lựa chọn giải pháp kết cấu

37 411 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 16:56

lựa chọn giả pháp kết cấu đồ án tốt nghiệp kĩ s xây dựng 2006-2011 Đề tài: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình Chơng 2: lựa chọn giảI pháp kết cấu 2.1. Sơ bộ phơng án kết cấu Hệ kết cấu chịu lực của nhà nhiều tầng là bộ phận chủ yếu của công trình nhận các loại tải trọng và truyền xuống móng, xuống đất nền. Một số hệ kết cấu chịu lực thờng dùng cho nhà cao tầng: Hệ khung chịu lực, hệ lõi chịu lực, hệ vác chịu lực, hệ hỗn hợp, 2.1.1. Phân tích các dạng kết cấu khung 2.1.1.1. Hệ khung chịu lực Đợc tạo thành từ các thanh đứng (cột) và các thanh ngang( dầm )(hệ thuần khung). Hệ này dùng cho công trình 22 tầng. Ưu điểm Tạo không gian lớn, mặt bằng linh hoạt, chịu tải trọng đứng tốt đáp ứng khá đầy đủ yêu cầu sử dụng công trình. Nhợc điểm Độ cứng theo phơng ngang kém, chuyển vị theo phơng ngang lớn, chịu tải trọng ngang rất kém. 2.1.1.2. Hệ vách chịu lực Hệ này làm việc nh 1 côngson đợc ngàm vào móng. Ưu điểm Chịu tải trọng ngang rất lớn, công trình có độ cứng cao, khả năng chóng lại tải trọng ngang lớn. Nhợc điểm Thờng trên vách cứng có bố trí các lỗ cửa do đó ảnh hởng đến khả năng chịu lực của công trình 2.1.1.3. Hệ lõi chịu lực Ưu điểm Độ cứng theo phơng ngang rất lớn, giảm chuyển vị ngang, đợc lợi dụng để làm thang máy, ống kỹ thuật. 2.1.1.4. Hệ hỗn hợp - Hệ khung-vách. - Hệ khung lõi. - Một số hệ khác (không nêu ở đây). Ưu điểm Hai hệ trên có u điểm lớn là độ cứng lớn, chịu tải trọng ngang và chống xoắn lớn, ở đây sử dụng hệ kết cấu khung lõi: vì hệ này ngoài u điểm ở trên còn lợi dụng thang máy để làm lõi . Các khung đợc cấu tạo từ các dầm và cột. 2.1.2. Phơng án lựa chọn Ta lựa chọn sơ đồ khung giằng vì với sơ đồ này ta coi khung chịu tải trọng thẳng đứng ứng với diện truyền tải đến nó. Còn tải trọng ngang do lõi và khung chịu. Nh vậy đặc điểm hệ kết cấu chịu lực của công trình là khung lõi , tính toán theo sơ đồ khung giằng. Khung gồm các cột và các dầm. Sau đây ta đi lựa chọn sơ bộ kích thớc các cấu kiện cơ bản. Sinh viên: Vũ Thị Thuý _ Lớp: xdd47-đh2 Trang: 4 đồ án tốt nghiệp kĩ s xây dựng 2006-2011 Đề tài: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình 2.1.3. Kích thớc sơ bộ của kết cấu 2.1.3.1. Chọn sơ bộ kích thớc sàn Chiều dày sàn đợc xác định theo công thức: b D h L M = (2-1) Trong đó : L: cạnh ngắn của ô sàn. D: Hệ số phụ thuộc tính chất của tải trọng : D = 0,8 ữ 1,4. M : Hệ số phụ thuộc từng loại bản. M = 30 ữ 35 với bản làm việc theo 1 phơng. M = 40 ữ 45 với bản làm việc theo 2 phơng. Với ô sàn S1(3x5,4m); 3x3,6m Xét tỉ số hai cạnh 2 1 l 5,4 1,8 2 l 3 = = < . Sàn làm việc theo 2 phơng b 1 h = .300=7,5cm 40 . Với ô sàn 1,8x3,6m: b 1 h .180 6cm 30 = = . Với ô sàn 2,7x3m: b 1 h .270 6,7cm 40 = = . Vậy lựa chọn chiều dày bản sàn 8cm cho toàn bộ sàn. 2.1.3.2. Chọn sơ bộ kích thớc dầm (theo mặt bằng kết cấu) Chiều cao tiết diện dầm h chọn theo nhịp: d d d l h = m (2-2) Trong đó l d : nhịp của dầm đang xét m d : hệ số tuỳ thuộc vào loại dầm: + Đối với dầm chính, m d = 128 ữ + Đối với dầm phụ, m d = 2012 ữ + Đối với dầm conxon, m d = 75 ữ D1 D2 D1 D1 D2 D1 S1 S1 S1 S1 S1 D3 D3 D3 D3 D3' D3' 5400 5400 109 54005400 6000 15000 5400 A 3000 5400 6000 B 3000 D 7200 5400 50400 1 2 3 4 5 6 8 5400 7 Swc S1 S1 Swc S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 SwcSwc Swc SwcSwc Swc S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S2 S2S4 S4 D3 D3 D3 D4 D3D3 D3 D3 D3 D3 D4 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D4 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3D4 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1' D1' D3' D3' D3' D3' D3' D3' D4' D2 S1 D2 D2 D2 D2' S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D4' D4' D1 D1 D1 D1 D1 D3' D3' D3' D3' D3' D3' 1100 1100 c D2' D1 D1 D2 S1 S1 S1 S1 S1 D3 D3 D3 D3 D3' D3' Hình 2.1: Bố trí cấu kiện mặt bằng điển hình. Sinh viên: Vũ Thị Thuý _ Lớp: xdd47-đh2 Trang: 5 đồ án tốt nghiệp kĩ s xây dựng 2006-2011 Đề tài: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình Dầm D1 Nhịp tính toán của dầm là 6m 1 h x600 66,5cm 9 = = . Chọn h d =65cm; b d =(0.3 ữ 0.5)h d . Chọn b d = 22 cm. Dầm D2 Nhịp tính toán của dầm là 3m 1 h x300 37,5cm 8 = = . Chọn h d =45cm; b d =(0.3 ữ 0.5)h d . Chọn b d = 22cm. Dầm D3 Nhịp tính toán của dầm là 5,4 m 1 h x540 54cm 10 = = . Chọn h d =60cm; b d =(0.3 ữ 0.5)h d . Chọn b d = 22cm. Dầm D4 Nhịp tính toán của dầm là 7,2m. 1 h x720 60cm 12 = = . Chọn h d =60cm; b d =(0.3 ữ 0.5)h d . Chọn b d = 22cm. Dầm D1 Nhịp tính toán của dầm là 3m 1 h x600 42,9cm 14 = = . Chọn h d =45cm; b d =(0.3 ữ 0.5)h d . Chọn b d = 22 cm. Dầm D2 Nhịp tính toán của dầm là 3m 1 h x300 21,4cm 14 = = . Chọn h d =22cm; b d =(0.3 ữ 0.5)h d . Chọn b d = 22 cm. Dầm D3 Nhịp tính toán của dầm là 5,4m 1 h x540 45cm 12 = = . Chọn h d =45cm; b d =(0.3 ữ 0.5)h d . Chọn b d = 22 cm. Dầm D5 Nhịp tính toán của dầm là 3m 1 h x300 15cm 20 = = . Chọn h d =15cm; b d =(0.3 ữ 0.5)h d . Chọn b d = 15 cm. Do tầng áp mái bố trí thêm một hệ cột kích thớc 300 mm x300 mm trên dầm D1, nên để đảm bảo yêu cầu chịu lực của dầm D1 tầng 6, thay bằng dầm D1-6 có kích thớc 22x 80 cm . và mặt bằng bố trí cấu kiện tầng áp mái và tầng mái cho nh hình 2.2 Sinh viên: Vũ Thị Thuý _ Lớp: xdd47-đh2 Trang: 6 đồ án tốt nghiệp kĩ s xây dựng 2006-2011 Đề tài: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình D3 S1 S6 D3 D3 D3' D2 S7 S7 D3 S6 D1- 6 D1- 6 cột 300x300 cột 300x300 D3 S1 D3 D3 D2 D1-6 D3 D3' S1 D1 S7 S7 S6 cột 300x300 cột 300x300 5400 5400 109 5400 D3 S1 D3 D3 D3' D4 S2 S3 S2 S3 D4 D4 D2 D4 D2' D2 D1- 6 D3 D3' S9 S2 D2' S9 S2 D4 D4' D4 5 7200 S4 S1 S8 S8 D1' D1 D3 S1 S6 D3 D3 D3' S1 D2 S7 D3D3 D3 D3 D2 S6 D3 D3 D1- 6 D3' D2 S1 S7 S6 S7 D3' S7 S4 D3 3 D3 S7 D3 21 5400 5400 S7 S6 S6 S6 5400 4 D 3000 B c 60003000 A 6000 15000 1100 D3 D2D2 D3 D3 D1 D3 D3' 87 5400 1100 S1 D1 D3 S1 D3 D3 D2 D1-6 D3' D3 D3' 6 S1 D1 5400 D1- 6 D1- 6 D1- 6 D1- 6 D1- 6 D1- 6 D1- 6 1850415041501850 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S1 S6 S6 S6 D1-6 D1-6 cột 300x300 cột 300x300 cột 300x300 cột 300x300 cột 300x300cột 300x300cột 300x300 cột 300x300 cột 300x300 cột 300x300 cột 300x300cột 300x300 cột 300x300 cột 300x300 cột 300x300 cột 300x300 Bố trí cấu kiện tầng áp mái D3' D2 D3 D3 D1 D1 D3' 5400 5 7200 321 5400 5400 5400 4 1100 87 5400 1100 6 54005400 5400 109 4150 4150 D1 D1 15000 6000 A 3000 6000 c B 3000 D D3' D2 D3' D3 D3 D2 D3 D3 D2 D3' D3 D3 vì kèo thép D1 D1D1 D1 D3' D3' D3' L= 11,3M Bố trí cấu kiện tầng mái Hình 2.2: Bố trí cấu kiện mặt bằng tầng áp mái, và tầng mái. 2.1.3.3. Chọn sơ bộ kích thớc cột Chọn kích thớc các cột giống nhau ở các tầng. Cứ 2 tầng ta thay đổi tiết diện cột một lần. Khi xác định tiết diện cột cần đảm bảo các yếu tố sau: - Đủ khả năng chịu lực. - Yêu cầu kiến trúc. - Đảm bảo điều kiện l/h 4. Diện tích của cột đơc xác định sơ bộ theo công thức: F b = ( 1,2 ữ 1,5 ) N tt / R n . (2-3) Trong đó: F b : diện tích tiết diện ngang cột. R n : cờng độ tính toán của bê tông R n = 90 KG/m 2 . N tt : lực nén lớn nhất trong cột: N tt = S.q.n. (2-4) Trong đó: S : Diện tích truyền tải. q : Tải trọng trung bình trên 1 tầng. Sinh viên: Vũ Thị Thuý _ Lớp: xdd47-đh2 Trang: 7 đồ án tốt nghiệp kĩ s xây dựng 2006-2011 Đề tài: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình n : Số lợng tầng. - q = 1000 KG/m 2 . - Diện truyền tải S: S = 5,4x4,5 m 2 . N tt = 5,4x4,5x1000x7 = 170100(kg) = 170,1(t). - Diện tích tiết diện cột cần thiết: n N 170100 F= .k= .1,2=2268 R 90 (2-5) Chọn b x h = 50x50 cm đảm bảo l/h = 330/50 = 6,6 > 4. Vậy chọn kích thớc tiết diện cột cho các tầng nh sau: Bảng 2-1: Bảng chọn tiết diện cột Tầng Tiết diện (cm) Trệt,1 50 x 50 2, 3 45 x 45 4, 5 40 x 40 6, 7 35 x 35 Tóm lại, kích thớc dầm và cột chọn sơ bộ nh sau: Dầm D1 : b x h = 0,22x 0,65 m Dầm D2 : b x h = 0,22x 0,45 m Dầm D3 : b x h = 0,22x 0,60 m Dầm D4 : b x h = 0,22x 0,6 m Dầm D1 D2 : b x h = 0,22x 0,22 m Dầm D3 : b x h = 0,22x 0,45 m Dầm D5 : b x h = 0,15x 0,15 m Cột tầng trệt,1 : b x h = 0,5 x 0,5 m Cột tầng 2, 3 : b x h = 0,45 x 0,45 m Cột tầng 4, 5 : b x h = 0,4 x 0,4 m Cột tầng 6, 7 : b x h = 0,35 x 0,35 m 2.2. Tính toán tải trọng Tải trọng tác dụng lên công trình gồm có tải trọng đứng, tải trọng ngang: Tĩnh tải, hoạt tải sử dụng, tải trọng gió. Với công trình ta đang thiết kế có chiều cao H < 40 m nên ta không xét tới thành phần gió động. Tải trọng động đất ở đây cũng bỏ qua không xét đến vì việc xét đến tải trọng động đất tác dụng vào công trình là việc làm khá phức tạp và khó khăn. 2.2.1. Tải trọng tác dụng lên sàn 2.2.1.1. Tĩnh tải Sinh viên: Vũ Thị Thuý _ Lớp: xdd47-đh2 Trang: 8 đồ án tốt nghiệp kĩ s xây dựng 2006-2011 Đề tài: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình Bảng 2-2: Bảng tính toán tải trọng tĩnh trên các lớp sàn Khu vực Cấu tạo P tc (kg/m 2 ) n P tt (kg/m 2 ) Hành lang, phòng làm việc - Gạch hoa, 2cm, = 2200(kg/m 3 ) - Vữa xi măng, 1,5cm, = 1800(kg/m 3 ) - Bản BTCT , h b =8cm, = 2500(kg/m 3 ) - Vữa trát trần, 1,5cm, = 1800(kg/m 3 ) - Trần treo BTCT, 5cm = 2500(kg/m 3 ) 0,02.2200 = 44 0,015.1800 = 27 0,08.2500 = 200 0,015.1800 = 27 0,05.2500 = 125 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 48 35,1 220 35,1 137,5 Tổng 471,7 Khu vệ sinh - Gạch chống trơn, 2cm = 2000(kg/m 3 ) - Vữa xi măng lót, 1,5cm = 1800(kg/m 3 ) - Bê tông chống thấm, 4cm = 2500(kg/m 3 ) - Bản BTCT , 8cm = 2500(kg/m 3 ) - Trần treo BTCT, 5cm = 2500(kg/m 3 ) - Vữa trát trần, 1,5cm = 1800(kg/m 3 ) 0,02.2000 = 40 0,015.1800 = 27 0,04.2500 = 100 0,08.2500 = 200 0,05.2500 = 125 0,015.1800 = 27 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 44 35,1 110 220 137,5 35,1 Tổng 581,7 Mái - Gạch lá nem, 2cm = 2200(kg/m 3 ) - Vữa lát gạch lá nem, 2 cm = 1800 (kg/m 3 ) - Bê tông chống thấm, 4cm = 2500(kg/m 3 ) - Bê tông xỉ tạo độ dốc 5%, 10cm, = 1200 (kg/m 3 ) - Bản BTCT, 8cm = 2500 (kg/m 3 ) - Vữa trát trần, 1,5cm = 1800 (kg/m 3 ) 0,02.2200 = 44 0,02.1800 = 36 0,04.2500 = 100 0,1.1200 = 120 0,08.2500 = 200 0,015.1800 = 27 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 48 46,8 110 132 220 35,1 Tổng 603,9 Sinh viên: Vũ Thị Thuý _ Lớp: xdd47-đh2 Trang: 9 đồ án tốt nghiệp kĩ s xây dựng 2006-2011 Đề tài: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình 2.2.1.2. Hoạt tải. Bảng 2-3: Bảng tính toán giá trị hoạt tải trên sàn Số thứ tự Loại tải trọng Đơn vị Tải trọng tiêu chuẩn n 1 2 3 4 5 6 Phòng làm việc Hàng lang Khu vệ sinh Cầu thang Mái Gió kg/m 2 kg/m 2 kg/m 2 kg/m 2 kg/m 2 kg/m 2 300 300 200 300 75 155 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2.2.2. Phân tải trọng tác dụng vào khung trục 2 2.2.2.1. Tĩnh tải Tĩnh tải tác động lên khung K2 bao gồm trọng lợng bản thân các kết cấu nh: cột, dầm, sàn và tải trọng do tờng đặt lên công trình. Tải trọng phân bố trên sàn đợc xác định theo đờng phân giác của hai ô cạnh sàn, tĩnh tải tờng trên dầm đợc phân trực tiếp lên dầm. - Tải trọng tác dụng trên sàn đợc quy về dạng hình thang hoặc tam giác, theo các công thức sau : + Tải tam giác : q = 1 s 5 1 l q 8 2 ì ì ì (2-6) + Tải hình thang : q = kìq s ìl 1 (2-7) Trong đó : l 1 : là nhịp ngắn của ô bản q s : Tải tác dụng lên sàn k : tra bảng Bảng 2-4: Bảng tra hệ số k truyền tải l 2 /l 1 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 k 0,62 5 0,681 0,72 5 0,761 0,791 0,81 5 0,83 5 0,85 2 0,867 0,880 0,891 - Tìm k (Ta có các loại ô bản) Bảng 2-5: Bảng giá trị hệ số k của các ô sàn STT Cạnh dài l 2 (m) Cạnh ngắn l 1 (m) l 2 /l 1 k 1 5,4 3 1,8 0,867 2 3 2,7 1,11 0,681 3 5,4 4,15 1,3 0,761 4 3,6 3 1,2 0,725 ( Mặt bằng phân tải nh hình vẽ ) Sinh viên: Vũ Thị Thuý _ Lớp: xdd47-đh2 Trang: 10 đồ án tốt nghiệp kĩ s xây dựng 2006-2011 Đề tài: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình 5321 4 876 109 D 3000 B c 60003000 A 6000 15000 540072005400 5400 54001100 5400 110054005400 5400 600030006000 p1 p2 p3 p4 p5 p6 Hình 2.3: Sơ đồ phân tải tác dụng vào khung K2. a. Tĩnh tải tác dụng lên khung tầng trệt: (Tiết diện cột 0,5 x 0,5m) Lực tập trung P1: P 1 = P cột + P dầm dọc + P tờng + P cửa, kính + P sàn P cột = 0,5. 0,5. 3,3. 2500. 1,1 = 2268,75 (kG) P dầmdọcD3 = 0,22. 0,45. 2. 2 5,04,5 . 2500. 1,1 = 1334 (kG) P tòng = 0,22.1800.1,2.[ + 2 )6,1.2,1.2()5,04,5).(45,03,3( 2 )5,04,5).(45,03,3( ] = 5723,78 (kG) P cửa,kính = 1,2. 1,6. 25. 1,2. 2. 0,5 = 57,6 (kG) ( Lấy trọng lợng riêng của cửa kính và bậu kính là 25 KG/m 2 ) P sàn : - Do ô tam giác nhỏ ô sàn S WC (2,7x3m) quy đổi về tải trọng tơng đơng: 1 Swc 1 5 l .q .l . 8 2 = 2 7,2 .7,2.7,581. 8 5 = 1325,18 (kG) (2-8) Trong đó: - l 1 = 2,7 m - Cạnh ngắn của ô sàn S WC - q Swc = 581,7 (kG/m 2 ) - Do tải trọng hình thang ô sàn S1(3x5,4m) truyền vào: 2 S1 1 l k.q .l . 2 (2-9) Trong đó: k. Hệ số truyền tải phụ thuộc vào tỉ số 2 1 l l của ô bản S1. Có 2 1 l 5,4 1,8 l 3 = = . Tra bảng 4 - 4Hệ số truyền tải, sách Sổ tay thực hành kết cấu công trìnhPGS. PTS Vũ Mạnh Hùng-NXB Xây Dựng năm 1999 Ta có k = 0,867; q S1 = 471,7 (kG/m 2 ); l 1 = 3 m ; l 2 = 5,4 m Sinh viên: Vũ Thị Thuý _ Lớp: xdd47-đh2 Trang: 11 đồ án tốt nghiệp kĩ s xây dựng 2006-2011 Đề tài: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình 2 S1 1 l k.q .l . 2 = 0,867. 471,7. 3. 5,4. 0,5 = 3312,6 (kG) P 1 = 14021,63 (kG). Lực tập trung P2: P 2 = P dầm dọcD3 + P sàn P dầmdọcD3 = 0,22. 0,45. 2. 2 4,5 . 2500. 1,1 = 1470,15 (kG) P sàn : - Do ô tam giác nhỏ ô sàn S WC quy đổi về tải trọng tơng đơng: 1 Swc 1 5 l .q .l . .2 8 2 = 5 2,7 .581,7.2,7. .2 8 2 = 2650,37 (kG) Trong đó: - l 1 = 2,7 m - Cạnh ngắn của ô sàn S WC - q Swc = 571,7 (kG/m 2 ) - Do tải trọng hình thang ô sàn S1 truyền vào: 2 S1 1 l k.q .l . .2 2 Ta có k = 0,867; q S1 = 471,7 (kG/m 2 ); l 1 = 3 m ; l 2 = 5,4 m 2 S1 1 l k.q .l . .2 2 = 0,867. 471,7. 3. 5,4 = 6625,2 (kG) P 2 = 10745,72 (kG). Lực tập trung P3: P 3 = P cột + P dầm dọc + P tờng + P cửa + P sàn P cột = 0,5. 0,5. 3,3. 2500. 1,1 = 2268,75 (kG) P dầmdọcD3 = 0,22. 0,45. 2. 2 5,04,5 . 2500. 1,1 = 1334 (kG) P tòng = 1,2. 0,22.1800. ( ) ( ) [ ] ( ) 2. 2 4,2.4,15,04,5.45,03,3 = 5039,5 (kG) P cửa đi = 1,4. 2,4. 0,04.1000. 1,2. 0,5 = 80,64 (kG) ( Lấy trọng lợng riêng của gỗ nhóm II làm cửa đi là 1000 KG/m 3 ) P sàn : - Do ô tam giác nhỏ ô sàn S WC quy đổi về tải trọng tơng đơng: 1 Swc 1 5 l .q .l . 8 2 = 2 7,2 .7,2.7,581. 8 5 = 1325,18 (kG) Trong đó: - l 1 = 2,7 m - Cạnh ngắn của ô sàn S WC - q Swc = 581,7 (kG/m 2 ) - Do tải trọng hình thang ô sàn S1 truyền vào: 2 S1 1 l k.q .l . .3 2 Ta có k = 0,867; q S1 = 471,7 (kG/m 2 ); l 1 = 3 m ; l 2 = 5,4 m 2 S1 1 l k.q .l . .3 2 = 3. 2 4,5 .3.7,471.867,0 = 9937,82 (kG) P 3 = 19905,25(kG). Lực tập trung P4: P 4 = P cột + P dầm dọc + P tờng + P cửa + P sàn P cột = 0,5. 0,5. 3,3. 2500. 1,1 = 2268,75 (kG) P dầmdọcD3 = 0,22. 0,45. 2. 2 5,04,5 . 2500. 1,1 = 1334 (kG) Sinh viên: Vũ Thị Thuý _ Lớp: xdd47-đh2 Trang: 12 đồ án tốt nghiệp kĩ s xây dựng 2006-2011 Đề tài: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình P tòng = 0,22.1800. 1,2. ( ) ( ) [ ] ( ) 2. 2 4,2.4,15,04,5.45,03,3 = 5039,5 (kG) P cửa đi = 1,4. 2,4. 0,04.1000. 1,2 = 161,28 (kG) ( Lấy trọng lợng riêng của gỗ nhóm II làm cửa đi là 1000 KG/m 3 ) P sàn : - Do tải trọng hình thang ô sàn S1 truyền vào: 2 S1 1 l k.q .l . .4 2 Ta có k = 0,867; q S1 = 471,7 (kG/m 2 ); l 1 = 3 m ; l 2 = 5,4 m 2 S1 1 l k.q .l . .3 2 = 4. 2 4,5 .3.7,471.867,0 = 13250,43 (kG) P 4 = 22053,96(kG). Lực tập trung P5: P 5 = P dầm dọcD3 + P sàn P dầmdọcD3 = 0,22. 0,45. 2. 2 4,5 . 2500. 1,1 = 1470,15 (kG) P sàn : - Do tải trọng hình thang ô sàn S1 truyền vào: 2 S1 1 l k.q .l . .4 2 Ta có k = 0,867; q S1 = 471,7 (kG/m 2 ); l 1 = 3 m ; l 2 = 5,4 m 2 S1 1 l k.q .l . .4 2 = 4. 2 4,5 .3.7,471.867,0 = 13250,43 (kG) P 5 = 14720,6 (kG). Lực tập trung P6: P 6 = P cột + P dầm dọc + P tờng + P cửa, kính + P sàn P cột = 0,5. 0,5. 3,3. 2500. 1,1 = 2268,5 (kG) P dầmdọcD3 = 0,22. 0,45. 2. 2 4,5 . 2500. 1,1 = 1470,15 (kG) P tòng = 0,22.1800. 1,2. ( ) ( ) [ ] ( ) 2. 2 6,3.6,15,04,5.45,03,3 = 3899 (kG) P cửa,kính = 3,6. 1,6. 25. 1,2. 2. 0,5 = 172,8 (kG) ( Lấy trọng lợng riêng của cửa kính và bậu kính là 25 KG/m 2 ) P sàndd : - Do tải trọng hình thang ô sàn S1 truyền vào: 2 S1 1 l k.q .l . .2 2 Ta có k = 0,867; q S1 = 471,7 (kG/m 2 ); l 1 = 3 m ; l 2 = 5,4 m 2 S1 1 l k.q .l . .2 2 = 2. 2 4,5 .3.7,471.867,0 = 6625,2 (kG) P 6 = 14435,9kG). Tải trọng phân bố tác dụng lên dầm: - Tải trọng bản thân của dầm D1, D2: g D1 = 0,22. 0,6. 2500. 1,1 = 393,25 (KG/m) g D2 = 0,22. 0,45. 2500. 1,1 = 272,25 (KG/m) - Trọng lợng của tờng xây trên dầm D1: g TD1 = 0,22.(3,3- 0,6). 1800. 1,2 = 1283 (KG/m) Sinh viên: Vũ Thị Thuý _ Lớp: xdd47-đh2 Trang: 13 [...]... khung tầng 5(ĐV: kG; kG/m) g Tĩnh tải tác dụng lên khung tầng 6: (Tiết diện cột 0,35x 0,35 m) Nh đã trình bày ở trên Do tầng áp mái (tầng 7) bố trí hệ cột trên dầm có tiết diện 0,3 x 0,3m Vì yêu cầu cấu tạo nên chọn kích thớc dầm D1- 6 là 0,22 x 0,8m thay cho dầm D1 Ngoài ra, dịch chuyển dầm D3 về vị trí chân cột Mặt bằng truyền tải và sơ đồ tải trọng tác dụng vào khung tầng 6 nh hình 2.10: Sinh viên: Vũ... dụng lên khung tầng 6(ĐV: kG; kG/m) h Tĩnh tải tác dụng lên khung tầng 7 (áp mái): Tải trọng tầng mái đợc đa về đỉnh cột gồm có tải trọng do mái BTCT gây ra, hoạt tải mái, trọng lợng bản thân của các cấu kiện nh: Cột, dầm Mặt bằng truyền tải và sơ đồ tải trọng tác dụng vào khung tầng 7 nh hình 2.12: D 4150 6000 D3' D3' D1 D3 15000 3000 c D3 D2 D3 D2 D3 D1 4150 6000 D1 D3 D2 B D3' D1 D1 D3' vì kèo thép . tài: Trụ sở UBND-HĐND tỉnh Thái Bình Chơng 2: lựa chọn giảI pháp kết cấu 2.1. Sơ bộ phơng án kết cấu Hệ kết cấu chịu lực của nhà nhiều tầng là bộ phận chủ. = = . Vậy lựa chọn chiều dày bản sàn 8cm cho toàn bộ sàn. 2.1.3.2. Chọn sơ bộ kích thớc dầm (theo mặt bằng kết cấu) Chiều cao tiết diện dầm h chọn theo
- Xem thêm -

Xem thêm: lựa chọn giải pháp kết cấu, lựa chọn giải pháp kết cấu, lựa chọn giải pháp kết cấu, Phân tích các dạng kết cấu khung Phơng án lựa chọn Kích thớc sơ bộ của kết cấu, Phân tải trọng tác dụng vào khung trục 2, Tĩnh tải tác dụng lên khung tầng 3: Tiết diện cột 0,45x 0,45 m, - Do tải trọng hình thang ô sàn S1 truyền vào:, Tải trọng gió Lập sơ đồ các trờng hợp tải trọng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay