các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty

63 271 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 22:16

. n M nh công nghi p 44A–ễ ă ạ ệ 18 Chuyên Đề tốt nghiệp PHẦNII. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty giầy Cẩm Bình I. Nhân tố ảnh hưởng phát triển thị trường của công ty. 1. Nhân tố bên. Chức năng các bộ phận trong công ty: - Hội đông quản trị: Là bộ phận lãnh đạo cao nhất trong công ty, mọi sự quyết định mang tính quan trọng quyết định đến sự phát triển của công ty. Quyết. lương và các khoản phụ cấp cho công nhân viên trong công ty. Kế toán thanh toán: theo dõi thanh toán công nợ của công ty với bên ngoài đồng thời quyết định các nghiệp vụ thu chi của công ty. -
- Xem thêm -

Xem thêm: các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn