Hãy nêu cảm nhận của anh-chị về cá tính sáng tạo của Nguyễn Tuân trong bài Người lái đò sông Đà

7 1,129 13
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 17:08

. tài hoa của người lái đò. Có thể khẳng định một điều: con người này là của dòng sông ấy. Chỉ có người lái đò ấy mới “trị” được dòng sông ấy. Điều độc đáo trong sáng tạo của Nguyễn Tuân là luôn. Đà thể hiện rất rõ cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ ấy. Tác phẩm Người lái đò sông Đà được in trong tập tùy bút Sông Đà (1960). Đây là kết quả của nhiều chuyến đi thực tế về Tây Bắc, đặc biệt. đáo. Với Nguyễn Tuân, con người có ý thức cá nhân phát triển rất cao thì việc viết văn trước hết là để khẳng định cá tính của mình. Tập Sông Đà, trong đó có tùy bút Người lái đò sông Đà thể hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy nêu cảm nhận của anh-chị về cá tính sáng tạo của Nguyễn Tuân trong bài Người lái đò sông Đà, Hãy nêu cảm nhận của anh-chị về cá tính sáng tạo của Nguyễn Tuân trong bài Người lái đò sông Đà, Hãy nêu cảm nhận của anh-chị về cá tính sáng tạo của Nguyễn Tuân trong bài Người lái đò sông Đà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn