bãi Container sử dụng cẩu RMG STT Điểm Tọa độ (VN-2000) STT Điểm Tọa độ (VN-2000) X (m) Y (m) X (m) Y (m) 1 B1 1,185,735.35 400,027.24 6 B6 1,185,701.35 400,295.64 2 B2 1,185,735.35 400,049.19 7 B7 1,185,701.35 400,267.91 3 B3 1,185,735.35 400,267.91 8 B8 1,185,701.35 400,049.19 4 B4 1,185,735.35 400,271.71 9 B9 1,185,701.35 400,043.82 5 B5 1,185,719.18 400,295.64 a) Quy mô Bãi Container sử dụng cẩu RMG - Quy mô và các thông số chính của Bãi Container sử dụng cẩu RMG như sau: + Loại đường thiết kế : Đường nội bộ trong cảng; + Cấp kỹ thuật : 20km/h; + Cấp công trình (theo QCVN 03:2009/BXD) : Cấp III; + Tổng diện tích đường bãi : 8,650m 2 ; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỐ MỘT 9 FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY [...]...HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC + Độ dốc ngang đường - bãi : i = 0.00%; + Cao trình mặt bãi hoàn thi n : +12.35m (Hải Đồ); b) Tải trọng thi t kế - Bãi Container sử dụng cẩu RMG được thi t kế theo tải trọng khai thác như sau: + Tải trọng cẩu RMG (loại cẩu 3+1 theo chiều cao); + Tải trọng trục xe H30; + Xe nâng container 40 feet có hàng di chuyển;... THI T KẾ SỐ MỘT FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY 31 HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THI T KẾ SỐ MỘT FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY Thuyết minh TKBVTC 32 Thuyết minh TKBVTC HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG PHỤ LỤC: CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ VẬT LIỆU Tất cả các chủng loại vật liệu trước khi đưa vào thi. .. - Việc thi công lớp móng cấp phối đá dăm chỉ được tiến hành khi mặt bằng thi công dưới lớp móng này đã được nghiệm thu theo đúng yêu cầu thi t kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THI T KẾ SỐ MỘT FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY 18 HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC Vật liệu CPĐD, sau khi chấp nhận đưa vào sử dụng trong công trình, được tập kết trên... đã được Chủ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THI T KẾ SỐ MỘT FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY 12 HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC đầu tư chấp nhận Chi tiết giải pháp kết cấu áo đường bãi như sau: IV.1.4.2 Các thông số vật liệu của kết cấu áo bãi: Các thông số vật liệu sử dụng của kết cấu áo đường bãi như sau: + Gạch bê tông tự chèn M450, dày 8cm,... phương tiện vận chuyển và các phương tiện sửa chữa các loại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THI T KẾ SỐ MỘT FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY 16 HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC máy móc thi t bị - Chuẩn bị nhân lực thi công và sửa chữa cơ khí - Cần phải tổ chức giao thông liên lạc thông suốt trong quá trình thi công giữa các đơn vị, các xí nghiệp và... hoặc sử dụng hóa chất làm giảm điện trở của đất Chi tiết xem bản vẽ TK-15 IV.1.4 Thi t kế kết cấu áo đường bãi IV.1.4.1 Phân tích giải pháp kết cấu áo đường bãi - Căn cứ vào tải trọng khai thác, địa chất khu vực xây dựng; Trong bước báo cáo đầu tư xây dựng và bước lập dự án đầu tư, Tư vấn thi t kế đã đưa ra một số phương án kết cấu áo đường bãi Phạm vi đường nội bộ và bãi container rỗng làm kết cấu... dưới như quy định Nhà thầu phải có đủ thi t bị đảm bảo được yêu cầu thi công trên đây Việc kiểm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THI T KẾ SỐ MỘT FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY 24 HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC tra khả năng thi công của nhà thầu được thực hiện thông qua kết quả đánh giá chất lượng đầm nén khi thi công rải thử theo quy định - Hỗn... MẶT ĐƯỜNG BÃI (%) < 3mm ≥ 5mm ≥ 85 ≤5 KHE HỞ LỚN NHẤT (mm) 10 - Sau khi thi công xong lớp mặt đường bãi và hệ thống thoát nước, tiến hành sơn bó - Hoàn thi n và bàn giao công trình vỉa CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THI T KẾ SỐ MỘT FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY 28 HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC Tất cả các thay đổi chủng loại vật tư, thi t bị... CBR ≥ 30 Chi tiết xem bản vẽ TK-10 IV.1.3.2 Đường ray Đường ray được bố trí phía trên 02 dầm đường chạy Hệ thống ray bao gồm các phần chính sau: - Ray cẩu: Sử dụng loại ray P43, một phần được tận dụng lại đoạn ray di dời từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THI T KẾ SỐ MỘT FIRST INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY 10 HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC Tân Cảng,... pháp sửa chữa công trình phải do các đơn vị Tư vấn chuyên ngành có năng lực phù hợp thực hiện Các giải pháp sửa chữa cần được xác định trên cơ sở các số liệu kiểm tra trước đó và có sử dụng bản vẽ thi t kế, bản vẽ hoàn công, các kết quả kiểm tra chất lượng, vật liệu đã sử dụng, các biên bản và sổ nhật ký thi công công trình - Mọi diễn biến của công tác bảo trì cần được ghi chép và lưu giữ để sử dụng . COMPANY HẠNG MỤC: BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG Thuyết minh TKBVTC - Thi t kế kết cấu áo Bãi Container sử dụng cẩu RMG; - Thi t kế đường chạy cẩu RMG; - Thi t kế thoát nước mặt trong phạm vi Bãi Container. sau: Bng No.2. Bảng thống kê các hạng mục công trình STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Ghi chú 1 Bãi Container sử dụng xe nâng RSD m2 26,731 2 Bãi Container sử dụng cẩu RMG m2 8,650 3 Bãi Container. - bãi : i = 0.00%; + Cao trình mặt bãi hoàn thi n : +12.35m (Hải Đồ); b) Ti trọng thi t kế - Bãi Container sử dụng cẩu RMG được thi t kế theo tải trọng khai thác như sau: + Tải trọng cẩu RMG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG- HẠNG MỤC BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG, Thuyết minh THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG- HẠNG MỤC BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG, Thuyết minh THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG- HẠNG MỤC BÃI CONTAINER SỬ DỤNG CẨU RMG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay