Đề cương giám sát thi công xây lắp công trình trung tâm dịch vụ thương mại tài chính và căn hộ tây nguyên

26 744 3
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 08:33

Cộng hoà xã hội chủ nghiã việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH Công trình : Chủ đầu tư : Đòa điểm : Khái quát về công trình: Công trình: Trung tâm Dòch vụ Thương mại Tài chính và Căn hộ Tây Nguyên, do công ty: CP Hoàng Anh Gia Lai – Tây Nguyên làm Chủ đầu tư tại đòa điểm: Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ. Đây là công trình thuộc loại công trình dân dụng, với cấp công trình cấp II và niên hạn sử dụng từ 80 đến 100 năm, bao gồm:  Công trình được chia thành 2 khối song song nhau: khối A và khối B được liên kết với nhau là khu dòch vụ thương mại tài chính 4 tầng bên dưới. Bao gồm: Khu dòch vụ thương mại tài chính: c - Tầng hầm: 3.250 m2 - Tầng 1: 2.923 m2 - Tầng 2: 2.923 m2 - Tầng 3: 2.923 m2 - Tầng 4: 2.923 m2 Khu chung cư cao tầng: Lô A: - Tầng 5 - tầng 16: 15.220m2 - Tầng 17 – tầng Penhouse: 2.188 m2 - Phòng kỹ thuật: 310 m2 Lô B: - Tầng 5 – tầng 13: 6.480 m2 - Tầng 14 – tầng PenHouse: 1.090m2 CƠNG TY CP HAGL-TÂY NGUN - Phòng kỹ thuật: 155m2 Như vậy công trình sử dụng tầng hầm làm tầng để xe. Từ tầng 1 đến tầng 3 là khu trung tâm thương mại và dòch vụ tài chính. Tầng 4 là khu cafe ngoài trời sinh hoạt cộâng đồng, giải trí và tập thể lực. Từ tầng 5 đến tầng 15 (lô B) và tầng 18 (lô A) là khu căn hộ. Phía bên ngoài công trình là sân đường, công viên cây xanh và hệ thống đèn trang trí và chiếu sáng. I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Nguyên tắc giám sát : “ ĐỘC LẬP-CHÍNH XÁC-CHẤT LƯNG-ĐÚNG PHÁP LUẬT” - Công tác giám sát thi công trong quá trình xây lắp công trình nhằm mục đích đảm bảo tránh các sai phạm kỹ thuật, đảm bảo việc thi công đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng theo các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, các quy đònh an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình. - Việc giám sát được tiến hành một cách có hệ thống, thường xuyên liên tục, đảm bảo công tác đúng ngay từ đầu. - Phạm trù công việc giám sát là giám sát thi công phần thô công trình bao gồm : + Giám sát phần móng, sàn tầng hầm, khung-sàn bêtông cốt thép chòu lực ngôi nhà, giám sát phần xây tô, sơn bả công trình (trừ phần hoàn thiện nền, điện, nước) + Đi đường dây đường ống điện, cấp thoát nước, kỹ thuật, không bao gồm lắp đặt thiết bò cho công trình. + Giám sát thi công phần Chống sét, PCCC, Hệ thống hạ tầng cấp-Thoát nước,Điện chiếu sáng bên ngoài công trình. + Giám sát công tác An toàn lao động-PCCC-Vệ sinh môi trường. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Thời gian phụ trách công tác giám sát kỹ thuật - Kể từ khi khởi công đến khi hoàn tất phần thô công trình. - Thời gian trực tiếp tại công trường : + Thời gian làm việc giờ hành chánh được quy đònh sáng từ 7h30 – 11h30 chiều từ 1h30 – 5h30. + Ban đêm, chủ nhật, ngày lễ tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư và tiến độ thi công của nhà thầu, tư vấn giám sát sẽ làm việc thêm giờ nhưng phải được báo trước tối thiểu 1 ngày và sẽ được tính vào chi phí phát sinh làm tăng ca. 2. Đòa chỉ văn phòng Giám sát a) Tại công trường : Văn phòng ban QLDÁ-Tâynguyên Plaza. b) Cơ quan chủ quản : Phòng Kỹ thuật-Quản lý dự án Cơng ty. Số 8(lầu 3) Lê Duẩn, Quận I Thành phố Hồ chí Minh ĐT : 8225385/805 3. Số lượng kỹ sư giám sát phụ trách công trình a) Trực tiếp và thường xuyên tại công trường. + Thi công phần tầng hầm (tường chắn, sàn tầng hầm) : 01 kỹ sư xây dựng + Thi công phần thân ( Từ tầng trệt- đến tầng 17) : 01 kỹ sư xây dựng + Thi công phần điện, nước, chống sét, chữa cháy… : 1 kỹ sư điện hoặc nước b) Bán thường xuyên + Tổ trưởng giám sát điều hành chung : 1 kỹ sư Ghi chú: tuỳ theo tiến độ và tình hình thi công cụ thể trên công trường đơn vị chủ quản tư vấn giám sát sẽ bố trí nhân lực phù hợp theo thực tế, luôn bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG VIỆC GIÁM SÁT KỸ THUẬT - Hướng dẫn các thủ tục pháp lý và giúp chủ đầu tư quản lý dự án căn cứ theo các điều lệ về quản lý đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành theo nghò đònh số 16/NĐ -CP ngày 07/02/2005 và điều lệ quản lý chất lượng số 209/QĐ - BXD ngày 16/12/2004 của Bộ Xây Dựng và thông tư TT12/2005/TT - BXD, cụ thể là : + Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng hợp đồng. + Bảo lưu các ý kiến của mình đối với công việc giám sát do mình đảm nhận. + Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên liên quan. + Lập và ghi nhật ký công trường. + Lập báo cáo hàng tuần trình Chủ đầu tư trước ngày thứ Sáu, ngày 14&30 hàng tháng, về tình hình chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, các khó khăn trở ngại của nhà thầu để kòp thời giải quyết. + Nghiên cứu, góp ý kiến cho Chủ đầu tư và đơn vò thiết kế các thiếu sót hoặc xét thấy không phù hợp với thực tế thi công của hồ sơ thiết kế kỹ thuật. + Tham gia các cuộc họp giao ban hằng ngày, hàng tuần( thứ sáu), hàng tháng(15;30), giữa chủ đầu tư và nhà thầu, đóng góp các ý kiến chuyên môn kỹ thuật để nâng cao chất lượng công trình, tránh những sai sót, hư hỏng, lãng phí vật tư. + Soạn thảo các biểu mẫu, tham gia nghiệm thu khối lượng, chất lượng của từng hạng mục công việc, chuyển bước thi công. + Soạn thảo các biên bản và tham gia nghiệm thu từng phần hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. + Xác nhận khối lượng, chất lượng công việc, hạng mục trong bản yêu cầu thanh toán của Nhà thầu. + Kiểm tra, đóng góp ý kiến cho Chủ đầu tư về các khối lượng và giá cả các hạng mục phát sinh. + Báo cáo cho Chủ đầu tư về công tác giám sát chất lượng công trình khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. + Xác nhận họa đồ hoàn công và hồ sơ thanh quyết toán công trình. IV. NỘI DUNG KIỂM TRA : a. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng bao gồm : - Có toàn bộ mặt bằng xây dựng hay từng phần theo tiến độ xây dựng theo Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công thỏa thuận. - Có biện pháp đảm bảo an toàn xây dựng và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng. b. Kiểm tra sự phù hợp về năng lực của Nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng bao gồm : - Kiểm tra về nhân lực, thiết bò thi công của Nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường. - Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng công trình. - Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bò, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình. - Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của Nhà thầu công trình. c. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bò lắp đặt vào công trình do Nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế bao gồm : - Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm đònh chất lượng thiết bò của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu cấu kiện, thiết bò lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dụng công trình. - Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bò lắp đặt vào công trình do Nhà thầu thi công xây dựng, đơn vò tư vấn sẽ thực hiện kiễm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bò lắp đặt vào công trình, kinh phí thực hiện theo quy đinh hiện hành. d. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình bao gồm : - Kiểm tra bản vẽ, biện pháp thi công của Nhà thầu thi công xây dựng công trình. - Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình Nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát hoặc biên bản kiểm tra theo qui đònh. - Xác nhận bản vẽ hoàn công. - Tập hợp kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng bộ phận công trình giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bò, nghiệm thu hoàn thành hạng mục từng hạng mục công trình và hoàn thành công trình. - Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu đơn vò thiết kế điều chỉnh. - Tổ chức kiểm đònh lại chất lượng bộ phận công trình và công trình khi có nghi ngờ về chất lượng, kinh phí thực hiện theo quy đinh hiện hành - Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình. V. CÁCH THỨC KIỂM TRA 1. Đònh vò công trình Kiểm tra công tác đo đạc đònh vò các trục, cao độ căn cứ trên biên bản bàn giao mặt bằng của đơn vò thiết kế trên thực tế. 2. Kiểm tra móng, sàn tầng hầm a. Kiểm tra chất lượng công tác đào đất để thi công đài móng & sàn. - Yêu cầu nhà thầu dùng máy kinh vó xác đònh tim cột móng, cao độ đáy móng. - Kiểm tra đầm nén đất đáy móng sau khi đào đúng cao độ. - Xử lý trường hợp đất có ụ mối. - Xử lý trường hợp nước ngâm hoặc nước tù (nếu có). - Kiểm tra biện pháp chống đỡ thành hố đào và biện pháp di chuyển đất đào. b. Kiểm tra chất lượng vật tư để đúc đài móng, kiểm tra chất lương đài móng - Yêu cầu nhà thầu cung cấp các chứng chỉ kiểm nghiệm chất lượng vật liệu, tổ chức lấy mẫu và chỉ đònh mẫu thử để nhà thầu mang đi thí nghiệm các loại vật liệu như : + Xi măng. + Sắt xây dựng. + Cường độ bê tông. + Đá 1x2, cát xây dựng… - Kỹ sư giám sát sẽ xem xét, so sánh các chỉ số đạt được với yêu cầu thiết kế, điều kiện sách kỹ thuật, TCVN để quyết đònh cho phép sử dụng hay không. c. Kiểm tra chất lượng thi công đài móng. - Kiểm tra lắp đặt ván khuôn đúc. - Kiểm tra gia công và lắp đặt cốt thép. - Kiểm tra đổ bêtông. - Kiểm tra bảo dưỡng bêtông. d. Kiểm tra công tác an toàn lao động khi đổ bê tông móng. 3. Kiểm tra ván khuôn khi lắp dựng a. Kiểm tra vật liệu ván khuôn : (kích thước, chất lượng, sức chòu tải của tấm thanh bằng gỗ thép, khung đònh hình) - Kiểm tra chất lượng lắp đặt : (độ phẳng, cao trình cấu kiện kích thước hình học, vò trí, mức độ vững chắc, kín, độ bám dính, đoạn nối … - Đối với cấu kiện quan trọng, tãi lớn kỹ sư giám sát yêu cầu nhà thầu thiết kế chi tiết lắp đặt ván khuôn kèm theo thuyết minh để xem xét trước khi thi công. b. Kiểm tra tháo gỡ ván khuôn : + Gỡ theo thứ tự nghòch với lắp đặt. + Không gây ứng suất đột ngột. + Khi bêtông đạt cường độ >= 80 daN/cm2 (áp dụng cho cấu kiện sàn dầm và 48 giờ sau khi đổ bêtông đạt cường độ 50 daN/cm2 cho cột, vách) + Đối với cấu kiện ovăng, congxon, tháo gỡ ván khuôn khi bêtông đạt tối đa theo thiết kế. + Đối với sàn nhà khi có tác động gia tải, cần chống phụ ở giữa nhòp đà và tâm nhòp sàn. + Kiểm tra việc chất tải trên mặt sàn vượi quá tãi trọng thiết kế khi bêtông chưa đạt cường độ hoặc đã đạt 100%. 4. Kiểm tra gia công lắp đặt cốt thép a. Kiểm tra chất lượng vật tư : + Chủng loại xuất xứ đúng theo thiết kế và yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. + Kiểm nghiệm mẫu (3 tổ mẫu, mỗi tổ 3 thanh dài 0.6m cho mỗi chủng loại Þ) + Lưu mẫu đối chứng (1 tổ mẫu). + Xem xét kết quả thử nghiệm về kéo đứt và nóng chảy phù hợp với yêu cầu thiết kế. b. Kiểm tra chất lượng gia công cốt thép : + Thép phải được gia công bằng cơ giới. + Thanh thép phải sạch, không dính dầu mỡ, bùn đất. + Kích thước Þ và chiều dài đúng thiết kế, các thanh bò bẹp, giảm tiết diện không vït quá 2% đường kính, thẵng không cong vẹo. + Sai số kích thước khi gia công được chấp thuận theo đònh mức sau khi kiểm tra theo từng lô hàng 100 thanh. + Đối với lưới thép hàn kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn quy phạm hiện hành,Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 267 : 2002. c. Kiểm tra chất lượng lắp đặt cốt thép: Căn cứ theo yêu cầu thiết kế, nối liên kết cốt thép bằng phương pháp hàn hoặc buộc. + Liên kết hàn : (áp dụng đối với thép gân) + Đối với thép chủ cột, đà : hàn liền >= 5D, hàn chấm điểm >= 10D. + Đối với thép sàn < Þ 10, hàn tất cả các điểm giao nhau ở 2 hàng chu vi ngoài, khu vực ở giữa hàn xen kẽ các điểm giao nhau. + Liên kết buộc : + Các mối buộc phải chắc chắn. + Không nối ở những khu vực chòu lực lớn và chỗ uốn cong. + Chiều dài xấp nối các thanh được áp dụng tùy theo vùng chòu lực (đối với thép gân cán nóng) dầm + tường >=40D, cấu kiện khác >=30D (vùng chòu kéo), đầu có móc >=20D, không có móc >=30D (vùng chòu nén) + Ở các vò trí khác ngoài vò trí chòu lực quan trọng, trong cùng một mặt cắt ngang, đối với thép gân số thanh được phép nối <= 50%, <= 25% đối với thép trơn. + Tối thiểu 3 vò trí được buộc tại mỗi đoạn nối. + Liên kết thép đai và thép chòu lực được buộc 100% điểm tiếp giáp, hàn 50% điểm tiếp giáp. + Thanh nối thép cột phải được bẻ cổ chai để đồng trục (nhất là ở vò trí 4 thanh góc). + Bảo đảm khoảng cách cốt thép và ván khuôn. + Đối với lưới thép hàn kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn quy phạm hiện hành,Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 267 : 2002. + Cục kê bằng vật liệu thích hợp, (bằng vữa hoặc bêtông đá mi) có mác bằng với mác bêtông. + Khoảng cách đặt cục kê <= 1m, chiều dày cục kê (chiều dày lớp bảo vệ cốt thép) >= 2.5 cm và < 5 cm tùy theo chiều dày cấu kiện do thiết kế quy đònh. - Kiểm tra mức độ chuyển vò cốt thép trong quá trình đổ bêtông: + Kỹ sư giám sát yêu cầu cần bố trí công nhân giám sát trong quá trình đổ bêtông để sửa chữa các thanh thép bò chuyển vò (nhất là vùng có thép mũ gia cường). + Sai số cho phép trong quá trình lắp đặt được qui đònh tại bảng phụ lục 9 TCVN 4453 – 1995. Khi có sự thay đổi về kích thước, qui cách cốt thép phải được sự chấp thuận của đơn vò thiết kế /hoặc Chủ Đầu tư bằng văn bản, và theo đúng quy đònh hiện hành về quản lý chất lượng công trình XDCB. 5. Kiểm tra công tác bê tông a. Kiểm tra chất lượng vật tư + Kiểm tra chất lượng, chủng loại ximăng (TCVN 2682 - 92) + Chủng loại, Mác ximăng phải được thiết kế và Chủ đầu tư chấp thuận. + Ximăng phải được bảo quản tối thiểu 90 ngày kể từ ngày sản xuất. + Ximăng phải tốt, khô, rời, không đóng cục, không ẩm ùt… + Kiểm tra chất lượng cát (TCVN 1770 - 86). + Cát sử dụng cho bêtông phải là cát vàng hạt lớn, sạch, không lẫn tạp chất. + Kiểm tra chất lượng đá 1x2 (TCVN 1771 - 86). + Đá dăm phải sạch, không lẫn bùn, đất, tạp chất, + Đối với bản bêtông không có cốt thép, hạt lớn nhất phải <= ½ chiều dày bản. + Đối với BTCT, hạt lớn nhất phải <= ¾ khoảng cách thông thủy các thanh và <=1/3 chiều dày của bản. + Khi dùng máy trộn có thể tích <=0.8m, đá dăm có hạt lớn nhất <=80mm. + Khi bơm bêtông trộn sẵn bằng ống vòi voi, hạt lớn nhất của đá dăm <=1/3 của Þ ống. + Kiểm tra chất lượng nước để trộn và bảo dưỡng bêtông : (TCVN 4506 - 87). + Nước phải sạch, trong, không lẫn tạp chất và các tạp chất và các chất hóa học khác. + Nếu nghi ngờ về chất lượng nước cần phải được kiểm tra các thành phần hóa học (chỉ số được chấp nhận):  Trọng lượng muối : <= 3500mg/l.  Ion SO4 : <= 2700mg/l.  Độ PH : >= 4. b. Kiểm tra các chất lượng phụ gia thêm vào bêtông : + Các loại phụ gia thường được sử dụng :  Phụ gia đông cứng nhanh (rút ngắn thởi gian tháo dỡ ván khuôn).  Phụ gia hóa dẻo (sử dụng cho bêtông thương phẩm).  Phụ gia chống thấm (bêtông tầng mái, đáy thành hồ nước, vách, sàn tầng hầm…) + Khi sử dụng chất phụ gia vào bêtông phải được sự chấp thuận của đơn vò thiết kế bằng văn bản nếu không được đề cập trong thiết kế và ĐKS kỹ thuật. + Kiểm tra thiết bò, phương tiện thi công bêtông : c. Đối với bêtông trộn tại chỗ + Kiểm tra khối lượng vật tư ximăng, cát, đá, nước tại chỗ > khối lượng tương ứng đối với khối tích bêtông phải đổ theo thời điểm. + Kiểm tra số lượng và chất lượng các thiết bò, phương tiện phục vụ cho công tác thi công (máy trộn, vận chuyển, đàm dùi, hệ thống điện, ánh sáng ) d. Đối với bê tông thương phẩm + Kiểm tra số lượng chất lượng bơm cầu, bơm ngang tùy theo khối tích bêtông đổ theo thời điểm. + Kiểm tra vò trí đặt bơm, vò trí đường ống và ống vòi voi tại cuối đường (ống được lắp đặt phải vững chắc, kín, đủ chiều dài, cao đến nơi đến nơi đổ, không trở ngại cho công tác khác ). e. Đối với trộn tại chỗ : + Kiểm tra đònh mứùc cấp phối (tùy theo mác được qui đổi ra thùng hoặc xô có sẵn, được ghi trên bảng đặt tại khu vực máy trộn). + Kiểm tra đònh mức cấp phối và thời gian trộn. + Kiểm tra độ sụt tùy theo nhiệt độ ngoài trời và cấu kiện đổ, trộn tại chỗ hay trộn tại nhà máy. + Kiểm tra vận chuyển đến nơi đổ (dùng dụng cụ, phương tiện hợp lý để tránh phân tầng) + Kiểm tra thời gian lưu bêtông (tùy theo nhiệt độ, thời tiết, phụ gia với nhiệt độ từ 20 – 30c thời gian lưu bêtông = 45 phút và khoảng cách vận chuyển < = 200 m). f. Đối với bêtông thương phẩm + Kiểm tra phiếu giao hàng của từng xe (để đánh giá tỷ lệ cấp phối, thời gian lưu mẫu, khối tích từng xe…) + Kiểm tra đo độ sụt (slump) từng xe để so sánh với độ sụt qui đònh, tùy theo thời tiết, nhiệt độ để điều chỉnh + Kiểm tra lấy mẫu thử nghiệm :  Đối với bêtông khối lớn <= 1000m 3 trong một khối đổ, cứ 250m3 lấy một tổ mẫu (3 viên).  ĐốI với móng lớn có khối đổ 50m 3 hoặc nhỏ hơn vẫn lấy một tổ mẫu (3 viên).  Đối với khung sàn cột của của công trình cứ đổ 20m 3 lấy một tổ mẫu, tuy nhiên mỗi lần đổ có cấu kiện khác nhau, thời gian khác nhau, khối đổ <20m 3 vẫn phải lấy một tổ mẫu. g. Kiểm tra và đầm đổ bêtông + Đổ liên tục đến khi hoàn thành một kết cấu. + Chiều cao rơi của bêtông phải < 1.5m và thẳng đứng. + Không dùng đầm dùi dòch chuyển bêtông và tác động lên cốt thép. + Chiều dày lớp bêtông đổ xong phải >= chiều dày thiết kế. + Kiểm tra và sửa chữa lớp thép bò chuyển vò trong quá trình đổ để bảo đảm chiều dày lớp bêtông bảo vệ thép. + Kiểm tra thường xuyên suốt trong quá trình đổ bêtông mức độ an toàn của ván khuôn, cây chống, chảy nước, biến dạng… + Các biện pháp che chắn khi trời mưa, ánh sáng đầy đủ, dự trù hệ thống điện dự phòng. + Kiểm tra đầm bê tông bằng đầm dùi (sử dụng Þ đầm dùi thích hợp cho từng cấu kiện), đầm dùi được đặt thẳng đứng, nếu là bê tông đổ từng lớp thì phải được cắm sâu vào lớp trước 10mmm. + Nếu cần đầm lại thì phải sau 1.5 – 2 giờ sau khi đầm lần 1. + Kiểm tra việc xử lý mặt bêtông đã đổ xong (phẳng, không đọng nước, gồ gề, lòi đá… ). + Chiều dày lớp đổ từ 20 – 40 cm tùy theo cấu kiện. h. Mạch ngừng bê tông + Giới hạn tối đa việc sử dụng mạch ngừng trong cùng một kết cấu. + Mạch ngừng đặt tại vò trí lực cắt và momen uốn nhỏ nhất, vuông góc với phương truyền lực nén vào kết cấu. i. Mạch ngừng cho cột + Mặt trên của móng. + Mặt dưới của dầm. + Mạch ngừng cho sàn + đà có kích thước lớn, liền khối, đặt tại vò trí dưới bản sàn 2cm – 3cm. + Hướng đổ song song dầm phụ, mạch ngừng đặt tại vò trí 1/3 nhòp dầm phụ, hướng đổ song song với dầm chính, mạch ngừng đặt tại vò trí ¼ nhòp khoảng dầm và sàn. j. Bảo dưỡng bê tông + Bảo dưỡng bêtông trong thời gian ninh kết rất quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến khối lượng bê tông thành phẩm. + Biện pháp bảo dưỡng bằng độ ẩm là (TCVN 5592 - 91). + Thời gian bảo dưỡng tùy theo nhiệt độ ngoài trời từ 3 ngày đêm tới 6 ngày đêm. + Trong thời gian bảo dưỡng tránh các tác động cơ học như : rung, đập, đặt các tải trọng lớn lên cấu kiện. k. Kiểm tra kết quả thử mẫu bêtông + Xem xét số liệu mẫu, cấu kiện, thời gian đổ của mẫu có kết quả với mẫu đối chứng. + Kết quả nén mẫu sau 7 ngày (đạt >= 70%). + Kết quả nén mẫu sau 28 ngày (đạt >= 100%). + Kết quả mẫu của cấu kiện không đạt yêu cầu sau 28 ngày <98% cần phải có sự chấp thuận của thiết kế hoặc xác đònh lại kết quả bằng các biện pháp khác : nén tiếp với mẫu đối chứng, bắn súng tại chỗ, hoặc siêu âm. 6. Kiểm tra công tác xây a. Kiểm tra vật liệu xây + Kích thước, chất lượng, chủng loại, xuất xứ kèm theo chứng chỉ kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ kỹ thuật của nơi sản xuất căn cứ theo yêu cầu điều kiện sách kỹ thuật, mẫu được quyết đònh của Chủ đầu tư phê duyệt. + Kiểm tra chất lượng của các thành phần cấp phối vữa xây (cát trung, ximăng, nước) b. Kiểm tra phương tiện, thiết bò phục vụ công tác xây + Dụng cụ cầm tay, giàn giáo, thước nivo, dây léo, máng chứa vữa, máy cắt gạch c. Kiểm tra chất lượng thi công xây : (xây tường 100, 200, xây theo khối > 200) + Kiểm tra búng mạch trục: (theo ranh giới của hoạ đồ thiết kê’). + Kiểm tra câu dây lèo : (theo 2 phương ngang và đứng). + Kiểm tra xây liên kết tường – tường, tường – cấu kiện bêtông (mỏ gạch, râu thép hồ dầu … ) + Kiểm tra câu ngang tường>= 200: (xây 4-5 lớp dọc gạch ống, xây câu ngang một lớp gạch đinh hoặc rải lưới thép trên lớp vữa mặt, 2 đầu lưới câu đinh thép vào 2 cột ) + Kiểm tra cấp phối vữa, độ ẩm vữa, đồng đều vữa. + Kiểm tra chiều dày, độ chặt lớp vữa xây. + Kiểm tra độ thẳng vạch vữa, độ phẳng mặt xây. + Kểm tra chất lượng vữa thu hồi (sau 2h phải được hủy bỏ). + Kiểm tra mạch ngừng xây : (mỗi đợt xây không cao quá 1.5m khi vữa chưa đông cứng, không tác động vào khối xây…). + Bảo dưỡng khối xây : (khi trời quá nóng > 35 0c hoặc trời mưakhi mới vừa xây cần [...]... DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG Giám sát thi công Giám sát chất lượng 1 2 3 4 Kiểm soát chất lượng công trình 5 Giám sát hợp đồng 6 7 8 9 10 Kiểm soát giá thành công trình Đạt mục tiêu của dự án 11 12 Kiểm soát tiến độ công trình Khống chế tiến độ thi công trình Khống chế chất lượng công trình 1 Xét duyệt vật liệu 5 Nghiệm thu thành phẩm 10 2 Xét duyệt công nghệ và thi t bò 6.Nghiệm thu hoàn công 11 Theo công. .. điện trong nhà ở và công trình công VIII TRÁCH NHIỆM VÂT CHẤT : Quyền và nghóa vụ của tư vấn giám sát được quy đònh rõ trong nghò đònh 209/2004/NĐ-CP ban hành ngày 16/12/2004 và thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005 Trong quá trình thực hiện giám sát dự án đơn vò giám sát sẽ thực hiện theo đúng trình tự trong sơ đồ nội dung giám sát thi công và sơ đồ trình tự giám sát chất lượng công trình (hai bản... thoát nước và hố ga tạm trong quá trình thi công để không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trong công trình cũng như công trình lân cận Việc giám sát ATLĐ-PCCC-VSMT phải tuân theo các quy đònh hiện hành, và các quy đònh cụ thể tại điều kiện sách của Hợp đồng thi công, giữa Chủ Đầu tư và các Nhà thầu xây lắp VI CÔNG TÁC NGHIỆM THU VÀ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH 1 Công tác nghiệm thu : Giám sát thi công phối... 3 Giám sát hiện trường 8 Thay đổi công trình 4 Xử lý khuyết tật, sự cố công trình 9 Đền bù thi t hại 7 Chi trả theo khối lượng Điều chỉnh giá cả dõi ngày 12 Duyệt kéo dài ngày công SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GIÁM SÁT CHẤT LƯNG CÔNG TRÌNH Đơn vò nhận thầu xin phép khởi công Kiểm tra vật liệu, thi t bò, nhân công, duyệt công nghệ thi công 4 không đạt Kỹ sư giám sát trưởng kiểm tra đơn xin khởi công 1 đạt Khởi công. .. pháp kỹ thuật thi công và “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng theo TCVN 5308-91” Về phía đơn vò thi công cần phải bố trí một đội ngủ cán bộ chuyên phụ trách đi kiểm tra và nhắc nhở công nhân trên công trường Tư vấn giám sát sẽ kiểm tra và nhắc nhở bằng đề nghò văn bản khi có người vi phạm an toàn lao động, sẽ đề nghò tạm ngưng công trình khi trong quá trình thi công có ảnh hưởng đến công tác An... khối Quy phạm thi công và nghiệm thu - TCVN 5718 - 1993 : mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước - TCVN 5639 - 1991 : Nghiệm thu thi t bò đã lắp đặp xong Nguyên tắc co bản - TCVN 5576 - 1991 nghiệm thu : Nghiệm thu hệ thống cấp thoát nước Quy phạm thi công và - TCVN 4519 – 1988 : Hệ thống cấp thoát nước bên trong và bên ngoài công trình Quy phạm thi công và nghiệm thu... công văn đề nghò chủ đầu tư và từ chối nghiệm thu sản phẩm Và khi được xử lý xong, đáp ứng về yêu cầu của công văn đề ra, chúng tôi mới nghiệm thu sản phẩm và tiến hành thi công các giai đoạn tiếp theo Bảng Đề cương Giám sát này được thống nhất p dụng tại công trường Tây nguyên Plaza kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐTXD HỒNG GIA ANH HOÀNG ANH GIA LAI-TÂY NGUYÊN... chất lượng công tác xây lắp Nguyên tắc co bản - TCVN 4055 - 1985 : Tổ chức thi công - TCVN 4091 - 1985 : Nghiệm thu các công trình xây dựng - TCVN 4085 - 1985 : Kết cấu gạch đá Quy phạm thi công và nghiệm thu - TCVN 4087 - 1985 : Sử dụng máy xây dựng Yêu cầu chung - TCVN 4447 - 1987 : Công tác đất Quy phạm thi công và nghiệm thu - TCVN 4459 - 1987 : Hướng dẩn pha trộn và sử dụng vũa xây dựng - TCVN 4453... công 1 đạt Khởi công từng trình tự công việc 5 đạt không đạt Đơn vò nhận thầu tự kiểm tra chất lượng Giám sát hiện trường 2 đạt không đạt Kỹ sư giám sát chuyên ngành nghiệm thu đạt 3 Kỹ sư giám sát xác nhận chuyển công đoạn trung gian Các giai đoạn 1 Chuẩn bò; 2 Thi công; 3 Nghiệm thu; 4 Đề xuất lại; 5 Triển khai công đoạn sau; 1 + 2 + 3 Giai đoạn giám sát chất lượng công trình Phụ lục 1 Danh mơc hå... trên công trình Về công tác PCCC, lưu ý đến vấn đề PCCC đặc biệt là vần đề an toàn về điện và hàn trong quá trính thi công Khi hàn phải có che chắn, bên dưới không được có vật tư dễ cháy đây là vấn đề cần lưu ý Đơn vò thi công phải có thi t bò PCCC trên công trình và biện pháp bố trí vật tư trên công trường một cách khoa học, để khi có hỏa hoạn xảy ra thì phải có lối thoát cho ngøi lao động trên công . phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của Nhà thầu công trình. c. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thi t bò lắp đặt vào công trình do Nhà thầu thi công xây dựng công trình. xã hội chủ nghiã việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH Công trình : Chủ đầu tư : Đòa điểm : Khái quát về công trình: Công trình: Trung tâm Dòch vụ. hành. d. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình bao gồm : - Kiểm tra bản vẽ, biện pháp thi công của Nhà thầu thi công xây dựng công trình. - Kiểm tra và giám sát thường xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương giám sát thi công xây lắp công trình trung tâm dịch vụ thương mại tài chính và căn hộ tây nguyên, Đề cương giám sát thi công xây lắp công trình trung tâm dịch vụ thương mại tài chính và căn hộ tây nguyên, Đề cương giám sát thi công xây lắp công trình trung tâm dịch vụ thương mại tài chính và căn hộ tây nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay