NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT DẪN ION LITI CỦA PEROVSKITE La (23)xLi3xTiO3 (x = 0,11) CHẾ TẠO BẰNG PHẢN ỨNG PHA RẮN

49 364 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2015, 09:39

Trong các loại pin đã được nghiên cứu và thương phẩm hóa thì pin ionliti có nhiều đặc tính tốt. Hiện nay pin ion liti có cấu tạo chủ yếu từ catotLiCoO2, chất điện li dẫn ion liti và anot kim loại Li hoặc graphite. Các pindạng rắn có ưu điểm hơn những pin lỏng đang sử dụng hiện nay do chúng cóđộ ổn định nhiệt tốt, không rò rỉ, không gây ô nhiễm, chống va chạm và rung,có kích thước nhỏ và dung lượng cao. . là vật liệu dẫn ion hay chất điện li. Có thể chia các chất điện li thành ba loại như sau: chất điện li dạng lỏng, chất điện li dạng gel và chất điện li dạng rắn. Chất điện li dạng lỏng: bao. công trong thực tế. Chất điện li rắn có một số ưu điểm sau: - Các linh kiện sử dụng chất điện li rắn có thể được thiết kế một cách gọn gàng, không sợ bị rò rỉ như chất điện li lỏng, không. 2 KHOA VẬT LÝ DƢƠNG THỊ YẾN NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƢNG CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT DẪN ION LITI CỦA PEROVSKITE La (2/3)-x Li 3x TiO 3 (x = 0,11) CHẾ TẠO BẰNG PHẢN ỨNG PHA RẮN Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT DẪN ION LITI CỦA PEROVSKITE La (23)xLi3xTiO3 (x = 0,11) CHẾ TẠO BẰNG PHẢN ỨNG PHA RẮN, NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT DẪN ION LITI CỦA PEROVSKITE La (23)xLi3xTiO3 (x = 0,11) CHẾ TẠO BẰNG PHẢN ỨNG PHA RẮN, NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT DẪN ION LITI CỦA PEROVSKITE La (23)xLi3xTiO3 (x = 0,11) CHẾ TẠO BẰNG PHẢN ỨNG PHA RẮN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn