Tổng hợp kiến thức sinh học 11_Luyện thi đại học

186 1,211 2
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 06:44

Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải PHẦN: IV SINH HỌC CƠ THỂ - oOo - Chương: I CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG A - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG Ở THỰC VẬT TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT Quá trình trao đổi nước ở thực vật (trạng thái cân bằng nước ở thực vật) bao gồm ba quá trình: quá trình hấp thụ nước ở rễ, quá trình vận chuyển nước ở thân và quá trình thoát hơi nước từ lá. Trong điều kiện bình thường, ba quá trình này hoạt động nhòp nhàn, liên tục, liên hệ khắng khít với nhau, tạo nên trạng thái cân bằng nước cần thiết cho sự sống của thực vật. Sự phối hợp hoạt động của ba quá trình này đã đưa các phân tử nước từ đất vào rễ sau đó đưa đến tận ngọn cây (có cây cao hàng trăm mét). Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm của đất và không khí, dinh dưỡng khoáng là các nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước ở thực vật. I. Vai trò của nước và nhu cầu nước đối với thực vật Nước là yếu tố quan trọng bậc nhất đối với tất cả các cơ thể sống. Nước quyết đònh sự phân bố thực vật trên trái đất, thực vật không thể sống khi thiếu nước. 1. Các dạng nước trong cây và vai trò của nó a. Nước tự do i. Đặc điểm - Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào, trong các khoảng gian bào, trong các mạch dẫn,. . 1 Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải - Chiếm khoảng 70% lượng nước trong cây. - Không bò hút bởi các phần tử tích điện hay dạng liên kết hóa học. - Dạng này vẫn giữ được các đặc tính lý, hóa, sinh học bình thường của nước. ii. Vai trò - Đảm bảo độ bền vững của các cấu trúc trong cơ thể, đảm bảo mơi trường thuận lợi cho các phản ứng trao đổi chất, nước tham gia vào các phản ứng hóa học trong cơ thể. - Làm dung môi hòa tan các chất trong cơ thể. - Làm giảm nhiệt độ của cơ thể khi thoát hơi nước, đồng thời vừa giúp cho khí CO 2 từ khơng khí vào lá cung cấp cho q trình quang hợp. Bên cạnh tham gia một số quá trình TĐC, đảm bảo độ nhớt của CNS. - Giúp quá trình TĐC diễn ra bình thường. b. Nước liên kết i. Đặc điểm - Là dạng nước bò các phần tử tích điện hút bởi một lực hút nhất đònh hoặc trong các liên kết hóa học ở các thành phần của tế bào… - Chiếm khoảng 30% lượng nước trong cây - Dạng này không giữ được các đặc tính vật lý, hóa học, sinh học của nước. ii. Vai trò Đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của tế bào, đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc của tế bào, mơ, cơ quan, cơ thể. Vì thế hàm lượng nước liên kết trong cây là một chỉ tiêu đánh giá tính chịu nóng và chòu hạn của cây. 2. Nhu cầu nước đối với thực vật 2 Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải Thực vật khơng thể sống thiếu nước, chỉ cần giảm khoảng 30% hàm lượng nước trong tế bào là đã gây ra sự kìm hãm đáng kể những chức năng sinh lý quan trọng của cơ thể và ảnh hưởng đến q trình sinh trưởng, phát triển của tồn cây Nhu cầu nước của cây là rất lớn. Nhu cầu nước phụ thuộc vào các đặc điểm sinh thái của thực vật. Nhu cầu nước còn phụ thuộc vào các loại cây khác nhau, nhóm cây khác nhau Tóm lại: Cây cần một lượng nước rất lớn trong suốt đời sống của nó. Ví dụ: Một cây ngô đã tiêu thụ 200kg nước và một hecta ngô trong suốt thời kỳ sinh trưởng đã cần đến 8.000 tấn nước. Để tổng hợp 1 gam chất khô, các cây khác nhau cần từ 200 gam đến 600 gam nước. II. Quá trình hấp thụ nước ở rễ 1. Các dạng nước trong đất Có hai dạng nước trong đất: - Nước tự do: nước mao dẫn, nước ngầm. - Nước liên kết: nước ngậm trên bề mặt keo đất và nước tẩm trong keo đất. Nước tồn tại ở thể rắn, thể khí, thể lỏng Rễ cây hấp thụ nước dạng tự do và một phần dạng nước liên kết (nước liên kết khơng chặt) ở thể lỏng. Dạng nước tự do đóng vai trò cung cấp nước cho cây; dạng liên kết đóng vai trò cấu trúc đất. 2. Đặc điểm của bộ rễ liên quan đến quá trình hấp thụ nước - Thực vật thủy sinh hấp thụ nước từ mơi trường xung quanh qua bề mặt các tế bào biểu bì của toàn cây. - Thực vật trên cạn hấp thụ nước dạng lỏng từ đất qua bề mặt tế bào biểu bì của rễ, trong đó chủ yếu qua các tế bào biểu bì đã phát triển thành lông hút. - Chức năng của rễ: 3 Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải + Hấp thụ nước và các chát khoáng là hai loại chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây + Dẫn truyền chất dinh dưỡng từ bệ mặt hấp thụ + Néo chặt hay cố đònh để nâng đỡ cây ở thế đứng vững chắc trong không gian. + Có vai trò quan trọng trong việc giữ hạt đất tại chỗ, chống hiện tượng rửa trôi, xói mòn đất, bảo vệ trạng thái cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên đất – nước – thực vật. - Rễ cây có cấu tạo thích nghi với chức năng hấp thụ nước và muối khoáng: Rễ cây sinh trưởng nhanh về chiều sâu, phân nhánh chiếm chiều rộng và đặc biệt tăng nhanh số lượng lơng hút. Ví dụ, ở lúa sau khi cấy 4 tuần có hệ rễ với tổng chiều dài khoảng 625 km, có tổng diện tích khoảng 285 m 2 trong khi đó tổng chiều dài lông hút (khoảng 14 tỷ lông hút) khoảng 10.500 km và tổng diện tích khoảng 480m 2 ; ở lúa mỳ đen có thể lên đến 14 tỷ lơng hút. - Các đặc điểm của lông hút liên quan đến quá trình hấp thu nước của rễ: + Số lượng lông hút của rễ rất lớn làm tăng rất nhiều bề mặt trao đổi nước giữa rễ và môi trường. + Thành tế bào mỏng, không thấm cutin. + Chỉ có một không bào trung tâm lớn tạo điều kiện thuận lợi cho sự thẩm thấu nước từ đất vào rễ. + Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của rễ mạnh. + Các lông hút của rễ thường xuyên được thay thế và đổi mới. Điều nàygiúp cho hiệu quả hoạt động của lông hút luôn luôn duy trì tốt. Tóm lại: Vì vậy các đạng nước tự do và dạng nước liên kết khơng chặt từ đất (đạng nước mao dẫn, nước ngầm, và một phần nước ngậm trên bề mặt của các keo đất) được lơng hút hấp thụ một cách dễ dàng nhờ sự chênh lệch về áp suất thẩm 4 Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải thấu (từ nơi áp suất thẩm thấu thấp đến nơi có áp suất thẩm thấu cao), hay nói cách khác là nhồ sự chênh lệch về thế nước (từ thế nước cao đến thế nước thấp). * Ở một số TV trên cạn, hệ rễ không có lông hút (thông, sồi,. . . ) thì rễ có nấm rễ bao bọc giúp cho cây hấp thụ nước và ion khoáng một cách dễ dàng, đây là phương thức chủ yếu. Ngoài ra ở những tế bào rễ còn non, vách tế bào chưa tẩm suberin cũng tham gia hấp thụ nước và ion khoáng. Nấm rễ là dạng thích nghi tự nhiên. 3. Con đường hấp thụ nước ở rễ Cơ chế hấp thụ nước theo grien nồng độ chất tan giữa bề mặt tế bào lông hút (hay toàn bõ bề mặt hấp thụ của hệ rễ) với dung dòch đất hay nói cách khác hấp thụ theo grien thế nước: từ thế nước cao đến thế nước thấp. - Con đường qua gian bào - thành tế bào: Nước từ đất  màng tế bào lông hút  gian bào, thành tế bào nhu mô vỏ, gặp vòng đai Caspari  tế bào nội bì  mạch gỗ. Do đó nhận được nhiều nước (có lợi), nhưng lượng nước và các chất khoáng hòa tan không được điều chỉnh và kiểm tra (bất lợi). - Con đường qua các tế bào (qua chất nguyên sinh - không bào): Nước từ đất  màng tế bào lông hút  tế bào nhu mô vỏ  tế bào nội bì  mạch gỗ. Do đó cây nhận ít và chậm nước (bất lợi), nhưng lượng nước và các chất khoáng hòa tan được điều chỉnh và kiểm tra bởi tính thấm chọn lọc của tế bào sống (có lợi). * Vai trò của vòng đai Caspari là bao quanh tế bào nội bì: Vòng đai Caspari đđược cấu tạo bằng chất khơng thấm nước và khơng cho các chất khống hòa tan trong nước đi qua, nên có vai trò điều chỉnh lượng nước và và kiểm tra các chất khoáng hòa tan. Chính vai trò này đã khắc phục được nhược điểm của con đường thành tế bào – gian bào. 4. Cơ chế để dòng nước một chiều từ đất vào rễ lên thân 5 Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải - Nước từ đất vào lông hút rồi vào mạch gỗ của rễ theo cơ chế thẩm thấu (từ P tt thấp đến nơi có P tt cao). * Vai trò của áp suất rễ: áp suất rễ tạo ra lự đẩy dòng nước trong mạch gỗ di chuyển lên thân, áp suất này được hỗ trợ bởi lực hút của lá tạo ra (do quá trình thoát hơi nước ở lá) cùng với cột nước trong thân liên tục không có bọt khí (do lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và lực bám của các phần tử nước lên thành mạch gỗ) đã tạo ra dòng nước liên tục di chuyển từ rễ, qua thân, đến lá. Áp suất rễ thường có giới hạn, phụ thuộc vào loại cây và thường đẩy được cột nước cao vài ba mét. Áp suất rễ thể hiện rõ ở cây bụi thấp, cây hoa. - Nước bò đẩy từ rễ lên thân do một lực đẩy gọi là áp suất rễ, thể hiện bởi 2 hiện tượng: rỉ nhựa và ứ giọt. * Hiện tượng rỉ nhựa: Cắt ngang một cây thân thảo, chỗ gần gốc; sau vài phút sẽ thấy những giọt nhựa rỉ ra từ phần thân cây bò cắt. Đó chính là những giọt nhựa do rễ cây đẩy từ mạch gỗ ở rễ lên mạch gỗ của thân. * Hiện tượng ứ giọt: Úp một chuông thủy tinh lên một cây sẽ xuất hiện các giọt nước ứa từ trong lá ra và đọng lại ở mép lá. Hiện tượng xảy ra do không khí trong chuông thủy tinh đã bảo hòa hơi nước. Nước bò đẩy từ mạch gỗ của rễ cây lên lá không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá. III. Quá trình vận chuyển nước ở thân 1. Đặc điểm của con đường vận chuyển nước ở thân Nước và các chất khoáng hoà tan trong nước được vận chuyển trong thân theo mạch gỗ một chiều từ rễ lên lá. Chiều dài của cột nước phụ thuộc vào chiều dài của thân cây. Quá trình vận chuyển này được thực hiện nhờ lực hút của lá (do thoát hơi nước của lá gây ra hay còn gọi là động lực trên), lực đẩy của rễ (do áp suất rễ hay động lực dưới) và lực liên kết giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ (hai lực này 6 Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải thắng được trọng lực của cột nước và đảm bảo cho cột nước liên tục gọi là động lực trung gian) 2. Con đường vận chuyển nước ở thân - Nước, muối khoáng từ rễ lên lá (nhựa ngun) theo mạch gỗ (xilem). - Các chất hữu cơ từ lá vào thân, xuống rễ, củ, vào quả (nhựa luyện) theo mạch rây (phlôem) chủ yếu dựa vào cơ chế khuếch tán và vận chuyển chủ động * Tuy nhiên nước cũng có thể vận chuyển ngược từ trên xuống ở mạch rây hay vận chuyển ngang từ mạch gỗ sang mạch rây hoặc ngược lại tùy theo thế nước trong mạch rây. a. Dòng mạch gỗ i. Cấu tạo của mạch gỗ Trong thân của thực vật có mạch gỗ (xilem) gồm các tế bào chết. Tế bào mạch gỗ gồm hai loại là quản mạch và mạch ống. Các tế bào cùng loại nối với nhau theo cách: đầu của tế bào này nối với đầu tế bào kia thành những ống dài từ rễ đến lá để cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong Quản bào cũng như mạch ống xếp sát vào nhau theo cách lỗ bên của tế bào này sít khớp với lỗ bên của tế bào khác tạo ra lối đi cho dòng vận chuyển ngang. Thành của mạch gỗ được linhin hóa tạo cho mạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước. ii. Thành phần của dịch mạch gỗ: Dịch mạch gỗ chủ yếu là nước, các ion khống, ngồi ra còn có các hợp chất hữu cơ: axit amin, vitamin, hoocmơn thực vật (xitơkinin, ancalơtit, . . .) được tổng hợp ở rễ. iii. Động lực đẩy dòng mạch gỗ (Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển nước ở thân- phần 3) b. Dòng mạch rây i. Cấu tạo của mạch rây Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây (tế bào hình rây) và tế bào kèm. ii. Thành phần của dịch mạch rây 7 Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải Dịch mạch rây chủ yếu là các saccarơzơ, axit amin, các vitamin, hoocmơn thực vật, một số chất hữu cơ khác (ATP), mộ số ion khống được sử dụng lại, đặc biệt có rất nhiều ion kali làm cho dung dịch rây có độ pH từ 8.0 – 8,5. iii. Động lực của dòng mạch rây Dịch mạch rây di chuyển vào tế bào quang hợp trong lá vào ống rây, từ ống rây này vào ống rây khác qua các lỗ trong bản rây. Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (nơi saccarơzơ được tạo ra thường là lá) có áp suất thẩm thấu cao vá các cơ quan chứa có áp suất thẩm thấu thấp (nơi saccarơzơ đươc sử dụng hay dự trữ thường là rễ). Mạch rây nối với các tế bào của các cơ quan nguồn của các tế bào của cơ quan chưa giúp cho dòng mạch rây chảy từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp. 3. Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển nước ở thân Quá trình vận chuyển nước ở thân thực hiện được do sự phối hợp nhờ ba động lực: - Động lực trên: Lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước) là động lực đóng vai trò chủ yếu: Do hơi nước thốt vào khơng khí, tế bào khí khổng mất nước và hút nước từ các tế bào nhu mơ bên cạnh. Đến lược mình, các tế bào nhu mơ lá lại hút nước từ mạch gỗ ở lá. Cứ như vậy, xuất hiện một lực hút từ lá đến tận rễ. Theo tính toán của các nhà khoa học thì lực hút do thoát hơi nước ở lá đạt đến 100atm - Động lực dưới: Lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước). Theo tính toán của các nhà khoa học thì lực đẩy của rễ đạt 3atm - Động lực trung gian: Lực trung gian do lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và lực bám của các phần tử nước lên thành mạch gỗ, hai lực này thắng được trọng lực của cột nước tạo thành dòng nước liên tục và không bò tụt xuống. 8 Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải Trong ba động lực thì động lực trên là chính vì nó có thể hút cột nước từ rễ lên lá, kể cả những cây cao hàng trăm mét. IV. Thoát hơi nước ở lá 1. Lá là cơ quan thốt hơi nước - Cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thốt hơi nước, các tế bào biểu bì của lá tiết ra chất cutin bao phủ lồn bộ bề mặt của lá trừ khí khổng. Một số cây sống vùng sa mạc, biểu bì trên khơng có khí khổng nhưng có lớp cutin dày và khơng thốt hơi nước qua bề mặt trên của lá. - Số lượng khí khổng trên bề mặt lá là rất lớn. Mỗi mm 2 lá có đến hàng trăm khí khổng, mặt dù diện tích của tồn bộ khí khổng chỉ chiếm gần 1% diện tích của lá. Lượng nước thốt qua khí khổng lớn hơn gấp nhiều lần lượng nước thốt qua bề mặt lá (qua cutin). - Người ta chứng minh rằng các phân tử nước bốc hơi và thốt vào khơng khí ở mép chậu nước dễ dàng hơn nhiều so với các phân tử nước bốc hơi và thốt khỏi vùng đậm đặc hơi nước ở giữa chậu (gọi là hiệu quả mép). Như vậy vận tốc thốt hơi nước khơng chỉ phụ thuộc chủ yếu vào vào chu vi của diện tích đó. Rõ ràng là số lượng khí khổng rất lớn trên bề mặt lá sẽ có tổng chu vi lớn hơn rất nhiều so với chu vi của lá và lượng nước thốt qua khí khổng lớn hơn nhiều lần so với lượng nước thốt qua bề mặt lá là điều có thể hiểu được. Sơ đồ hiệu quả mép như sau: V = A . ( F – f )/l V: lượng nước bốc hơi. A: hằng số thực nghiệm F: độ bão hòa nước ở bề mặt bốc hơi f: độ bảo hòa nước ở xung quanh bề mặt bốc hơi l: khoảng cách giữa F và f. ( F – f ) / l: Građien độ thiếu bão hòa nước (sự chênh lệch nồng độ các phân tử nước ở bề mặt và mơi trường xung quanh) 9 Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải Từ đó ta có: V 1 = A . ( F – f )/l 1 và V 2 = A . ( F – f )/l 2 Mà l 1 > l 2 nên V 2 > V 1 2. Ý nghóa của sự thoát hơi nước Cứ 1.000g nước cây hấp thụ qua rễ thì khoảng 990g nước thoát ra ngoài không khí qua lá dưới dạng hơi, có 10g nước được giữ lại. Trong 10 g nước giữ lại đó có từ 8-9g nước không tham gia tạo chất khô; chỉ có 1-2g nước tham gia tạo chất khô; Ở ngơ, là cây sử dụng nước tương đối tiết kiệm cũng phải thốt 250kg nước để tổng hợp 1kg chất khơ; Lúa mỳ hay khoai tây thốt 600kg nước mới tổng hợp được 1kg chất khơ. Để tổng hợp 1g chất khơ các cây khác nhau cần tử 200 đến 600 g nước. Do đó nhà sinh lý học người Nga Macximơp đã viết “Thốt hơi nước là tai họa tất yếu của cây” Vậy: - Sự thoát nước ở lá đã tạo ra một lực hút, một sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dần từ rễ đến lá và nước có thể di chuyển từ rễ đến lá một cách dễ dàng. Đó là động lực trên của con đường vận chuyển nước, các ion khống và các chất hòa tan khác từ rễ đến mọi cơ quan của cây trên mặt đất, bện cạnh còn tạo ra mơi trường liên kết các bộ phận của cây, tạo độ cứng cho thực vật thân thảo. - Khi thoát một lượng nước lớn sẽ làm cho nhiệt độ của bề mặt lá giảm xuống (chỉ cao hơn nhiệt độ trong bóng râm một chút). Lá cây hấp thụ 75% ánh sáng mặt trời, chỉ có 3% dùng cho quang hợp, còn lại biến thành nhiệt năng làm cho lá nóng lên nhanh. 1gam nước thoát ra làm mất một nhiệt lương là 2,3kJ - Khi thoát hơi nước thoát ra thì khí khổng mở, đồng thời hơi nước thoát ra. Tạo điều kiện cho CO 2 từ không khí vào lá để thực hiện chức năng quang hợp. - Nước thoát qua lá giúp cho các dung dòch loãng từ rễ đưa lên đậm đặc hơn và chất hữu cơ dễ được tổng hợp hơn, cũng như làm cho các dung dòch chất hữu cơ do lá quang hợp cô đặc hơn. 10 [...]... có ý nghĩa sinh học rất quan trọng: 25 Sinh học 11 Hả i THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễ n Ngọ c - Đó là cách giải độc NH 3 tốt nhất (chất này tích lũy lại gây độc cho tế bào) - Amit là nguồn dự trữ NH3 cho các q trình tổng hợp axit amin trong cơ thể thực vật khi cần thi t VII Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ: 1 Ánh sáng Thông qua quá trình quang hợp và thoát... hợp: biến năng lượng vật lý thành năng lượng hoá học dự trữ trong các hợp chất hữu cơ dưới dạng ATP duy trì hoạt động sống của sinh giới 3 Quang hợp giữ trong sạch bầu khí quyển 31 Sinh học 11 Hả i THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễ n Ngọ c Nhờ quang hợp mà tỷ lệ CO2 và O2 khí quyển được cân bằng (CO2 = 0.03% , O2 = 21%) Giải phóng O2 là dưỡng khí cho sinh vật hiếu khí, đồng thời hấp thụ CO2 góp phần... hợp với sự thốt hơi nước TRAO ĐỔI KHỐNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT * Khái niệm về các ngun tố khống Ngun tố dinh dưỡng khống là những ngun tố được bổ sung từ mơi trường ngồi, cần thi t cho sự tồn tại, sinh trưởng và phát triển của cây Các ngun tố klhống này cung cấp cho cây nhằm hai mục đích chính là: duy trì các hoạt động sinh lý - sinh hóa bình thường trong mơ và tham gia kiến tạo các cấu trúc Do đó sự sinh. .. thành năng lượng hoá học dự trữ trong các hợp chất hữu cơ - Về bản chất hoá học: QH là qtr ôxi hoá khử, trong đó H 2O bò ôxi hoá và CO2 bò khử * Lưu ý: QH ở TV thải O2, còn quang hợp ở VK lưu huỳnh không thải O2 vì chất cung cấp hrô và điện tử để khử CO2 không phải là H2O * Quang hợp ở vi khuẩn: CO 2 + 2H2S + ánh sáng  [CH2O] + 2S + H2O I Vai trò của quang hợp 1 Tạo chất hữu cơ Quang hợp tạo ra toàn bộ... con người và sinh vật trên trái đất Vì sản phẩm của quang hợp là nguồn thức ăn cho mọi sinh vật kể cả con người (trừ một số rất ít vi sinh vật hóa dưỡng), bên cạnh còn là nguồn ngun liệu cho cơng nghiệp, dược liệu chữa bệnh cho con người 2 Tích luỹ năng lượng Năng lượng sử dụng cho quá trình sống của sinh vật đều được biến đổi từ năng lượng ánh sáng mặt trời (năng lượng lượng tử) nhờ quang hợp: biến năng... đặc biệt quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng và do đó nó sẽ quyết đònh năng suất và chất lượng thu hoạch Nitơ tham gia vào thành phần của hầu hết các chất trong cây như: prôtêin, axit nuclêic, sắc tố quang hợp, cơenzim, các chất dự trữ năng lượng (ATP ADP), các chất điều hóa sinh trưởng Nếu thi u Nitơ sẽ làm giảm q trình tổng hợp prơtêin, từ đó sinh trưởng của các cơ quan bị... CÂU HỎI TỰ LUẬN CƠ BẢN 1 Nêu vai trò của q trình qung hợp 2 Nêu các đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp 3 Nêu đặc điểm cấu trúc của hạt, chất nền trong lục lạp lien quan đến việc thực hiện pha sáng, pha tối của quang hợp 34 Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Hả i Giáo viên: Nguyễ n Ngọ c 4 Những cây lá màu đỏ có quang hợp hay khơng? Tại sao? 5 Hãy tính lượng CO2 hấp thụ... Căn cứ vào các giai đoạn trong quá trình sinh trưởng của mỗi loại cây trồng: Mỗi thời kỳ sinh trưởng cây trồng cần các chất dinh dưỡng khác nhau với lượng bón khác nhau Cần nhận biết các thời điểm bón phân căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá 28 Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Hả i Giáo viên: Nguyễ n Ngọ c 3 Cách bón phân - Bón phân qua rễ (bón vào đất): Cơ sở sinh học của cách bón phân này là dựa vào khả... Tại sao trồng cây người ta thường xới đất tơi xốp dưới gốc cây? QUANG HỢP * Phương trình đầy đủ của quang hợp: NL ánh sáng 6 CO2 + 12 H2O Hệ sắc tố 30 C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Hả i Giáo viên: Nguyễ n Ngọ c * QH: Là quá trình hệ sắc tố cây xanh hấp thu năng lượng ánh sáng và sử dụng năng lượng này để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (H2O và CO2) - Về năng lượng:... hấp thụ CO2 góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính Theo tính tốn dựa trên phương trính quang hợp hàng năm thực vật cố định một lượng cacbon rất lớn 2.1012 tấn CO2 thải ra khí quyển 13.1010 tấn O2 qua quang hợp II Bộ máy quang hợp 1 Lá – cơ quan quang hợp Lá có các đặc điểm cơ bản sau để phù hợp với chức năng quang hợp: a Hình thái: - Dạng bản mỏng, diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ được nhiều tai sáng, . nước để tổng hợp 1kg chất khơ; Lúa mỳ hay khoai tây thốt 600kg nước mới tổng hợp được 1kg chất khơ. Để tổng hợp 1g chất khơ các cây khác nhau cần tử 200 đến 600 g nước. Do đó nhà sinh lý học người. Sinh học 11 THPT An Lạc Thôn Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải PHẦN: IV SINH HỌC CƠ THỂ - oOo - Chương: I CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG A. hóa học của từng loại đất và các điều kiện môi trường cụ thể. Từ đó người ta có thể dự tính được tổng lượng nước cần thi t cho một diện tích gieo trồng của một loại cây trồng nào đó. 16 Sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức sinh học 11_Luyện thi đại học, Tổng hợp kiến thức sinh học 11_Luyện thi đại học, Tổng hợp kiến thức sinh học 11_Luyện thi đại học

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay