TÀI LIỆU TẬP HUẤN : GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TẬP 2

112 780 17
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 15:51

1.Thảo luận thế nào là kỹ năng mềm và kỹ năng cứng và kỹ năng sống2.Đọc tài liệu 4.1 để bổ sung kiến thức về phân biệt thế nào là kỹ năng sống với kỹ năng mềm và kỹ năng cứng những khái niệm rất hay được dùng trong xã hội.3.Hãy thảo luận nhóm: vai trò của kỹ năng sống đối với cuộc sống và sự nghiệp của cá nhân và sự phát triển của xã hội. (Đọc thêm thông tin 4.2). . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ********** NGUYỄN THỊ MỸ LỘC ĐINH THỊ KIM THOA GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG (TÀI LIỆU TẬP HUẤN/. việc sau: 1. Đọc thông tin 4.5 để trả lời câu hỏi: Tại sao giáo dục giá trị phải là nền tảng cho các giáo dục kỹ năng? Giáo dục giá trị có góp phần vào giáo dục kỹ năng không? 2. Thảo luận: hãy. trò của giáo dục giá trị trong giáo dục kỹ năng sống. 3. Thảo luận: Giáo dục giá trị (có thể lấy bất kỳ giá trị nào đó) bao gồm những kỹ năng sống nào trong đó? Hoạt động 5: Tìm hiểu phương pháp giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU TẬP HUẤN : GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TẬP 2, TÀI LIỆU TẬP HUẤN : GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TẬP 2, Hướng dẫn tổ chức hoạt động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay