Phân tích thống kê hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010

68 233 0

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2015, 11:55

Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU 1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 2.3.4. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY MÔ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 42 PHỤ LỤC Nguyễn Duy Hội Lớp: Thống kê kinh doanh 49 Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại TMCP : Thương mại cổ phần NHCT : Ngân hàng Công thương TCTD : Tổ chức tín dụng NTQĐ : Ngoại tệ quy đổi VHĐ : Vốn huy động DSCV : Doanh số cho vay DSTN : Doanh số thu nợ DN : Dư nợ DNBQ : Dư nợ bình quân Nguyễn Duy Hội Lớp: Thống kê kinh doanh 49 Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ 1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 2.3.4. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY MÔ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 42 BIỂU Biểu đồ 2.1: Biến động quy mô tổng vốn huy động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010 Error: Reference source not found Biểu đồ 2.2: Biến động quy mô doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ của Ngân hàng TMCP Công thươngViệt Nam Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2009 Error: Reference source not found Biểu đồ 2.3: Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng huy động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010 Error: Reference source not found Biểu đồ 2.4: Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010Error: Reference source not found Biểu đồ 2.5 : Cơ cấu vốn huy động theo thời hạn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010Error: Reference source not found Biểu đồ 2.6: Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế của chi nhánh Hà Nội ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2004-2010 Error: Reference source not found Biểu đồ 2.7: Cơ cấu dư nợ theo loại tiền của chi nhánh Hà Nội ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giai đoạn 2004-2010Error: Reference source not found Biểu đồ 2.8 : Cơ cấu dư nợ theo thời hạn của chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giai đoạn 2004-2010Error: Reference source not found Nguyễn Duy Hội Lớp: Thống kê kinh doanh 49 Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành những xung lực cho quá trình đổi mới và phát triển của nền kinh tế, cùng với sự phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam. Sau gần 3 thập kỷ tiến hành cải cách, hệ thống ngân hàng hàng thương mại Việt Nam đã trải qua 2 giai đoạn phát triển đáng lưu ý: giai đoạn đầu 1990- 1996 là sự tăng vọt của cầu về dịch vụ ngân hàng của thời kỳ chuyển đổi, giai đoạn tiếp theo từ 1997 đến nay là củng cố, chấn chỉnh hệ thống ngân hàng. Ngày nay, hệ thống các ngân hàng thương mại (NHTM) ở nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc. Trải qua chặng đường trên, hệ thống NHTM Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động cũng như các mạng lưới chi nhánh rải khắp trên nhiều khu vực. Đối tượng khách hàng của các NHTM không những bao gồm các doanh nghiệp, công ty, mà còn có các hộ sản xuất kinh doanh và cá thể. Trong những năm qua, hoạt động ngân hàng đã góp phần tích cực cho các dịch vụ huy động vốn, tài trợ vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút vốn đầu tư của nước ngoài…Chính vì thế mà các NHTM đã trở thành kênh cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Song đây cũng là hoạt động có mức rủi ro cao nhất. Do đó, hiệu quả và chất lượng tín dụng là một yếu tố rất quan trọng. Điều này yêu cầu ngân hàng phải quản lý, giám sát thường xuyên hoạt động này, nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả tín dụng và khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Với những kiến thức đã học và qua thực tế tại Ngân hàng TMCP Công thươngViệt Nam-chi nhánh Hà Nội, em xin mạnh dạn chọn đề tài :” Phân tích thống kê hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010”. Ngoài phần mở đầu, kiến nghị - kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề được trình bày theo 2 chương: Nguyễn Duy Hội Lớp: Thống kê kinh doanh 49 1 Chuyên đề tốt nghiệp Chương 1 : Tổng quan về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại và hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2 : Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010. Do thời gian nghiên cứu cũng như kiến thức thực tế không nhiều, bài chuyên đề của em còn nhiều điểm chưa đề cập đến và còn có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô giáo cùng các bạn để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong khoa Thống Kê hướng dẫn chuyên đề cùng toàn thể các anh chị trong Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập và nghiên cứu viết chuyên đề. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Th.S Cao Quốc Quang đã hướng dẫn tận tình và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn ! Nguyễn Duy Hội Lớp: Thống kê kinh doanh 49 2 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại 1.1.1. Ngân hàng thương mại 1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất trong nền kinh tế. Ngân hàng có nhiều loại khác nhau phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng. Trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỉ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Ngân hàng là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh tế. Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình, và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội đều gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò là thủ quỹ của toàn xã hội. Ngân hàng là công cụ quan trọng trong chính sách kinh tế của chính phủ nhằm phát triển kinh tế một cách bền vững. Vì vậy, ngân hàng thương mại có vị trí rất quan trọng trong hệ thống ngân hàng cũng như trong nền kinh tế quốc dân. Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa về ngân hàng thương mại: Theo pháp lệnh ngân hàng do Hội đồng nhà nước thông qua ngày 23/5/1990 xác định: “Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”. Theo luật của các tổ chức tín dụng do Quốc hội thông qua ngày 12/12/1997, có định nghĩa là: “Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”. Tóm lại, ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Với hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay đầu tư, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và cung ứng các dịch vụ thanh toán. 1.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại •Chức năng trung gian tài chính Ngân hàng thương mại là một tổ chức trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là chuyển tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi tiếp xúc với hai loại cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế. (1) Các cá nhân và tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu (chi tiêu cho tiêu dùng Nguyễn Duy Hội Lớp: Thống kê kinh doanh 49 3 Chuyên đề tốt nghiệp và đầu tư vượt quá thu nhập). (2) Các cá nhân và tổ chức thặng dư trong chi tiêu (thu nhập hiện tại của họ lớn hơn các khoản chi tiêu cho hàng hoá, dịch vụ), do vậy họ có tiền để tiết kiệm. Sự tồn tại hai loại cá nhân và tổ chức trên hoàn toàn độc lập với ngân hàng.Tất yếu là tiền sẽ chuyển từ nhóm (2) sang nhóm (1) nếu cả hai cùng có lợi. Vì vậy, thu nhập gia tăng là động lực tạo ra mối quan hệ tài chính giữa hai nhóm. Nếu dòng tiền di chuyển với điều kiện phải quay trở lại với một lượng lớn hơn trong một khoảng thời gian nhất định thì đó là quan hệ tín dụng Như vậy với chức năng này, ngân hàng thương mại đã tập hợp các người tiết kiệm và đầu tư, vì vậy mà giải quyết được mâu thuẫn của tín dụng trực tiếp. Ngân hàng thương mại đã góp phần tạo lợi ích công bằng cho tất cả các đối tượng trong quan hệ tín dụng. Bản thân ngân hàng thương mại cũng thu được lợi nhuận từ chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi. Với chức năng trung gian tài chính, ngân hàng thương mại góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lưu thông tiền tệ, ổn định sức mua đồng tiền, kiềm chế lạm phát. Đây là chức năng đặc trưng và cơ bản nhất của ngân hàng thương mại. •Chức năng tạo phương tiện thanh toán Ngân hàng thương mại tạo ra các khoản tiền gửi thanh toán. Trong điều kiện phát triển thanh toán qua các ngân hàng, các khách hàng nhận thấy nếu họ có được số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán, họ có thể chi trả để có được hàng hóa và các dịch vụ theo yêu cầu. Khi ngân hàng cho vay, số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tăng lên thì khách hàng có thể dùng để mua hàng và dịch vụ. Do đó, bằng việc cho vay (hay tạo tín dụng ) các ngân hàng đã tạo ra phương tiện thanh toán. Toàn bộ hệ thống ngân hàng cũng tạo phương tiện thanh toán khi các khoản tiền gửi được mở rộng từ ngân hàng này đến ngân hàng khác trên cơ sở cho vay. Khi khách hàng tại một ngân hàng sử dụng khoản tiền vay để chi trả thì sẽ tạo nên khoản thu ( tức là làm tăng số dư tiền gửi) của một khách hàng khác tại một ngân hàng khác, từ đó tạo ra khoản cho vay mới. Trong khi không một ngân hàng riêng lẻ nào có thể cho vay lớn hơn dự trữ dư thừa, toàn bộ hệ thống ngân hàng có thể tạo ra khối lượng tiền gửi (tạo phương tiện thanh toán) gấp bội thông qua hoạt động cho vay (tạo tín dụng). Nguyễn Duy Hội Lớp: Thống kê kinh doanh 49 4 Chuyên đề tốt nghiệp •Chức năng trung gian thanh toán Ngân hàng trở thành trung gian toán lớn nhất hiện nay ở hầu hết các quốc gia. Thay mặt khách hàng, ngân hàng thực hiện thanh toán các giá trị hàng hoá và dịch vụ. Để việc thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí, ngân hàng đưa ra cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán như thanh toán bằng séc, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, các loại thẻ…cung cấp mạng lưới thanh toán điện tử, kết nối các quỹ và cung cấp tiền giấy khi khách hàng cần. Các ngân hàng còn thực hiện thanh toán bù trừ với nhau thông qua ngân hàng trung ương hoặc thông qua các trung tâm thanh toán.Công nghệ thanh toán qua ngân hàng càng hiệu quả cao khi quy mô sử dụng công nghệ đó càng mở rộng. Nhiều hình thức thanh toán được chuẩn hóa góp phần tạo tính thống nhất trong thanh toán.Vì vậy, các trung tâm thanh toán quốc tế được thiết lập đã làm tăng hiệu quả thanh toán qua các ngân hàng, biến ngân hàng trở thành trung tâm thanh toán quan trọng và có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho nền kinh tế toàn cầu. 1.1.1.3. Các loại hình ngân hàng thương mại ở nước ta hiện nay •Ngân hàng thương mại quốc doanh Ngân hàng thương mại quốc doanh là NHTM mà vốn sở hữu do nhà nước cấp.Ngân hàng thương mại quốc doanh là ngân hàng chủ lực trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Các ngân hàng thương mại quốc doanh ở nước ta hiện nay: - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK). - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). •Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng này được thành lập thông qua phát hành các cổ phiếu. Việc nắm giữ cổ phiếu cho phép người sở hữu có quyền tham gia quyết định các hoạt động của ngân hàng, tham gia chia cổ tức từ thu nhập của ngân hàng đồng thời phải gánh chịu các tổn thất có thể xảy ra. Do vốn sở hữu được hình thành thông qua sự tập trung, các ngân hàng cổ phần có khả năng tăng vốn nhanh chóng, vì vậy thường là các ngân hàng lớn. Các tổ hợp các ngân hàng lớn nhất thế giới hiện nay là các ngân hàng thương mại cổ phần. Các ngân hàng TMCP thường có phạm vi hoạt động rộng, đa năng, có nhiều chi nhánh, công ty con. Khả năng đa dạng hoá cao nên các ngân hàng TMCP có thể giảm rủi ro gây nên bởi tính chuyên môn hoá (thiên tai của Nguyễn Duy Hội Lớp: Thống kê kinh doanh 49 5 Chuyên đề tốt nghiệp một vùng, sự suy thoái của một ngành hoặc một quốc gia…), song chúng thường phải chịu các rủi ro từ cơ chế quản lý phân quyền. Dưới đây là một số các ngân hàng thương mại cổ phần lớn hiện nay ở nước ta chủ yếu cấp tín dụng cho các doanh nghiệp tư nhân và cá nhân: - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank) - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) - Ngân hàng TMCP Quân đội (Military bank) - Ngân hàng TMCP Dầu khí (PG Bank) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) … •Ngân hàng thương mại liên doanh Ngân hàng này là những ngân hàng được hình thành dựa trên góp vốn của hai hoặc nhiều bên, thường là giữa ngân hàng trong nước với ngân hàng nước ngoài để tận dụng các ưu thế của nhau. Ví dụ như: Ngân hàng liên doanh Việt-Nga, Ngân hàng liên doanh Việt-Lào, Ngân hàng Indovina, ngân hàng liên doanh Việt- Thái… •Ngân hàng thương mại nước ngoài Ngân hàng thương mại nước ngoài, đúng ra là chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có nguồn vốn đầu tư 100% do vốn của các ngân hàng, tổ chức nước ngoài cung cấp. Một số ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại thị trường tài chính Việt Nam như: Ngân hàng Hồng Kông – Thượng Hải (HSBC), Ngân hàng Standard Chartered, ANZ Banking Group ,Bangkok Bank, ngân hàng Tokyo,…. 1.1.1.4. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại •Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn là hoạt động tạo nguồn vốn cho ngân hàng thương mại, đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng thương mại. Đối tượng huy động của ngân hàng thương mại là tất cả nguồn tiền nhàn rỗi trong tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân với bất kì qui mô lớn nhỏ hay thời hạn dài ngắn nào Nguồn vốn của ngân hàng bao gồm vốn chủ sở hữu, tiền gửi, nguồn đi vay và các nguồn khác.Nếu chia theo hình thức sở hữu thì nguồn vốn của ngân hàng bao gồm hai loại chính là: nguồn vốn của chủ sở hữu và vốn nợ. Khác với nhiều loại hình doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu thường chiếm tỉ trọng nhỏ Nguyễn Duy Hội Lớp: Thống kê kinh doanh 49 6 Chuyên đề tốt nghiệp trong tổng nguồn vốn, vốn nợ là nguồn chủ yếu của ngân hàng. Tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng vốn chủ sở hữu lại quan trọng vì là sự khởi đầu cho hoạt động, uy tín của ngân hàng. Vốn nợ là tài nguyên chính của ngân hàng. Chất lượng và số lượng của nó ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng các khoản cho vay và đầu tư của ngân hàng. Mục tiêu quản lý nguồn vốn nợ không nằm ngoài mục tiêu quản lý chung của ngân hàng ,gồm các mục tiêu cụ thể sau: - Tìm kiếm các nguồn nhằm đáp ứng yêu cầu về quy mô cho vay và đầu tư - Đa dạng hóa các nguồn nhằm tìm kiếm cơ cấu nguồn có chi phí thấp, và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. - Duy trì tính ổn định của nguồn tiền - Tìm kiếm các công cụ mới nhằm phát triển thị trường nợ của ngân hàng. •Hoạt động sử dụng vốn Hoạt động tín dụng:Hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của ngân hàng mặc dù các dịch vụ của ngân hàng ngày càng phát triển. Nguồn thu từ hoạt động tín dụng luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng nguồn thu của hoạt động ngân hàng. Hoạt động tín dụng có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế: thực hiện quá trình cung ứng vốn cho nền kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng cho cá nhân và tổ chức của nền kinh tế. Hoạt động ngân quỹ: Ngân hàng với vai trò thủ quỹ cho nền kinh tế, có trách nhiệm chi trả kịp thời mọi nhu cầu của người gửi tiền dưới hình thức chuyển khoản và cả bằng tiền mặt. Nhằm đảm bảo tính thanh khoản cho ngân hàng, các ngân hàng thương mại luôn phải duy trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo quy định của ngân hàng nhà nước và dự trữ vượt quá để đáp ứng nhu cầu chi trả thường xuyên của ngân hàng. Các khoản dự trữ này là tiền mặt trong két, tiền gửi tại ngân hàng khác bao gồm ngân hàng Nhà nước, tại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Hoạt động đầu tư: ngân hàng thương mại có thể là người đầu tư trực tiếp hay gián tiếp. Các hoạt động khác Ngoài những hoạt động chính ở trên, ngân hàng đã đa dạng hoá các hoạt động nhằm phân tán rủi ro và mang lại những khoản thu nhập cho ngân hàng. Các hoạt động như cho thuê tài chính, dịch vụ bảo lãnh, bảo hiểm, dịch vụ uỷ thác, môi giới, tin tư vấn… 1.1.2. Tổng quan về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 1.1.2.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng là sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng Nguyễn Duy Hội Lớp: Thống kê kinh doanh 49 7 [...]... HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2004-2010 2.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Tiền thân của chi nhánh ngân hàng Công Thương (NHCT) – Thành phố Hà Nội là Ngân hàng nghiệp vụ khu vực 1 Hà Nội Từ tháng 12/1989 đến tháng 11 năm 1992, Ngân hàng nghiệp vụ khu vực 1 Hà Nội đổi tên thành Trung... cáo hoạt động tín dụng của Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giai đoạn 2004-2010) Biểu đồ 2.2: Biến động quy mô doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ của Ngân Nguyễn Duy Hội 28 Lớp: Thống kê kinh doanh 49 Chuyên đề tốt nghiệp hàng TMCP Công thươngViệt Nam Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2009 Qua bảng 2.4 và biểu đồ 2.2, ta có thể thấy được dư nợ của chi nhánh thành phố Hà Nội -Ngân. .. 1.2 Hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại Nguồn thu từ hoạt động tín dụng luôn là nguồn thu chủ yếu của ngân Nguyễn Duy Hội 10 Lớp: Thống kê kinh doanh 49 Chuyên đề tốt nghiệp hàng Các chỉ tiêu thống kê giúp ta đánh giá về quy mô, cơ cấu và hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng. .. chuẩn của mô hình (SE), SSE và kết hợp với hệ số xác định R 2.3 Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010 : 2.3.1 Phân tích biến động quy mô tín dụng: 2.3.1.1 Phân tích biến động quy mô vốn huy động: Trong tổng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng, nguồn vốn huy động chi m tỉ trọng chủ yếu Vì vậy, công. .. giai đoạn 2004-2010 2.2.2.Phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thành phố Hà Nội : 2.2.2.1 Phương pháp dãy số thời gian: Phương pháp dãy số thời gian là phương pháp thống kê phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian Trong phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng, phương pháp dãy số thời gian giúp ta phân tích các yếu tố vốn huy động, ... được lượng khách hàng rất tốt với nhiều sản phẩm dịch vụ Biểu đồ 2.1: Biến động quy mô tổng vốn huy động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010 2.3.1.2 Phân tích biến động quy mô doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ:  Biến động quy mô doanh số cho vay Bảng 2.2 : Quy mô doanh số cho vay của ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010 Năm... 14.60 - - (Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giai đoạn 2004-2010) Nguyễn Duy Hội 24 Lớp: Thống kê kinh doanh 49 Chuyên đề tốt nghiệp Trong giai đoạn từ năm 2004-2010, tổng nguồn vốn huy động bình quân hàng năm của chi nhánh là 18548 tỷ đồng, với tốc độ phát triển bình quân hàng năm là 114.60% hay tốc độ tăng bình quân hàng năm 14.60% tương ứng... chú trọng đến công tác thu nợ Chính vì thế, thu nợ là một vấn đề rất quan trọng Nếu như doanh số cho vay thể hiện tình hình hoạt động của ngân hàng là khả quan thì doanh số thu nợ lại càng khẳng định được hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng Tình hình thu nợ của chi nhánh qua các năm như sau: Bảng 2.3 : Quy mô doanh số thu nợ của ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010 Năm... pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội : 2.2.1 Đặc điểm nguồn số liệu : Số liệu sử dụng trong chuyên đề là số liệu về: vốn huy động, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn Đây là nguồn số liệu thứ cấp được thu thập và tích luỹ qua các năm và lấy từ báo cáo hoạt động tín dụng giai đoạn 20042010, báo cáo tổng hợp huy động vốn giai. .. độ của hiện tượng Trong phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng, phương pháp đồ thị được sử dụng giúp ta phân tích các yếu tố vốn huy động, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ trong các trường hợp sau: Nguyễn Duy Hội 22 Lớp: Thống kê kinh doanh 49 Chuyên đề tốt nghiệp - Phân tích biến động về quy mô và cơ cấu tín dụng của ngân hàng giai đoạn 2004-2010 bằng đồ thị hình cột - Nghiên cứu biến động . KÊ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2004-2010 2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh. VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại 1.1.1. Ngân hàng. Hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Nguồn thu từ hoạt động tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thống kê hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010, Phân tích thống kê hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010, Phân tích thống kê hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2004-2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay