lựa chọn giải pháp kết cấu

60 441 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 17:26

lựa chọn giải pháp kết cấu trờng Đhhh việt nam- khoa ctt đồ án tốt nghiệp ngành xdd &cn gvhd: ths hoàng giang Chng 2: La chn gii phỏp kt cu 2.1. Gii phỏp kt cu . 2.1.1. Gii phỏp kt cu múng. Múng cho h khung chu lc chớnh bao gm cỏc ct trc D, E, F, G v ct giú u hi l h múng cc bờ tụng ct thộp. Múng ray cu trc 10T ca bỏn cng l múng n trờn m cỏt, cú gia c cc tre. Cc bờ tụng ct thộp kớch thc tit din 350x350mm, di 14m, h cc bng phng phỏp ộp trc cú i trng vo lp t s 04 l cỏt ht nh mu xỏm, xỏm en trng thỏi cht va 2.1.2. Gii phỏp kt cu phn thõn. Nh luyn phụi 1 tng l h khung thộp tin ch vi h chu lc chớnh l ct, dn thộp. Cỏc khung thộp tin ch c liờn kt vi nhau bi h ging mỏi, ging ct, x g tng v x g mỏi. Mỏi c dng trờn h x g thộp C200x65x20x2.3, h x g c bi h dn thộp mỏi. Mỏi c lp tụn m mu dy 0,47mm. 2.1.3. S liu thit k Thit k khung ngang chu lc ca nh cụng nghip mt tng 3 nhp,vi cỏc s liu cho trc nh sau: - Nhp khung ngang: L =20m - Bc khung : B = 9m - Sc nõng cu trc: Q= 40T(nh cú 2 cu trc hot ng,ch lm vic trung bỡnh) - Cao trỡnh vai ct nhp biờn: +10.00m - Cao trỡnh vai ct nhp gia: +17.00m - dc ca mỏi: i=10% - Chiu di nh 108m - Phõn vựng giú IV-B (a im xõy dng Hi Phũng) - Vt liu dựng thộp mỏc CC34s cú cng : f = 2100 kg/cm 2 f v =1200 kg/cm 2 Hn tay dựng que hn N42 2.1.4. Cỏc kớch thc chớnh ca khung ngang Svth: đỗ mạnh linh lớp xdd47-dh2 9 trờng Đhhh việt nam- khoa ctt đồ án tốt nghiệp ngành xdd &cn gvhd: ths hoàng giang EFG Hỡnh 2- 1: Cỏc kớch thc chớnh ca khung ngang a.Theo phng ng *Nhp biờn Chiu cao ca ct khung,tớnh t mt múng n ỏy x ngang: H = 14.0m H 3 -phn ct chụn di nn,coi mt múng ct 0,00m Chiu cao ca phn ct trờn tớnh t vai ct dm cu trc n ỏy x ngang: H t =4.0m Chiu cao ca phn ct tớnh t mt múng n mt trờn ca vai ct: H d = 10.0m *Nhp gia Chiu cao ca ct khung,tớnh t mt múng n ỏy x ngang: H = 22.0m H 3 -phn ct chụn di nn,coi mt múng ct 0,00m Chiu cao ca phn ct trờn tớnh t vai ct dm cu trc n ỏy x ngang: H t =5.0m Chiu cao ca phn ct tớnh t mt múng n mt trờn ca vai ct: H d = 17.0m b.Theo phng ngang Coi trc nh v trựng vi tim ca ct.Khong cỏch t trc nh v n trc ray cu trc: 0,75m - S b chn kớch thc tit din khung ngang: * Tit din ct biờn Kớch thc tit din ct thng chn s b theo cỏc iu kin sau: - Chiu cao tit din: h = (1/10 ữ 1/15)H, b rng b = (0,3ữ0,5)h v b = (1/20 ữ1/30)H. - Chiu dy bn bng t w nờn chn vo khong (1/70 ữ 1/100)h. m bo iu kin chng g, khụng nờn chn t w quỏ mng: t w > 6mm. Svth: đỗ mạnh linh lớp xdd47-dh2 10 trờng Đhhh việt nam- khoa ctt đồ án tốt nghiệp ngành xdd &cn gvhd: ths hoàng giang - Chiu dy bn cỏnh t f chn trong khong (1/28 ữ 1/35)b. Chn s b kớch thc tit din ct: + Chiu cao tit din: h t = 40cm h d = 100cm + B rng tit din ct: b t = b d = 40cm + Chiu dy bn bng: t w =1cm + Chiu dy bn cỏnh: t f = 1.2cm * Tit din ct gia Kớch thc tit din ct thng chn s b theo cỏc iu kin sau: - Chiu cao tit din: h = (1/10 ữ 1/15)H, b rng b = (0,3ữ0,5)h v b = (1/20 ữ1/30)H. - Chiu dy bn bng t w nờn chn vo khong (1/70 ữ 1/100)h. m bo iu kin chng g, khụng nờn chn t w quỏ mng: t w > 6mm. - Chiu dy bn cỏnh t f chn trong khong (1/28 ữ 1/35)b. Chn s b kớch thc tit din ct: + Chiu cao tit din: h t = 50cm h d = 140cm + B rng tit din ct: b t = b d = 40cm + Chiu dy bn bng: t w =1cm + Chiu dy bn cỏnh: t f = 1.2cm *Kim tra li khong cỏch an ton t ray cu trc n mộp trong ct: 1 Z (L 2.h S) 2 = Trong ú: L: l nhp nh. h: l chiu cao tit din ct S: l nhp cu trc Z Z min = >. Tha món iu kin an ton. * Tit din x mỏi Kớch thc tit din ct thng chn s b theo cỏc iu kin sau: - Chiu cao tit din nỏch khung: h 1 = 1 L 40 ; b rng b = (0,2 ữ 0,5)h 1 v b 180mm, thng ly b rng cỏnh dm bng b rng ct; chiu cao tit din on dm khụng i h 2 = (1,5 ữ 2)b Svth: đỗ mạnh linh lớp xdd47-dh2 11 trờng Đhhh việt nam- khoa ctt đồ án tốt nghiệp ngành xdd &cn gvhd: ths hoàng giang - Chiu dy bn bng t w nờn chn vo khong (1/70 ữ 1/100)h. m bo iu kin chng g, khụng nờn chn t w quỏ mng: t w > 6mm. - Chiu dy bn cỏnh t f = 1 b 30 . Chn s b kớch thc tit din dm: + Chiu cao tit din x ti nỏch khung: h 1 = .cm + Chiu cao tit din x ti nh khung: h 2 = cm + B rng tit din: b = cm + Chiu dy bn bng x: t w = cm + Chiu dy bn cỏnh x: t f = . cm - V trớ thay i tit din x mỏi cỏch u ct mt on (bng = 0,35 ữ 0,4 chiu di na x), L t = .m. 2.1.4. S tớnh khung Do sc nõng cu trc khụng ln nờn chn gii phng ỏn ct tit din khụng i,vi cng l I 1 .Vỡ khung nh l 30m nờn chn phng ỏn x ngang cú tit din thay i hỡnh nờm .Ga thit s b t s cng I 1 /I 2 =2,818( tc l tit din ca cỏc cu kin x v ct c khai bỏo trong phn mm SAP2000 .Do nh cú cu trc nờn kiu liờn kt gia ct v khung l liờn kt ngm ti mt múng ct 0,00.Liờn kt gia ct vi x ngang v liờn kt ti nh x ngang l cng.Trc ct khung ly trựng vi trc nh v n gin hoỏ tớnh toỏn v thiờn v an ton.S khung nh hỡnh v Hỡnh 2- 2:S tớnh khung ngang Svth: đỗ mạnh linh lớp xdd47-dh2 12 trờng Đhhh việt nam- khoa ctt đồ án tốt nghiệp ngành xdd &cn gvhd: ths hoàng giang 2.2.Ti trng tỏc dng lờn cụng trỡnh 2.2.1. Ti trng thng xuyờn(bng Excel) 2.2.2. Hot ti mỏi Theo TCVN 2737-1995,tr s tiờu chun ca hot ti thi cụng hoc sa cha mỏi mỏi lp tụn l 0,3KN/m 2 ,h s vt ti l 1,3. 2.2.3. Ti trng giú Ti trng giú tỏc dng vo khung ngang gm hai thnh phn l giú tỏc dng vo ct v giú tỏc dng trờn mỏi.Theo TCVN 2737-1995,Hi Phũng thuc phõn vựng giú IV-B.cú ỏp lc giú tiờu chun W 0 = 155kg/m2,h s vt ti l 1,2 2.2.4.Hot ti cu trc Ti trng do trng lng dm cu trc 40T&40T - Cu trc tớnh toỏn l loi cú sc nõng: Q1 = 40T - Cu trc tớnh toỏn l loi cú sc nõng: Q2 = 40T - Trng lng ton b cu trc: - Cú sc nõng 40T l (Tra bng cu trc): G1 = 61,5T - Cú sc nõng 40T l (Tra bng cu trc): G2 = 61,5T - Trng lng xe con cú sc nõng 40T l: Gxe1 = 18T - Trng lng xe con cú sc nõng 40T l: Gxe2 = 18T - S bỏnh xe mi bờn cu trc: n 0 = 2 - p lc thng ng tiờu chun ln nht ca mt bỏnh xe: - Pmax1 = 45T - Pmax2 = 45T - p lc thng ng tiờu chun nh nht ca mt bỏnh xe: Pmin = (Q + G)/n 0 Pmax Pmin1 = 14,75T Pmin2 = 14,75T - p lc thng ng tớnh toỏn: Pmaxtt1 = 1,2.Pmax1 = 54T Pmaxtt2 = 1,2.Pmax2 = 54T Pmintt1 = 1,2.Pmin1 = 17,7T Pmintt2 = 1,2.Pmin2 = 17,7T - Cỏc thụng s cu to ca cu trc sc nõng 40T( Tra bng cu trc) - B rng cu trc: Bct = 6650mm - Khong cỏch bỏnh xe: k = 5250mm - Nhp khung: L = 9000mm Svth: đỗ mạnh linh lớp xdd47-dh2 13 trờng Đhhh việt nam- khoa ctt đồ án tốt nghiệp ngành xdd &cn gvhd: ths hoàng giang Hỡnh 2-3: S xỏc nh Dmax - Khong cỏch t trc bỏnh xe ti ht b rng B ca cu trc: - a = (Bct k)/2 = 700mm - H s vt ti: n =1,2 - H s t hp: n c = 0,85 - p lc thng ng ln nht ca bỏnh xe cu trc lờn ct: ax max 1 max 2 ax . . . . . . 138,92 m c tt c tt m D n n P y n n P y D T = + = - p lc thng ng ln nht ca bỏnh xe cu trc lờn ct: min min 1 min 2 min . . . . . . 45,54 c tt c tt D n n P y n n P y D T = + = - Lc hóm ngang tiờu chun ca 1 bỏnh xe lờn ct: ( ) 0 1 2 0,05 1,45 1,45 xe c c Q G T n T T T T + = = = - Lc hóm ngang tiờu chun truyn vo cao trỡnh dm hóm: 1 2 . . . 3,586 3,586 c c T n n T y T T T T = = = Svth: đỗ mạnh linh lớp xdd47-dh2 14 trờng Đhhh việt nam- khoa ctt đồ án tốt nghiệp ngành xdd &cn gvhd: ths hoàng giang 2.3. Xỏc nh ni lc Ni lc trong khung ngang c xỏc nh vi tng trng hp ti trng cht ti bng phn mm SAP2000.Kt qu tớnh toỏn c th hin di dng cỏc biu v bng thng kờ ni lc,Du ca ni lc ly theo quy nh chung trong sc bn vt liu Di õy th hin hỡnh dng biu cho khung s 2 vi cỏc trng hp cht ti.n v tớnh l T,T.m. Svth: đỗ mạnh linh lớp xdd47-dh2 15 trờng Đhhh việt nam- khoa ctt đồ án tốt nghiệp ngành xdd &cn gvhd: ths hoàng giang Hình 2-4:Nội lực do tĩnh tải Svth: đỗ mạnh linh lớp xdd47-dh2 16 trờng Đhhh việt nam- khoa ctt đồ án tốt nghiệp ngành xdd &cn gvhd: ths hoàng giang Hình 2-5:Nội lực do hoạt tải mái 1 Svth: đỗ mạnh linh lớp xdd47-dh2 17 trờng Đhhh việt nam- khoa ctt đồ án tốt nghiệp ngành xdd &cn gvhd: ths hoàng giang Hình 2-6:Nội lực do hoạt tải mái 2 Svth: đỗ mạnh linh lớp xdd47-dh2 18
- Xem thêm -

Xem thêm: lựa chọn giải pháp kết cấu, lựa chọn giải pháp kết cấu, lựa chọn giải pháp kết cấu, Giải pháp kết cấu phần thân. Các kích thước chính của khung ngang, Xác định nội lực Tổ hợp nội lực, Thiết kế tiết diện cột trục E 1. Xác định chiều dài tính tốn, Nội lực cột: Xác định đuờng kính bu lơng: +Tổng nội lực kéo của các bu lơng neo:, Nội lực cột: Xác định đuờng kính bu lơng: +Tổng nội lực kéo của các bu lơng neo:, 6.Liên kết cột với xà ngangTính tốn điển hình cho nhịp giữa, Tính tốn và tổ hợp nội lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay