ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Kinh doanh nông sản

4 157 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2015, 08:50

Môn học giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong kinh doanh nông sản bên cạnh nhữnglý thuyết về phân tích giá nông sản. Cùng với việc tìm hiểu về thị trường nông sản, mônhọc cũng đề cập đến vấn đề tín dụng trong nông nghiệp và nông thôn. Ngoài ra, môn họccũng thảo luận những tác động của một số chính sách thương mại quốc tế đối với các sảnphẩm nông nghiệp 1 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 1. Tên môn học: Kinh doanh nông sản 2. Giảng viên : Tô Thị Kim Hồng 3. Bậc đào tạo: Đại học Hệ đào tạo : Chính quy 4. Thời lượng: 30 tiết, tương đương 02 tín chỉ 5. Điều kiện tiên quyết (các môn học phải học trước): Các môn cơ sở ngành như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 6. Mô tả môn học: Môn học giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong kinh doanh nông sản bên cạnh những lý thuyết về phân tích giá nông sản. Cùng với việc tìm hiểu về thị trường nông sản, môn học cũng đề cập đến vấn đề tín dụng trong nông nghiệp và nông thôn. Ngoài ra, môn học cũng thảo luận những tác động của một số chính sách thương mại quốc tế đối với các sản phẩm nông nghiệp. 7. Mục tiêu:  Cung cấp một số khái niệm cơ bản trong kinh doanh nông sản  Giải thích một số vấn đề thị trường nông nghiệp dựa vào các lý thuyết kinh tế  Giới thiệu một số mặt hàng nông sản chủ lực ở các nước và phương thức kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên thế giới  Phân tích vai trò của thương mại quốc tế trong kinh doanh nông nghiệp 8. Phương pháp giảng dạy : Môn học sẽ phối hợp các phương pháp giảng lý thuyết (30 tiết), thảo luận và làm bài tập (15 tiết). Sinh viên sẽ được học 7 buổi, mỗi buổi 4 giờ tín chỉ, tương đương 30 tiết. Bài giảng được trình bày bằng phương tiện projector kết hợp với giảng và thảo luận tại lớp. Sinh viên cũng được yêu cầu đọc trước các tài liệu đọc thêm, giải các bài tập được giao. Các nội dung học tự học và làm bài tập được thiết kế đi liền với các nội dung lý thuyết đã học. 9. Phương pháp đánh giá: - Phương pháp đánh giá quá trình (chuyên cần, bài tập, làm việc nhóm, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ…): (30%) Bài tập kiểm tra kiến thức - Thi hết môn (70%) Tổng cộng : 100% 2 10. Tài liệu đọc bắt buộc (giáo trình, tài liệu tham khảo chính, tài liệu dịch, phương tiện học tập khác,…): 10.1 Tài liệu bắt buộc  Tập bài giảng do giảng viên biên soạn  Đinh Phi Hổ. (2003). Kinh tế nông nghiệp – Lý thuyết và thực tiễn. NXB Thống Kê. 10.2 Tài liệu tham khảo  Vũ Đình Thắng (2006), Giáo trình kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học kinh tế quốc dân  Grahame Dixie (2001), Marketing Rau – Hoa – Quả, Nhà xuất bản nông nghiệp 2008  William G. Tomek and Kenneth L. Robinson (2003) Agricultural Product Prices. Cornell University Press. Ithaca and London.  James P. Houck (1992). Elements of Agricultural Trade Policies. Waveland Press. USA.  Henry Thompson (2006). International Economics - Global Markets and Competition (2nd Edition). World Scientific Publishing Co. 11. Nội dung môn học (lịch giảng dạy; các chương, phần; thời lượng cho mỗi chương, phần): Ngày (số tiết) Nội dung giảng dạy (tên chương, phần, phương pháp giảng dạy) Tài liệu đọc (chương, phần) Chuẩn bị của sinh viên (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…) Ghi chú Ngày 1 (4 tiết) Giới thiệu Cung cấp một số khái niệm cơ bản, vai trò của kinh doanh nông sản đối với xã hội Một số khái niệm Kinh doanh nông sản trong thế kỷ 21 Đọc trước bài Sinh viên chia nhóm theo phân công của giảng viên Chọn chủ đề cho bài tập nhóm Ngày 2 Phân tích giá nông sản Cung và cầu của sản phẩm nông nghiệp Đọc trước bài 3 Ngày (số tiết) Nội dung giảng dạy (tên chương, phần, phương pháp giảng dạy) Tài liệu đọc (chương, phần) Chuẩn bị của sinh viên (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…) Ghi chú (4 tiết) Ứng dụng kiến thức kinh tế vi mô phân tích giá nông sản; đồng thời giới thiệu 1 số mô hình phân tích sự biến động của giá nông sản Biến động giá nông sản theo thời gian Mối liên hệ giữa giá thị trường và giá bán tại nông trại Nhóm sinh viên thu thập tài liệu cho bài tập nhóm Ngày 3 (4 tiết) Thị trường nông sản Cung cấp một số khái niệm và giới thiệ u các phương thức kinh doanh nông sản phổ biến hiện nay Khái niệm và vai trò của thị trường nông sản Các mặt hàng nông sản chủ lực ở các nước trên Thế giới và ở Việt Nam Những thay đổi nhanh trong thị trường Thị trường tương lai Đọc trước bài Nhóm sinh viên thu thập tài liệu cho bài tập nhóm Ngày 4 (4 tiết) Kinh doanh nông sản Tìm hiểu về phương thức kinh doanh, kênh phân phối nông sản trên Thế giới và ở Việt Nam Phương thức kinh doanh nông sản trên thế giới và Việt Nam Các tổ chức kinh doanh nông sản chủ yếu trên Thế giới Marketing và kênh phân phối nông sản Chuỗi giá trị trong sản xuất nông sản Đọc trước bài Nhóm sinh viên thu thập tài liệu cho bài tập nhóm Ngày 5 (4 tiết) Thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp Phân tích một số chính sách thương mại quốc tế ứng dụng trong kinh doanh nông sản Một số lý thuyết kinh tế quốc tế Cân bằng thương mại Vai trò của kinh doanh nông sản trong thương mại quốc tế Đọc trước bài Viết hoàn thành bài tập nhóm 4 Ngày (số tiết) Nội dung giảng dạy (tên chương, phần, phương pháp giảng dạy) Tài liệu đọc (chương, phần) Chuẩn bị của sinh viên (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…) Ghi chú Ngày 6 (4 tiết) Thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp Phân tích một số chính sách thương mại quốc tế ứng dụng trong kinh doanh nông sản Các rào cản thương mại đối với nông sản: Thuế chống phá giá; hạn ngạch; quy định về nhãn hàng hóa, rào cản kỹ thuật Đọc trước bài Viết hoàn thành bài tập nhóm Ngày 7 (4 tiết) Thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp Phân tích một số chính sách thương mại quốc tế ứng dụng trong kinh doanh nông sản Các rào cản thương mại đối với nông sản: Thuế chống phá giá; hạn ngạch; quy định về nhãn hàng hóa, rào cản kỹ thuật Tỷ giá và thương mại quốc tế nông sản Thương mại quốc tế đối với nông nghiệp Việt nam Đọc trước bài Nộp hoặc thuyết trình bài tập nhóm Tổng cộng : 30 tiết Cộng: 15 tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Kinh doanh nông sản, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Kinh doanh nông sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn