Nghiên cứu sử dụng lectin để xác định kháng thể và kháng nguyên của một số bệnh ung thư thường gặp tt1

19 407 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 16:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Thị Phương Liên NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LECTIN ĐỂ XÁC ĐỊNH KHÁNG THỂ VÀ KHÁNG NGUYÊN CỦA MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP Chuyên ngành: Hoá sinh học Mã số: 62 42 30 15 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. GS.TS. Đỗ Ngọc Liên 2. PGS. TS. Nguyễn Thị Chính HÀ NỘI - 2008 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Trần Thị Phương Liên LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận án này tôi xin gửi lời cảm ơn tới: - GS.TS. Đỗ Ngọc Liên, người thầy đã tận tâm hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận án. - PGS.TS. Nguyễn Thị Chính, người đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập, làm việc. - Các Thầy cô và các cán bộ trong Bộ môn Sinh lý Thực vật và Hoá sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã giúp đỡ cho tôi hoàn thành tốt luận án này. - Phòng xét nghiệm Hoá sinh bệnh viện Quân đội Trung ương 108, bệnh viện E Trung ương, viện Ung bướu Hà Nội, viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, bệnh viện Bạch Mai đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận án. - Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Sinh - KTNN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt chương trình học. - Gia đình, những người thân và bạn bè, đồng nghiệp luôn động viên, chia sẻ, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu. MỤC LỤC Trang CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN ÁN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. KHÁNG THỂ DỊCH THỂ 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.2. Cấu trúc chung của các kháng thể 3 1.1.3. Chức năng sinh học của kháng thể 4 1.1.4. Lớp và các phân lớp của kháng thể 5 1.1.5. Biểu hiện bất thường của kháng thể trong bệnh lí 6 1.2. AFP và UNG THƯ 7 1.2.1. Lịch sử nghiên cứu và sự biến đổi sinh lí của AFP huyết thanh 7 1.2.2. Tính không đồng nhất trong chuỗi đường của các loại AFP 8 1.2.3. Chức năng của AFP 9 1.2.4. Hàm lượng AFP huyết thanh ở bệnh gan mạn tính và một số bệnh khác 10 1.3 LECTIN 11 1.3.1. Lược sử nghiên cứu lectin 11 1.3.2. Sự phân bố của lectin trong sinh giới 14 1.3.3. Một số tính chất lí hoá của lectin 15 1.3.4. Một số tính chất sinh học và miễn dịch của lectin 18 1.3.5. Ứng dụng của lectin 20 1.3.6. Vài nét về nghiên cứu lectin ở Việt Nam 24 Chương 2. NGUYÊN LIỆU và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. NGUYÊN LIỆU 26 2.1.1. Hạt mít 26 2.1.2. Hạt đậu 27 2.1.3. Huyết thanh, hồng cầu người 27 2.2. HOÁ CHẤT và THIẾT BỊ 28 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.3.1. Xác định hoạt độ lectin 28 2.3.2. Xác định hàm lượng protein 29 2.3.3. Tinh chế lectin 30 2.3.4. Điều chế các cột sắc kí ái lực 31 2.3.5. Tinh chế kháng thể 32 2.3.6. Kỹ thuật ELISA 33 2.3.7. Kỹ thuật thẩm tách miễn dịch (Western blotting) 36 2.3.8. Kỹ thuật điện di 37 Chương 3. KẾT QUẢ và BÀN LUẬN 38 3.1. TINH CHẾ LECTIN JACALIN TỪ BA LOÀI MÍT (A. heterophyllus Lamk; A. chempeden Gagn. và A. masticata Gagn.), LECTIN ConM TỪ HẠT ĐẬU DAO BIỂN (Canavalia maritima Aublet) và LECTIN ConG TỪ HẠT ĐẬU GƯƠM (Canavalia gladiata Jacq D.C.) 38 3.1.1. Tinh chế lectin jacalin từ ba loài mít (A. heterophyllus Lamk; A. chempeden Gagn. và A. masticata Gagn.) 38 3.1.2. Tinh chế lectin ConM từ hạt đậu dao biển (Canavalia maritima Aublet) 43 3.1.3. Tinh chế lectin ConG từ hạt đậu gươm (Canavalia gladiata Jacq D.C.) 50 3.2. BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG LECTIN MÍT ĐỂ TẠO BỘ SINH PHẨM XÁC ĐỊNH IgA 1 TỪ HUYẾT THANH NGƯỜI 53 3.2.1. Tinh chế IgA 1 bằng cột Jacalin-Sepharose-4B tự chế tạo 54 3.2.2. Thiết kế bộ sinh phẩm định lượng IgA 1 bằng kỹ thuật LECTIN-ELISA 59 3.2.3. Định lượng IgA 1 trong HT người bằng kỹ thuật LECTIN-ELISA 68 3.3. BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG LECTIN ConM ĐỂ TẠO BỘ SINH PHẨM XÁC ĐỊNH IgG TỪ HUYẾT THANH NGƯỜI 70 3.3.1. Nghiên cứu khả năng bắt giữ kháng thể IgG từ huyết thanh của ConM 70 3.3.2. Tinh chế kháng thể IgG từ huyết thanh người bằng cột ConM-Sepharose-4B tự tạo 72 3.3.3. Thiết kế bộ sinh phẩm định lượng IgG từ huyết thanh bằng kỹ thuật LECTIN- ELISA 77 3.3.4. Sử dụng lectin ConM xác định hàm lượng KT IgG bằng kỹ thuật LECTIN-ELISA 85 3.4. ỨNG DỤNG LECTIN ConG TỪ HẠT ĐẬU GƯƠM (Canavalia gladiata Jacq D.C.) ĐỂ BẮT GIỮ, PHÂN BIỆT CÁC LOẠI KHÁNG NGUYÊN AFP TỪ HUYẾT THANH NGƯỜI UNG THƯ GAN, VIÊM GAN SIÊU VI TRÙNG VÀ THAI PHỤ 87 3.4.1. Nghiên cứu khả năng bắt giữ AFP của lectin ConG từ hạt đậu gươm (Canavalia gladiata Jacq D.C.) 87 3.4.2. Nghiên cứu khả năng bắt giữ kháng thể trong huyết thanh của ConG 88 3.4.3. Sử dụng lectin ConG để nhận dạng các kháng nguyên AFP bệnh lí 89 3.5. BÀN LUẬN 91 KẾT LUẬN 96 ĐỀ NGHỊ 98 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 110 1 MỞ ĐẦU Sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể người bình thường và của các bệnh nhân nhiễm trùng, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư rất đa dạng và phức tạp. Khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể được biểu hiện là sự tăng cường tổng hợp kháng thể hoặc xuất hiện một số kháng nguyên chỉ thị bệnh đã được nhiều nhà khoa học Y học quan tâm nghiên cứu. Mục đích của các nghiên cứu theo hướng này là xác định sự biểu hiện bất thường của một số kháng thể và kháng nguyên chỉ thị bệnh nhằm chẩn đoán bệnh sớm, theo dõi điều trị giúp cho chữa bệnh kịp thời và hiệu quả. Kháng thể bệnh lí xuất hiện trong đáp ứng miễn dịch thường là một lớp kháng thể riêng biệt hoặc các kháng thể đã bị cải biến sau tổng hợp do bệnh lí như tăng cường hoặc thoái hoá khả năng glycosyl hoá (gắn thêm hoặc loại bỏ các gốc đường), thậm chí có sự thay đổi thoái hoá cấu trúc phân tử kháng thể tạo mảnh protein Bence-Johns chuỗi nhẹ như ở bệnh ung thư đa u tuỷ xương dòng tế bào B…Tất cả những thay đổi về đáp ứng miễn dịch và hoá sinh cần phải được xét nghiệm bằng các kỹ thuật chẩn đoán đặc hiệu để phát hiện sớm sự biểu hiện của bệnh. Lectin, một dạng glycoprotein tự nhiên có mặt rất phổ biến ở nhiều nguồn tài nguyên sinh vật như động vật, thực vật và vi sinh vật đã được các nhà khoa học phát hiện và nghiên cứu từ trên 100 năm nay (từ năm 1888). Trong nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh rằng lectin có rất nhiều ứng dụng trong Y dược học. Đặc biệt trong những năm cuối cùng của thể kỉ XX, người ta đã sử dụng sự tương tác đặc hiệu đường rất tinh vi của lectin với các kháng thể và kháng nguyên (do bản chất hoá học của lectin là những protein liên kết đặc hiệu với các gốc đường của nhiều loại kháng thể và kháng nguyên có cấu trúc đường riêng biệt) để nghiên cứu sự biểu hiện của kháng thể, kháng nguyên trong đáp ứng miễn dịch. Mục tiêu đề tài Lựa chọn, tinh chế một số loại lectin từ thực vật tương tác đặc hiệu với kháng thể, kháng nguyên để xác định sự biểu hiện của kháng thể IgA 1 , IgG và kháng nguyên AFP từ huyết thanh của người bình thường, một số bệnh nhân: Ung thư vòm họng, đa u tuỷ xương, ung thư gan và viêm gan siêu vi trùng. Nội dung của đề tài 1. Tinh chế lectin (jacalin) từ 3 loài mít (Artocarpus heterophyllus Lamk; Artocarpus masticata Gagn. và Artocarpus champeden Gagn.) của Việt Nam và sử dụng jacalin để thiết kế bộ sinh phẩm định lượng kháng thể IgA 1 từ huyết thanh người. 2. Xây dựng quy trình, tinh chế lectin ConM, ConG từ 2 loại đậu (Canavalia maritima Aublet và Canavalia gladiata Jacq D.C.) của Việt Nam để thiết kế bộ sinh phẩm định lượng kháng thể IgG từ huyết thanh người, phân biệt kháng nguyên AFP (Alpha Feto Protein) từ huyết thanh bệnh nhân ung thư gan, viêm gan siêu vi trùng và thai phụ. Những đóng góp mới của luận án 1. Lần đầu tiên phát hiện ra lectin ConM từ hạt đậu dao biển Việt Nam (Canavalia maritima Aublet) có khả năng bắt giữ bằng liên kết đặc hiệu với kháng thể IgG từ huyết thanh người. 2. Lần đầu tiên phát hiện ra lectin ConG từ hạt đậu gươm Việt Nam (Canavalia gladiata Jacq D.C.) có khả năng liên kết và phân biệt được các loại kháng nguyên AFP từ huyết thanh bệnh nhân ung thư gan, viêm gan siêu vi trùng và thai phụ. 3. Bước đầu nghiên cứu tạo hai bộ sinh phẩm để định lượng kháng thể IgA 1 , IgG từ huyết thanh người và nghiên cứu điều kiện bảo quản bộ sinh phẩm trong thời gian 4 tháng vẫn cho giá trị sử dụng. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 1. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tinh chế lectin ConM từ hạt đậu dao biển Việt Nam (Canavalia maritima Aublet) và đặc tính liên kết đặc hiệu giữa lectin ConM với kháng thể IgG từ huyết thanh người. 2 2. Tinh chế lectin ConG từ hạt đậu gươm Việt Nam (Canavalia gladiata Jacq D.C.) và chứng minh được các isolectin ConG liên kết, nhận biết riêng biệt 3 dạng kháng nguyên AFP của bệnh nhân ung thư gan, viêm gan siêu vi trùng và của thai phụ. 3. Đã bước đầu thiết kế được 2 bộ sinh phẩm LECTIN-ELISA (Jacalin-ELISA và ConM-ELISA) để định lượng kháng thể IgA 1 và IgG. Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. KHÁNG THỂ DỊCH THỂ VÀ KHÁNG THỂ BIẾN ĐỔI BỆNH LÍ Trong quá trình đáp ứng miễn dịch của cơ thể, khi những tế bào bạch cầu lympho B tiếp xúc với kháng nguyên sẽ sản xuất ra những kháng thể đặc hiệu hay globulin miễn dịch (Immuno globulin, viết tắt là Ig) chống lại kháng nguyên ấy. Loại kháng thể thứ nhất được đổ vào dịch nội môi như dịch tuần hoàn máu và hệ bạch huyết, đó là kháng thể dịch thể. Loại kháng thể thứ hai nằm ngay trên màng của những tế bào sinh ra nó, biến thành thụ thể của tế bào B trưởng thành. Phản ứng kháng thể với kháng nguyên có tính đặc hiệu cao. Chức năng sinh học của phân tử Ig trong hệ thống miễn dịch là nhận biết "cái lạ" được gọi chung là kháng nguyên ngoại lai, liên kết đặc hiệu với kháng nguyên lạ, trung hoà và loại bỏ chúng khỏi cơ thể. Ở một số bệnh như nhiễm trùng hoặc ung thư các kháng thể được tế bào B tiết ra có thể bị cải biến cấu trúc như gắn thêm hoặc loại bỏ một số gốc đường và chính sự cải biến này đã được nhận biết đặc hiệu bởi một số lectin có nguồn gốc tự nhiên. 1.2. AFP VÀ UNG THƯ Năm 1963, Abelev G.I. đã tìm thấy AFP ở chuột nhắt bị ung thư gan trong thực nghiệm. Một năm sau, Tatarinov Y.S. tìm thấy AFP ở bệnh nhân ung thư gan và từ đó trở đi AFP trở thành kháng nguyên chỉ thị ung thư đầu tiên được ứng dụng rộng rãi giúp chẩn đoán ung thư gan và viêm gan. AFP người là một glycoprotein có cấu trúc phân tử là một chuỗi polypeptide khối lượng khoảng 70 kDa chứa 4% carbohydrate và thành phần đường này có thể bị cải biến trong bệnh lí được nhận biết đặc hiệu bằng lectin. 1.3. LECTIN Lectin, một dạng glycoprotein tự nhiên có mặt rất phổ biến ở nhiều nguồn tài nguyên sinh vật như động vật, thực vật và vi sinh vật đã được các nhà khoa học phát hiện và nghiên cứu từ trên 100 năm nay (từ năm 1888). Đặc biệt trong những năm cuối cùng của thể kỉ XX, người ta đã sử dụng sự tương tác đặc hiệu đường rất tinh vi của lectin với các kháng thể và kháng nguyên để nghiên cứu sự biểu hiện của kháng thể, kháng nguyên. Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. NGUYÊN LIỆU 2.1.1. Hạt mít Các hạt từ quả mít dai (Artocarpus heterophyllus Lamk), mít chay nhung (mít dại) (Artocarpus masticata Gagn.) và mít tố nữ (Artocarpus champeden Gagn.) được dùng là nguyên liệu để tách lectin. 2.1.2. Hạt đậu Hạt đậu dao biển (Canavalia maritima Aublet), hạt đậu gươm (Canavalia gladiata Jacq D.C.) được dùng để tách lectin ConM và ConG. 2.1.3. Huyết thanh, hồng cầu người - Huyết thanh người bình thường do viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cung cấp. - Huyết thanh bệnh nhân đa u tuỷ xương đã được xác định là mắc bệnh do viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương cung cấp. - Huyết thanh bệnh nhân ung thư gan, bệnh nhân viêm gan siêu vi trùng đã được xác định là mắc bệnh do viện Quân đội Trung ương 108, bệnh viện E Trung ương và bệnh viện Ung bướu Hà Nội cung cấp. - Huyết thanh bệnh nhân ung thư vòm họng đã được xác định là mắc bệnh do bệnh viện Bạch Mai cung cấp. - Huyết thanh thai phụ do bệnh viện E Trung ương cung cấp. 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng một số phương pháp Hoá sinh và Miễn dịch như: Định lượng protein theo Lowry, kỹ thuật đo quang phổ, điện di gel polyacrylamide (SDS-PAGE), sắc kí, ELISA và thẩm tách miễn dịch (Western blotting). 3 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1. TINH CHẾ LECTIN JACALIN TỪ BA LOÀI MÍT (A. heterophyllus Lamk; A. chempeden Gagn. và A. masticata Gagn.), LECTIN ConM TỪ HẠT ĐẬU DAO BIỂN (Canavalia maritima Aublet) và LECTIN ConG TỪ HẠT ĐẬU GƯƠM (Canavalia gladiata Jacq D.C.) 3.1.1. Tinh chế lectin jacalin từ ba loài mít (A. heterophyllus Lamk; A. chempeden Gagn. và A. masticata Gagn.) * Quy trình tinh chế lectin jacalin được hoàn thiện như sau: Chúng tôi đã sử dụng một quy trình mới khi chỉ dùng một cột sắc kí trao đổi ion CM-cellulose và tiến hành thí nghiệm trong điều kiện lựa chọn pH tối ưu: rửa cột bằng đệm PB pH 5,6 và giải hấp phụ bằng đệm PBS pH 8,0. Quy trình tinh chế lectin mít được hoàn thiện như sau: * Đánh giá độ tinh sạch của chế phẩm lectin jacalin Kết quả cho thấy cả 3 loại jacalin đều biểu hiện 2 băng: Một tiểu đơn vị có khối lượng 14 kDa, còn tiểu đơn vị kia có khối lượng 17 kDa. 3.1.2. Tinh chế lectin ConM từ hạt đậu dao biển (C. maritima Aublet) * Quy trình tinh chế lectin ConM được hoàn thiện như sau: * Đánh giá độ tinh sạch của chế phẩm lectin ConM Kết quả cho thấy chế phẩm lectin ConM thể hiện 3 băng isolectin. Một băng chính lớn Nạp cột Rửa cột bằng đệm TBS pH7,4 có Mn 2+ và Ca 2+ Đẩy cột bằng đệm TBS 0,02M pH7,4 có Ca 2+ , Mn 2+ 3mM, Glucose 0,5M. Thẩm tích loại đường. Cột Sephadex G-75 Lectin ConM tinh sạch Chiết xuất 3 lần bằng dung dịch đệm TBS pH7,4; có Mn 2+ và Ca 2+ 3mM. Khuấy từ mỗi lần 10 phút. Ly tâm 8000 v/phút/20 phút. Thu dịch nổi Bột hạt đậu dao biển Dịch chiết thô C C h h ú ú t t h h í í c c h h : : C C ộ ộ t t 1 1 : : P P r r o o t t e e i i n n c c h h u u ẩ ẩ n n C C ộ ộ t t 2 2 , , 3 3 : : C C h h ế ế p p h h ẩ ẩ m m l l e e c c t t i i n n C C o o n n M M C C ộ ộ t t 4 4 : : D D ị ị c c h h c c h h i i ế ế t t t t h h ô ô Hình 3.6. Điện di SDS-PAGE chế phẩm lectin ConM từ hạt đậu dao biển Chú thích: Cột 1. Protein chuẩn Cột 2. Jacalin mít dai sau tinh chế Cột 3. Jacalin mít tố nữ sau tinh chế Cột 4. Jacalin mít dại sau tinh chế Hình 3.3. Điện di SDS-PAGE đánh giá độ tinh sạch của các lectin mít mít - Tủa bằng (NH 4 ) 2 SO 4 65% bão hoà. - Li tâm 8000 v/p/15 phút, thu tủa, hoà tan tủa bằng đệm PBS pH 7,4. Thẩm tích - Chiết rút bằng đệm PBS 0,02M, pH7,4. - Li tâm 8000 v/p/15 phút, lấy dịch nổi Hạt mít nghiền khô Dịch chiết thô Chế phẩm lectin thô Chế phẩm lectin jacalin tinh sạch - Rửa cột bằng đệm PB pH 5,6 - - - Giải hấp phụ bằng đệm PBS pH 8,0. - Thu các phân đoạn đỉnh. Thẩm tích Cột CM-cellulose Nạp cột 4 nhất có khối lượng vào khoảng 33 kDa, một băng có khối lượng vào khoảng 23 kDa, băng nhỏ nhất có khối lượng khoảng 18 kDa. 3.1.3. Tinh chế lectin ConG từ hạt đậu gươm (C. gladiata Jacq D.C.) * Quy trình tinh chế lectin ConG được hoàn thiện như sau: * Đánh giá độ tinh sạch của lectin ConG Kết quả cho thấy lectin ConG cho 3 băng protein được coi là các isolectin, trong đó có một băng chính đậm có khối lượng phân tử vào khoảng 31kDa và hai băng phụ có khối lượng vào khoảng 23 và 14 kDa. 3.2. BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG LECTIN MÍT ĐỂ TẠO BỘ SINH PHẨM XÁC ĐỊNH IgA 1 TỪ HUYẾT THANH NGƯỜI 3.2.1. Tinh chế kháng thể IgA 1 Sử dụng 50mg lectin mít dai tinh sạch gắn với 5g gel Sepharose-4B đã được hoạt hoá bằng CNBr. Nạp sản phẩm Jacalin-Sepharose-4B mới điều chế vào cột có kích thước 1,2cm x 8,0cm thu được cột Jacalin-Sepharose-4B. Sử dụng cột này để tinh chế kháng thể IgA 1 từ huyết thanh người. * Quy trình tinh chế kháng thể IgA 1 được hoàn thiện như sau: Chúng tôi sử dụng một quy trình mới: phản hấp phụ IgA 1 bằng glycine 0,2M pH 2,6; mỗi phân đoạn phản hấp phụ được trung hoà bằng đệm Tris-HCl 0,75M pH 8,8. Chú thích: Cột 1,2: Lectin ConG tinh sạch Cột 3: Protein chuẩn Hình 3.10. Điện di SDS - PAGE chế phẩm lectin ConG - Tủa bằng (NH 4 ) 2 SO 4 70% bão hoà. - Li tâm 8000 v/p/15 phút, thu tủa, hoà tan tủa bằng đệm PBS pH 7,4. Thẩm tích - Rửa cột bằng đệm PBS pH 7,4 - Giải hấp phụ bằng Glucose 0,2M - Thu các phân đoạn đỉnh. Thẩm tích Nạp cột - Chiết rút bằng đệm PBS 0,02M, pH 7,4. - Li tâm 8000 v/p/15 phút, lấy dịch nổi. Hạt đậu gươm nghiền khô Dịch chiết thô Chế phẩm lectin thô Lectin ConG tinh sạch Cột Sephadex G- 75 Huyết thanh người Dịch chứa các kháng thể - Kết tủa bằng (NH 4 ) 2 SO 4 45% bão hoà - Li tâm 8000 v/p/15 phút, thu tủa, hoà tủa trong đệm PBS. Thẩm tích Cột Jacalin- Sepharose-4B Nạp cột [...]... khỏc nhau ca ngi Kt qu thu c ó chng minh rng lectin ConG ch liờn kt vi khỏng th IgG Hỡnh 3.33 ConG bt gi AFP 10 Hỡnh 3.34 ConG bt gi IgG Chỳ thớch: Ct 1, 2 Lectin ConG bt gi IgG nờn kt qu thu c dng tớnh Ct 3 Lectin ConG khụng tng tỏc vi IgA Ct 4 Lectin ConG khụng tng tỏc vi IgM Ct 5 Lectin ConG khụng tng tỏc vi IgE Ct 6 Lectin ConG khụng tng tỏc vi IgD * S dng lectin ConG nhn dng cỏc khỏng nguyờn AFP... HTUTVH 40) 40) Hm lng IgG trung bỡnh trong huyt thanh bnh nhõn a u tu xng l 50,08 10,30 mg/ml, cao hn khong 4,02 ln so vi huyt thanh ngi bỡnh thng, mc tng so vi ngi bỡnh thng l cú ý ngha thng kờ (P=7,86 x 10-21 nh hn rt nhiu so vi 0,05) Vi bnh nhõn ung th gan hm lng IgG trung bỡnh l 12,13 1,57 mg/ml, khụng cú s bin ng so vi ngi bỡnh thng Vi bnh nhõn ung th vũm hng hm lng IgG trung bỡnh l 12,02 1,51mg/ml,... trong huyt thanh ngi bỡnh thng (HTBT), bnh nhõn ung th gan 10 8 (HTUTG), bnh nhõn ung th vũm P . Trần Thị Phương Liên NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LECTIN ĐỂ XÁC ĐỊNH KHÁNG THỂ VÀ KHÁNG NGUYÊN CỦA MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP Chuyên ngành: Hoá sinh học Mã số: 62 42 30 15 LUẬN. một số loại lectin từ thực vật tương tác đặc hiệu với kháng thể, kháng nguyên để xác định sự biểu hiện của kháng thể IgA 1 , IgG và kháng nguyên AFP từ huyết thanh của người bình thư ng, một số. thư ng của một số kháng thể và kháng nguyên chỉ thị bệnh nhằm chẩn đoán bệnh sớm, theo dõi điều trị giúp cho chữa bệnh kịp thời và hiệu quả. Kháng thể bệnh lí xuất hiện trong đáp ứng miễn dịch thư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng lectin để xác định kháng thể và kháng nguyên của một số bệnh ung thư thường gặp tt1 , Nghiên cứu sử dụng lectin để xác định kháng thể và kháng nguyên của một số bệnh ung thư thường gặp tt1 , Nghiên cứu sử dụng lectin để xác định kháng thể và kháng nguyên của một số bệnh ung thư thường gặp tt1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay