Một số biện pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trong trường Mần non

15 617 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:19

Một số biện pháp nâng cao chất lợng cơ sở vật chất trong trờng mầm non Phần I: đặt vấn đề 1. Lý do chọn đề tài: Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới đất nớc. Trớc sự đổi mới hội nhập của nền kinh tế Giáo dục Mầm non đã bị tan vỡ ở nhiều trờng nông thôn và miền núi. Để ổn định duy trì ngành Giáo dục Mầm non Nghị quyết lần thứ 2 của Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 8 đã định hớng " Phát triển Giáo dục Mầm non đến năm 2000 là phát triển bậc học Mầm non phù hợp với yêu cầu và điều kiện của từng nơi. Đảm bảo cho trẻ 5tuổi đợc vào lớp 1". đồng thời nghị quyết đã vạch ra mục tiêu đến năm 2020 là " Xây dựng hoàn chỉnh và phát triển bậc học Mầm non hầu hết trong độ tuổi. Phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các gia đình" Thực hiện Quyết định số 239/QĐ - TT g ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ t- ớng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 2015. Để các bậc phụ huynh yên tâm gửi con đến trờng, bản thân tôi những ngời làm công tác quản lý: Vừa là cô giáo, vừa là ngời mẹ hiện thứ hai của trẻ. Vậy mình phải làm gì? dạy dỗ trẻ nh thế nào? Chăm sóc làm sao ? Đó chính là niềm mơ ớc của những cô giáo mầm non, ngời làm công tác quản lý mong muốn làm sao cho các cháu khoẻ mạnh, thoải mái, tìm tòi, khám phá, sáng tạo, trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Tâm huyết là thế nhng trên thực tế trờng mầm non Trân Châu còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất trong công tác chăm sóc và nuôi dỡng trẻ.Trờng chia làm 2 khu khoảng cách lại quá xa, bếp ăn khu lẻ cha có, phòng học cha đạt chuẩn, trang thiết bị còn thiếu cha đồng bộ Đứng trớc thực trạng cơ sở vật chất của nhà trờng còn thiếu thốn nh vậy, tôi rất băn khoăn trăn trở: Làm thế nào để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các nhóm lớp, xây bếp ăn cho trẻ khu Hải Sơn. Để các cháu có đầy đủ đồ dùng phục vụ ăn nghỉ, đồ dùng hoạt động dạy học và vui chơi của trẻ. Với lý do cấp thiết nh vậy nên tôi quyết định chọn tìm con đờng để giải quyết khó khăn trên. Đây cũng chính là lý do tôi chọn đề tài Một số biến pháp Nâng cao chất l- ợng cơ sở vật chất trong trờng mầm non với mong muốn góp phần thúc đẩy chất lợng chăm sóc giáo dục - nuôi dỡng của nhà trờng đi lên . 2. Mục đích đề tài : - Tích cực tham mu làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất trong trờng mầm non. - Tăng cờng đầu t cơ sở vật chất để nâng cao chất lợng nuôi và dạy học trong nhà trờng. 1 3. Kết quả cần đạt đ ợc: Trớc tình hình và nhiệm vụ trên là một cán bộ quản lý nhà trờng tôi băn khoăn suy nghĩ phải làm gì và làm nh thế nào để đơn vị mình phụ trách đáp ứng yêu cầu đòi hỏi hiện nay của đất nớc nói chung và bậc học Mầm non nói riêng. Đồng thời từng bớc làm thay đổi bộ mặt của nhà trờng tiến tới xây dựng trờng Mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 2012 Tôi quyết tâm đi sâu nghiên cứu tích cực tham mu làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục,bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị các lớp học tiến tới đầu t xây mới tr- ờng Mầm non đạt chuẩn theo trờng Mầm non khối xã, đồng thời đầu t cơ sở vật chất cho phù hợp với giáo dục trẻ của trờng Mầm non Trân Châu hiện nay đã đợc thực thi. 4. Đối t ợng, phạm vi nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu: 4.1. Đối tợng nghiên cứu: Một số biện pháp Nâng cao chất lợng cơ sở vật chất trong trờng Mầm non . 4.2. phạm vi: Tại đơn vị trờng Mầm non Trân Châu và có thể áp dụng cho các trờng Mầm non khối xã tại huyện đảo Cát Hải 4.3. Kế hoạch nghiên cứu: Từ năm 2006 - 2012. Phần II : nội dung 1. Cơ sở lý luận Trong những năm gần đây và nhất là sau đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ X, công tác giáo dục đợc toàn đảng, toàn dân coi là chiến lợc và là quốc sách hàng đầu. Đầu t cho giáo dục là đầu t cho sự phát triển, giáo dục Mầm non đợc coi là khâu quan trọng đầu tiên hình thành cho trẻ nhận thức, t duy và phát triển nhân cách ban đầu của con ngời một cách toàn diện. Xây dựng cơ sở vậ 3t chất trong trờng Mầm non chính là tạo ra một môi trờng s phạm đầy đủ phòng học, phòng làm việc, bếp ăn, đồ dùng đồ chơi, sân chơi ngoài trời cho trẻ. Theo quyết định số 14 ngày 7/ 4/2008 của Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo đợc quy định taị Điều lệ trờng Mầm non về việc xây dựng trờng Mầm non đạt chuẩn. Tại mục 1 chơng IV có ghi rất rõ; Theo điều 9 chơng II của Quyết định ban hành quy chế công nhận trờng Mầm non đạt chuẩn. Thông t số 02/TT/BGD&ĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non do Bộ Trởng Bộ giáo dục Quyết định gồm 3 điều. Thông t 23 ngày 22/7/2010 ban hành quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Đó chính là cơ sở để mỗi cán bộ quản lý cần phải làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục trong nhà trờng 2 Với các điều kiện cần thiết trên để đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay xây dựng cơ sở vật chất cho trờng Mầm non chính là việc tạo ra một môi trờng s phạm đầy đủ phòng học. Phòng làm việc, bếp ăn, đồ dùng đồ chơi, sân chơi ngoài trời cho trẻ, v.v Điều đó cũng có nghĩa là tạo ra một môi trờng s phạm có đủ diện tích cho trẻ hoạt động, có cảnh quan đẹp, thiết bị đồ dùng đồ chơi đẹp, mang tính giáo dục cao, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện đại và thân thiện. Để phục vụ tốt cho việc chăm sóc - giáo dục trẻ. Việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất là phải tạo ra một môi trờng thuận lợi cho mỗi cán bộ, giáo viên phát huy đợc khả năng của mình trong giảng dạy cũng nh việc chăm sóc nuôi dỡng các cháu. Một môi trờng thuận lợi để phụ huynh yên tâm gửi con và cũng chính nơi đây các cháu đợc ăn ngủ, học tập, đợc tích cực hoạt động tìm tòi khám phá đợc trải nghiệm với môi trờng, v.v Vì vậy muốn nâng cao chất lợng đầu t cơ sở vật chất trong nhà trờng hớng tới trờng Mầm non đạt chuẩn .Thì ngời hiệu trởng phải biết xây dựng kế hoạch cụ thể có chiến lợc cho trớc mắt, cho lâu dài có đủ diện tích phòng học, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và hoạt động vui chơi của trẻ có nh vậy thì chất lợng giáo dục mới phát triển một cách toàn diện. 2. Thực trạng Trờng Mầm non Trân Châu nằm trên địa bàn của xã chia làm 2 khu (khu Trân Châu và khu Hải Sơn) với tổng số 7 nhóm lớp, Khu Trân Châu đẫ đợc xây mới 4 phòng học theo chuẩn đa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2009. Khu Hải Sơn nhà cấp 4 xây từ năm 2000. Các cháu sống rải rác ở các thôn, với 2 điểm trờng mà khoảng cách lại quá xa nhau vì vậy rất khó khăn cho công tác quản lý và chỉ đạo. * Quy mô tr ờng lớp: stt năm học Nhà trẻ Mẫu giáo ghi chú Số nhóm số trẻ Số lớp Sô trẻ 1 2007 -2008 01 16 4 85 2 2008 2009 01 18 4 86 3 2009 - 2010 02 23 5 86 * Về cơ sở vật chất Là một trờng nhỏ nằm trong khối xã mới thành lập ,diện tích đất quá hẹp, phòng học chật, cơ sở vật chất nhà trờng quá nghèo nàn không đủ đồ dùng cho cô và trẻ hoạt động . Chính vì vậy mà ảnh hởng trực tiếp đến việc chăm sóc nuôi và dạy trẻ. * Sân chơi của các cháu còn quá nhỏ, gồ ghề diện tích cha đủ cho trẻ hoạt động, cha có giàn che nắng cho trẻ, cảnh quang sân trờng cha đợc cải thiện. * Bàn ghế của trẻ bớc đầu đã đợc đầu t song cha đủ, các cháu khu Hải Sơn vẫn phải sử dụng bàn ghế cũ và hỏng. * Đồ dùng dạy học, đồ chơi trong lớp quá ít không đủ cho các cháu hoạt động vui chơi, giá đồ chơi quá cũ, nhiều lớp cha có. 3 * Các phòng học đã có thảm chải nền nhà để phòng chống rét cho trẻ xong cha phủ kín diện tích của các lớp vì mức thu nhập của phụ huynh còn quá thấp. * Các phòng học cha có hệ thống thiết bị nớc lóng cho trẻ trong hoạt động vệ sinh hàng ngày. * Bếp ăn đã xây dựng theo tiêu chuẩn bếp ăn một chiều, có nhà ăn cho trẻ song cha có đồ dùng trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ nh:, bếp ga nấu cơm, bàn chế biến còn quá nhỏ v.v Cụ thể: s t t năm học phòn g học phòng học cấp 4 phòng học đạt chuẩn bếp ăn một chiều sân chơi sân có đồ chơi bàn ghế, đồ dùng học tập đồ dùng phục vụ ăn nghỉ ghi chú 1 2007 - 2008 5 5 0 0 02 01 40 còn thiếu không đủ 2 2008 2009 5 5 0 01 02 01 55 còn thiếu không đủ 3 2009 -2010 7 3 4 01 02 02 60 còn thiếu cha dồng bộ Đứng trớc những yêu cầu đòi hỏi ngày một cao về điều kiện cơ sở vật chất để chăm sóc giáo dục các cháu trong khi cơ sở vật chất, môi trờng cảnh quan của nhà tr- ờng còn nhiều bất cập. Trong năm học 2010 - 2011 với chủ đề Tiếp tục" Đổi mới quản lý và nâng cao chất lợng giáo dục". Để thực hiện tốt chủ đề năm học 2010 - 2011 tôi quyết tâm từng bớc tham mu xây dựng trờng Mầm non theo chuẩn đồng thời đầu t cơ sở vật chất nhà trờng ngày một khang trang, sạch - đẹp đáp theo yêu cầu đổi mới của giáo dục Mầm non nói chung và của trờng Mầm non Trân Châu nói riêng. H- ớng tới xây dựng trờng chuẩn quốc gia giai đoạn 2006- 2012. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tôi gặp một số khó khăn và thuận lợi sau: * Thuận lợi: - Trờng luôn nhận đợc sự quan tâm của UBND huyện Cát Hải, UBND xã, các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh và của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Hải. Bản thân quyết tâm thực hiện, đợc sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục, các đồng chí trong ban giám hiệu và các đồng chí giáo viên trong toàn tr- ờng. * Khó khăn: - Bản thân cha có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng cơ sở vật chất. - Nguồn kinh phí Nhà nớc và nguồn ngân sách địa phơng còn hạn chế. 4 - Nguồn đóng góp của phụ huynh còn hạn chế vì mức thu nhập của nhân dân cha cao. Xuất phát từ những khó khăn, thuận lợi trên cùng với ý chí quyết tâm của bản thân, tôi xây dựng các biện pháp nhằm thực hiện bằng đợc kế hoạch đã đề ra trong năm học 2010 - 2011. Với thực tế kinh nghiệm và kết quả những việc đã làm tôi xin đợc trình bay một số kinh nghiệm nhỏ của mình trong công tác chỉ đạo tham mu làm tốt xã hội hoá giáo dục để từng bớc đầu t cơ sở vật chất trong nhà trờng. 3.Một số biện pháp thực hiện: 3.1- Xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của tr ờng . Sau khi đã xác định đợc nội dung công việc và tích luy đợc một chút kinh nghiệm từ học tập nghiên cứu. Tôi đã mạnh dạn tổ chức hội thảo gồm các đồng chí lãnh đạo địa phơng đặc biệt xin ý kiến tham mu chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục về việc xây dựng trờng mới, các đồng chí trong ban chỉ đạo điều hành của nhà trờng, tập thể giáo viên để bàn về vấn đề làm sân chơi cho các cháu khu Trân Châu cải tạo bồn hoa cây cảnh sân trờng. Tạo các mảng tờng, các góc tuyên truyền cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trờng, môi trờng giáo dục ở địa ph- ơng, đảm bảo tính s phạm và độ bền đẹp của công trình theo hớng chuẩn. Trớc tiên tôi xây dựng kế hoạch riêng cho mình và tại hội thảo tôi trình bày ý tởng của bản thân đối với từng công việc, từng vị trí và mục đích yêu cầu giáo dục ở đây là gì? lấy ý kiến tham gia xây dựng các thành viên trong hội nghị và các đồng chí giáo viên. Các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục. Tham m u ý kiến một số các đồng chí cán bộ quản lý lâu năm, có nhiều kinh nghiệm để học hỏi và vận dụng vào thực tế tại đơn vị. Kết quả đã thống nhất công việc và vị trí sắp xếp xây bồn hoa khuôn viên sân trờng, hớng cổng trờng sao cho phù hợp với khuôn viên và cảnh quang, đồng thời tạo các mảng tờng xung quanh sân trờng ở khu Trân Châu có tính giáo dục và tuyên truyền cao. Về sân chơi và cảnh quang. Đảm bảo có diện tích sân chơi cho trẻ hoạt động, xây tờng bao quanh nhà trờng có hệ thống thoát nớc an toàn, bố trí sắp xếp đồ chơi ngoài trời sao cho hợp lý. Các vị trí trên sân phải phù hợp với diện tích khuôn viên, ốp gạch hoa bồn cây vừa tầm ngồi của trẻ đảm bảo bền, đẹp. Các bồn hoa phải xây theo hình tròn, hình lục giác,v.v để tạo sự hài hoà hợp lý tổng thể của sân trờng. Các mảng tờng, các góc tuyên truyền phải phù hợp với khuôn viên diện tích của nhà trờng, phù hợp với giáo dục Mầm non đẹp có tính sáng tạo giúp cho trẻ nhân thức 5 và phát triển một cách toàn diện. Đồng thời là những góc tuyên truyền rộng rãi tới các bậc phụ huynh và toàn xã hội. Khung cảnh thiên nhiên ở sân trờng còn là nơi trẻ trực tiếp quan sát và làm quen với cỏ cây hoa lá, các con vật trong điều kiện tự nhiên, qua đó kiến thức cũng nh hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh đựợc mở rộng. Khung cảnh thiên nhiên còn là những mẫu vật sống để giáo viên sử dụng trong nội dung cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh. Không những thế còn giúp cho trẻ đợc hít thở không khí trong lành, đợc vui chơi tạo nên môi trờng thân thiện với trẻ. Với cách đầu t xây dựng không để bê tông hoá sân chơi đến nay sân trờng luôn xanh - sạch - đẹp những bông hoa nở rộ toả ngát hơng thơm của các loài hoa. Qua đó giúp cho trẻ biết yêu thiên nhiên có ý thức bảo vệ môi trờng ngày một tốt hơn và thân thiện với môi trờng. * Về đồ dùng, trang thiết bị trong bếp - xây bếp ăn khu Hải Sơn. Tiếp tục đầu t cơ sở vật chất cho việc phục vụ, nuôi dỡng. Sau khi bếp ăn đã hoàn thành và đa vào sử dụng vậy làm thế nào để có đầy đủ đồ dùng và trang thiết bị đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định của việc chăm sóc nuôi dỡng. Đến cuối năm học 2009- 2010 tôi đã mạnh dạn đề xuất ý kiến với UBND xã, các bậc phụ huynh về sự cần thiết phải xây và trang bị ngay một số cơ sở vật chất phục vụ cho việc chăm sóc nuôi dạy trẻ ở khu Hải Sơn bởi khoảng cách con đờng đa cơm sang Hải Sơn ngày một xa hơn phải đi từ Trân Châu qua vờn quốc gia Cát Bà đến Hải Sơn, nếu nh vậy sẽ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm . Với chăn trở nh vậy ngay từ đầu tháng 7 năm 2010 tôi đã làm văn bản trình UBND xã đồng thời triệu tập cuộc họp ban đại diện cha mẹ học sinh . Tôi đẫ nêu những khó khăn cần thiết của nhà trờng, thông qua cuộc họp tôi đã dợc các đồng chí lãnh đạo địa phơng, ban đại diện cha mẹ học sinh nhất trí ủng hộ kinh phí cơ sở vật chất đầu t trang thiết bị xây bếp ăn cho trẻ khu Hải Sơn đa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2010. Với tổng kinh phí 15 triệu đồng bếp ăn có đủ đồ dùng trang thếi bị đạt tiêu chuẩn cho công tác chăm sóc và nuôi dỡng trẻ. * Về cơ sở vật chất trong lớp học. Để đảm bảo an toàn phòng chống rét cho trẻ và một số trang thiết bị phục vụ cho hoạt động vui chơi của trẻ. Ngay từ đầu năm học tôi đã triệu tập ban phụ huynh nhà trờng để đa ra một số ý kiến mà mình cần làm ngay trong năm học. Vận động các bậc phụ huynh đóng góp đông thời tham mu để xin kinh phí từ các ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm đóng trên địa bàn,. Thông qua cuộc họp đã đợc các đồng chí nhất trí cao, năm học 2010 2011 nhà trờng đã trang bị cho 100% lớp học có thảm chải nền nhà, bình nóng lạnh, đồ dùng dạy học, đảm bảo đủ bàn ghế chuẩn theo các độ 6 tuổi, đồ dùng giáo dục thể chất, đồ chơi theo chuẩn. Đặc biệt là 2 lớp 5 tuổi có đủ đồ dùng dạy và học theo thông t 02 của BDG&ĐT. 3.2- Tổ chức tham quan học hỏi nâng cao hiểu biết về xây dựng cơ sở vật chất, đầu t trang thiết bị cho việc chăm sóc và nuôi dạy. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 thì điều quan trọng trớc tiên đó là phải làm những gì? và làm nh thế nào để cải tạo cảnh quan sân vờn trờng hiện đang sử dụng không để bê tông hoá sân chơi , có hiệu quả trong việc chăm sóc - nuôi dạy trẻ là việc làm bức xúc đối với nhà trờng. Bởi trờng học đã đợc thành lập nhiều năm nhng nhiều năm học trớc đây trờng vẫn cha có đồ chơi ngoài trời cho trẻ hoạt động, cảnh quan sân trờng cha có. Song một trờng nhng mỗi khu lại có dáng vẻ khác nhau, diện tích khuôn viên khác nhau. Vậy làm thế nào để tạo ra khuôn viên phù hợp với từng khu lại là một việc rất khó khăn để phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo Mầm non hiện nay. Để có nhận thức về việc mình sắp làm. Trớc tiên tôi đọc tập san, tạp chí giáo dục, các hình ảnh về mô hình các tr ơng Mầm non để tham khảo học tập cách bố trí sắp xếp sao cho phù hợp với tr ờng mình. Song đó chỉ là lý luận và gián tiếp, tôi suy nghĩ và mong muốn đợc tham quan học hỏi trơng ban, tôi trực tiếp đi tham quan trờng Mầm non Sơn ca, Mầm non Sao Biển và một số trờng mầm non thành phố. Tôi mạnh dạn trình bày mong muốn của mình với UBND xã, phòng giáo dục. Kết quả đã đợc các đồng chí cán bộ cơ sở vật chất của phòng giáo dục cho biết đợc u nhợc điểm của từng sân, vờn các trờng để học tập và tiếp thu một cách có chọn lọc. Ví dụ 1: Tham quan học tập góc thiên nhiên của trờng Mầm non Sơn ca, Mầm non Sao Biển: Về bố trí xắp xếp đồ dùng giáo dục thể chất, vẽ các dờng đi, bật chụm tách chân, đấm bốc, đu quay. Ví dụ 2: Tham quan học tập cách tạo cảnh quang môi trờng, các mảng tờng, các góc tuyên truyền ở trờng Mầm non Sao Biển thành phố Hải Phòng, trờng Mầm non Sao Mai Thuỷ Nguyên, Mầm non Sơn Ca: Nh tranh tuyên truyền bảo vệ môi tr- ờng, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kễ giáo luôn đợc nhà trờng coi trọng. Bởi đây chính là công tác tuyên truyền để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục trong nhà trờng. Ví dụ 3: Tham quan học tập xây dựng trờng Mầm Non chuẩn khối xã trờng Mầm non Sao Mai - Nghĩa Lộ, trờng Mầm non Thanh Lơng - Vĩnh Bảo: Về quy hoạch tổng thể và khuôn viên nhà trờng Trong quá trình học tập tôi đã mạnh dạn trao đổi với các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục và các đồng chí lãnh đạo địa phơng về cách bố trí bồn hoa cây cảnh, sân chơi, chỗ để đồ chơi ngoài trời sao cho hợp lý và hớng công biển trờng của khu Trân Châu, theo diện tích khuôn viên của nhà trờng. Sau khi tham quan 7 học hỏi tôi đã ít nhiều nhận thức đúng đắn và định hình đợc những gì sẽ thiết kế cho công trình của trờng mình theo hớng chuẩn quốc gia. Đến nay trờng Mầm non Trân Châu đã có một khu nhà 2 tầng với 4 phòng học đạt chuẩn. Mỗi lớp học có cách trang trí khác nhau tạo nên cảnh quang môi trờng thật hấp dẫn, có tính sáng tạo tuyên truyền giáo dục trong nhà trờng. Đợc các bạn đồng nghiệp và các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục đánh giá cao. 3.3- Tham m u - làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Muốn làm thay đổi bộ mặt của nhà trờng thì điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là phải làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục tức bản thân tôi cần làm tốt công tác tham mu tuyên truyền, từ đó tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng bộ chính quyền địa phơng, của các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục, các đồng chí lãnh đạo huyện về mở rộng diện tích đất, xây dựng phòng học mới và đầu t cơ sở vật chất trong nhà trờng. Sự quan tâm của Đảng bộ chính quyền địa phơng xã Trân Châu là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với nhà trờng. Muốn xây dựng, duy trì và phát triển phong trào Trờng Mầm non thì không thể coi nhẹ việc tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng bộ chính quyền địa phơng, các đồng chí lãnh đạo huyện và các ban ngành có liên quan. Là một cán bộ quản lý nhà trờng nên ngay từ khi nhận công tác từ năm 2005 - 2006 đến nay tôi luôn xác định cho mình cần có trách nhiệm trong từng công việc đ- ợc giao. Thờng xuyên báo cáo, phản ánh với các đồng chí lãnh đạo Đảng chính quyền địa phơng về các vấn đề chuyên môn, các chủ trơng, phơng hớng nhiệm vụ của ngành học, các công văn chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và đặc biệt là nhiệm vụ năm học hàng năm của ngành học Mầm non. Chính vị vậy mà các đồng chí lãnh đạo địa phơng đã nắm đợc đầy đủ về nội dung chăm sóc giáo dục trẻ theo chơng trình giáo dục Màm non hiện nay. Trên cơ sở đó các đồng chí lãnh đạo địa phơng đề ra những chủ trơng và biện pháp sát với điều kiện thực tế của trờng. Để làm tốt công tác chăm sóc - giáo dục trẻ tôi đã làm và triển khai cụ thể nh sau: + Bớc vào năm học 2010 - 2011, sau khi tiếp thu nhiệm vụ năm học cở sở Giáo dục và Đào tạo, nhiệm vụ năm học của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Hải. Tôi đã trình bày báo cáo với các đồng chí lãnh đạo địa phơng về yêu cầu nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học của nhà trờng. Tiếp tục tham mu tăng cờng đầu t cơ sở vật chất tổ chức cho 100% các cháu ăn nghỉ tại trờng, đồ dùng phục vụ cho ăn nghỉ, đồ dùng học tập, vui chơi, sân chơi, đồ chơi ngoài trời, cảnh quan môi trờng, các chỉ tiêu về đầu t xây dựng cơ sở vật chất. Mở rộng khuôn viên nhà trờng tiến tới xây dựng trờng Mầm non theo chuẩn phấn đấu trở thành trờng tiên tiến cấp huyện, tiến tới tr- ờng đạt chuẩn quốc gia ở khu Trân Châu giai đoạn 2006 - 2012. Đồng thời quy hoạch khuôn viên sân trờng không để bê tông hoá sân chơi. Các chỉ tiêu, biện pháp trong kế hoạch nhiệm vụ năm học của phòng Giáo dục huyện trình với các đồng chí lãnh đạo 8 địa phơng xin ý kiến của các đồng chí để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trờng. + Khi trình bày kế hoạch tôi đã đi vào những vấn đề cơ bản trọng tâm của năm học nh: Chỉ tiêu, chiến lợc phát triển giáo dục mầm non, kế hoạch và các biện pháp lớn về công tác phát triển số lợng, chất lợng chăm sóc giáo dục, công tác xây dựng đội ngũ, giáo viên, đặc biệt là việc tiến hành xây dựng giám sát thi công công trình và khuôn viên sân trờng, đầu t xây dựng cơ sở vật chất của nhà trờng, các biện pháp lớn để nâng cao chất lợng và chăm sóc giáo dục trẻ trong tình hình đất nớc đổi mới và hội nhập Ví dụ 1: Tham mu mở rộng khuôn viên nhà trờng không để bê tông boá sân chơi Điều trớc tiên tôi phải làm đó là phải có một bản thuyết trình và cần thiết vì sao phải mở rộng diện tích. Đây là khâu quan trọng nhất mang tính quyết định có khả năng thực thi hay không? để tháo gỡ đợc vấn đề này ngay từ khi nhận công tác mới tại trờng Mẫu giáo Trân Châu tôi đã xây dựng và đề xuất nhng vẫn cha đợc sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, năm học 2009 - 2010 tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch cho việc mở rộng nhng vẫn không thuyết phục đợc. Có những lúc bản thân tôi đã nản chí nhng là một cán bộ quản lý tôi suy nghĩ có phải chăng công tác quản lý của mình còn trẻ hay cách tham mu của mình cha có sức thuyết phục. Năm 2010 - 2011 tôi tiếp tục tham mu với các đồng chí lãnh đạo địa phơng, các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban ngành có liên quan. Thông qua các cuộc họp của Hội đồng nhân dân xã, tôi mạnh dạn trình bày ý kiến của mình và cần thiết phải mở rộng diện tích khuôn viên nhà trờng một cách tỉ mỉ và tầm quan trọng của nó. Làm tốt công tác phối kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, mời họ cùng tham gia vào việc đầu t cơ vật chất cùng giám sát các công trình xây dựng. Tôi mạnh dạn mời các đồng chí lãnh đạo địa phơng, ban phụ hunh cùng đi tham quan học tập một số trờng Mầm non chuẩn của huyện và thành phố. Với cách thuyết phục và việc làm thực tế đến nay trờng Mầm non Trân Châu đã đợc các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo địa phơng đặc biệt là các bậc phụ huynh ủng hộ đến nay nhà trờng đã có sân chơi cho trẻ với diện tích 150 m2 trờng có thêm đồ chơi, cây xanh, vờn hoa ngày một nở rộ tạo nên một môi trờng thân thiện hơn. Ví dụ 2: Tham mu xây dựng trờng Mầm non theo chuẩn cho trẻ ở vùng nông thôn hải đảo. Đây là việc lam bức xúc nhất, để xây dựng đợc trờng Mầm non theo chuẩn thì điều trớc tiên là phải có học sinh và đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đạt chuẩn cả về trình độ và chuyên môn. Muốn công tác tham mu có hiệu quả thì tôi phải xây dựng 9 cho mình kế hoạch thật chi tiết về chiến lợc phát triển giáo dục Mầm non từ giai đoạn 2006- 2012. Đó là phòng học đạt diện tích chuẩn, có đầy đủ cơ sở trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động vui chơi của trẻ. Song là một xã nghèo thì mình phải tham mu nh thế nào để từng bớc dần đầu t và hoàn thiện là việc làm rất cần thiếg và quan trọng. Nên ngay từ đầu năm học tôi đã mạnh dạn trình bày ý kiến của mình về việc cần phải có kế hoạch xây dựng trờng Mầm non đạt chuẩn để phù hợp với yêu cầu giáo dục hiện nay. Để xây dựng trờng Mầm non cho trẻ theo chuẩn thì phải có kinh phí vậy làm thế nào để có kinh phí. Ngay từ đầu năm học 2006 - 2007 tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể trình với UBND xã và UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo sở giáo dục thông qua các đợt thanh tra toàn diện. Song thực tế công việc này không phải dễ dàng đợc chấp nhận, sau nhiều lần tích cực tham mu trình bày diễn giải về yêu cầu cấp bách của ngành học Mầm non. Qua nhiều lần tham mu ở các cuộc họp Hội đồng nhân dân xã, các cuộc họp với các đồng chí lãnh đạo địa phơng, cuối cùng đã đợc UBND xã và UBND huyện chấp nhận, kế hoạch của nhà trờng đã đợc đa vào nội dung Nghị quyết của HĐND huyện và HĐND xã đến ngày 15/11/2008 về vấn đề xây dựng trờng Mầm non mới cho trẻ ở khu Trân Châu đợc thực thi. Công trình xây dựng thi công luôn đợc bản thân theo dõi giám sát đồng thời tham mu kịp thời với bên thi công và các cấp có thẩm quyền những hạng mục và phần thiết kế không phù hợp với điều lệ trờng mầm non một cách kịp thời . Với cách tham mu nh vậy đến nay 4 phòng học đã đợc đa vào sử dụng đạt hiệu quả cao theo đúng tiêu chuẩn trờng Mầm non đạt chuẩn về phòng học. Ví dụ 3: Tham mu để đầu t cơ sở vật chất trong việc chăm sóc giáo dục - nuôi dạy trẻ Trong năm học 2009 - 2010 nhà trờng đã đợc các ban ngành địa phơng đầu t cơ sở vật chất nhng còn thiếu cha đồng bộ, vậy làm thế nào để có đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc chăm sóc - nuôi dạy đạt kết quả cao. Ngay từ đầu năm học 2010 - 2011 tôi mạnh dạn trình bày ý kiến của mình tới các bậc phụ huynh và các đồng chí lãnh đạo địa phơng, lãnh đạo huyện, lãnh đạo huy lãnh đạo phòng giáo dục đặc biệt tranh thủ sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo qua các đợt thanh tra, kiểm tra , chấm trờng xanh - sạch- đẹp giai đoạn III của phòng giáo dục, phòng tài chính huyện Cát Hải. Tôi đã chủ động mời các đồng chí lãnh đạo địa phơng cùng dự buổi tổng kết, để nghe đoàn đánh giá kết luận về quá trình thanh tra nhà trờng từ đó tôi mạnh dạn tham mu xin hỗ trợ kinh phí cho việc bổ sung và đầu t cơ sở vật chất trong nhà trờng từ nguồn sổ số của địa phơng với tinh thần xã hội hoá giáo dục. Theo quy định nhà nớc hỗ trợ 60% còn phụ huynh 10 [...]... bổ sung cơ sở vật chất cho 2 lớp học 5 tuổi và một số cơ sở vật chất khác phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy Với sự đầu t về cơ sở vật chất ngày một khang trang nhà trờng đã tạo cho phụ huynh học sinh sự yên tâm, tin tởng gửi con đến trờng ngày một đông hơn, điều đó 11 đã khẳng định chất lợng nuôi dạy của nhà trờng có sự chuyển biến rõ ràng, đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới giáo dục Mầm non hiện... đã nâng cao hiểu biết về cách xây dựng cơ sở vật chất trong trờng Mầm non - Huy động đợc nguồn kinh phí đầu t cho công trình xây mới là 2 tỷ đồng - Xây tờng bao và làm sân trờng: 200 triệu đồng Trong đó: + Kinh phí do UBND xã là: 2,2 tỷ đồng + UBND huyện cấp kinh phí bổ sung cơ sở vật chất là 41 triệu đồng + UBND xã trang bị đủ bàn ghế chuẩn cho 123 cháu,1 biển tr ờng từ nguồn ngân sách sổ số Tổng số. .. chức lao động Có nh vậy mới thực hiện tốt việc chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện 4 Kết quả đạt đợc Qua thực hiện các biện pháp trên tuy thời gian cha dài song tôi đã thu đợc một số kết quả sau: * Về cơ sở vật chất phục vụ cho mọi hoạt động học tập, vui chơi, ăn nghỉ của nhà trờng ST T đầu t cơ sở vật chất Năm học 2008 - 2009 Năm học 2009 - 2010 Năm học 2010 - 2011 1 Giá đồ chơi 20... bàn ghế và bộ đồ dùng giáo dục thể chất, Huyện hỗ trợ kinh phí bổ sung cơ sở vật chất cho lớp 5 tuổi và hoạt động chuyên môn Sau khi phòng học mới đợc đa vào sử dụng và làm sân chơi cho trẻ, xây dựng các bồn hoa đã hoàn thành góp phần làm đẹp sân trờng để chuẩn bị bớc vào năm học 2010 2011 với chủ để Tiếp tục"Đổi mới quản lý và nâng cao chất lợng giáo dục" Để nâng cao chất lợng chăm sóc, giáo dục trẻ... Công ty chế biến thuỷ sản, các cụ cao tuổi, các bậc phụ huynh đóng góp ngày công để giúp nhà trờng hoàn thành một số công trình tạo cho cảnh quang nhà trờng ngày một khang trang sạch đẹp hơn Qua thời gian triển khai bổ sung đầu t về cơ sở vật chất trong nhà trơng bớc đầu nhà trờng đã đợc khang trang, tạo nên một cảnh quang môi trờng s phạm sạch đẹp Các cháu đã có sân chơi trong sân trờng những bông hoa... quả, bản thân tôi có một số khuyến nghị nh sau: * Đối với giáo viên: - Đề nghị các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trờng và các đồng chí giáo viên, các bạn đồng nghiệp ủng hộ và nhất trí cao các biện pháp và giải pháp của tôi, hoàn thành kế hoạch và biện pháp đã đề ra * Phòng giáo dục: - Đề nghị các đồng chí lãnh đạo tích cực tham mu, mở các lớp tập huấn, học tập bồi dỡng nâng cao năng lực cán bộ quản... một số kinh nghiệm về việc xây dựng cơ sở vật chất bớc đầu trong trờng Mầm non Trân Châu Tuy cơ sở vật chất cha đợc phong phú, cha đầy đủ song bớc đầu đã phần nào cải tạo đợc cảnh quang nhà trờng Rất mong đợc sự giúp đỡ, góp ý của các đồng chí lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Hải, các đồng chí lãnh đạo cụm và sự trao đổi kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp trong toàn huyện Tôi xin chân thành... tập và nâng cao trình độ nhận thức áp dụng vào trong công tác quản lý ngày một tốt hơn * UBND xã và UBND huyện: - Tăng cờng đầu t cơ sở vật chất và kinh phí, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công khuôn viên sân trờng vờn cổ tích ở khu Trân Châu để trờng sớm đa vào sử dụng Đồng thời quy hoạch mở rộng khuôn viên khu Hải Sơn xây bếp ăn mộ chièu theo chuẩn cho trẻ ở khu Hải Sơn Trên đây là một số kinh... nâng cao chất lợng chăm sóc, giáo dục trẻ là việc làm không thể thiếu đợc Trong khi đó kinh phí nhà trờng không có, vậy làm thế nào để có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc chăm sóc, giáo dục đạt kết quả cao Trớc tình hình kinh tế còn khó khăn tôi mạnh dạn xây dựng cho mình một kế hoạch cụ thể đó là vận động các đoàn thể trong địa phơng hỗ trợ trờng Đồng thời thành lập hội cha mẹ học sinh của nhà... học từ xa đại học mầm non tại Hải Phòng Phần III: kết luận và khuyến nghị 1 Kết luận: Từ những việc làm cụ thể và những kết quả đạt đợc, tôi rút ra một số kinh nghiệm sau: - Phải biết xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trờng và địa phơng - Tích cực học tập nghiên cứu, thâm nhập thực tế để không ngừng nâng cao hiểu biết về việc đầu t cho xây dựng cơ sở trờng Mầm non 14 - Tích cực tuyên . cứu: Một số biện pháp Nâng cao chất lợng cơ sở vật chất trong trờng Mầm non . 4.2. phạm vi: Tại đơn vị trờng Mầm non Trân Châu và có thể áp dụng cho các trờng Mầm non khối xã tại huyện đảo Cát. hoạt động trong môi trờng đẹp, nhiều cháu giờ bố mẹ đón không thích về nữa. Trong năm học này nhà trờng huy động số cháu đến lớp đạt tỷ lệ cao hơn so với năm học trớc từ 86 cháu tăng lên 123 cháu. Trong. Một số biện pháp nâng cao chất lợng cơ sở vật chất trong trờng mầm non Phần I: đặt vấn đề 1. Lý do chọn đề tài: Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới đất nớc. Trớc
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trong trường Mần non, Một số biện pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trong trường Mần non, Một số biện pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trong trường Mần non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay