Phân tích ý nghĩa tư tưởng và nét đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân

5 782 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 17:30

. kiếp người nông dân khốn khổ lam lũ, Kim Lân đã đóng góp một truyện ngắn có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật đặc sắc: Vợ nhặt. Nội dung nghệ thuật Vợ nhặt hết sức đơn giản. Tác phẩm được. là tâm trạng của Tràng và bà cụ Tứ nhân việc gia đình có thêm một thành viên mới. Cốt truyện đơn giản, nhưng Vợ nhặt có nội dung tư tưởng sâu sắc. Trước hết, qua truyện ngắn Vợ nhặt, nhà văn. với nghệ thuật truyện ngắn đặc sắc, Vợ nhặt xứng đáng được xếp vào hàng truyện ngắn hay nhất viết về đề tài nông thôn. Cùng với một số truyện ngắn sáng tác trước cách mạng và trong kháng chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ý nghĩa tư tưởng và nét đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân, Phân tích ý nghĩa tư tưởng và nét đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân, Phân tích ý nghĩa tư tưởng và nét đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn