Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Hóa

33 851 4
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 13:50

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Hóa . Đề ôn số 8:CÁC Bài tập trắc nghi môn thi đai học - 2007NGUYỄN TẤN TRUNG( TTLT CLC VĨNH VIỄN)D. A, B, C đều đúng Ví dụ 1:(A):. (5):∑LKπ=K (3),(4):∑LKπ=K+1 (A): C2H7O2N9Ví dụ :2 .2+2+1-72∑lkπ=K=K= 0 D. A, B, C đều đúng Ví dụ 1:(A): C2H7O2N phản ứng được với NaOH. Vậy (A) có thể là:A.
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Hóa, Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Hóa, Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn