Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu

5 241 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:29

. tâm tưởng cho bài thơ. Đoạn thơ trên đây vừa là một bộ phận hữu cơ của toàn bài vừa như một bài thơ hoàn chỉnh một ý thơ. Đó là nỗi nhớ về thiên nhiên và con người Việt Bắc. Đoạn thơ mở đầu. Bài làm Việt Bắc của Tố Hữu là một khúc hát ân tình thủy chung nồng thắm. Tình thơ tha thiết, điệu thơ êm ái, lời thơ ngọt ngào… điều đó đã làm nên sức ngân vang sâu thẳm và lâu bền của bài. không thể tách rời trong bức tranh Việt Bắc, trong nỗi nhớ của người về xuôi. Như vậy, hai câu thơ mở đầu có giá trị giới thiệu chung nội dung, cảm xúc của cả đoạn. Tám câu thơ còn lại tràn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu, Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu, Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn