Nghiên cứu sử dụng lectin để xác định kháng thể và kháng nguyên của một số bệnh ung thư thường gặp

126 426 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 16:06

CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN ÁN AFP Alpha-Feto-Protein ConG Lectin được tinh chế từ hạt đậu gươm (Canavalia gladiata Jacq D.C.) ConM Lectin được tinh chế từ hạt đậu dao biển (Canavalia maritima Aublet) DOT - BLOT Kỹ thuật chuyển đốm (vết thấm) miễn dịch ELISA (Enzyme- Linked - Immunosorbent - Assay) Xét nghiệm miễn dịch hấp phụ liên kết enzyme Gal Galactose Gal-NAc N-Acetylgalactosamine Glc-NAc N-Acetylglucosamine HAA Hoạt độ ngưng kết hồng cầu HL Hàm lượng HĐR Hoạt độ riêng HĐTS Hoạt độ tổng số HT Huyết thanh HTBT Huyết thanh người bình thường HTUTG Huyết thanh bệnh nhân ung thư gan HTĐUTX Huyết thanh bệnh nhân đa u tuỷ xương HTUTVH Huyết thanh bệnh nhân ung thư vòm họng Jacalin Lectin được tinh chế từ hạt mít KN Kháng nguyên KT Kháng thể LECTIN-ELISA Kỹ thuật ELISA sử dụng lectin làm kháng nguyên gắn bản. OD (optical density) Mật độ quang học PBS (Phosphate-Buffered-Saline) Đệm Phosphate muối POD Peroxidase RIA (Radio Immuno Assay) Xét nghiệm miễn dịch phóng xạ TBS (Tris-Buffered-Saline) Đệm Tris muối SDS - PAGE Điện di trên gel Polyacrylamide có Sodium Dodecyl Sulfate DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1. Một số đặc tính cơ bản của 5 lớp kháng thể người 6 Bảng 3.1. Tinh chế lectin mít từ 10g bột hạt mít 42 Bảng 3.2. Hoạt độ ngưng kết hồng cầu của 50l dịch chiết thô ConM trong các loại đệm khác nhau 43 Bảng 3.3. Hoạt độ ngưng kết hồng cầu của 50l dịch lectin ConM thô khi kết tủa bằng các chất khác nhau 44 Bảng 3.4. Tinh chế lectin ConM từ 10g bột hạt đậu dao biển 48 Bảng 3.5. Tinh chế lectin ConG từ 10g bột hạt đậu gươm 52 Bảng 3.6. Tinh chế IgA 1 từ huyết thanh người bình thường và bệnh nhân ung thư 57 Bảng 3.7. Xác định độ nhạy của kỹ thuật LECTIN-ELISA trong định lượng IgA 1 65 Hình 3.8. Hàm lượng IgA 1 từ HT của 40 bệnh nhân đa u tuỷ xương bằng 2 kỹ thuật LECTIN-ELISA và kỹ thuật đo độ đục 67 Bảng 3.9. Tổng kết các mẫu có kết quả hàm lượng IgA 1 trùng lặp và sai khác khi sử dụng hai kỹ thuật định lượng LECTIN-ELISA và đo độ đục 67 Bảng 3.10. Tinh chế kháng thể IgG từ huyết thanh người bình thường bằng cột ConM-Sepharose-4B và cột ProteinA-Sepharose-4B 75 Bảng 3.11. Xác định độ nhạy của kỹ thuật LECTIN-ELISA trong định lượng IgG 82 Hình 3.12. Hàm lượng IgG từ HT của 40 bệnh nhân đa u tuỷ xương bằng 2 kỹ thuật LECTIN-ELISA và kỹ thuật đo độ đục 84 Bảng 3.13. Tổng kết các mẫu có hàm lượng IgG trùng lặp và sai khác khi sử dụng hai kỹ thuật định lượng LECTIN-ELISA và đo độ đục 84 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1. Cấu tạo chung của kháng thể 4 Hình 1.2. Cấu trúc đường phân tử AFP ở bệnh nhân ung thư gan 8 Hình 1.3. Cấu trúc đường phân tử AFP ở bệnh nhân viêm gan mạn tính 8 Hình 1.4. Cấu trúc đường phân tử AFP ở bệnh nhân ung thư túi noãn hoàng 8 Hình 1.5. Cấu trúc đường phân tử AFP ở thai phụ 9 Hình 1.6. Cấu trúc chuỗi đường của IgA 2 21 Hình 1.7. Cấu trúc chuỗi đường của IgA 1 21 Hình 1.8. Cấu trúc không gian của ConM 22 Hình 1.9. Cấu trúc chuỗi đường của IgG 24 Hình 2.1. Quả mít dai (Artocarpus heterophyllus Lamk) 26 Hình 2.2. Quả mít tố nữ (Artocarpus champeden Gagn.) 26 Hình 2.3. Quả mít dại (Artocarpus masticata Gagn.) 26 Hình 2.4. Hạt và quả đậu dao biển (Canavalia maritima Aublet) 27 Hình 2.5. Hạt và quả đậu gươm (Canavalia gladiata Jacq D.C.) 27 Hình 3.1. Quy trình tinh chế lectin mít 39 Hình 3.2. Các phân đoạn lectin mít từ cột sắc kí CM-cellulose 40 Hình 3.3. Điện di SDS - PAGE đánh giá độ tinh sạch của 3 loại jacalin tinh chế từ các hạt mít 41 Hình 3.4. Ảnh hưởng của pH đến hoạt độ của lectin ConM 45 Hình 3.5. Các phân đoạn lectin ConM từ cột sắc kí Sephadex-G75 46 Hình 3.6. Điện di SDS - PAGE đánh giá độ tinh sạch của lectin ConM 47 Hình 3.7. Quy trình tinh chế lectin ConM từ hạt đậu dao biển (Canavalia maritima Aublet) 49 Hình 3.8. Quy trình tinh chế lectin ConG từ hạt đậu gươm (Canavalia gladiata Jacq D.C.) 50 Hình 3.9. Các phân đoạn lectin ConG từ cột sắc kí Sephadex G-75 51 Hình 3.10. Điện di SDS-PAGE đánh giá độ tinh sạch của lectin ConG 51 Hình 3.11. Sơ đồ tạo cột Jacalin-Sepharose-4B 53 Hình 3.12. Quy trình tinh chế IgA 1 54 Hình 3.13. Các phân đoạn IgA 1 từ huyết thanh người bình thường và bệnh nhân ung thư bằng cột sắc kí Jacalin-Sepharose-4B 55 Hình 3.14. Hàm lượng IgA 1 từ HTBT, HTUTG, HTUTVH sau tinh chế 56 Hình 3.15. Điện di SDS - PAGE đánh giá độ tinh sạch của chế phẩm IgA 1 58 Hình 3.16. Đồ thị chuẩn IgA 1 59 Hình 3.17. So sánh khả năng bắt giữ IgA 1 của 3 loại lectin mít và thăm dò độ pha loãng của huyết thanh, nồng độ jacalin gắn bản 61 Hình 3.18. Hiệu suất bắt giữ IgA 1 của bộ sinh phẩm xét nghiệm LECTIN-ELISA theo thời gian bảo quản ở 4 0 C 63 Hình 3.19. Đường biểu diễn sự thay đổi hấp phụ quang theo nồng độ IgA 1 trong vùng dưới 3,5ng/ml bằng kỹ thuật LECTIN-ELISA 66 Hình 3.20. Hàm lượng kháng thể IgA 1 trong HTBT và bệnh nhân ung thư khi định lượng bằng kỹ thuật LECTIN-ELISA 68 Hình 3.21. Kết quả bắt giữ IgG của lectin đậu dao biển ConM 71 Hình 3.22. Sơ đồ tạo cột ConM-Sepharose-4B 72 Hình 3.23. Quy trình tinh chế IgG 73 Hình 3.24. Các phân đoạn IgG từ cột sắc kí ConM-Sepharose-4B và cột ProteinA-Sepharose-4B 74 Hình 3.25. Điện di SDS - PAGE đánh giá độ tinh sạch của chế phẩm IgG 76 Hình 3.26. Đồ thị chuẩn IgG 77 Hình 3.27. Thăm dò độ pha loãng của HT và nồng độ ConM gắn bản 78 Hình 3.28. Hiệu suất bắt giữ IgG của bộ sinh phẩm xét nghiệm LECTIN-ELISA theo thời gian bảo quản ở 4 0 C 80 Hình 3.29. Đường biểu diễn sự thay đổi hấp phụ quang theo nồng độ IgG trong vùng dưới 3,5ng/ml bằng kỹ thuật LECTIN-ELISA 83 Hình 3.30. Hàm lượng IgG trong HTBT và bệnh lí khi định lượng bằng kỹ thuật LECTIN-ELISA 85 Hình 3.31. ConG bắt giữ AFP 87 Hình 3.32. ConG bắt giữ IgG 88 Hình 3.33. Lectin đậu gươm ConG nhận dạng các kháng nguyên AFP từ huyết thanh bệnh nhân ung thư gan, viêm gan siêu vi trùng và thai phụ 90 MỤC LỤC Trang CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN ÁN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. KHÁNG THỂ DỊCH THỂ 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.2. Cấu trúc chung của các kháng thể 3 1.1.3. Chức năng sinh học của kháng thể 4 1.1.4. Lớp và các phân lớp của kháng thể 5 1.1.5. Biểu hiện bất thường của kháng thể trong bệnh lí 6 1.2. AFP và UNG THƯ 7 1.2.1. Lịch sử nghiên cứu và sự biến đổi sinh lí của AFP huyết thanh 7 1.2.2. Tính không đồng nhất trong chuỗi đường của các loại AFP 8 1.2.3. Chức năng của AFP 9 1.2.4. Hàm lượng AFP huyết thanh ở bệnh gan mạn tính và một số bệnh khác 10 1.3 LECTIN 11 1.3.1. Lược sử nghiên cứu lectin 11 1.3.2. Sự phân bố của lectin trong sinh giới 14 1.3.3. Một số tính chất lí hoá của lectin 15 1.3.4. Một số tính chất sinh học và miễn dịch của lectin 18 1.3.5. Ứng dụng của lectin 20 1.3.6. Vài nét về nghiên cứu lectin ở Việt Nam 24 Chương 2. NGUYÊN LIỆU và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. NGUYÊN LIỆU 26 2.1.1. Hạt mít 26 2.1.2. Hạt đậu 27 2.1.3. Huyết thanh, hồng cầu người 27 2.2. HOÁ CHẤT và THIẾT BỊ 28 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.3.1. Xác định hoạt độ lectin 28 2.3.2. Xác định hàm lượng protein 29 2.3.3. Tinh chế lectin 30 2.3.4. Điều chế các cột sắc kí ái lực 31 2.3.5. Tinh chế kháng thể 32 2.3.6. Kỹ thuật ELISA 33 2.3.7. Kỹ thuật thẩm tách miễn dịch (Western blotting) 36 2.3.8. Kỹ thuật điện di 37 Chương 3. KẾT QUẢ và BÀN LUẬN 38 3.1. TINH CHẾ LECTIN JACALIN TỪ BA LOÀI MÍT (A. heterophyllus Lamk; A. chempeden Gagn. và A. masticata Gagn.), LECTIN ConM TỪ HẠT ĐẬU DAO BIỂN (Canavalia maritima Aublet) và LECTIN ConG TỪ HẠT ĐẬU GƯƠM (Canavalia gladiata Jacq D.C.) 38 3.1.1. Tinh chế lectin jacalin từ ba loài mít (A. heterophyllus Lamk; A. chempeden Gagn. và A. masticata Gagn.) 38 3.1.2. Tinh chế lectin ConM từ hạt đậu dao biển (Canavalia maritima Aublet) 43 3.1.3. Tinh chế lectin ConG từ hạt đậu gươm (Canavalia gladiata Jacq D.C.) 50 3.2. BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG LECTIN MÍT ĐỂ TẠO BỘ SINH PHẨM XÁC ĐỊNH IgA 1 TỪ HUYẾT THANH NGƯỜI 53 3.2.1. Tinh chế IgA 1 bằng cột Jacalin-Sepharose-4B tự chế tạo 54 3.2.2. Thiết kế bộ sinh phẩm định lượng IgA 1 bằng kỹ thuật LECTIN-ELISA 59 3.2.3. Định lượng IgA 1 trong HT người bằng kỹ thuật LECTIN-ELISA 68 3.3. BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG LECTIN ConM ĐỂ TẠO BỘ SINH PHẨM XÁC ĐỊNH IgG TỪ HUYẾT THANH NGƯỜI 70 3.3.1. Nghiên cứu khả năng bắt giữ kháng thể IgG từ huyết thanh của ConM 70 3.3.2. Tinh chế kháng thể IgG từ huyết thanh người bằng cột ConM-Sepharose-4B tự tạo 72 3.3.3. Thiết kế bộ sinh phẩm định lượng IgG từ huyết thanh bằng kỹ thuật LECTIN- ELISA 77 3.3.4. Sử dụng lectin ConM xác định hàm lượng KT IgG bằng kỹ thuật LECTIN-ELISA 85 3.4. ỨNG DỤNG LECTIN ConG TỪ HẠT ĐẬU GƯƠM (Canavalia gladiata Jacq D.C.) ĐỂ BẮT GIỮ, PHÂN BIỆT CÁC LOẠI KHÁNG NGUYÊN AFP TỪ HUYẾT THANH NGƯỜI UNG THƯ GAN, VIÊM GAN SIÊU VI TRÙNG VÀ THAI PHỤ 87 3.4.1. Nghiên cứu khả năng bắt giữ AFP của lectin ConG từ hạt đậu gươm (Canavalia gladiata Jacq D.C.) 87 3.4.2. Nghiên cứu khả năng bắt giữ kháng thể trong huyết thanh của ConG 88 3.4.3. Sử dụng lectin ConG để nhận dạng các kháng nguyên AFP bệnh lí 89 3.5. BÀN LUẬN 91 KẾT LUẬN 96 ĐỀ NGHỊ 98 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 110 MỞ ĐẦU Sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể người bình thường và của các bệnh nhân nhiễm trùng, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư rất đa dạng và phức tạp. Khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể được biểu hiện là sự tăng cường tổng hợp kháng thể hoặc xuất hiện một số kháng nguyên chỉ thị bệnh đã được nhiều nhà khoa học Y học quan tâm nghiên cứu. Mục đích của các nghiên cứu theo hướng này là xác định sự biểu hiện bất thường của một số kháng thể và kháng nguyên chỉ thị bệnh nhằm chẩn đoán bệnh sớm, theo dõi điều trị giúp cho chữa bệnh kịp thời và hiệu quả. Có rất nhiều phương pháp và kỹ thuật xét nghiệm được sử dụng để nghiên cứu sự thay đổi đáp ứng đó như: ELISA, RIA, DOT-BLOT, Western BLOT, các kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch sử dụng kháng thể đặc hiệu nhận biết các kháng nguyên bệnh hoặc nhận biết các kháng thể bệnh lí xuất hiện, Kháng thể bệnh lí xuất hiện trong đáp ứng miễn dịch thường là một lớp kháng thể riêng biệt biểu hiện bất thường về số lượng và chất lượng, chẳng hạn các kháng thể đã bị cải biến sau tổng hợp như thoái hoá hoặc tăng khả năng glycosyl hoá (loại bỏ hoặc gắn thêm các gốc đường), thậm chí có sự thay đổi thoái hoá đứt gãy cấu trúc hoá học protein của phân tử (như mảnh peptide Bence-Jones chuỗi nhẹ ở bệnh ung thư đa u tuỷ xương dòng tế bào B)…Tất cả những thay đổi về đáp ứng miễn dịch và hoá sinh cần phải được phân tích chính xác và bằng những kỹ thuật xét nghiệm đặc hiệu để phát hiện sớm sự biểu hiện của bệnh. Lectin, một dạng glycoprotein tự nhiên có mặt rất phổ biến ở nhiều nguồn tài nguyên sinh vật như động vật, thực vật và vi sinh vật đã được các nhà khoa học phát hiện và nghiên cứu từ trên 100 năm nay (từ năm 1888). Trong nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh lectin có rất nhiều ứng dụng trong Y dược học. Đặc biệt trong những năm cuối cùng của thể kỉ XX, người ta đã sử dụng sự tương tác đặc hiệu rất tinh vi của lectin với các kháng thể và kháng nguyên (do bản chất hoá học của lectin là những protein liên kết đặc hiệu với các gốc đường của nhiều loại kháng thể và kháng nguyên có cấu trúc đường riêng biệt) để nghiên cứu sự biểu hiện của kháng thể, kháng nguyên trong đáp ứng miễn dịch. Mục tiêu đề tài Lựa chọn, tinh chế một số loại lectin từ thực vật tương tác đặc hiệu với kháng thể, kháng nguyên để xác định sự biểu hiện của kháng thể IgA 1 , IgG và kháng nguyên AFP từ huyết thanh của người bình thường, một số bệnh nhân: Ung thư vòm họng, đa u tuỷ xương, ung thư gan và viêm gan siêu vi trùng. Nội dung của đề tài 1. Tinh chế lectin (jacalin) từ 3 loài mít (Artocarpus heterophyllus Lamk; Artocarpus masticata Gagn. và Artocarpus champeden Gagn.) của Việt Nam và sử dụng jacalin để thiết kế bộ sinh phẩm định lượng kháng thể IgA 1 từ huyết thanh người. 2. Xây dựng quy trình, tinh chế lectin ConM, ConG từ 2 loài đậu (Canavalia maritima Aublet và Canavalia gladiata Jacq D.C.) của Việt Nam để thiết kế bộ sinh phẩm định lượng kháng thể IgG từ huyết thanh người, phân biệt kháng nguyên AFP (Alpha Feto Protein) của bệnh nhân ung thư gan, viêm gan siêu vi trùng và thai phụ. Những đóng góp mới của luận án 1. Lần đầu tiên phát hiện ra lectin ConM từ hạt đậu dao biển Việt Nam (Canavalia maritima Aublet) có khả năng bắt giữ đặc hiệu với kháng thể IgG từ huyết thanh người. 2. Lần đầu tiên phát hiện ra lectin ConG từ hạt đậu gươm Việt Nam (Canavalia gladiata Jacq D.C.) có khả năng bắt giữ và phân biệt được các loại kháng nguyên AFP từ huyết thanh bệnh nhân ung thư gan, viêm gan siêu vi trùng và thai phụ. 3. Bước đầu nghiên cứu tạo hai bộ sinh phẩm để định lượng kháng thể IgA 1 , IgG từ huyết thanh người và nghiên cứu điều kiện bảo quản bộ sinh phẩm trong thời gian 4 tháng vẫn cho giá trị sử dụng. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 1. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tinh chế lectin ConM từ hạt đậu dao biển Việt Nam (Canavalia maritima Aublet) và đặc tính liên kết đặc hiệu giữa lectin ConM với kháng thể IgG từ huyết thanh người. 2. Tinh chế lectin ConG từ hạt đậu gươm Việt Nam (Canavalia gladiata Jacq D.C.) và chứng minh được các isolectin ConG nhận biết riêng biệt 3 dạng kháng nguyên AFP của bệnh nhân ung thư gan, viêm gan siêu vi trùng và của thai phụ. 3. Đã bước đầu thiết kế được 2 bộ sinh phẩm LECTIN-ELISA (Jacalin-ELISA và ConM-ELISA) để định lượng kháng thể IgA 1 và IgG. [...]... Gal-NAc và các dẫn xuất của đ-ờng galactose, còn một số disaccharide mang liên kết th-ờng có ái lực yếu với jacalin nh- lactose và Lac-NAc Tính chất điển hình của lectin là có khả năng liên kết với các gốc đ-ờng tự do và các gốc đ-ờng nằm trên bề mặt tế bào Sự t-ơng tác này đ-ợc biểu hiện ở sự t-ơng tác với các gốc đ-ờng của globulin miễn dịch nh- kháng thể IgA và IgG Năm 1979, Chaterjee đã phát hiện lectin. .. cỏc trung tõm ny khụng xy ra, im tip nhn khụng hỡnh thnh v phõn t lectin mt hot tớnh[61] Phõn t lectin t ht u tng (Glycine max L.) cú hai trung tõm hot ng, phõn t lectin t loi Lotus tetragonolobus L cú t 2 4 trung tõm hot ng, cũn phõn t lectin t c sờn (Helix pomatia) cú n 6 trung tõm hot ng Cú th núi rng, cỏc trung tõm hot ng trong phõn t lectin cú cu trỳc ging nhau hoc khỏc nhau Vi nhng phõn t lectin. .. xng ó c xỏc nh l mc bnh do vin Huyt hc v Truyn Mỏu Trung ng cung cp - Huyt thanh bnh nhõn ung th gan, viờm gan siờu vi trựng ó c xỏc nh l mc bnh do bnh vin Quõn i Trung ng 108, bnh vin E Trung ng v bnh vin Ung bu H Ni cung cp - Huyt thanh bnh nhõn ung th vũm hng ó c xỏc nh l mc bnh do bnh vin Bch Mai cung cp - Huyt thanh thai ph do bnh vin E Trung ng cung cp 2.2 HO CHT V THIT B - Cỏc hoỏ cht ca hóng SIGMA,... gia vo trung tõm liờn kt lectin - saccharide nhng li rt cn cho s tng tỏc gia lectin v cỏc gc ng, chỳng cú nh hng ti cu trỳc khụng gian ca phõn t lectin v trung tõm liờn kt saccharide Vy mi phõn t lectin cha bao nhiờu trung tõm hot ng? Cỏc nh khoa hc ó khng nh, mi phõn t lectin phi cú t 2 trung tõm hot ng tr lờn Do ú lectin l phõn t cú cu trỳc a tr (polyvalent) Khi mt trong cỏc trung tõm hot ng b bin i... cú trung tõm liờn kt carbohydrate(tr ricin v abrin) nờn chỳng khụng cú hot tớnh lectin nh cỏc hololectin [85] Nh vy, theo hai ụng, ch cú hololectin mi c coi l mt lectin thc s, cũn ricin v abrin tuy cú hai trung tõm liờn kt ng v cú hot tớnh xỳc tỏc ARN-N-glycosidase ch l mt ngoi l ca lectin Bt k mt dng lectin no dự cú cu trỳc bc I hoc cú cu trỳc khụng gian phc tp u cha trung tõm hot ng, ú l trung tõm... mít có khả năng kết tủa IgA và IgD [72] Sau này vào năm 1985, Rocque và Campos đã thực hiện thí nghiệm và chứng minh lectin mít có khả năng kết tủa IgA1 mà không kết tủa Ig khác [72] Về sau các nhà khoa học đã chứng minh đ-ợc rằng lectin mít tạo kết tủa đặc tr-ng với IgA1, không tạo kết tủa với IgA2 và khả năng phản ứng rất yếu với IgD Nguyên nhân tạo ra khả năng kết tủa lectin với IgA1 mà không tạo... lectin m cỏc trung tõm hot ng cu to ging nhau thỡ chỳng ch lm ngng kt mt hoc mt vi dng t bo, iu ú lm cho lectin cú tớnh c hiu nhúm mỏu cao Cỏc dng lectin cú cha cỏc trung tõm hot ng khỏc nhau thỡ hot tớnh a dng hn, cỏc lectin ny thng khụng c hiu nhúm mỏu, õy l dng lectin rt ph bin trong t nhiờn V c ch hot ng ca lectin, cỏc nh khoa hc u ó thng nht nh sau: Cỏc trung tõm hot ng ca cỏc phõn t lectin u cú... trin ca t bo ung th 1.3.4.3 ỏp ng min dch ca lectin Trong nhng nm gn õy, khoa hc phỏt hin ra hng lot lectin cú chc nng sinh lý v ỏp ng min dch trờn b mt t bo ng vt bc cao v ngi Selectin cú kh nng liờn kt vi nhiu cht kt hp ng, cú vai trũ ch yu lm kt dớnh cỏc t bo ni mụ thnh mch, kim soỏt hin tng viờm v di cn ung th [104] Cỏc lectin ng vt ny c chia lm ba nhúm: - Nhúm selectin - C (hoc selectin - E) hot... AFP-L3 gp nhiu trong ung th gan nguyờn phỏt; AFP-L2 gp nhiu trong ung th noón hong, ung th gan th phỏt, ung th i trc trng, ung th d dy cũn t l AFP-L1 gp nhiu trong viờm gan mn v x gan Vi kt qu ny tỏc gi cho bit AFP-L3 cú th giỳp chn oỏn phõn bit gia ung th gan nguyờn phỏt vi bnh viờm gan mn tớnh Hip hi Ung th Nht Bn ó ly t l AFP-L3>15% v AFP-P4>12% l mc v l du hiu (marker) chn oỏn ung th t bo gan Trong... trỳc phõn t lectin cng u lm gim hoc mt kh nng hot ng ca cỏc trung tõm ny Chớnh vỡ vy, hot ca lectin ph thuc cht ch vo mt s tỏc nhõn lý hoỏ ca mụi trng[61] 1.3.3.3 Tớnh tan v kt ta Lectin ho tan trong nc, d tan trong cỏc dung dch mui loóng[62], vỡ vy trong quỏ trỡnh nghiờn cu lectin, cỏc dung dch mui loóng ó c s dng lm dung mụi chit rỳt Lectin cú bn cht protein nờn chỳng d b kt ta bi mt s tỏc nhõn . chế một số loại lectin từ thực vật tương tác đặc hiệu với kháng thể, kháng nguyên để xác định sự biểu hiện của kháng thể IgA 1 , IgG và kháng nguyên AFP từ huyết thanh của người bình thư ng, một. kháng thể bệnh lí xuất hiện, Kháng thể bệnh lí xuất hiện trong đáp ứng miễn dịch thư ng là một lớp kháng thể riêng biệt biểu hiện bất thư ng về số lượng và chất lượng, chẳng hạn các kháng thể. giới 14 1.3.3. Một số tính chất lí hoá của lectin 15 1.3.4. Một số tính chất sinh học và miễn dịch của lectin 18 1.3.5. Ứng dụng của lectin 20 1.3.6. Vài nét về nghiên cứu lectin ở Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng lectin để xác định kháng thể và kháng nguyên của một số bệnh ung thư thường gặp , Nghiên cứu sử dụng lectin để xác định kháng thể và kháng nguyên của một số bệnh ung thư thường gặp , Nghiên cứu sử dụng lectin để xác định kháng thể và kháng nguyên của một số bệnh ung thư thường gặp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay