Hãy nêu cảm nhận của anh-chị về đoạn thơ dưới đây trong bài Đất nước

6 668 7
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 17:08

. một tư tưởng khái quát nêu lên trong phần cuối của chương thơ: “Để Đất Nước này là Đất Nước của Nhân dân Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao, thần thoại” Đoạn thơ đầu tập trung khai. hiện cách cảm nhận riêng của nhà thơ về thời gian tồn tại của đất nước trong sâu thẳm của lịch sử. Đất nước là gì? Đất nước có tự bao giờ? Đó câu hỏi muôn đời của những đứa trẻ thơ khi bắt. mới mẻ của nhà thơ về đất nước. Đó là sự định nghĩa về đất nước, là cách đo thời gian tồn tại của đất nước trong sâu thẳm của lịch sử bằng chiều sâu của văn hóa dân gian. Chính cách cảm nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy nêu cảm nhận của anh-chị về đoạn thơ dưới đây trong bài Đất nước, Hãy nêu cảm nhận của anh-chị về đoạn thơ dưới đây trong bài Đất nước, Hãy nêu cảm nhận của anh-chị về đoạn thơ dưới đây trong bài Đất nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn