Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan (Rana tigrina Boulener, 1920) tại Khánh Hòa

50 795 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2015, 16:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TÌM HIỂU QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ẾCH THÁI LAN (Rana tigrina Boulener, 1920) TẠI KHÁNH HÒA Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản, khóa học 2003 – 2008 Sinh viên thực hiện: PHẠM ANH BÌNH MSSV: 45DN011 Giáo viên hướng dẫn: ThS. VÕ NGỌC THÁM Nha Trang, tháng 11 năm 2007 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy cô trong khoa Nuôi trồng Thủy sản - trường Đại học Nha Trang. Sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của người thân và bạn bè. Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến: ThS. Võ Ngọc Thám là người trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện đề tài này. Gia đình anh Phạm Tiến Định: thôn Ninh Ích – xã Ninh An – Ninh Hòa – Khánh Hòa; Gia đình anh Nguyễn Quang Tỉnh: thôn Điềm Tĩnh – xã Ninh Phụng – Ninh Hòa – Khánh Hòa đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất để tôi hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Gia đình, người thân và bạn bè đã giúp đỡ tôi về vật chất và tinh thần trong suốt 4 năm học tại trường Đại học Nha Trang. Cuối cùng tôi kính chúc quý thầy cô, người thân và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nha Trang, ngày 10 tháng 11 năm 2007 Sinh viên Phạm Anh Bình ii MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 Phần I TỔNG LUẬN 3 1. TÌNH HÌNH NUÔI ẾCH THÁI LAN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. 3 1.1. Tình hình nuôi 3 1.2. Các mô hình nuôi ếch Thái Lan 4 1.2.1. Nuôi ếch trong bể ciment 4 1.2.2. Nuôi ếch trong ao đất 5 1.2.3. Nuôi ếch trong giai hay đăng quầng 5 2. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ẾCH THÁI LAN 6 2.1. Đặc điểm phân loại. 6 2.2. Đặc điểm hình thái cấu tạo. 6 2.3. Đặc điểm phân bố. 7 2.3.1. Phân bố theo vùng địa lý 7 2.3.2. Phân bố theo vùng sinh thái. 7 2.4. Đặc điểm dinh dưỡng 8 2.5. Đặc điểm sinh trưởng 8 2.6. Đặc điểm sinh sản 8 3. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA VIỆC SINH SẢN NHÂN TẠO ẾCH THÁI LAN. 9 4. MỘT SỐ LOẠI KÍCH DỤC TỐ DÙNG TRONG SINH SẢN NHÂN TẠO ẾCH THÁI LAN 10 4.1. HCG (Human Chorionic Gonadotropine) 10 4.2. LH_RHa (Luteinizing Hormone _ Releasing Hormone analog) 10 5. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH 10 iii Phần II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 13 2. SƠ ĐỒ KHỐI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 13 3. PHƯƠNG PHÁP BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM VÀ THU THẬP SỐ LIỆU. . 14 3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm. 14 3.1.1. Phương pháp tiến hành nuôi vỗ ếch bố mẹ 14 3.1.2. Phương pháp tiến hành cho ếch đẻ. 14 3.1.3. Phương pháp tiến hành ương nuôi ếch con 14 3.2. Phương pháp thu thập số liệu 14 3.2.1. Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên của cơ sở thực tập. 14 3.2.2. Phương pháp xác định các yếu tố môi trường 15 3.2.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh sản, sinh trưởng của ếch 15 3.3. Phương pháp xử lý số liệu. 17 Phần III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 18 1. GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ ẾCH THÁI LAN VÀ TÌNH HÌNH NUÔI ẾCH TẠI KHÁNH HÒA 18 2. KỸ THUẬT NUÔI VỖ ẾCH BỐ MẸ. 19 2.1. Công trình và thiết bị nuôi vỗ ếch bố mẹ 19 2.2. Tuyển chọn ếch đưa vào nuôi vỗ 20 2.3. Kỹ thuật chăm sóc và quản lý 21 2.3.1. Thức ăn và kỹ thuật cho ăn. 21 2.3.2. Quản lý môi trường nước 22 2.3.3. Quản lý sức khỏe của ếch 24 2.3.4. Kiểm tra sự thành thục của ếch 26 3. KỸ THUẬT CHO ẾCH ĐẺ VÀ ẤP NỞ TRỨNG ẾCH 27 3.1. Công trình, thiết bị và chuẩn bị cho ếch đẻ. 27 3.2. Chọn ếch cho đẻ 28 iv 3.3. Kích thích cho ếch đẻ 29 3.3.1. Tác động vào yếu tố sinh lý. 29 3.3.2. Tác động vào yếu tố sinh thái. 30 3.4. Kỹ thuật cho ếch đẻ. 31 3.5. Kỹ thuật ấp nở trứng ếch. 33 3.5.1. Thiết bị ấp. 33 3.5.2. Chăm sóc và quản lý. 34 3.5.3. Kết quả ấp nở trứng ếch. 35 4. KỸ THUẬT ƯƠNG NUÔI NÒNG NỌC THÀNH ẾCH CON 36 4.1. Công trình, thiết bị và kỹ thuật chuẩn bị ương nuôi. 36 4.2. Chăm sóc và quản lý 36 4.2.1. Mật độ nòng nọc ương nuôi. 36 4.2.2. Thức ăn và kỹ thuật cho ăn. 36 4.2.3. Quản lý môi trường nước 38 4.2.4. Quản lý sức khỏe 39 4.2.5. Theo dõi quá trình biến thái và tốc độ sinh trưởng của nòng nọc 39 4.1.6. Tỷ lệ sống của nòng nọc và ếch con qua các giai đoạn biến thái. 41 Phần IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 43 1. KẾT LUẬN 43 2. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 43 v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Phân biệt ếch đực và ếch cái 20 Bảng 2: Số lượng và khối lượng ếch bố mẹ đưa vào nuôi vỗ 21 Bảng 3: Thức ăn và kỹ thuật cho ăn. 22 Bảng 4: Một số yếu tố môi trường trong bể nuôi vỗ ếch bố mẹ. 23 Bảng 5: Kết quả sự thành thục của ếch. 26 Bảng 6: Sức sinh sản tuyệt đối và sức sinh sản tương đối của ếch cái. 27 Bảng 7: Các yếu tố môi trường trong bể đẻ 28 Bảng 8: Kết quả chọn ếch cho đẻ 29 Bảng 9: Liều lượng kích dục tố sử dụng 30 Bảng 10: Kết quả cho ếch đẻ 32 Bảng 11: Các yếu tố môi trường trong bể ấp. 35 Bảng 12: Một số chỉ tiêu sinh sản 35 Bảng 13: Mật độ nòng nọc ương nuôi ở cá đợt cho đẻ. 36 Bảng 14: Các yếu tố môi trường bể ương 38 Bảng 15: Các chỉ tiêu sinh trưởng của nòng nọc. 40 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1: Sơ đồ nguyên lý của việc sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan 9 Hình 2: Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 13 Hình 3: Dụng cụ xác định các yếu tố môi trường 15 Hình 4: Sơ đồ mặt bằng hệ thống nuôi vỗ ếch bố mẹ 19 Hình 5: Bể nuôi vỗ ếch bố mẹ 19 Hình 6: Phân biệt ếch đực và ếch cái 20 Hinh 7: Bệnh mù mắt ở ếch bố mẹ. 25 Hình 8: Bệnh lở loét đỏ chân ở ếch 25 Hình 9: Kiểm tra buồng trứng ếch cái 26 Hình 10: Sơ đồ hệ thống bể cho đẻ 27 Hình 11: Kích dục tố và các dụng cụ sử dụng để tiêm cho ếch. 30 Hình 12: Sơ đồ hệ thống bể ấp nở và ương nuôi ếch con 33 Hình 13: Trứng ếch trong quá trình ấp 34 Hình 14: Bể ương nuôi nòng nọc 36 Hình 15: Xác định chiều dài của nòng nọc. 40 Hình 16: Tỷ lệ sống của nòng nọc qua các giai đoạn 42 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nghề nuôi cá nước ngọt ở nước ta đã đạt được những thành tựu rất khả quan trong việc đã thuần dưỡng và tiến hành cho sinh sản nhân tạo thành công nhiều đối tượng có giá trị kinh tế cao như: cá Tra, cá Ba sa, cá Trê lai, cá lóc, cá bống tượng, ếch Thái Lan. Trong đó ếch Thái Lan (Rana tigrina) được xem là đối tượng thủy đặc sản dễ nuôi và có thể phát triển với quy mô lớn. Ếch Thái Lan là loài sống trong môi trường nước ngọt ở vùng nhiệt đới, chúng sống khắp các thủy vực như: sông, hồ, đầm, mương vườn, ruộng lúa,… Khả năng thích nghi với môi trường sống của nó là rất cao, ếch có hai cơ quan hô hấp là phổi và da nên chúng có thể sống dưới nước và trên cạn. Ếch Thái Lan có đặc điểm sinh trưởng nhanh, khối lượng lớn hơn so với ếch đồng Việt Nam. Đặc biệt ếch Thái Lan rất dễ thích nghi với điều kiện nuôi nhốt, chủ động được nguồn thức ăn. Hiện nay ở nước ta đã có nhiều địa phương sản xuất được con giống nhân tạo và nuôi thương phẩm. Nhưng nguồn ếch giống và ếch thương phẩm vẫn chưa cung cấp đủ cho thị trường. Vì vậy để phát triển nghề nuôi ếch cần phải chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống đến người nuôi, nhằm cung cấp đủ nguồn giống cho thị trường. Tại Khánh Hòa nghề nuôi ếch tuy chưa được phát triển, nhưng điều kiện tự nhiên của tỉnh rất thuận lợi cho việc sản xuất giống và nuôi thương phẩm. Do đó việc phát triển quy trình sản xuất giống ếch Thái Lan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nuôi trong khu vực như: chất lượng con giống được đảm bảo, giảm chi phí vận chuyển, con giống dễ thích nghi với điều kiện môi trường khi nuôi thương phẩm, giảm sự hao hụt do quá trình vận chuyển. Nghề nuôi ếch của tỉnh phát triển sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong tỉnh và nhiều khu vực khác. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn sản xuất và theo nguyện vọng của bản thân, để hoàn thành khóa học tôi đã được bộ môn Nuôi cá nước ngọt – Khoa nuôi trồng Thủy Sản – trường đại học Nha Trang giao cho thực hiện đề tài: “Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan tại Khánh Hòa” với nội dung: - Kỹ thuật nuôi vỗ ếch bố mẹ. - Kỹ thuật cho đẻ ếch nhân tạo và ấp trứng. 2 - Kỹ thuật ương nuôi ếch giống. Đề tài thực hiện với mục tiêu: nhằm làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất, đồng thời góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất giống ếch Thái Lan phù hợp với điều kiện địa phương. Do thời gian thực hiện đề tài và kiến thức còn hạn chế nên kết quả đạt được sẽ không tránh khỏi những sai sót. Rất mong quý thầy cô và các bạn góp ý kiến để đề tài hoàn thiện hơn. Nha Trang, tháng 11 năm 2007 Sinh viên Phạm Anh Bình 3 Phần I TỔNG LUẬN 1. TÌNH HÌNH NUÔI ẾCH THÁI LAN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. 1.1. Tình hình nuôi. Thái Lan là một nước có nghề nuôi ếch phát triển, với loài ếch nuôi chủ yếu là ếch Thái Lan (Rana tigrina). Trong năm 1995 Thái Lan đã có trên 300 trại nuôi ếch với quy mô công nghiệp. Ếch được nuôi chủ yếu trong các bể ciment, mật độ 60 – 80 con/m 2 . Thức ăn viên nổi được sử dụng có hàm lượng Protein từ 40% (nòng nọc) đến 25% (ếch lớn). Sau 4 – 5 tháng nuôi khối lượng một con có thể đạt 300 – 400 gam. Ngoài ếch nội địa kể trên, Thái Lan cũng nhập giống ếch bò từ Nam Mỹ (Rana catesbeiana) để nuôi. Qua thực tế sản xuất tại Thái Lan, ếch bò Nam Mỹ lớn nhanh trong 1 – 2 tháng đầu nhưng sau đó tăng trọng giảm xuống và ếch phải nuôi 6 – 8 tháng để đạt kích cỡ 300 – 500 gam. Hệ số thức ăn trung bình 1,2 – 1,5 (Putsatee và ctv., 1995). [11] Hiện nay ngoài Thái Lan còn có một số nước khác cũng nhập giống ếch này về nuôi như: Đài Loan, Ấn Độ, Cu Ba,… Từ lâu ở nước ta đã phát triển nghề nuôi ếch, nhưng chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Thông thường người nông dân nuôi theo hình thức quảng canh, nguồn giống chủ yếu bắt từ tự nhiên. Sử dụng thức ăn là những loại côn trùng như: sâu bọ, giun, bướm đêm và các loại cá tạp. Tuy nhiên, trên thực tế lượng ếch nuôi vẫn không cung cấp đủ cho thị trường và chủ yếu là bắt từ tự nhiên. Việc nuôi ếch thường không đem lại hiệu quả kinh tế cao do tỷ lệ sống thấp, sản lượng thấp và đặc biệt là vấn đề thức ăn của ếch.[5] Từ năm 2003, nước ta đã nhập nội giống ếch Thái Lan về nuôi, đến năm 2004 nhiều địa phương trong nước đã sản xuất được con giống nhân tạo như: TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hải Dương. Giống ếch Thái Lan thích nghi tốt với điều kiện nuôi nhốt, có tốc độ tăng trưởng nhanh, khối lượng lớn, đặc biệt là chúng có thể sử dụng mồi tĩnh do quá trình nuôi đã thuần hóa chúng.[13] [...]... 2/8/2007 n ngày 10/11/2007 2 a i m nghiên c u: xã Ninh An, huy n Ninh Hòa, t nh Khánh Hòa i tư ng nghiên c u: ch Thái Lan (Rana tigrina) SƠ KH I N I DUNG NGHIÊN C U tài nghiên c u: Tìm hi u quy trình k thu t s n xu t gi ng ch Thái Lan (Rana tigrina Boulener, 1920) t i Khánh Hòa KTSX gi ng ch KT nuôi v i u ki n và KT chu n b công trình nuôi Tuy n ch n ch b m ưa vào nuôi v ch b m KT chăm sóc và qu n... ch Thái Lan có c i m thích nghi r ng v i các i u ki n s ng c a môi trư ng Nhưng chúng s ng và thích nghi t t cao vùng ôn i, nơi có nhi t - ch Thái Lan phân b Loan, Trung Qu c, n vùng nhi t i, nơi có nhi t và m th p ch Thái Lan g n như không phát tri n [1] nhi u nư c trên th gi i như: Thái Lan, Cu Ba, ài , Vi t Nam,…Hi n nay nhi u nư c ã ti n hành nuôi ch Thái Lan v i quy mô công nghi p như: Thái Lan, ... CH THÁI LAN 2.1 c i m phân lo i ch Thái Lan là loài thu c l p lư ng cư H ch là h l n nh t trong b ch nhái, g m 46 gi ng và 555 loài (Ngô Tr ng Lư, 1999) ch phân b khá r ng, t vùng ng p nư c n nh ng vùng cao, t vùng nhi t i n vùng bán nhi t i [6] Hi n nay, ch Thái Lan ư c nhi u nhà khoa h c phân theo nhi u cách khác nhau và chưa có s th ng nh t H th ng phân lo i c a ch Thái Lan theo Bolkay, 1915 và Boulener,. .. cái tìm báo nhi t 25 – 30oC kho ng 18 – 24 gi sau n thành nòng n c NGUYÊN LÝ CƠ B N C A VI C SINH S N NHÂN T O CH THÁI LAN i u ki n sinh thái Cơ quan nh n c m Trung ương th n kinh F B GnR H GRIF Tuy n yên KDT LH-RHa + Dom Máu FSH, LH Tuy n sinh d c Máu Tr ng, tinh trùng Hình 1: Sơ nguyên lý c a vi c sinh s n nhân t o ch Thái Lan [2] HCG 4 M TS LO I KÍCH D C T DÙNG TRONG SINH S N NHÂN T O CH THÁI LAN. .. bi n th y s n ch Thái Lan (Rana tigrina) là loài ch r t thích h p cho vi c nuôi nh t, ăn m i tĩnh như th c ăn công nghi p T năm 2003, nư c ta ã nh p gi ng ch này v nuôi Chúng có c i m d thích nghi v i các i u ki n môi trư ng s ng, t c tăng trư ng nhanh, ch t lư ng th t cao Khánh Hòa, ngh nuôi ch chưa ư c phát tri n, ch y u ngư i dân nuôi theo quy mô h gia ình M t s ít cơ s nuôi theo quy mô công nghi... u và th i gian cu i (ngày) Phương pháp x lý s li u T t c các d n li u trong quá trình th c hi n ư c thu th p, t ng k t, phân tích, so sánh, ánh giá thông qua phương pháp x lý s li u trên ph n m m c a Microsoft Excel Ph n III K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 1 GI I THI U SƠ B V CH THÁI LAN VÀ TÌNH HÌNH NUÔI CH T I KHÁNH HÒA ưa gi ng m i có giá tr kinh t và phù h p v i môi trư ng là m c tiêu quan tr ng... Phương pháp thu th p s li u 3.2.1 Tìm hi u v i u ki n t nhiên c a cơ s th c t p - Tham kh o tài li u v Hòa i u ki n t nhiên c a t nh Khánh Hòa và huy n Ninh - Ph ng v n tr c ti p nh ng ngư i dân t i 3.2.2 Phương pháp xác - Nhi t a phương nh các y u t môi trư ng : o b ng nhi t k th y ngân, thang 50oC, - pH: o b ng test pH, chính xác 1oC chính xác 0,3 - Hàm lư ng Oxy hòa tan trong nư c: o b ng test DO... ch Thái Lan tr ng th tinh s n sau 18 – 38 gi , nòng n c bi n thái trong kho ng 28 – 36 ngày thành ch con ch con nuôi sau m t tháng ch t c t ch gi ng c 3 – 5 gam/con thương ph m 300 - 400 gam/con sau b n n năm tháng nuôi (Putsatee và ctv., 1995) [3] 2.6 c i m sinh s n [8] ch cái 8 tháng tu i b t t l n t t, u tham gia sinh s n, 2 – 3 tu i có s c sinh s n cao và n 5 tu i ch v n còn kh năng sinh s n ch Thái. .. nuôi ch Thái Lan [13] 1.2.1 Nuôi ch trong b ciment Thích h p vùng ven ô th có di n tích t gi i h n (t n d ng chu ng tr i cũ hay b ciment b không) B có di n tích trung bình 6 – 30 m2 (2x3, 2x5, 3x5, 4x6, 5x6 m), n 1,5 m B tránh ch nh y ra áy b nên có ư c che lư i nylon trên b nghiêng kho ng 5o cao 1,2 m d thay nư c tránh ánh n ng tr c ti p làm tăng nhi t nư c trong b (có th s d ng lư i che phong lan) Không... nuôi theo quy mô h gia ình M t s ít cơ s nuôi theo quy mô công nghi p và ã ch ng ư c con gi ng Tuy nhiên, quy trình k thu t s n xu t gi ng v n chưa ư c ph bi n r ng rãi gi ng n ngư i nuôi Do ó, nuôi thương ph m nhi u vùng trong t nh v n x y ra tình tr ng thi u con 2 K THU T NUÔI V CH B 2.1 Công trình và thi t b nuôi v B ch a và x lý nư c B nuôi ch c M ch b m Máy bơm nư c B l c B nuôi ch cái Ao ch . Thủy Sản – trường đại học Nha Trang giao cho thực hiện đề tài: Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan tại Khánh Hòa với nội dung: - Kỹ thuật nuôi vỗ ếch bố mẹ. - Kỹ thuật. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. - Đối tượng nghiên cứu: ếch Thái Lan (Rana tigrina) 2. SƠ ĐỒ KHỐI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu: Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan (Rana. TRANG TÌM HIỂU QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ẾCH THÁI LAN (Rana tigrina Boulener, 1920) TẠI KHÁNH HÒA Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản, khóa học 2003
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan (Rana tigrina Boulener, 1920) tại Khánh Hòa, Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan (Rana tigrina Boulener, 1920) tại Khánh Hòa, Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan (Rana tigrina Boulener, 1920) tại Khánh Hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn