Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

72 364 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2015, 11:07

LỜI MỞ ĐẦU Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng không thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế xã hội nói chung của Nhà nước, cũng như các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng nếu như không có vốn. Ngân hàng thương mại cũng vậy, với tư cách là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ thì nguồn vốn huy động có ý nghĩa quyết định, là cơ sở để các ngân hàng tiến hành các hoạt động cho vay, đầu tư, dự trữ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Để có được nguồn vốn này, ngân hàng phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau.Trong đó huy động tiền gửi từ dân cư và các tổ chức chiếm một vai trò đặc biệt quan trọngtrong hoạt động này. Tuy nhiên việc huy động tiền gửi của các ngân hàng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn như: chịu cạnh tranh từ các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế cũng tiến hành huy động tiền gửi như các ngân hàng khác, các công ty bảo hiểm,…; các lĩnh vực đầu tư khác có mức sinh lời tương tự, tâm lý của người dân… Việc nghiên cứu, tìm hiểu quá trình hoạt động tiền gửi, tìm hiểu quá trình kinh doanh để có những phương án huy động tiền gửi linh hoạt, mang tính cạnh tranh hết sức là cần thiết. Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề vốn đang là đòi hỏi cấp bách trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của nước ta. Nó đóng vai trò quyết định đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế, nước ta cần phải có biện pháp, chính sách nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. Ở nước ta thị trường chứng khoán do vậy lượng vốn huy động được bằng con đường tài chính trực tiếp thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác còn rất nhỏ so với nhu cầu vốn của nền inh tế. Do vậy quá trình nhận và truyền vố trên thị trường chủ yếu được thực hiện thông qua các ngân hàng thương mại và thị trường tín dụng. Có thể nói ở Việt Nam hơn 80% lượng vốn trong nền kinh tế là do hệ thống ngân hàng cung cấp. Do đó vai trò của Ngân hàng trong hoạt động huy động vốn cho nền kinh tế là cực kỳ quan trọng. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả huy động vốn tại các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam đang là câu hỏi được đặt ra cho thực tiễn hiện nay, khi mà Việt Nam đã trở thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới. Các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường. Cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ thúc đẩy hiệu quả không chỉ hoạt động huy động vốn, phân bổ các nguồn vốn mà còn hiệu quả kinh doanh của mỗi ngân hàng.Xuất phát từ thực tiễn trên và quá trình thực tập tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh, em thấy nghiên cứu vấn đề trên là cần thết. Vì vậy em chọn đề tài:   !"#$% &'(làm báo cáo tốt nghiệp của mình. Ngoài phần lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các từ viết tắt, phụ lục… đề tài được kết cấu thành 3 phần:    !"#$%  &'()*%+, !-.$%$/*0(1.  Với những gì thể hiện trong bài chuyên đề , em hy vọng sẽ đóng góp một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn. Tuy nhiên, trình độ cũng như thời gian nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em mong nhận được sự chỉ đạo và ý kiến đóng góp của Thầy Cô giáo trong khoa, các Cô Chú, Anh chị ở chi nhánh BIDV Hà Tĩnh Qua đây em xin chân thành cảm ơn tới cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Trang đã hướng dẫn tận tình giúp em hoàn thành báo cáo này. Em cũng xin chân thành cảm ơn các Cô Chú, Anh Chị trong chi nhánh BIDV Hà Tĩnh và đặc biệt là các Cô chú , Anh chị trong phòng giao dịch Đức Thọ đã tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành bài chuyên đề này.  232341* )*)*)*+ Năm 1991, sự ra đời của các Ngân hàng Thương mại cổ phần cùng các Ngân hàng Thương mại quốc doanh đã góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển đất nước. Luật “Tổ chức tín dụng” của Việt Nam ban hành vào ngày 12/12/1997 đã định nghĩa Ngân hàng Thương mại như sau: “Ngân hàng thương mại là một tổ chức tín dụng thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Hoạt động ngân hàng là một hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán”. Như vậy, NHTM là tổ chức tín dụng vay tiền của người gửi và cho các công ty và cá nhân vay lại và có cùng mục tiêu lợi nhuận như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế. Hoạt động kinh doanh của NHTM gắn liền với các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp,các tổ chức và các chủ thể kinh tế. Trong quá trình đó, NHTM thực hiện vai trò tham gia điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế thông qua các chức năng của mình, biểu hiện các mối quan hệ giữa NHTM với các tổ chức kinh tế, cá nhân về mặt tín dụng, tiền mặt, các dịch vụ thanh toán không dung tiền mặt,v.v…, đảm bảo hoạt động của ngân hàng và nền kinh tế được bình thường. NHTM là doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng-một tổ chức cung ứng vốn chủ yếu và hữu hiệu của nền kinh tế, việc tạo lập, tổ chức và quản lý nguồn vốn của NHTM là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu không chỉ vì lợi ích riêng của bản thân các NHTM mà còn vì sự phát triển chung của nền kinh tế. Nguồn vốn của NHTM là toàn bộ các nguồn tiền tệ mà ngân hàng tạo lập, huy động được để cho vay, đầu tư và thực thi các dịch vụ ngân hàng.Nó quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Nguồn vốn của NHTM bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn đi vay và một số vốn khác. )*)*,*-.%& )*)*,*)*& Ngân hàng thương mại được huy động vốn dưới các hình thức sau: - Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác. - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giáy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. - Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức nước ngoài. - Vay vốn ngắn hạn của ngân hàng nhà nước. - Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 23235353+06768 Ngân hàng thương mại được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức chovay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Trong các hoạt động cấp tín dụng, cho vay là hoạt động quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất. / 0 Ngân hàng thương mại được cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới các hình thức sau: + Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống. + Cho vay trung hạn và dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống. 9 1230 Ngân hàng thương mại được bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đấu thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác bằng uy tín và bằng khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh. Mức bảo lãnh đối với một khách hàng và tổng mức bảo lãnh của một ngân hàng thương mại không được vượt quá tỷ lệ so với vốn tự có của ngân hàng thương mại. / 4560 Ngân hàng thương mại được chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân và có thể tái chiết khấu các thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác. / 7-0 Ngân hàng thương mại được hoạt động cho thuê tài chính nhưng phải thành lập công ty cho thuê tài chính riêng. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính. 232353:3+06;8*0%1< Để thực hiện được các dịch vụ thanh toán giữa các doanh nghiệp thông qua ngân hàng, ngân hàng thương mại được mở tài khỏan cho khách hàng trong và ngoài nước. Để thực hiện thanh toán giữa các ngân hàng với nhau thông qua Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại phải mở tài khỏan tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính và duy trì tại đó số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy định. Ngoài ra, chi nhánh của ngân hàng thương mại được mở tài khỏan tiền gửi tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của chi nhánh. Hoạt động dịch vụ thanh tóan và ngân quỹ của ngân hàng thương mại bao gồm các hoạt động sau: - Cung cấp các phương tiện thanh toán - Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng - Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ - Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước - Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép - Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng - Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh tóan lien ngân hàng trong nước - Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép 232353=3%0>% Ngoài các hoạt động chính bao gồm huy động tiền gửi, cấp tín dụng và cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, ngân hàng thương mại còn có thể thực hiện một số hoạt động khác bao gồm: 89:  – Ngân hàng thương mại được dung vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng khác trong nước theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, ngân hàng thương mại còn được góp vốn, mua cổ phần và liên doanh với ngân hàng nước ngoài để thành lập ngân hàng liên doanh. ;"!<= - Ngân hàng thương mại được tham gia thị trường tiền tệ, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, thông qua các hình thức mua bán các công cụ của thị trường tiền tệ. +>– Ngân hàng thương mại được phép kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc để kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế. ?@. – Ngân hàng thương mại được ủy thác, nhận ủy thác làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác, đại lý. A>;BC# – Ngân hàng thương mại được cung ứng dịch vụ bảo hiểm, được thành lập công ty trực thuộc hoặc liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. !6- – Ngân hàng thương mại được cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng dưới hình thức tư vấn trực tiếp hoặc thành lập công ty tư vấn trực thuộc ngân hàng. 1@D– Ngân hàng thương mại được thực hiện các dịch vụ bảo quản vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác có lien quan theo quy định của pháp luật. 2353+0?*)+! )*,*)*+ Huy động vốn là nhiệm vụ trọng yếu của NHTM, là cơ sở để Ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư, tín dụng. Tăng cường huy động vốn để mở rộng đầu tư là phương châm hoạt động của Ngân hàng nói chung cũng như hoạt động của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đức Thọ nói riêng. Thực chất, huy động vốn là các hoạt động thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, dưới dạng tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, phát hành các chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, tạo nên một nguồn tài chính được ngân hàng sử dụng để kinh doanh sinh lời và trả lại một phần lợi nhuận này cho người gửi thông qua công cụ lãi suất. Ðây là nguồn vốn chủ yếu của các ngân hàng thương mại, thực chất là tài sản bằng tiền của các chủ sở hữu mà ngân hàng tạm thời quản lý và sử dụng nhưng phải có nghĩa vụ hoàn trả kịp thời, đầy đủ khi khách hàng yêu cầu. Nguồn vốn huy động là nguồn tài nguyên to lớn nhất, bao gồmnguồn tiền gửi thanh toán, tiền gửi của dân cư bằng đồng nội tệ, ngoại tệ và vàng. Tiền gửi thanh toán bao gồm: Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi chuyên dùng, tiền gửi tổ chức tài chính. Tiền gửi từ dân cư bao gồm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi. Tiền gửi của các Định chế tài chính, tiền gửi của các TCTD. )*,*,*$"E. Huy động vốn không chỉ mang ý nghĩa là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng của ngân hàng thương mại mà còn có ý nghĩa quan trọng không kém đối với bản thân khách hàng. - Đối với NH: + Tạo nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng + Đánh giá được uy tín và độ tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng - Đối với KH: + Cung cấp kênh tín dụng và đầu tư + Nơi cất giữ an toàn + Có cơ hội tiếp cận các dịch vụ ngân hàng )*,*F*A 2353:32)@AB>% Muốn làm ngân hàng cần có vốn riêng.Tuy nhiên,số vốn riêng chỉ là một tỷ lệ nhỏ so với số tiền mà ngân hàng cho vay.Số vốn riêng của ngân hàng chỉ để mua sắm,trang bị trụ sở ngân hàng.Trong thực tế,số tiền mà ngân hàng cho vay có nguồn gốc từ tiền gửi của khách hàng.Do đó,huy động vốn là hoạt động chủ yếu và thường xuyên của NHTM ,là mối quan tâm của ngân hàng. Tiền gửi là tiền mà ngân hàng nhận được của khách hàng bất luận dưới danh ừ nào,dù phải trả lãi hay không trả lãi,với quyền sử dụng tiền đó cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng với cam kết thực hiện việc hoàn trả vào thời điểm mà người gửi yêu cầu(đối với các loại tiền gửi không kỳ hạn hoặc ngày đáo hạn đối với loại tiền gửi có kỳ hạn.Các khái niệm tiền gửi theo quy định pháp lý nêu trên có mối liên quan mật thiết với tài khoản của khách hàng tại ngân hàng).Người gửi có thể lựa chọn một hoặc nhiều sản phẩm tiền gửi và có thể làm cho tài sản bằng tiền sản sinh ra lãi theo các dự đoán của mình. Xã hội ngày càng phát triển rất nhanh,các sản phẩm tiền gửi ngày càng phong phú,phức tạp.Vì thế không thể phân định một cách chính xác từng nhóm tiền gửi riêng biệt.Song về mặt kỹ thuật ngân hàng các khoản tiền gửi có thể phân loại theo các tiêu chuẩn sau đây:  =G5H5I Là loại tiền gửi không hoàn toàn theo quy tắc khả dụng,nghĩa là người gửi có quyền rút tiền bất cứ lúc nào họ muốn.Ngân hàng sẽ sắp xếp loại tiền gửi này vào nhóm tiền không kỳ hạn,nghĩa là các khoản gửi với thời gian không xác định.Người vừa mới gửi tiền sáng nay nếu cần có thể rút ran gay vào buổi chiều cùng ngày.Nếu không có nhu cầu sử dụng người gửi có thể để một tháng hoặc một năm sau mới rút ra…Tính bất định về thời gian gửi,cùng với địa điểm có thể rút ra bất cứ lúc nào cần đã làm cho loại tiền này còn có tên gọi theo tiếng Anh là tiền gưuir theo yêu cầu (demand deposits).Tiền gửi không kỳ hạn vào mỗi thời điểm trong các tài khoản không kỳ hạn của NHTM tạo khả năng có thể viết séc để chi tiền hoặc chuyển nhượng khi cần.Vì vậy,tiền gửi không kỳ hạn còn được gọi với tên khác là tiền trong tài khoản séc(checking accounts).Đối với loại tiền gửi này không có ý định để dành và cũng không chú trọng đến tiền lãi.Khách hàng chỉ muốn đổi hình thức tiền tệ này bằng một hình thức tiền tệ và thích thanh toán bằng các phương thức không dùng tiền mặt hơn là bằng tiền mặt. Ở Việt Nam,tiền gửi không kỳ hạn được hiểu là loại tiền gửi mà khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào và ngân hàng phải thực hiện theo yêu cầu này.Tiền gửi không kỳ hạn bao gồm:  Là loại tiền gửi để thực hiện các khoản chi trả trong HDSXKD và tiêu dùng.Đây là một bộ phận tiền đang chờ thanh toán mà khồg phải là tiền để giành,do đó khách hàng gửi tiền không mất quyền sử dụng số tiền này.Họ có thể rút ra,chuyển nhượng hoặc chi trả thanh toán bất kỳ lúc nào theo yêu cầu.  Đây là loại tền gửi thể hiện khoản tiền tạm thời nhàn rỗi của khách hàng,họ gửi tiền vào NH không mang tính chất để thanh toán mà nhằm mục đích an toàn tài sản,khi cần khách hàng đến NH rút để chi tiêu. -Tiền gửi có kỳ hạn:là loại tiền gửi được các cá nhân,tổ chức kinh tế ,doanh nghiệp gửi vào NHTM với mục đích hưởng lãi.Đặc điểm loại tiền này là người gửi tiền chỉ được rút tiền sau một thời gian nhất định từ một vài tháng đến một vài năm.Tuy nhiên vì những lý do khác nhau người gửi tiền có thể rút trước hạn,trường hợp này người gửi tiền không được hưởng lãi hoặc được hưởng lãi suất thấp tuỳ quy định của mỗi NH.  =G45: Là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiết kiệm ,được xác nhận trên sổ tiết kiệm và được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.Bao gồm: : Là tiền tiết kiệm mà người gửi tiền có thể rút theo yêu cầu mà không cần báo cáo trước vào bất cứ ngày làm việc nào của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.Đối với khách hàng khi chọn lựa hình thức gửi tiền này thì mục tiêu an toàn và tiệm lợi quan trọng hơn mục tiêu sinh lời.Đối với NH ,vì loại tiền này khách hàng muốn rút bất cứ lúc nào cũng được nên NH phải đảm bảo tồn quỹ để chi trả và khó lên kế hoạch sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng .Do vậy,NH thường trả lãi rất thấp cho loại tiền gửi này. : Là loại tiền gửi tiết kiệm mà người gửi tiền chỉ có thể rút ra sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định theo thoả thuận với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.Mục tiêu quan trọng của khách hàng khi lựa chọn hình thức gửi tiền này là lợi tức có được theo định kỳ.Do vậy,lãi suất đóng vai trò quan trọng để thu hút đối tượng khách hàng này.Dĩ nhiên lãi suất trả cho loại tiền gửi tiết kiệm định kỳ cao hơn loại tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.Mức lãi suất còn thay đổi tuỳ theo kỳ hạn (3,6,9 hay 12),tuỳ theo đồng tiền gửi tiết kiệm là (VND,USD,EUR hay vàng) và còn tuỳ theo uy tín,rủi ro của NH nhận tiền gửi. )*,*F*,6<9 Các GTCG là công cụ Nợ do NH phát hành để huy động vốn trên thị trường. - !"#: Để huy động vốn ngắn hạn các TCTD có thể phát hành GTCG ngắn hạn.GTCG ngắn hạn là giấy tờ có giá có thời hạn dưới 12 tháng ,bao gồm kỳ phiếu ,chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn,tín phiếu và các GTCG ngắn hạn khác.  !"$!%&%' Muốn huy động vốn trung và dài hạn (3,5 hay 10 năm) các NHTM có thể phát hành kỳ phiếu,trái phiếu ,cổ phiếu.NHTM phát hành GTCG theo 3 hình thức là phát hành GTCG ngang giá,phát hành GTCG có chiết khấu và phát hành GTCG phụ trội. Về trả lãi phát hành GTCG thường áp dụng 3 hình thức là trả lãi trước ,trả lãi sau và trả lãi định kỳ. Đặc điểm của nguồn vốn này là lãi suất rất cao nhưng tính chất ổn định cũng khá cao,không được rút trước hạn với bất kỳ lý do nào,muốn rút vốn chỉ có thể bán lại nó trên thị trường thông qua nghiệp vụ chiết khấu mà thôi.Do vậy,nguồn vốn này chủ yếu là dùng vào đầu tư trung và dài hạn. )*,*F*F*J  $.%&K Đây là khoản vay nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách trong chi trả của các NHTM .Trong trường hợp thiếu hụt dự trữ,NHTM thường vay NHNN.Hình thức cho vay chủ yếu của NHNN là tái chiết khấu(hoặc tái cấpvốn).Thôngthường,NHNN chỉ chiết khấu cho những thương phiếu có chất lượng(thời gian đáo hạn ngắn,khả năng trả nợ cao) và phù hợp với mục tiêu của NHNN trong từng thời kỳ. Trong điều kiện chưa có thương phiếu ,NHNN cho NHTM vay dưới hình thức tái cấp vốn theo hạn mức tín dụng nhất định.  $L%&:A->B5' Đây là nguồn các NH vay mượn lẫn nhau và vay của các TCTD khác trên thị trường liên NH.Các NH đang có lượng dự trữ vượt yêu cầu sẽ có thể sẵn lòng cho các NH khác vay để kiếm lãi suất cao hơn.Ngược lại ,các NH đang thiếu hụt dự trữ có nhu cầu vay mượn tức thời để đảm bảo thanh toán.Như vậy nguồn vay các NH khác là để đáp ứng nhu cầu dự trữ và chi trả cấp bách và trong nhiều trường hợp nó bổ sung hoặc thay thế cho nguồn vay mượn từ NHNN.  $"7;"!<: Đây là nguồn vốn NH huy động một cách chủ động trên thị trường tài chính.Là trung gian tài chính,phải luôn đáp ứng nhu cầu về vốn,do vậy việc NH thiếu vốn là điều không thể tránh khỏi.Trong những trường hợp này,nh có thể sử dụng nghiệp vụ huy động vốn trên thị trường tài chính:phát hành các giấy tờ có giá trị như các giấy tờ vay nợ ngắn hạn,trung hạn và dài hạn.Việc chuyển nhượng các giấy tờ trên từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác phụ thuộc vào thoả thuận giữa NH và khách hàng.NH có thể phát hành kỳ phiếu và phát hành trái phiếu.Trái phiếu là một GTCG ,xác nhận khoản nợ của khách hàng đối với người chủ ngân hàng với cam kết như thanh toán một số tiền xác đình vào một ngày xác định trong tương lai với thời hạn xác định cho trước.Kỳ phiếu NH là một loại giấy nhận nợ ngắn hạn do NH phát hành nhằm huy động vốn trong dân cư ,chủ yếu là để phục vụ cho những kế hoạch kinh doanh xác định của NH như một dự án,một chương trình kinh doanh. )*,*F*M%N5 Ngoài các nguồn trên NH còn thực hiện huy động vốn thong qua nguồn uỷ thác ,nguồn trong thanh toán,các nguồn khác. NHTM thực hiện các dịch vụ uỷ thác như uỷ thác cho vay ,uỷ thác đầu tư,uỷ thác cấp phát,uỷ thác giải ngân và thu hộ…Các hoạt động này tạo nên nguồn uỷ thác tại NH.Ngoài ra,các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt có thể hình thành nguồn trong thanh toán(séc trong quá trình chi trả,tiền ký quỹ để mở L/C …).Các khoản nợ khác như thuế chưa nộp,lương chưa trả… cũng góp phần làm tăng nguồn vốn huy động trong công tác huy động vốn của NHTM 23:3C%%(1.0 )*F*)*+ Hiệu quả huy động vốn là sự so sánh giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra. Hiệu quả huy động vốn được thể hiện ở khả năng đáp ứng cao nhất nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp. Đó chính là sự đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu sử dụng vốn với chi phí hợp lý. Trong thực tế chưa có một khái niệm chính thức nào về hiệu quả huy động vốn được đưa ra. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu: Hiệu quả huy động vốn là việc thỏa mãn một cách kịp thời, ổn định và đầy đủ vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng cả về số lượng và cơ cấu sử dụng với chi phí thấp nhất, hạn chế đến mức tối đa rủi ro có thể xảy ra. Để hoạt động kinh doanh đạt được lợi nhuận cao, các ngân hàng phải đảm bảo cho các hoạt động đạt được hiệu quả. Huy động vốn là một hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, hiệu quả trong huy động vốn góp phần quan trọng trong hoạt động ngân hàng nói chung và trong việc tạo nên lợi nhuận nói riêng. Là một hoạt động kinh doanh nên có thể hiểu hiệu quả huy động vốn với ngân hàng là mối tương quan so sánh giữa các kết quả và chi phí bỏ ra. Hiệu quả này càng cao khi kết quả đạt được càng cao và chi phí bỏ ra càng thấp. Hiệu quả huy động vốn góp phần quan trọng tạo nên lợi nhuận [...]... đất nước và có nhiều tên gọi khác nhau: NH Kiến thiết Việt Nam trực thuộc Bộ tài chính từ 26/04/1957 NH Đầu tư và xây dựng Việt Nam trực thuộc NHNN từ 1981 – 1989 NH Đầu tư và phát triển Việt Nam trực thuộc NHNN 1990 – 27/04/2012 Từ 27/04/2012 đến nay: chính thức trở thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Ghi nhận những đóng góp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam qua... hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của một ngân hàng Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn còn được thể hiện ở kì hạn, loại tiền và mức chi phí huy động Hiểu được mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn thì ngân hàng mới có thể có được mức lãi suất, kỳ hạn và loại tiền huy động phù hợp đảm bảo lợi nhuận ngân hàng thu được là lớn nhất 1.3.2.4 Chi phí huy động vốn Chi phí huy động vốn là... ngân hàng cần phải hạn chế những động tác tiêu cực, phát huy những tác động tích cực để giúp ích cho công tác huy động vốntạo nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng PHẦN II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ TĨNH 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển. .. hoạch huy động (TLHTKHHĐ) để đánh giá quy mô huy động: 1.3.2.2 Tỷ trọng các loại vốn huy động với nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng Tỷ trọng của các loại vốn huy động (ngắn hạn, trung dài hạn, nội tệ, ngoại tệ) với nhu cầu sử dụng vốn ở mức hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng thì hiệu quả huy động của ngân hàng mới cao 1.3.2.3 Sự phù hợp giữa huy động vốn và sử dụng vốn Huy động vốn và. .. hiệu quả công tác huy động vốn không chỉ với bản thân ngân hàng mà còn với các tổ chức kinh tế, dân cư và toàn xã hội Những hiểu biết này là cơ sở để chúng ta hiểu sâu sắc hơn khi nghiên cứu tình hình huy động vốn của riêng chi nhánh Ngân hàng TMCP 1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn Hoạt động huy động vốn của ngân hàng được đánh giá là có hiệu quả khi: - Quy mô, cơ cấu nguồn huy động. .. phòng nghiệp vụ và 7 phòng giao dịch trực thuộc nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Chi nhánh Trong giai đoạn mới khi Ngân hàng ĐT&PT- Chi nhánhHà Tĩnh chính thức chuyển sang hoạt động theo ngân hàng TMCP thì mục tiêu chi n lược mà ngân hàng đang hướng tới đó là liên tục tăng trưởng và phát triển bền vững và trở thành Chi nhánh Ngân hàng TMCP hàng đầu tại địa bàn Hà Tĩnh 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của... các ngân hàng và hoạt động của ngân hàng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động huy động vốn của ngân hàng Nếu như dân cư có sự hiểu biết về ngân hàng cũng như các hoạt động cung cấp dịch vụ của ngân hàng và thấy được tiện ích, lợi ích ngân hàng mang lại thì họ sẽ gửi nhiều tiền về ngân hàng hơn và như vậy công tác huy động vốn cũng thuận lợi hơn Ở các nước phát triển dân chúng có thói quen gửi tiền vào... vụ huy động vốn đã gắn liền với các hoạt động của nó, trải qua quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng thì nghiệp vụ huy động vốn cũng được đổi mới cho phù hợp với sự phát triển của xã hội Hiệu quả công tác huy động vốn được các ngân hàng quan tâm không chỉ vì nó là một nghiệp vụ truyền thống của ngân hàng ma còn vì nó là một trong những hoạt động chủ yếu và mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng. .. rộng việc huy động vốn, có thể thay đổi tỷ lệ các loại nguồn, tăng hay giảm chi phí hoạt động Nếu chi n lược kinh doanh đúng đắn, các nguồn vốn được khai thác một cách tối đa thì hoạt động huy động vốn sẽ phát huy được hiệu quả Trong chi n lược kinh doanh của ngân hàng chi n lược khách hàng đóng vai trò rất quan trọng Nó tác động trực tiếp tới sự thành công trong công tác huy động vốn của ngân hàng Để... nguồn vốn còn dồi dào, Chi nhánh đã xác định nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế là rất lớn, vốn không bao giờ thừa cho một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, nên đã xác định một chi n lược tăng trưởng vốn lâu dài 2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động 2.2.2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn Bảng 2.3: Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn Đơn vị: tỷ đồng Năm 2011 Chi tiêu Năm 2012 Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số . trở thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Ghi nhận những đóng góp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã tặng. hoạt động của Ngân hàng nói chung cũng như hoạt động của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đức Thọ nói riêng. Thực chất, huy động vốn là các hoạt động thu hút nguồn vốn nhàn. mà ngân hàng tạo lập, huy động được để cho vay, đầu tư và thực thi các dịch vụ ngân hàng. Nó quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Nguồn vốn của NHTM bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn huy động,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay