TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC

10 664 4
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2015, 09:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC LỚP TÂM LÝ GIÁO DỤC 3 MÔN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Chuyên đề : GVHD : Th.s Nguyễn Đắc Thanh SVTH : Lâm Thị Ngọc Diệu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2012CẤU TRÚC GIÁO ÁN MỘT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT 1. Tên hoạt động: “THỬ TÀI CÙNG ASEAN” 2. Mục tiêu hoạt động: Sau khi tham gia hoạt động học sinh có khả năng:  Về kiến thức: − Liệt kê được các thành viên của tổ chức ASEAN - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. − Mô tả được một vài nét đặc trưng về mục đích, chức năng và cơ cấu của ASEAN. − Phân tích được mối quan hệ của Việt Nam và ASEAN.  Về kỹ năng: − Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. − Rèn luyện kỹ năng nói trước công chúng, linh hoạt xử lý tình huống. − Rèn luyện bản lĩnh, tự tin, khả năng quyết đoán  Về thái độ: − Có thái độ ủng hộ và quan tâm đối với những việc làm, những hoạt động đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt l Việt Nam. 3. Nội dung và hình thức: • Nội dung: Tìm hiểu về tổ chức ASEAN. • Hình thức: Chia lớp thành 3 đội để thi các vòng thi trong hoạt động. + Vòng 1 : Các đội trả lời các câu hỏi để tìm hiểu thông tin về tổ chức ASEAN + Vòng 2 : Các đội thi trắc nghiệm đánh giá sự hiểu biết về các hoạt động của ASEAN. + Vòng 3 : Các đội thi vẽ tranh và thuyết trình về mối quan hệ của Việt Nam và ASEAN. 4. Chuẩn bị: − Thời gian: 45 phút. − Địa điểm: phòng học. − Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật: Máy chiếu, Laptop, Loa, Micro, Bàn, Ghế, Giấy, Bút…. − Yêu cầu và gợi ý học sinh tìm hiểu thông tin về tổ chức ASEAN trước 1 tuần để tham gia tốt hoạt động. 5. Tiến hành hoạt động: THỜI GIAN TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH 1ph30’ Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG − Mở đầu − Giới thiệu chương trình − Giới thiệu thành phần tham gia − Ban tổ chức − Ban giám khảo − Các đội chơi MC 1ph30’ Hoạt động 2: Các đội chơi có 30 giây tự giới thiệu về đội của mình. Các đội chơi 4ph Hoạt động 3:Vòng thứ 1 BẠN BIẾT GÌ VỀ ASEAN ?  Thể lệ : • Mỗi đội chơi lần lượt cử đại diện tham gia trả lời nhanh 5 câu hỏi đáp sơ lược về ASEAN. • Quy định: - Mỗi đội chơi có tối đa 1 phút để trả lời tất cả câu hỏi. - Các thành viên khác trong đội không được nhắc hoặc gợi ý cho đại diện của đội. - Các câu hỏi mà đại diện của đội chưa có câu MC trả lời có thể xin bỏ qua, nếu còn thời gian MC sẽ đọc lại để đại diện của đội trả lời. • Đánh giá: + Mỗi câu trả lời đúng đội chơi được cộng 2đ. + Nếu trả lời sai đội chơi sẽ bị trừ 1đ. + Câu hỏi mà đội chơi chưa đưa ra được câu trả lời sẽ bị 0đ. 15ph Hoạt động 4: Vòng thứ 2 THỬ THÁCH CÙNG ASEAN  Thể lệ : • Theo hình thức trắc nghiệm về các hoạt động của ASEAN. • Có 4 gói câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi gói gồm 5 câu, mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 5 điểm. Mỗi đội sẽ được chọn 1 gói câu hỏi bất kỳ và trả lời. Nếu trả lời sai thì đội khác được giành quyền trả lời nếu trả lời đúng sẽ được cộng 3 điểm và sai bị trừ 1 điểm • Mỗi đội được quyền đặt ngôi sao hi vọng cho 1 câu trong gói câu hỏi của mình. Nếu trả lời đúng câu đó sẽ được nhân đôi số điểm của câu và sai sẽ bị trừ 5 điểm. MC 4ph Hoạt động 5: Văn nghệ giao lưu Cùng hát bài ‘Nối vòng tay lớn” MC Ban giám khảo Các đội chơi 15ph Hoạt động 6:Vòng thứ 3 NHÀ HỌA SĨ ASEAN TÀI NĂNG  Thể lệ : Mỗi đội chơi sẽ được nhận 1 tờ giấy roki và 1 hộp bút màu để vẽ tranh về mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN. • Quy định: Mỗi đội chơi có tối đa 3 phút để hoàn thành bức tranh. Sau khi hoàn thành xong bức tranh, mỗi đội chơi có 2 phút suy nghĩ để thuyết trình về bức tranh của đội mình. Thời gian thuyết trình cho mỗi đội là 3 phút. MC Ban giám khảo Các đội chơi • Đánh giá: Đội có tranh vẽ ý nghĩa nhất và thuyết trình hay nhất sẽ được cộng 30đ. Đội có tranh vẽ ý nghĩa nhưng thuyết trình chưa nổi bật sẽ được cộng 20đ. Đội còn lại sẽ được cộng 10đ. 6. Kết thúc hoạt động 7. Tài liệu tham khảo − “150 câu hỏi và đáp về ASEAN - Hiến chương ASEAN và Cộng đồng ASEAN” (Nguyễn Hùng Sơn, Luận Thùy Dương, Khổng Thị Bình, Hà Anh Tuấn). − Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998 Website tham khảo: http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/ctc_quocte/un/nr090311103654/nr090311141455/nr09 0311143256/ns100419161831 http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ChiTietVeToChuc QuocTe?diplomacyOrgId=124 8. Phụ lục CÁC CÂU HỎI ĐÁP VỀ ASEAN 1. ASEAN là gì ? - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 2. Tên tiếng anh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ? - Association of Southeast Asian Nations 3. Kể tên 5 thành viên đầu tiên của tổ chức ASEAN - In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan 4. Brunei gia nhập ASEAN vào năm nào ? - 1984 5. Có bao nhiêu Hội đồng Cộng đồng ASEAN ? - 3 6. Lá cờ này biểu tượng cho tổ chức nào ? - ASEAN 7. Có bao nhiêu nguyên tắc chính trong Hiệp ước Ba-li ? - 5 8. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 1 họp ở quốc gia nào ? - Indonesia 9. Quốc gia nào là thành viên thứ 10 của ASEAN ? - Campuchia 10. Việt Nam là quốc gia thứ mấy gia nhập ASEAN ? - Thứ 7 11. Nước nào có thu nhập quốc dân thấp nhất trong ASEAN ? - Mianmar 12. Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên ASEAN diễn ra ở đâu ? - Brunei 13. Campuchia gia nhập ASEAN vào năm nào ? - Năm 1999 14. Lễ kết nạp Campuchia là thành viên ASEAN diễn ra ở đâu ? - Hà Nội 15. Quốc gia nào thuộc Đông Nam Á không gia nhập ASEAN? - Đông Timor NỘI DUNG 4 GÓI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ASEAN  Gói 1: 1. Bộ máy tổ chức của ASEAN gồm bao nhiêu cơ quan ? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 2. Hội nghị Cấp cao ASEAN được tổ chức như thế nào ? A. 1 lần/ năm B. 2 lần/ năm C. 3 lần/ năm D. 4 lần/ năm 3. Lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua văn kiện quan trọng Tầm nhìn ASEAN 2020 vào thời gian nào ? A. Tháng 12/1997 B. Tháng 11/1997 C. Tháng 12/1998 D. Tháng 11/1998 4. Hội nghị Cấp cao ASEAN 6 (Tháng 12/ 1998) diễn ra ở thành phố nào? A. Bangkok B. Kuala Lumpur C. Hà Nội D. Viêng Chăn. 5. Tháng 7/1994, Việt Nam tham dự sự kiện nào của ASEAN ? A. Cuộc họp đầu tiên của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) B. Cuộc họp thứ 3 của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) C. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 28 D. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội  Gói 2: 1. ASEAN có tất cả bao nhiêu thành viên: A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 2. Lãnh đạo các nước đã ký Hiến chương ASEAN vào Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ mấy ? A. Hội nghị Cấp cao ASEAN-13 B. Hội nghị Cấp cao ASEAN-11 C. Hội nghị Cấp cao ASEAN-9 D. Hội nghị Cấp cao ASEAN-7 3. Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN viết tắt là gì ? A. ASPC B. APSC C. ACPS D. ASCP 4. Từ tháng 7/2000-7/2001, Việt Nam đảm nhận vai trò gì trong tổ chức ASEAN. A. Chủ tịch Ủy ban thường trực ASEAN (ASC) khóa 34 và ARF B. Chủ tịch Ủy ban thường trực ASEAN (ASC) khóa 35 và ARF C. Chủ tịch Ủy ban thường trực ASEAN (ASC) khóa 34 và AMM D. Tổng thư ký ASEAN 5. Tháng 10/2003, Lãnh đạo các nước ASEAN đã ký Tuyên bố nào? A. Tuyên bố Hòa hợp ASEAN I B. Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II C. Tuyên bố Hòa hợp ASEAN III D. Tuyên bố Hòa hợp ASEAN IV  Gói 3: 1. ASEAN được thành lập vào ngày tháng năm nào? A. 8/8/1967 B. 8/9/1967 C. 8/8/1968 D. 8/9/1968 2. Năm thành viên đầu tiên của ASEAN là: A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Việt Nam C. In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan D. Lào, Ma-lay-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan 3. Hội nghị Cấp cao ASEAN 14 được tổ chức vào thời gian nào A. Tháng 4/2009 B. Tháng 2/2009 C. Tháng 4/2010 D. Tháng 2/2010 4. Cộng đồng Kinh tế ASEAN viết tắt là: A. AEC B. EAC C. CEA D. ACE 5. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào? A. 27/8/1995 B. 28/7/1995 C. 27/8/1997 D. 28/7/1997  Gói 4: 1. Quốc gia nào sau đây không thuộc tổ chức ASEAN ? A. Việt Nam B. Thái Lan C. Campuchia D. Trung Quốc 2. Cộng đồng Văn hóa - Xã hội viết tắt là gì? A. ASCC B. ASCP C. AEC D. APSC 3. Tuyên bố thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á là tuyên bố nào ? A. Lào và Tuyên bố Kuala Lumpur B. Tuyên bố Bangkok C. Tuyên bố Viêng Chăn D. Tuyên bố Ba-li 4. Mi-an-ma gia nhập ASEAN vào thời gian nào / A. Tháng 7/1997 B. Tháng 7/1998 C. Tháng 8/1997 D. Tháng 8/1988 5. Việt Nam và Lào ký Hiệp ước than thiện và hợp tác (Hiệp ước Ba-li) tại sự kiện nào ? A. AMM 25 B. AMM 24 C. AMM 23 D. AMM 22 . LÝ GIÁO DỤC LỚP TÂM LÝ GIÁO DỤC 3 MÔN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Chuyên đề : GVHD : Th.s Nguyễn Đắc Thanh SVTH : Lâm Thị Ngọc Diệu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2012CẤU TRÚC GIÁO. hiểu thông tin về tổ chức ASEAN trước 1 tuần để tham gia tốt hoạt động. 5. Tiến hành hoạt động: THỜI GIAN TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH 1ph30’ Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG − Mở đầu − Giới. năm 2012CẤU TRÚC GIÁO ÁN MỘT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT 1. Tên hoạt động: “THỬ TÀI CÙNG ASEAN” 2. Mục tiêu hoạt động: Sau khi tham gia hoạt động học sinh có khả năng: 
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn